View RSS Feed

Livza

Bir kimyagerin araştırmalarına göre insanın değeri komik denecek kadar düşük olup...

Bu Girişi Değerlendir
Bir kimyagerin araştırmalarına göre insanın değeri komik denecek kadar düşük olup adeta sudan ucuzdur. Çünkü vücudumuzda yedi kalıp sabun üretebilecek kadar yağ,orta boy bir çivi yapacak kadar demir, ancak bir kahve fincanını dolduracak kadar şeker,küçük bir tavuk kümesini boyayacak kadar kireç,iki bin kibriti yakacak kadar ya da ufak bir topun atımına yetecek kadar fosfor bulunmaktadır. Madde itibarıyla bu kadar ucuz olduğu halde tek bir organını bile dünyalara değişmeyen insan, kendisine verilen bu değerin kıymetini bilmeli ve yine kendisini kainatın dilenciliğinden kurtarıp,bütün mahlukatın en şereflisi olarak yaratanZat'a karşı şükür vekulluk vazifelerini yerine getirmelidir.

Aksi takdirde gerçek değeri günün birinde kokuşmaya ve çürümeye mahkum birkaç kilo et,bir miktar kanve bir yığın kemikten ibaret kalacaktır..

alıntı

İnsan, nur-u iman ile a’lâ-yı illiyyîne çıkar; Cennet’e lâyık bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfür ile, esfel-i safilîne düşer; Cehennem’e ehil (olacak) bir vaziyete girer. Çünki iman, insanı Sâni’-i Zülcelal’ine nisbet ediyor; iman, bir intisabdır. Öyle ise insan, iman ile insanda tezahür eden san’at-ı İlahiye ve nukuş-u esma-i Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür, o nisbeti kat’eder. O kat’dan san’at-ı Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî olduğundan, kıymeti hiç hükmündedir..
Bediüzzaman Said Nursi

Submit "Bir kimyagerin araştırmalarına göre insanın değeri komik denecek kadar düşük olup..." to Facebook Submit "Bir kimyagerin araştırmalarına göre insanın değeri komik denecek kadar düşük olup..." to Google Submit "Bir kimyagerin araştırmalarına göre insanın değeri komik denecek kadar düşük olup..." to Yahoo Submit "Bir kimyagerin araştırmalarına göre insanın değeri komik denecek kadar düşük olup..." to Twitter Submit "Bir kimyagerin araştırmalarına göre insanın değeri komik denecek kadar düşük olup..." to Blogger Submit "Bir kimyagerin araştırmalarına göre insanın değeri komik denecek kadar düşük olup..." to friendfeed

Etiketler: Hiçbiri Etiketleri Düzenle
Kategori
Risale-i Nur Külliyatı , Serbest Kürsü

Yorumlar