Otuz Birinci Lem’a

Şuâlara inkısam etmiş olup, On Dördüncü Şuâ Afyon mahkemesi müdafaası ve mektupları ve On Beşinci Şuâ ise “el-hüccetü’z-Zehr┠olarak tesmiye edilmiş ve neşredilmiştir. HAŞİYE-1


Not
Haşiye-1

Bilâhare Üstadımızın tensibiyle On Dördüncü Şua
“Afyon
Mahkemesi Müdafaası ve Mektupları” ve On Beşinci
Şua el-Hüccetü’z-Zehr┠olarak
tesmiye edilmiş ve neşredilmiştir.

(Bediüzzaman’ın hizmetkârları)