View RSS Feed

harp

Lahika Analizi 30: Kastamonu Lahikasi 12.Mektup

Bu Girişi Değerlendir
Alıntı Bahtiyar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
gayet öz bir hulasa şeklinde bu mektubun ifade ettiklerini arkadaşlar
harika bir şekilde beyan etmişler . Risale i nur anlaşılmıyor diyen adamların
fevkinde oldukları için değil bu mektubu anlama ihtiyacının tezahürüdür.gayretleri ziyade ola.
İkincisi: Şimdiki bataklığa ve manevî tâuna sukutun sebebi ise, terakkî fikrinden neşâ€™et ettiği cihetle, onların hatâlarını gösterip, suud ve terakkî, Müslüman için ancak İslâmiyette ve imanlı olmakta olduğuna işaret etmektir.
Dinsiz serserilerden birisi teraki için "Biz, Allah Allah diye diye geri kaldık. Avrupa,top tüfek diye diye ileri gitti." Demiş
Maddi teraaki için din ikinci üçüncü derecede kalmış, kimi dinsizliği seçmiş.Bu fikre kapılanlar maddinyunluk bataklığına girmiş boğulmuş, bu fikir veba gibi yayılmış ve manen ve maddetende öldürücü olmuş.
Terakki, Müslüman için ancak islamiyet ve imanla olmaktadır öylemi ?
29.mektup 7.kısım
"Acaba bu ehl-i bid'a ve doğrusu ehl-i ilhad, bu dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar? Eğer idare ve asayişi
düşünüyorlarsa; Allah'ı bilmeyen dinsiz on serserinin idaresi ve şerlerini def'etmesi, bin ehl-i diyanetin
idaresinden daha müşkildir. Eğer terakkiyi düşünüyorlarsa; öyle dinsizler idare-i hükûmete muzır oldukları gibi,
terakkiye dahi manidirler. Terakki ve ticaretin esası olan emniyet ve asayişi kırıyorlar. Doğrusu onlar,
meslekçe tahribatçıdırlar. Dünyada en büyük ahmak odur ki, böyle dinsiz serserilerden terakki ve saadet-i hayatiyeyi
beklesin."
ehl-i İslâm, dünyaya ve hırsa sevketmeye ve teşvik etmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler, bununla temin edilmez. Belki mesaîlerinin tanzimine ve mabeynlerindeki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da, dinin evamir-i kudsiyesiyle ve takva ve salabet-i diniye ile olur.
"17. lema 7. nota"

Submit "Lahika Analizi 30: Kastamonu Lahikasi 12.Mektup" to Facebook Submit "Lahika Analizi 30: Kastamonu Lahikasi 12.Mektup" to Google Submit "Lahika Analizi 30: Kastamonu Lahikasi 12.Mektup" to Yahoo Submit "Lahika Analizi 30: Kastamonu Lahikasi 12.Mektup" to Twitter Submit "Lahika Analizi 30: Kastamonu Lahikasi 12.Mektup" to Blogger Submit "Lahika Analizi 30: Kastamonu Lahikasi 12.Mektup" to friendfeed

Etiketler: Hiçbiri Etiketleri Düzenle
Kategori
Kategorisiz

Yorumlar