Tab Content
No Recent Activity

İstatistik


Mesaj adeti
Mesaj adeti
12.060 (1,85%)
Günlük Ortalama Mesajlar
2,15
Genel Bilgiler
Üyelik tarihi
03-10-2007
View Huseyni's Blog

Son Girişler

Veledin Hakkı Yoktur ki, Pederine Karşı Hak Dava Etsin!

by Huseyni on 18-11-2010 at 19:07
Baba ne kadar haksız da olsa, rızası tahsil edilmeli


Hadis-i Şerif
"Allah'ın rızâsı, babanın rızâsını kazanmaktadır. Allah'ın gazabı da, babayı kızdırmaktadır." Câmiü's-Sağîr, No: 2270
_______________________________________________

Birincisi: Isparta’lı kardeşlerimiz, hususan gül, Nur kahramanı Hüsrev, benim bu kış münasebetiyle maddî hacetlerimi merak ediyorlar, yardım etmek istiyorlar. Ben de onlara teşekkürle beraber derim ki:

Devamı

Bir Şaban Döğen vardı...

by Huseyni on 05-11-2010 at 18:01
04 Kasım 2010, 08:05
Raşit Yücel

Yine böyle bir sonbahar günü idi…Çorum–Kargı ilçesinde bir gönül insanını kara toprağın bağrına koymuştuk.
Kader bu…
Sebepler ise bahane.
Ömrü kitaplar ile, vaaz kürsüleri ile, dersleri ile, konferansları ile, seminerleri ile, sohbetleri ile geçmişti.
O gerçek anlamı ile bir âlimdi.
Öz kardeşliğin ötesinde bir sevgi bağımız vardı.
İstikamet

Devamı

Kategori
Nurdan Haberler

Ne Yapayım, Acele Ettim, Kışta Geldim. Sizler İnşaallah...

by Huseyni on 04-11-2010 at 19:53
Bilgi
Arkamdan, pek çabuk sizin nemrutlaşmış reisleriniz gebertilecek, yanıma gönderilecek.


Altıncı Risale olan
Altıncı Kısmın Zeyli


Es’ile-i Sitte

İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için, şu mahrem zeyil yazılmıştır.
Yani, “Tuh o asrın gayretsiz adamlarına!” denildiği zaman yüzümüze tükürükleri gelmemek için veyahut silmek için yazılmıştır.
Avrupa’nın insaniyetperver maskesi altında vahşî reislerinin sağır kulakları

Devamı

Temsiller ve Hikayelerle "Mesnevi-i Nuriye"

by Huseyni on 21-10-2010 at 12:02
Katre

Maahaza bazı burhanlar suya benziyor;
bir kısmı da havaya benziyor, bir kısmı da ziya gibidir. Binaenaleyh, bu gibi burhanları gayet lâtif ve dikkatli ince bir fikirle arayıp tutmalıdır ki, dökülmesin, sönmesin, uçmasın.


******


Gaflet suyu ile tenebbüt eden benlik,
Hâlıkın sıfatlarını fehmetmek için bir vahid-i kıyastır. Çünkü, insanlar görmedikleri şeyleri kıyas ve temsillerle bilirler. Meselâ, bir adam Cenâb-ı Hakkın kudretini

Devamı

Kategori
Kategorisiz

Temsiller ve Hikayelerle "Lem'alar"

by Huseyni on 20-10-2010 at 08:08
On Üçüncü Lem'a

Şeytanlar ve şeytanlara uyanlar,
dalâlete sülûk ettikleri için, küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler. Ve çok mahlûkatın hukukuna, az bir fiil ile çok hasâret veriyorlar.

Nasıl ki, bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde, bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle, o gemiyle alâkadar bütün vazifedarların semere-i sa’ylerinin ve netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için, o geminin sahib-i zîşânı,

Devamı

Kategori
Kategorisiz

Katıldığım Sınavlar

Oluşturduğum Sınavlar