Risale-i Nur Vecizeleri ismli albümde toplam 44 resim var, 44. resme bakıyorsun

Evet herbir namazın vakti, mühim bir inkılab başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u İlahînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i İlahiyenin birer ma'kesi olduğundan, Kadîr-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve ta'zim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnüne karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir.

Sözler ( 40 )

Tarih
28-02-2014, 11:07
Album
Risale-i Nur Vecizeleri
Ekleyen
TaLHa