1 sonuçtan 1 ile 1 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2012
  Mesajlar Mesajlar
  139
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 41 + 420


  Yabancı takımların formalarını giymeyiniz

  Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
  Rahman Rahim Allah'ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZ’in ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne.

  وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
  ve mâ tevfîkî illâ billâh, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb
  selamun aleyküm rahmetullahi ve berakatühü

  Değerli kardeşler

  Sizin takımınızı tuttuğunu söyleyen bir arkadaşınızın olduğunu varsayalım,fakat bu arkadaşınız sürekli sizin takımınıza rakip olan takımın formasını giyiyor bu arkadaşınız hakkında ne düşünürdünüz? veyahutta Bir askerin kendi ordusuna düşman bir ülkenin bayrağını sürekli olarak üzerinde bulundurduğunu düşünelim.bu asker hakkında diğer askerler ne düşünür?

  Her iki durumda doğal karşılanacak durumlar değildir öyle değil mi? bu durumlarda insanoğlu bir samimiyetsizlik, bir ikiyüzlülük görür.rakip takımın formasını giyen arkadaşınıza dersiniz ki senin benim takımımdan olduğun falan yok dürüst ol lütfen.düşman bayrağını yanında bulunduran askerin silah arkadaşları da bayrağı taşıyan askerin bir ajan,hatta belki de bir hain olabileceği fikrini yürüteceklerdir mutlaka.ne takım taraftarları ne de ordu mensupları bu durumu asla ve asla kabul etmeyeceklerdir.bu hareketleri yapanları takım taraftarları dışlayacak hatta ordudakiler cezalandırılacakdır.Çünkü kıyafet ve görünüş birçok şey de olduğu gibi takım ve ordularda da çok önemlidir, bir saf belli etmedir.

  İşte benim de sizi uyarmak istediğim konu tamda verdiğimiz ilk örnekle alakalı.son zamanlarda Özellikle de gençlerimiz arasında bir yabancı takım forma giyme furyasıdır aldı başını gitti.Fakat ne yazık ki bu formalar da taraftarlık danda bir milletin ya da bir ordunun mensubu olmaktan da çok daha önemli ve hassas bir mensubiyetin zedelenme durumu söz konusu.

  Yabancı takımların formalarını dikkatle incelerseniz takım armalarınında veyahut da formanın başka bir yerinde mutlaka hıristiyanlığın sembolü olan haç işaretini göreceksiniz. Işte ben de yukarıda vermiş olduğum iki açıklayıcı örneği mübarek dinimiz İslam'ın bu işareti üzerinde taşıyanlara vermiş olduğu biz Müslümanlar için çok önemli hükmü açıklamak için sizlere sundum.

  Tabii ki hiçbir Müslümanın üzerinde haç simgesi bulunan takımların sembolünü giymesiyle Müslüman kalbinin Hristiyanlaşması söz konusu değil.Fakat bu konuda İslam alimleri çok önemli uyarılarda bulunuyor.Cenabı Allah Celle Celalüh Mübarek kitabı Hazreti Kur'an'da Hristiyan ve Yahudilerin kendisine evlat isnad ederek şirke düştükleri ve kafir olduklarını bildiriyor. kafirler de bizim dinimize ve bize düşmandırlar. bu sözümü yanlış anlayıp bir hedef belirleme zannetmeyiniz, bu ancak bir gerçeği vurgulamaktır acı da olsa...zira son zamanlarda dünyada ve ülkemizde yaşananlardan haberiniz varsa bu acı gerçeği göreceksiniz. Bu yüzden bu formaları giymek her ne kadar masum birşey gibi görünsede aslında değil çok ama çok sakıncalı.Sizin varlığınızdan bile haberi olmayan ölseniz cenazenize evlenseniz düğününüze bile gelmeyecek olan Dünyanın taa öbür tarafındaki takımların formalarını giyme işi yüzünden sizin hem dünyada hem ahirette en büyük dostunuz ve yardımcınız olacak olan mübarek dinimizle ters düşmeye hiç gerek yok.

  Şimdi size bu konu hakkında ki İslami hükümleri bildiren yazıları sunacağım.Lütfen bu durumda olan kişi veya kişileri Bu yazıdan ve/veya içeriğinden haberdar edin,UYARIN!!!:

  Müslüman bir kimsenin küfrün sembolü olan Haç simgeli bayrak , forma , mont , t-short giymesi küfürdür.
  Çünkü onlara görünüşte benzemek onlara dostluğun ve sevginin alâmetidir. Kafirlere dostluk ta küfürdür.
  Kâfirlerin bayramlarına iştirak etmek, bayramlarını tebrik etmek veya bayramlarını düzenlemelerine katkıda bulunmak ta küfürdür.
  Bazı mufessirler: “O mu’minler ki Zur’da hazır bulunmazlar.” (Furkan 72) ayetindeki Zur’dan kastın bayram olduğu görüşündedirler. Müslümanların sadece iki bayramı vardır, onun dışındakilerse kâfirlerin bayramıdır.

  Uyarıldığı halde baskı ve rahatsızlık duymadan bu kufri fiiline devam edenlere , o küfrün taraftarı- ehli muamelesi yapılır , kafirliğine hükmolunur. Zira müslümanlar zahire hükmeder.

  Kalıbı kafirlere benzeyenin zamanla kalbi de benzeyecektir !

  Bu konuda şunları aktarabliriz :

  ALLAH (c.c.) buyurur ki:
  "ALLAH'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, ALLAH ve Rasulu'ne karşı gelenlere karşı sevgi beslediklerini görmezsin. Onlar kendilerinin babaları veya oğulları veya kardeşleri veya akrabaları olsalar bile işte onlar, ALLAH (c.c.)'ın kalblerine imanı yazdığı ve katından bir nurla desteklediği kimselerdir. Onları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyar. ALLAH onlardan onlar da ALLAH'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar hizbullahlardır.(ALLAH'ın hizbidir). Dikkat! Asıl ALLAH'ın hizbi galib gelecektir." (Mucadele 22)

  "Ey iman edenler, benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı, onlar size gelmiş gerçeği inkar etmişlerken, onlara sevgi göstererek dost edinmeyin." (Mumtehine 1)

  Abdullah bin Amr bin As (r.anh) der ki:
  “Rasulullah (s.a.v.) benim üzerimde usfur bitkisi ile sarıya boyanmış iki elbîse gördü ve: ‘Bu kuffâr elbîselerindendir. Bunu giyme’ buyurdu. (Muslim, Libas, 27)

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki: “Muşriklere (her hal ve hareketinizle) muhalefet ediniz ve benzemeyiniz. Sakallarınızı bırakınız ve bıyıklarınızı kısaltınız.” (Buhârî, 12/1955)

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki:
  “Yahudî ve Hıristiyanlar saç ve sakallarını boyamazlar. Siz onlara muhalefet ediniz. (Kına ile boyayınız.)” (Muslim, Libas, 80; Buhârî, 12/1956)

  Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki :
  "Kim bu kavme benzemeye çalışırsa ondandır"
  (Ahmed b. Hanbel, Musned, Beyrut 1985,II, 50)

  Bir müslüman “zünnar “ takınıp da Dar’ul harb’e ticaret için girse kafir olur. Çünkü o küfür libasını (elbisesini )onu yapmaya mecbur kılacak bir zaruretsiz giymiştir.
  Bunun hiçbir fayda temin etmeyeceği malumdur. “Multeka” da şöyle varid olmuştur:
  Zünnarı taktığı, Hrıstiyanlara mahsus olan elbiseyi giydiği , mecusilerin serpuşunu giydiği zaman , bunları şaka yaparak giysin , ciddi olarak giysin kafir olur. ”Zahiriyye”de deniliyor ki ; kim ki mecusi serpuşunu başına koyarsa ve kendisine söylense de kalbin doğru ve temiz olması gerekir ( sen kıyafete bakma ) derse o kimse kafir olur. Çünkü o kimse şeriatın açık, seçik hükmünü iptal etmiştir.
  (İmam-ı azam fıkh-ı ekber şerhi (şerh eden Allame Aliyyul Kari) ; ”Kafirlere Benzemek“ başlığı sayfa 477-478 Hisar yayınları)

  Bildiğiniz üzere biz Müslümanların Maliki Hanbeli Şafi ve Hanefi dört hak mezhebi vardır. Bunlardan büyük İslam alimi İmamı Azam Ebu Hanife’nin kurucusu olduğu mezhebe Hanefi mezhebi denir işte bizde Türk Milleti olarak büyük çoğunlukla bu mezhepteniz.

  İmam-ı Azam (rahimehullah)'dan aldığımız fetvaya göre bırakın Haç takmayı-giyinmeyi , haç takan papazın belindeki ipi (zünnarı) bile takmak kişiyi kafir yapmaktadır !!!

  Said Nursi Radiyallahu anh şöyle demiştir :

  “Ve yirmisekiz sene , gavurlara benzememek için inzivayı ihtiyar eden bir islam fedaisi ve hakikat-ı Kur’aniyenin fedakar hizmetkarına maslahatsız, kanunsuz denilse ki, “Sen yahudi ve Hırıstiyan papazlarına benzeyeceksin, onlar gibi şapka giyeceksin, bütün islam ulemasının icmaına muhalefet edeceksin ; yoksa ceza vereceğiz “ denilse, elbette öyle her şeyini hakikat- Kur’aniyeye feda eden bir adam , değil dünyevi hapis veya ceza ve işkence , belki parça parça bıçakla kesilse , cehenneme de atılsa , kat’iyen; yüz ruhu da olsa , bütün tarihçe-i hayatının şehadetiyle, feda edecek ....”
  (Emirdağ Lahikası -II sh:166)

  kaynaklar:islam-tr .net

  ALLAH’U ALEM (CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir.)ALLAH’U ZÜLCELALE sonsuz sınırsız istiğfarı tevbe,hamd ve şükür
  olsun

  Benzer Konular
  Yabancı gelin Suriye'den, yabancı damat Almanya'dan
  Yabancı gelin Suriye'den, yabancı damat Almanya'dan Yabancı gelin Suriye'den, yabancı damat Almanya'dan Evlenen çiftlerin sayısı 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 602 bin 982 oldu. En fazla yabancı gelin Suriyelilerd
  OPET, Milli Takımların resmi akaryakıt tedarikçisi olacak
  OPET, Milli Takımların resmi akaryakıt tedarikçisi olacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile OPET Petrolcülük A.Ş. arasında imzalanacak sponsorluk anlaşması ile OPET, Milli Takımların resmi akaryakıt tedarikçisi olacak. Devami...
  Suyumuza da yabancı eli
  Suyumuza da yabancı eli Damacanaların kirliliği ile gündeme gelen su sektörü, her geçen gün büyüyen bir pazar. Devami...
  Yabancı
  Yabancı YabancıBEN DOĞMADAN, kasabamıza bir yabancı gelmiş. Bu yabancı, gelir gelmez birçok kişiyle ahbaplık kurmuş, bu arada babamla da tanışmış. Babamla o kadar ahbap olmuşlar ki, benim doğmamdan birkaç ay önce, babam onu almı
  Yazar : Risale Forum
  Konu mertyürek tarafından (02-08-2019 Saat 17:09 ) değiştirilmiştir.

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222