İmam-ı Şafii Hazretleri bir sabah namazdan sonra evine dönerken
yolda birine rastlar.Adam önce selam verir iyi dilek ve duada
bulunduktan sonra da"hayırlı sabahlar" manasında "nasıl sabahladın?"
der. Hazret-i imam nasıl sabahladıgını şöyle anlatır:
Sekiz tane şeyin benden istendigini düşünerek sabahladım!:
Adam şaşırır:Ya imam kim sizden 8 tane şey istiyebilir?sizin kimseyle
takışık bir işiniz yoktur ki? Hazreti imam tebessüm ederek meseleyi
açar: Bak benden her sabah kimler neler istiyorlar der ve şöyle izah
eder:
1)Rabbim benden farzını istiyor
2)Resulullah benden sünnetini istiyor
3)Aile çoluk çocuk günlük masrafını istiyor
4)Nefis kendine tabi olmamı istiyor
5)Şeytan arkasından gitmemi istiyor
6)Kiramen katibin melekleri iyi şey yazdırmamı istiyor
7)Geçen günler ihtiyarlanmamı istiyor
8)Son olarak da Hazreti Azrail hazır olmamı istiyor.......
İşte ben bütün bu isteklerin muhatabı olarak sabahlamış
bulunuyorum.Her sabah bu sualler cevap bekliyor. Hazret-i şafii'yi
dinleyen adam düşünmeye başlar.
Bir kaç saniyelik tefekkürden sonra sorar: Ya imam bu saydıgın şeyler
sadece sendenmi isteniyor yoksa bendende isteniyormu? İmam
tebessüm eder :
_Orasını ben diyemem sen düşün !......
Adam başını aşağı eğer söylenerek devam eder:
_Meger her sabah benden neler isteniyormuşta haberim
yokmuş.Bende düşünmeliyim bunları!....
_Ne dersiniz sizden de böyle 8 şey isteniyormu???...............