View RSS Feed

Huseyni

Veledin Hakkı Yoktur ki, Pederine Karşı Hak Dava Etsin!

Bu Girişi Değerlendir
Baba ne kadar haksız da olsa, rızası tahsil edilmeli


Hadis-i Şerif
"Allah'ın rızâsı, babanın rızâsını kazanmaktadır. Allah'ın gazabı da, babayı kızdırmaktadır." Câmiü's-Sağîr, No: 2270
_______________________________________________

Birincisi: Isparta’lı kardeşlerimiz, hususan gül, Nur kahramanı Hüsrev, benim bu kış münasebetiyle maddî hacetlerimi merak ediyorlar, yardım etmek istiyorlar. Ben de onlara teşekkürle beraber derim ki:


Onların Risâle-i Nur’a hizmeti, her şâkirdin saadet-i ebediyesine menfaati gibi, benim de hakikî kışım sûretinde olan kabrimden sonraki kışta ihtiyacatıma o derece mükemmel yardım ediyorlar ki; bu fani, muvakkat kışın hacâtına yardımdan binler derece ziyadedir. Eğer benim elimden gelseydi, bütün ruh u canımla, kemâl-i iştiyakla bütün onların hacât-ı maddiyesini temine çalışırdım. Beni merak etmeyiniz. İktisat ve kanaat, bana iki hazinedir; tükenmez, bitmez.


İkinci nokta: Bir zaman “Küçük Isparta” namını alan ve her yerden ziyade, geçen meselemizde hapis musibetini çeken İnebolu ve civarı kardeşlerimin gayet güzel ve samîmane mektupları beni çok mesrur eyledi. Yalnız, Risâle-i Nur’un kahramanlarından baba-oğulun meşrebleri ayrı ayrı olduğundan, birbiriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyorum. Baba ne kadar haksız da olsa, oğul, onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da ne kadar serkeş de olsa, baba, şefkat-i fıtriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli. Değil böyle baba ve evlât ve mümtaz seciyeli ve Risâle-i Nur’un baş şakirtleri, belki birbirinden çok uzak ve düşman da olsalar, Risâle-i Nur’un hatırı için Risâle-i Nur şakirtlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkit etmemek, kusurunu affetmek düsturuyla bu iki kardeşim, dünyevî ve cüz’î ve hissî şeyleri medar-ı münakaşa etmesinler. Pederlik ve veletliğin iktiza ettiği hürmet ve şefkatle beraber, Nur’un şakirtliği iktiza ettiği kusura bakmamak ve affetmek ve benim çok sevdiğim iki kardeşim, benim hatırım için, birbirini tenkit etmemek lâzım geliyor.

Umum kardeşlerime birer birer selâm ve duâ ediyoruz.

Emirdağ Lâhikası, s. 78, (yeni tanzim, s. 166)


Hem, peder ve vâlideyi şefkat ile teçhiz eden ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesâbına onlara hürmet ve muhabbet, Cenâb-ı Hakkın muhabbetine âittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat, lillâh için olduğuna alâmeti şudur ki:


Onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faydaları kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman daha ziyâde muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. “Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, onlara sakın ‘Öf’ bile deme” (İsrâ Sûresi: 23.) âyeti, beş mertebe hürmet ve şefkate, evlâdı dâvet etmesi, Kur’ân’ın nazarında vâlideynin hukukları ne kadar ehemmiyetli ve ukùkları ne derece çirkin olduğunu gösterir.


Mâdem peder kimseyi değil, yalnız veledinin kendinden daha ziyâde iyi olmasını ister; ona mukabil, veled dahi pedere karşı hak dâvâ edemez. Demek vâlideyn ve veled ortasında fıtraten sebeb-i münâkaşa yok. Zîrâ münâkaşa, ya gıpta ve hasedden gelir. Pederde oğluna karşı o yok. Veya münâkaşa, haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki, pederine karşı hak dâvâ etsin. Pederini haksız görse de, ona isyan edemez. Demek, pederine isyan eden ve onu rencide eden, insan bozması bir canavardır.

Sözler, s. 583, (yeni tanzim, s. 1041)
Yeniasya

Submit "Veledin Hakkı Yoktur ki, Pederine Karşı Hak Dava Etsin!" to Facebook Submit "Veledin Hakkı Yoktur ki, Pederine Karşı Hak Dava Etsin!" to Google Submit "Veledin Hakkı Yoktur ki, Pederine Karşı Hak Dava Etsin!" to Yahoo Submit "Veledin Hakkı Yoktur ki, Pederine Karşı Hak Dava Etsin!" to Twitter Submit "Veledin Hakkı Yoktur ki, Pederine Karşı Hak Dava Etsin!" to Blogger Submit "Veledin Hakkı Yoktur ki, Pederine Karşı Hak Dava Etsin!" to friendfeed

Etiketler: Hiçbiri Etiketleri Düzenle
Kategori
Risale-i Nur Külliyatı

Yorumlar

  1. TUVRES - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ALLAH RAZI OLSUN.KIRKALTI YAŞINDA İKİ ÇOCUK BABASI OLARAK ÇOK MUTLU OLDUM.ANNEM YAŞIYOR.MEVLAM ONUN DUASINI ALMAYI BANA NASİP ETSİN.BÜTÜN DİN KARDEŞLERİME ANNE BABA DUASI ALMAYI NASİP ETSİN.ÇOCUKLARIMIZINDA ANNE BABA KADİR KIYMETİNİ BİLMESİNİ BU GÜZEL SÖZLERE RİSALELERE MEYLEDİP DÜNYA VE AHİRET HAYATLARINI KURTARMALARINI NASİP ETSİN.AMİİİN.ECMAİN
  2. Huseyni - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    AMİN ECMAİN KARDEŞ.