A??lar?n yap?lmamas? gereken durumlar çok nadirdir. Nezle, hafif ate?, hafif ishal gibi durumlar a?? yap?lmas?na engel olu?turmaz. A??lar?n yan etkileri çok nadir görülüp, gerçekhastal???n görülmesinde prtaya ç?kabilecek problemlere göre ço

Devami...