+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2018
  Nereden Yer
  Bir ânı seyyaleden
  Mesajlar Mesajlar
  64
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 27 + 580

  Katre:1. Bab ve kısımları:3.a/3b/3.c/3.d/

  3.a Ve öyle Muhammed (a.s.m.) ki, âyât-ı bâhire, mu’cizat-ı katıa ve secâyâ-yı sâmiye ve ahlâk-ı âliye sahibi olmakla mehbit-i vahy-i İlâhî olmuştur.


  3.b Ve öyle bir Muhammed (a.s.m.) ki, âlem-i gayb ve melekûtu seyir ve ziyaret etmekle, ervahı müşahede ve melâikeyle musahabe, cin ve insanlara irşad vazifesini almıştır.


  3.c Ve öyle bir Muhammed (a.s.m.)’dır ki, şahsiyet-i mâneviyesiyle kâinatın kemâline bir fihriste olmakla, bütün saadetlerin ve medeniyetlerin düsturlarını havi bir şeriata sahiptir.

  3.d Ve öyle bir Muhammed (a.s.m.)’dır ki, âlem-i şehadette iken gaybiyattan haber verir bir beşîr ve nezîr olup bütün kuvvetiyle, kemâl-i ciddiyetle ve vüsuk ile ve itminân ile, yüksek bir iman ile nev-i beşere karşı tevhid dinini لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ ile ilân ve ilâm ediyor.

  Aslında geniş bir açıklama yapmaya niyet etmiştik ama olmadı kısaca anladığımız kadarıyla değineceğiz..
  3.a Bu kısımda Efendimiz (asm) ın yüce ahlakını nazara vererek Onun bu ahlakının vahyin gelip yerlesebilecegi bir gönül tahtı olduğunu ima ediyor.Ve buna da mehbit-i vahyi ilahi diyor üstad hazretleri.


  Bu yüce ahlak tüm peygamberlerin sıfatları olan iffet İsmet sıdk fetanet emanet ve tebliğdir.


  secaya-yi Samiye ve ahlak-i aliye ile tabir edilen sıfatlar :iffet İsmet emanet ve sıdk olarak tanımlayabiliriz.


  ayat-i bahire ve mucizat-i katıa ile tabir edilen sıfatlarda:fetanet ve tebliğ olabilir (Allahu alem)


  Burada her bir sıfat için Efendimizin (ASM) hayatından örneklendirerek daha geniş çerçeve de değerlendirilebilir.

  3.b Vahyin geleceği zemin yukarıda tarif edilmisti.Bu cümle ise Efendimizin (sas) nubuvvetine işaret etmekle onun sınırlarını çiziyor.Butun alemlere nübüvvetini ilan ediyor.


  3.c Evet insan bütün kainattan süzülmüş bir çekirdek hükmünde.Kainatı küçültsek insan olabileceği gibi insanı büyüttüğümüzde bir kainat ondan çıkacaktır.Ve Efendimiz(asm)
  ın şahsi manevisi bunu ispat etmekle beraber bu cümle Efendimizin (asm) Risaletine işaret ediyor.
  3.d son olarak bu cümlede ise İslamiyet'in tarifi yapılmış.Efendimizin(asm) vahiy yoluyla ayetleri anlatmada tebligdeki azmini (eğer bu tabir doğru ise) ortaya koymuş ve tek başına dünyanın başına İslami geçirmiştir.


  Buraya kadar özetle a,b,c,d kısımları Efendimizin (asm) ;


  Ahlak-ı aliyesi
  Nübüvvet
  Risalet
  İslamiyet şeklinde kelimelere dönüştürülebilir.


  Burada bize ödev olarak nübüvvet ve risalet arasındaki fark nedir? Sorusu olabilir.


  - ikinci bir soru olarak ahlak-ı aliyesini başka nasıl isimlendirebiliriz.yani nübüvvet risalet İslamiyet diye gidiyor ya kafiyeli bir kelime bulabilir miyiz?


  Benzer Konular
  Katre:1.Bab ve kısımları 4. kısım
  Katre:1.Bab ve kısımları 4. kısım 4.kısım a.Ve keza, öyle bir Allah ki, vücub ve vücûduna, celâl ve cemâline, Vahid-i Ehad olduğuna şehadet edenlerden birisi de Furkan-ı Hakîmdir. b.Ve öyle bir Furkan-ı Hakîmdir ki, bütün enbiya kitaplarının t
  Katre:1.Bab ve kısımları 2.Ders
  Katre:1.Bab ve kısımları 2.Ders 3.a Ve öyle Muhammed (a.s.m.) ki, âyât-ı bâhire, mu’cizat-ı katıa ve secâyâ-yı sâmiye ve ahlâk-ı âliye sahibi olmakla mehbit-i vahy-i İlâhî olmuştur. 3.b Ve öyle bir Muhammed (a.s.m.) ki, âlem-i gayb ve melekûtu sey
  Katre:1.bab ve kısımları
  Katre:1.bab ve kısımları Birinci Bab: Lâ ilahe illallah beyanındandır. Bu kısımda yavaş yavaş ilerlemeye gayret edeceğiz inşaallah muvaffak oluruz.. Belli bir numaralandırma yaparak ilerleyelim.. 1)Allah’tan başka hak bir ilâhın bulunm
  "...Tefrika ile müteferrik su gibi katre katre zâyi olan hamiyet ve kuvveti
  "...Tefrika ile müteferrik su gibi katre katre zâyi olan hamiyet ve kuvveti "...Tefrika ile müteferrik su gibi katre katre zâyi olan hamiyet ve kuvvetinizi fikr-i milliyetle, yani İslâmiyet milliyetiyle tevhid ve mezc ederek, zerratın câzibe-i cüz'iyeleri gibi bir cazibe-i umumî-i vatanî te
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2018
  Nereden Yer
  Bir ânı seyyaleden
  Mesajlar Mesajlar
  64
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 27 + 580

  Cevap: Katre:1. Bab ve kısımları:3.a/3b/3.c/3.d/

  Konu buraya açılmış görmemiştim..4.kisima buradan devam edelim inşaallah..

  4.kısım

  a.Ve keza, öyle bir Allah ki, vücub ve vücûduna, celâl ve cemâline, Vahid-i Ehad olduğuna şehadet edenlerden birisi de Furkan-ı Hakîmdir.

  b.Ve öyle bir Furkan-ı Hakîmdir ki, bütün enbiya kitaplarının tasdiklerine mazhardır.

  c.Ve öyle bir Furkan-ı Hakîmdir ki, bütün akıllar ve kalbler, hükümlerini kabul ve tasdike icmâ ettikleri ve cihat-ı sittesinden nur-efşan bir kitaptır.

  d.Ve öyle bir Furkan-ı Hakîmdir ki, mazhar-ı vahiy olan resullerce, mahz-ı vahydir. Ehl-i keşif ve ilhamca ayn-ı hidayettir. Mâden-i iman ve mecma-i hakaiktir. Hükümleri delâil-i akliye ile müeyyed ve fıtrat-ı selîmenin şehadetiyle musaddaktır. Lisanü’l-gayb olup, âlem-i şehadette nev-i beşeriفَاعْلَمْ اَنَّهُ لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُile tevhide emir ve dâvet ediyor.

  Evet,bizlere Rabbimizi tarif eden muarriflerden üçüncüsü Kur'an'ı Kerimdir.


  a. Kur'an nedir tarifi nasıldır sorusuna cevaptır.25 sözde denildiği gibi;

  -Ve zât ve sıfat ve esmâ ve şuûn-u ilâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhân-ı kâtıı, tercüman-ı sâtıı...

  -Hem ism-i âzam’ın muhîtinden nüzûl ile Arş-ı âzam’ın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddes’tir.


  b. Kur'an'ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun ispatı aynı zamanda diğer bütün kitapların ve sayfalarında Allah'ın kelamı olduğunu ispat ediyor.Burada su denebilir;bir hristiyan incili kabul etmese bu bir insan kelamidir dese karşısına onların tenkit ettiği Kur'an'ı Kerim çıkıp diyorki O da Allah'ın kelamı,bir Musevi çıksa inanmıyorum Kur'an diyorki hayır kardeşim O da Allah'ın kelamı.Bu cümleleri bir müslüman da kurmuş olsa
  Kur'an ona da diyor Bu imanın şartıdır hepsi Allah'ın kelamıdır.
  İşte bütün karanlık noktalar Kur'an la aydınlanıyor.

  Örnek olarak aklımıza gelen âlâ suresi son ayet ile fetih suresi son ayet verilebilir..


  c. Bütün akıllar ve kalpler tabiriyle mukarrabin,muctehidin,Ebrar,evliya,asfiya diye tabir edilen zatların icma ve tasdikleri kast ediliyor...Kur'an'ın altı ciheti de nurludur.sağı,solu,üstü,altı,önü ve ardı..

  Yine 25. Sözde denildiği gibi;
  muhtelif bütün evliyânın risâlelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyânın eserlerini icmâlen tazammun eden

  ve cihat-ı sittesi parlak ve evhâm u şübehâtın zulümâtından musaffa ve nokta-yı istinadı, bilyakîn vahy-i semâvî ve kelâm-ı ezelî; ve hedefi ve gayesi, bilmüşâhede saadet-i ebediye; içi, bilbedahe hâlis hidâyet; üstü, bizzarûre envâr-ı îmân; altı, biilmelyakîn delil ve bürhân; sağı, bittecrübe teslim-i kalb ve vicdan; solu, biaynelyakîn teshir-i akıl ve iz’an; meyvesi, bihakkalyakîn Rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinân, makamı ve revâcı, bi’l-hadsi’s-sâdık makbûl-ü melek ve ins ü cân bir kitab-ı semâvîdir.


  Buranın tafsilatını 25. Söz ile hem dem olan kardeşlerimize bırakıyoruz
  d. Bu cümlede Kur'an'ın beşer sözü olmadigina işaret ediliyor.124 milyon evliya ve asfiya gibi ehli keşif ve ilhamca şaşmaz ve şaşırtmaz bir rehberdir. Evet Akli delillere bağlı olduğunun en büyük şahiti Risale-i Nur eserleridir.

  Bilki Allah'tan başka ilah yoktur ayeti ile de muslumanlara tevhidi emrederken gayrimüslim leride tevhide davet ediyor..
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Katre:1. Bab ve kısımları:3.a/3b/3.c/3.d/

  Alıntı İbrâhim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Konu buraya açılmış görmemiştim..4.kisima buradan devam edelim inşaallah..
  Şahsi kanaatim her konuyu müstakil açarsanız çok daha güzel olur. Konular birbirine girmez ve bir konu üzerinde daha çok mütalaa etme imkanı olur. İkinci bir konu araya girdiğinde bir çok konu muallakta kalır. Yine de siz bilirsiniz İbrahim kardeşim
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2018
  Nereden Yer
  Bir ânı seyyaleden
  Mesajlar Mesajlar
  64
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 27 + 580

  Cevap: Katre:1. Bab ve kısımları:3.a/3b/3.c/3.d/

  Aslında yeni konu açmaya çalışmıştım olmadı dedim buraya devam edelim..

  Tmm inşaallah öyle yapalım  not:yeni konu olarak açtım fakat yine açılmadı.
  Yazar : Risale Forum
  Konu İbrâhim tarafından (07-02-2018 Saat 13:07 ) değiştirilmiştir.

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •