Rusya'da açılan Türk okullarının birinde yaşanmış bir olay:

Türkiye'den giden müslüman kardeşlerimiz İSLAMİYETİ Rusya'da yayma izni olmadığı için üzüntü duyuyorlar ve ne yapacaklarını bilemiyorlardı.
Günün birinde okulun gözde öğrencilerinden biri, öğretmeni sınıftan içeriye girince hocasına hitaben;

"Hocam,LA İLAHE İLALLAH ne demektir?" diye sorar. Bu beklenmedik soru karşısında hem sınıftakiler hem de hoca hayrete düşer.
Hocası da "Evladım,sen nereden duydun bu kelimeyi" deyince öğrenci de
"Hocam ilk önce siz anlamını söyleyin ben de nereden duyduğumu söyleyeceğim" der.
Hocası öğrenciyi sınıftan dışarı çıkararak tekrar bu cümleyi nereden duyduğunu sorar öğrenci de "ilk önce anlamını bilmek istiyorum." şeklinde cevap verir.
Hoca artık söylemekten başka çaresi kalmadığı için

"ALLAH'tan başka ilah yoktur." der.
Ve "Bu cümleyi nereden duyduğunu söyle" diye tekrar ısrar edince öğrencisi

"Ben bunu aylardır sizin alnınızda okuyorum" diye karşılık verir.