“Sonunda tek bir şarkı, tabutun gıcırtısı”

Gelimli-gidimlidünya; geldik-gidiyoruz. Gidenler için rahmet, kalanlar için selamet dileriz.Gidenlerin ruhları şad, hayatları yâd olsun. Gönlünüz Allah sevgisiyle dolsun. İnsan,doğar ve ölür. Dünyaya tercihsiz geldik. Anne ve babamızı biz seçmedik. Acziyetimizçoğumuzun aklına gelmiyor! Doğduğumuzda annemizin memesini bile bulup ememiyor beslenemiyorduk.Annemize şefkat ve merhamet verilmeseydi yaşayamazdık. Aylarca, hatta senelerceistek ve arzularımızı sadece ağlamakla bildirdik. İşte böyle bir insanın dahasonra neler yaptığını ve nasıl yaşadığını hep birlikte görüyoruz.

Akılbaliğ olduktan sonra bir o yana bir bu yanasavrulmaya başladık. Önümüze alternatif yollar çıktı. Bu yolların hangisindenyürüyeceğimizi bilen Allah, gönderdiği Peygamberleri (sav) ile bize doğru yolugösterdi. Bu yolda gidenler selamete erdi, sapanlar felakete girdi. Bazendereye, bazen tepeye, bazen de bir bataklığa savruldu. Kendini geçen de oldu. Nefsini seçen de oldu. “İnsan başıboş bırakılacağını mı sandı.Kıyamet suresi 36” Kuvvetli insan nefsini yenebilen insandır. Olgun insan,söylediğini yapan, yaptığını söyleyen insandır.

Oradan oraya savrulan insanın başı döndü, neyapacağını şaşırdı. Teknik, teknoloji, elektrik, elektronik, yiyecek, içecek,giyim-kuşam, ulaşım, iskân ve kullanılan eşyalardan başlayan pek çok nesneyeihtiyaç duydu. Bunların çoğuna sahip oldu. Ama kanaatsizliği sebebiyle, dahaçoğunu ve alternatiflerini istemeye başladı. Sahip olduğu nimetlere karşı şükrüve kanaatsizliği arttı. Bu da insanın, insanlığını azalttı, nefsini güçlendirdi.İnsan, elde ettiği imkânları kendi aleyhine kullanarak, adeta kendiyle savaşabaşladı. Dünya ve ahiret arasında gitti, geldi. Dünyada sürekli kalacağını düşündü.Kendine gerçeği anlayacak zaman bırakmadı. Pek çok insan; Neronu firavunlarınemrutları, Karunları, Hitler’i, Stalin’i, Hafız Esed’i, Saddam’ı, Kaddafi’yi,takip etti, bunların yolundan gitti. İnsanda ne kadar iyi sıfatlar var ise okadar kötü sıfatlar vardır. Yaratan kötü sıfatları denemek için vermiştir.İnsan, bu sıfatlarıyla imtihan edilmektedir. İnsan kadar yararlı, insan kadarda zararlı mahlûk yoktur. Yakma, yıkma, bozma, tahrip etme gibi pek çoksıfatlar insanda vardır. İnsan, imar ve inşa eder. Aynı zamanda şefkat vemerhamet sahibidir. Nefsini hem şeytana hem de Allah’a satabilir. Öyle entrasanbir varlıktır ki, iyi ve kötü arasında gider-gelir. İnsanı en iyi, ancak Allahbilir. İnsan, nefsini terbiye ettiği kadar hürdür. Hz. Peygamber MuhammedMustafa (SAV) ve onun halifeleri ve arkadaşları da insandı! İnsanlar arasında fark vardır. Demirden hem nal, hemde kılıç yapılır. İnsandan vezir de olur, rezil de olur. İnsanın iyisi;kötülüğe karşı iyilik, kötüsü iyiliğe karşı kötülük yapar. Aklı; diline, eline,beline ve midesine sahip olmayan insandan uzak durmalısınız. Ağaç kabuğundan,insan muamelesinden anlaşılır. Amel ile ispat edilmeyen iman insanı kurtarmaz.Toprak kanla, emek terle, yürek gözyaşı ile bereketlenir. Huzurda olduğununfarkında olan huzur bulur. Çoğu elde edilemeyenin azı da terk edilmez.
.
Allah; insanın acziyetini, akıl ve ilim yoluyla nispetenazaltmıştır. At ve deve insandan büyük olduğu halde deve küçük bir çocuğunönünde diz çöker çocuğu sırtına bindirir. Yeşil ot, sarı saman yedirdiği hayvandansüt gibi temiz bir gıda alır. Allah, o hayvanın canını bile ona helal kılmış.Gagasıyla kursağına tanecikleri indiren tavuk, yumurta gibi kıymetli bir gıdayıhediye eder. Bal arısı çiçekten çiçeğe dolaşıp, şifalı bir balı insana yedirir.

İnsan, mahlûkatın en şereflisi ve özel yaratılmışolanıdır. Yaratan değer vermiş ve insanla muhatap olmuştur. İnsan; üstündonanımıyla bu özelliğinin farkına varmalı, kendine değer verene kulluk yapmalıdır.Aksi halde kaybeden ve değersizleşen yine kendisi olur.

Ne ederse herkes kendine eder. Yaratanhür bırakmış, isteyen istediği yere gider. Rabbim herkesin, gönlüne göreversin. Güneşe karşı gözlerini kapatıp karanlık olmuş dersin. Aklını iyi kullan, yapılan her hatanın, elbetbedeli vardır. Doğru yoldan gitmezsen bu hayat sana dardır. Bu gün başagelmezse, yarın elbet gelecek. Hem gelecek, hem yüreğini delecek. Her geceninsabahı, her derdin çaresi var. Ele minnet eyleme, yüce Allah’a yalvar. Sendeleyip,düşüversen bir yere, anında vurur tekme, insan denen canavar. Bazı insanlar var ki, bataklık gibidir, yaklaşırsan batırır.Bazıları da alır seni temizler kuş tüyünde yatırır. “Her ağızda, her telde, fanilik dırıltısı/Sonunda tekbir şarkı, tabutungıcırtısı. N. F. K.”
05.03.2014
DurmuşGöktekin