Sayfa 3/9 İlkİlk 1234567 ... SonSon
84 sonuçtan 21 ile 30 arası

 1. #21
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 575

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>Ve öyle eden ve en ekmel bir surette o vazifeleri yapan, bilmüşahede, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Öyleyse, güneş ziyayı, ziya gündüzü istilzam ettiği derecede, kâinattaki hikmetler risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) istilzam eder.

  Evet, nasıl ki ism-i Hakem ve Hakîmin cilve-i âzamı ile, âzamî derecede risalet-i Ahmediyeyi iktiza ediyor; öyle de, Esmâ-i Hüsnâdan Allah, Rahmân, Rahîm, Vedûd, Mün’im, Kerîm, Cemîl, Rab gibi çok isimlerin herbiri, kâinatta görünen bir cilve-i âzamla, âzamî derecede ve mertebe-i kat’iyette risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) istilzam ederler.

  Meselâ, ism-i Rahmân’ın cilvesi olan rahmet-i vâsia, o Rahmeten li’l-Âlemîn ile tezahür eder. Ve ism-i Vedûdun cilvesi olan tahabbüb-ü İlâhî ve taarrüf-ü Rabbânî, o Habib-i Rabbü’l-Âlemîn ile netice verir, mukabele görür. Ve ism-i Cemîlin bir cilvesi olan bütün cemaller, yani, cemâl-i Zât, cemâl-i esmâ, cemâl‑i san’at, cemâl-i masnuat o âyine-i Ahmediyede görülür, gösterilir. Ve haşmet-i rububiyetin ve saltanat-ı ulûhiyetin cilveleri dahi, o dellâl-ı saltanat-ı rububiyet olan zât-ı Ahmediyenin risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir. Ve hâkezâ, bu misaller gibi, ekser Esmâ-i Hüsnânın herbiri, risalet-i Ahmediyeye (a.s.m.) birer parlak burhandır.

  Elhasıl, madem kâinat mevcuttur ve inkâr edilmiyor. Elbette kâinatın renkleri,

  Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Cemîl: bütün güzelliklerin kaynağı ve sonsuz güzellik sahibi Allah
  Esmâ-i Hüsnâ: Allah’ın en güzel isimleri Habib-i Rabbü’l-Âlemîn: Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın sevgilisi, Hz. Muhammed
  Kerîm: sonsuz cömertlik ve ikram sahibi Allah Mün’im: gerçek nimet verici olan Allah
  Rab: herbir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah Rahmeten li’l-Âlemîn: âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz
  Rahmân: çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah Rahîm: rahmeti herşeyi kuşatan, her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren Allah
  Resul-i Ekrem: Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.) Vedûd: kullarını çok seven ve şefkat eden, Kendisine çok sevgi beslenen Allah
  bilmüşahede: gözle görerek burhan: güçlü, sarsılmaz delil
  cemâl: güzellik cemâl-i Zât: Allah’ın Zâtının güzelliği
  cemâl-i esmâ: Allah’ın isimlerinin güzelliği cemâl-i masnuat: Allah’ın yaratıklarındaki sanatkârane, mükemmel, kusursuz güzellikler
  cemâl-i san’at: Allah’ın san’atının güzelliği cilve: görünme, yansıma
  cilve-i âzam: en büyük yansıma, görünme dellâl-ı saltanat-ı rububiyet: Allah’ın rububiyet saltanatının ilâncısı
  ekmel: en mükemmel ekser: çok
  elhasıl: kısaca, özetle haşmet-i rububiyet: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliğinin ve yaratıcılığının haşmeti, görkemi
  hikmet: fayda, gaye hâkezâ: bunun gibi
  iktiza etmek: gerektirmek ism-i Cemîl: Allah’ın bütün güzelliklerin kaynağı ve sonsuz güzellik sahibi olduğunu ifade eden ismi
  ism-i Hakem ve Hakîm: Allah’ın küllî hükmünü ayırdığını ve herşeyi hikmetle yarattığını bildiren ismi ism-i Rahmân: Allah’ın sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olduğunu ifade eden ismi
  ism-i Vedûd: Allah’ın yarattığı varlıkları çok sevdiğini ve onlar tarafından da çok sevildiğini ifade eden ismi istilzam etmek: gerektirmek
  kâinat: evren mertebe-i kat’iyet: kesinlik derecesi
  mevcut: var misal: benzer, örnek
  mukabele görmek: karşılık görmek netice: sonuç
  rahmet-i vâsia: geniş rahmet risalet: elçilik, peygamberlik
  risalet-i Ahmediye: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliği saltanat-ı ulûhiyet: hiçbir ortak kabul etmeyen Allah’ın bütün âlemdeki egemenliği
  suret: biçim, görünüş taarrüf-ü Rabbânî: Allah’ın kendisini tanıtması
  tahabbüb-ü İlâhî: Allah’ın kendisini sevdirmesi tasdik etmek: doğrulamak, onaylamak
  tezahür etmek: ortaya çıkmak, görünmek ziya: ışık
  zât-ı Ahmediye: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) kendisi âyine-i Ahmediye: Hz Muhammed’in (a s m ) Allah’ın bütün güzelliklerini yansıtan bir ayna olması
  âzamî: en büyük

  Yazar : Risale Forum

 2. #22
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 576

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>ziynetleri, ışıkları, ziyaları, san’atları, hayatları, rabıtaları hükmünde olan hikmet, inâyet, rahmet, cemal, nizam, mizan, ziynet gibi meşhud hakikatler, hiçbir cihetle inkâr edilmez. Madem bu sıfatların, fiillerin inkârı mümkün değildir. Elbette o sıfatların mevsufu ve o fiillerin fâili ve o ziyaların güneşi olan Zât-ı Vâcibü’l-Vücud, Hakîm, Kerîm, Rahîm, Cemîl, Hakem, Adl dahi hiçbir cihetle inkâr edilmez ve inkârı kabil olmaz. Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medar-ı zuhurları, belki medar-ı kemalleri, belki medar-ı tahakkukları olan rehber-i ekber, muallim-i ekmel ve dellâl-ı âzam ve tılsım-ı kâinatın keşşafı ve âyine-i Samedânî ve Habib-i Rahmânî olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın risaleti hiçbir cihetle inkâr edilmez. Âlem-i hakikatin ve hakikat-i kâinatın ziyaları gibi, bunun risaleti dahi, kâinatın en parlak bir ziyasıdır.

  عَلَيْهِ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِعَدَدِ عَاشِرَاتِ اْلاَيَّامِ وَذَرَّاتِ اْلاَنَامِ 1
  سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 2

  Not
  Dipnot-1 Günlerin âşireleri ve mahlûkatın zerreleri sayısınca ona ve âl ve ashabına salât ve selâm olsun.Dipnot-2 “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin.” Bakara Sûresi, 2:32.

  Adl: sonsuz adalet sahibi olan Allah Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
  Cemîl: bütün güzelliklerin kaynağı ve sonsuz güzellik sahibi Allah Habib-i Rahmânî: sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah’ın sevgili kulu; Hz. Muhammed (a.s.m.)
  Hakem: herbir şey hakkında küllî hüküm veren ve onların hangi keyfiyetle olacağına hükmeden Allah Hakîm: her işini hikmetle ve belli bir sebeple yapan Allah
  Kerîm: sonsuz cömertlik ve ikram sahibi Allah Rahîm: rahmeti herşeyi kuşatan her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren Allah
  Zât-ı Vâcibü’l-Vücud: varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Zât, Allah cemâl: güzellik
  cihet: taraf, yön dellâl-ı âzam: en büyük duyurucu, ilân edici
  fâil: işi yapan hakikat: gerçek
  hikmet: fayda, gaye inkâr etme: yok sayma, reddetme
  inâyet: Allah’tan gelen yardım, ihsan, iyilik kabil: mümkün, olabilir
  keşşaf: keşfedici, açığa çıkarıcı kâinat: evren
  medar-ı kemal: mükemmellik sebebi medar-ı tahakkuk: gerçekleşme sebebi
  medar-ı zuhur: görünme sebebi mevsuf: belli bir sıfatı taşıyan
  meşhud: görünen mizan: ölçü, denge
  muallim-i ekmel: en mükemmel öğretmen nizam: düzen
  rabıta: bağ rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  rehber-i ekber: en büyük rehber risalet: elçilik, peygamberlik
  tılsım-ı kâinat: evrenin ve yaratılan tüm varlıkların içinde gizli olduğu ve anlaşılması zor sır, gizem ziya: ışık
  ziynet: süs âlem-i hakikat: hakikat âlemi, gerçek dünya
  âyine-i Samedânî: herşeyin kendisine muhtaç olduğu halde, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ın isim ve sıfatlarını yansıtan ayna


  Yazar : Risale Forum

 3. #23
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 577

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>
  Otuzuncu Lem’anın Dördüncü Nüktesi  قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ 1


  âyetinin bir nüktesini ve Vâhid ve Ehad isimlerini tazammun eden bir İsm-i Âzam veya İsm-i Âzamın altı nurundan bir nuru olan Ferd isminin bir cilvesi, Şevvâl-i Şerifte Eskişehir Hapishanesinde bana göründü. O cilve-i âzamın tafsilâtını Risale-i Nur’a havale edip, burada muhtasar yedi işaretle, ism-i Ferdin tecellî-i âzamıyla gösterdiği tevhid-i hakikîyi gayet muhtasar beyan edeceğiz.


  BİRİNCİ İŞARET

  Ferd İsm-i Âzamı, âzamî bir tecellî ile kâinatın heyet-i mecmuasına ve herbir nev’ine ve herbir ferdine birer sikke-i tevhid, birer hâtem-i vahdâniyet koyduğunu, Yirmi İkinci Söz ile Otuz Üçüncü Mektup tafsilen göstermişlerdir. Burada, yalnız üç sikkeye işaret edeceğiz.

  BİRİNCİ SİKKE: Ferdiyet cilvesi, kâinat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki, kâinatı tecezzî kabul etmez bir küll hükmüne getirmiştir. Bütün kâinata tasarruf edemeyen bir zât, hiçbir cüz’üne hakikî mâlik olamaz. O sikke de şudur:

  Kâinatın mevcudatı, envâları en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder, birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Öyle bir tesanüd, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdet-i vücut  Not
  Dipnot-1 “De ki: O Allah birdir.” İhlâs Sûresi, 112:1.


  Eskişehir: (bk. bilgiler) Ferd: ferdlerden kâinata kadar bütün varlıkları birlik içinde tutan Allah
  Vâhid ve Ehad: bir olan ve her bir varlıkta birliği görülen Allah beyan etmek: açıklamak, anlatmak
  cilve: görüntü, yansıma cilve-i âzam: büyük yansıma, görüntü
  cüz: parça envâ: türler, çeşitler
  ferd: kişi, birey ferdiyet: ferdlerden kainata kadar herşeyi bir birlik içine koyma
  hakikî: gerçek havale etmek: bir işi başka birine bırakma
  heyet-i mecmua: genel yapı, bütün hâtem-i vahdâniyet: Allah’ın bir olduğunu, ortağının bulunmadığını gösteren mühür
  imdada koşmak: yardım eli uzatmak ism-i Ferd: Allah’ın hem Vâhid hem Ehad olduğunu ifade eden ismi
  kâinat: evren küll: bütün
  lem’a: parıltı mevcudat: varlıklar
  muavenet: yardımlaşma muhtasar: kısa, özet
  muntazam: düzenli mâlik: sahip
  nev: tür, çeşit nükte: derin ve ince anlamlı söz
  sikke: işaret, damga sikke-i tevhid: Allah’ın birliğini gösteren işaret, damga
  sikke-i vahdet: Allah’ın birliğini gösteren damga sual: istek
  suretiyle: şeklinde tafsilen: ayrıntılı olarak
  tafsilât: ayrıntılar tasarruf etmek: dilediği gibi kullanmak ve yönetmek
  tazammun etmek: içine almak, kapsamak tecellî: görünüm, yansıma
  tecellî-i âzam: en büyük yansıma, görünüm tecezzî: bölünme, parçalanma
  tekmil: tamamlama tesanüd: dayanışma
  tevhid-i hakikî: araştırarak, delilleriyle Allah’ın birliğini kabul etme vahdet-i vücut: farklı şeylerin tek bir varlıkta bir araya gelmesi
  âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle âzamî: en büyük
  İsm-i Âzam: Cenâb-ı Hakkın bin bir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı Şevvâl-i Şerif: Miladî aylardan onuncusu; Ramazan’dan sonra gelen ay


  Yazar : Risale Forum

 4. #24
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 578

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>teşkil ediyorlar ki, bir insanın cesedindeki unsurlar gibi, birbirinden kabil-i tefrik olmaz. Bir unsurun dizginini tutan, umumun dizginlerini tutamazsa, o tek unsurun dizginini zaptedemez.

  İşte, kâinatın simasındaki bu teavün, tesanüd, tecavüb, teanuk, pek parlak bir sikke-i kübrâ-yı vahdettir.

  İKİNCİ SİKKE: Zeminin yüzünde ve bahar simasında öyle bir parlak hâtem-i ehadiyet ve sikke-i vahdâniyet, ism-i Ferdin cilvesiyle görünüyor ki, küre-i arzın yüzünde bütün zîhayatı bütün efradıyla ve ahval ve şuûnâtıyla idare etmeyen ve umumunu birden görmeyen ve bilmeyen ve icad etmeyen bir zat icad cihetinde hiçbir şeye karışmadığını ispat ediyor. O sikke de şudur:

  Zeminin yüzünde madenî maddelerin, unsurların ve câmidat mahlûkatın gayet muntazam, fakat gizli sikkelerinden kat-ı nazar, yalnız iki yüz bin hayvânat taifelerinin ve iki yüz bin nebâtat envâının atkı ipleriyle dokunan nakışlı şu sikkeye bak ki: Birden, bahar mevsiminde, zeminin yüzünde, birbiri içinde, beraber, ayrı ayrı şekilleri, ayrı ayrı hizmetleri, ayrı ayrı rızıkları, ayrı ayrı cihazatları, hiçbirini şaşırmayarak, yanlış etmeyerek, nihayet karışıklık içinde nihayet derecede temyiz ve tefrikle, gayet hassas bir mizanla, herbir şeye lâzım olan herşeyleri külfetsiz, tam vaktinde, umulmadığı yerden verildiğini gözümüzle gördüğümüzden, zeminin simasında o keyfiyet, o tedbir, o idare öyle bir hâtem-i vahdâniyet ve öyle bir sikke-i ehadiyettir ki, bütün o mevcudatı birden hiçten icad edip beraber idare etmeyen bir zât, rububiyet ve icad cihetiyle hiçbir şeye karışamaz. Çünkü karışmış olsa, o hadsiz geniş muvazene-i idare bozulacak. Fakat insanların o kavânîn-i rububiyetin hüsn-ü cereyanlarına, yine emr-i İlâhî ile, sûrî bir hizmeti var.
  ahval: haller, davranışlar cesed: beden
  cihazat: cihazlar, donanım cihet: şekil, yön
  cilve: görünme, yansıma câmidat: cansızlar
  dizginleri tutmak: başıboş bırakmamak efrad: fertler, bireyler
  emr-i İlâhî: Allah’ın emri envâ: türler, çeşitler
  hadsiz: sınırsız hassas: duyarlı, dikkat gerektiren
  hayvânat: hayvanlar hâtem-i ehadiyet: Cenâb-ı Hakkın isimlerinin her şeyde ayrı ayrı tecelli eden birlik mührü
  hâtem-i vahdâniyet: Allah’ın bir olduğunu ve ortağının bulunmadığını gösteren mühür hüsn-ü cereyan: güzel gidişat
  icad etmek: var etmek ism-i Ferd: Allah’ın tek, eşi ve benzeri bulunmayan ve birliği herbir varlıkta görüldüğünü ifade eden ismi
  kabil-i tefrik: ayrılabilir olma kat-ı nazar: görmezden gelme
  kavânîn-i rububiyet: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliğini, yaratıcılığını, idare ve terbiye ediciliğini kapsayan kanunlar keyfiyet: özellik, nitelik
  kâinat: evren külfetsiz: zahmetsiz
  küre-i arz: yeryüzü mahlûkat: varlıklar
  mevcudat: varlıklar mizan: ölçü, denge
  muntazam: düzenli muvazene-i idare: idaredeki denge ve ölçü
  nakışlı: işlemeli, süslemeli nebâtat: bitkiler
  nihayet: sınırsız rububiyet: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi
  sikke: mühür, işaret sikke-i ehadiyet: Allah’ın herbir varlıkta birliğini gösteren damga
  sikke-i kübrâ-yı vahdet: Allah’ın birliğini gösteren en büyük damga sikke-i vahdâniyet: Allah’ın bir ve benzersiz oluşunu gösteren damga
  sima: yüz, görünüş sûrî: görünüşte
  taife: grup, topluluk teanuk: birbirine sarılma
  teavün: yardımlaşma tecavüb: birbirinin ihtiyacına cevap verme
  tedbir: çekip çevirme, ihtiyacını karşılama tefrik: ayırma
  temyiz: ayırd etme tesanüd: dayanışma
  teşkil etmek: meydana getirmek, oluşturmak umum: bütün, genel
  unsur: madde, element zaptetmek: elinde tutmak
  zemin: yer zîhayat: canlı
  şuûnât: haller, işler, fiiller


  Yazar : Risale Forum

 5. #25
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 579

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>ÜÇÜNCÜ SİKKE: İnsanın yüzünde... Belki insanın yüzü öyle bir sikke-i ehadiyettir ki, Âdem zamanından tâ kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün efrad-ı insaniye birden nazar-ı mütalâasında bulunmayan; ve herbirine karşı o tek yüzde birer alâmet-i farika koymayan ve o küçük yüzde hadsiz alâmet-i farika bırakmayan bir sebep, birtek insanın yüzündeki hâtem-i vahdâniyete icad cihetiyle el uzatamaz.

  Evet, insanın yüzüne o sikkeyi koyan Zât, elbette bütün efrad-ı insaniye nazar-ı şuhudunda ve daire-i ilmindedir ki, herbir insanın siması göz, kulak, ağız gibi âzâ-yı esasîde birbirine benzediği halde, birer alâmet-i farika ile hiçbirisine tamam benzemez. Nasıl ki o simada göz, kulak gibi âzâların umum efradında birbirine benzemesi, o nev-i insanın Sânii bir ve vâhid olduğuna şehadet eden bir sikke-i tevhiddir; öyle de, hukuk-u insaniyenin muhafazası için sair envâın fevkinde olarak o simalarda birbirine iltibas olmamak ve birbirinden tefriki için, hikmetli pek çok alâmet-i farika ile iftirakları, o Sâni-i Vâhidin iradesini, ihtiyarını ve meşietini göstermekle beraber, ayrı ve çok dakik bir sikke-i ehadiyet oluyor ki, bütün insanları, hayvanları, belki kâinatı halk etmeyen bir zât, bir sebep, o sikkeyi koyamaz.

  İKİNCİ İŞARET

  Kâinatın âlemleri, envâları ve unsurları öyle birbiri içine girift olarak girmiştir ki, kâinatın heyet-i mecmuasına mâlik olmayan bir sebep, hiçbir nev’ine, hiçbir unsuruna hakikî tasarruf edemez. Adeta ism-i Ferdin cilve-i vahdeti, bütün kâinatı bir vahdet içine almış, herşey o vahdeti ilân ediyor.

  Meselâ, bu kâinatın lâmbası olan güneşin bir olması, umum kâinat birinin olmasına işaret ettiği gibi; zîhayatların çevik ve çalak hizmetçileri olan hava unsuru bir olması; ve aşçıları olan ateş bir olması; ve zemin bahçesini sulayan bulut

  Sâni-i Vâhid: tek olan ve herşeyi san’atlı yapan Allah Sâni’: herşeyi sanatlı bir şekilde yaratan Allah
  alâmet-i farika: ayırt edici işaret cihet: şekil, yön
  cilve-i vahdet: Allah’ın birliğinin yansıması, görünmesi daire-i ilim: ilim dairesi
  dakik: dikkatli, ince efrad: fertler
  efrad-ı insaniye: insan fertleri envâ: türler, çeşitler
  fevkinde: üstünde girift: karmaşık, iç içe
  hadsiz: sınırsız, sayısız hakikî: gerçek anlamda
  halk etmek: yaratmak heyet-i mecmua: genel yapı, bütün
  hikmet: bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olma hukuk-u insaniye: insan hakları
  hâtem-i vahdâniyet: Allah’ın bir oluşunu ve ortağının bulunmayışını gösteren mühür icad etme: var etme
  iftirak: ayrılma, dağılma ihtiyar: dileme, istek, irade
  iltibas olmamak: karışmamak irade: dileme, tercih etme
  ism-i Ferd: Allah’ın tek, eşi ve benzeri bulunmayan ve birliği herbir varlıkta görüldüğünü ifade eden ismi kâinat: evren
  kıyamet: dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması meşiet: istek, dileme
  muhafaza: koruma, saklama mâlik: sahip
  nazar-ı mütâlâa: inceleyerek bakma nazar-ı şuhud: gören bakış
  nev: tür, çeşit nev-i insan: insan türü, insanlık
  sair: başka, diğer sikke: işaret, damga
  sikke-i ehadiyet: herbir varlıkta Allah’ın birliğini gösteren mühür sikke-i tevhid: Allah’ın birliğini gösteren işaret, damga
  sima: yüz, görünüş tasarruf etmek: dilediği gibi kullanmak ve yönetmek
  tefrik: ayırma umum: bütün
  unsur: madde, element vahdet: birlik
  vâhid: tek olan zemin: yer
  zîhayat: canlı Âdem: (bk. bilgiler)
  âlem: dünya, âzâ: uzuvlar, organlar
  âzâ-yı esasî: temel organlar çevik ve çalâk: çok hızlı hareket eden, çalışkan ve hamarat olan
  şehadet etmek: şahid olmak


  Yazar : Risale Forum

 6. #26
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 580

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>süngeri bir olması; ve umum zîhayatın imdadına yetişen yağmur bir olması ve her yere yetişmesi; ve ekser hayvânat ve nebâtat taifelerinin herbirisi umum zemin yüzünde serbest yayılmaları, vahdet-i nev’iyeleri ve meskenleri bir bulunması gayet kat’î bir surette işaretler, şehadetlerdir ki, meskenleriyle beraber umum o mevcudat, birtek Zâtın malı olduğuna delâlet ederler.

  İşte buna kıyasen, bütün kâinatın böyle birbirine girift olan envâları mecmu-u kâinatı öyle bir küll hükmüne getirmiştir ki, icad cihetiyle tecezzî kabul etmez. Umum kâinata hükmü geçmeyen bir sebep, rububiyet cihetiyle ve icad keyfiyetiyle hiçbir şeye hükmedemez ve birtek zerreye rububiyetini dinlettiremez.

  ÜÇÜNCÜ İŞARET

  İsm-i Ferdin tecellî-i âzamıyla kâinatı birbiri içinde hadsiz mektubat-ı Samedâniye hükmüne getirip, her mektupta hadsiz hâtem-i vahdâniyet ve pek çok mühr-ü ehadiyet basılmış gibi, herbir mektubun kelimâtı adedince ehadiyet mühürlerini taşıyor ve o mühürlerin adedince kâtibini gösteriyor.

  Evet, herbir çiçek, herbir meyve, herbir ot, hattâ herbir hayvan, herbir ağaç, birer mühr-ü ehadiyet ve birer sikke-i samediyet olduklarını ve bulundukları mekân ise, bir mektup suretini alması cihetiyle herbiri bir imza şeklini alır, o mekânın kâtibini gösteriyor. Meselâ, bir bahçede bir sarı çiçek, o bahçe nakkaşının bir mührü hükmündedir. O çiçek mührü kimin ise, bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler, o Zâtın kelimeleri hükmünde olduğuna ve o bahçe dahi Onun yazısı olduğuna, açık bir surette delâlet ediyor.

  Demek oluyor ki, herbir şey, umum eşyayı Hâlıkına isnad edip âzamî bir tevhide işaret ediyor.


  DÖRDÜNCÜ İŞARET

  İsm-i Ferdin cilve-i âzamı güneş gibi zâhir olmakla beraber, vücub derecesinde
  Hâlık: herşeyi yaratan Allah cihet: yön, şekil
  cilve-i âzam: en büyük yansıma delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek
  ehadiyet: Allah’ın bütün esması ile her bir varlıkta isimlerinin yansıması ekser: pek çok
  envâ’: türler, çeşitler girift: karmaşık, iç içe
  hadsiz: sınırsız, sonsuz hayvânat: hayvanlar
  hâtem-i vahdâniyet: Allah’ın bir olduğunu ve ortağının bulunmadığını gösteren mühür hükmetmek: hakimiyeti altına almak
  icad: var etme imdada yetişmek: yardım eli uzatmak
  ism-i Ferd: Allah’ın tek, eşi ve benzeri bulunmayan ve birliği herbir varlıkta görüldüğünü ifade eden ismi isnad etmek: dayandırmak
  kelimât: kelimeler keyfiyet: özellik, nitelik
  kâinat: evren kâtib: yazar
  küll: bütün mecmu-u kâinat: kâinatın tamamı, bütünü
  mektubat-ı Samedâniye: Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şeyin O’na muhtaç olduğunu gösteren mektuplar mekân: yer
  mesken: içinde yaşanılan mekân mevcudat: varlıklar
  mühr-ü ehadiyet: her bir varlık üzerinde Allah’ın birliğini gösteren mühür nakkaş: nakışlayan, süsleme yapan sanatkâr
  nebâtat: bitkiler nevi: çeşit, tür
  rububiyet: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi sikke-i samediyet: Allah’ın hiç birşeye muhtaç olmadığını, fakat herşeyin Kendisine muhtaç olduğunu gösteren mühür
  suret: biçim, şekil taife: grup, topluluk
  tecellî-i âzam: en büyük tecelli, görünüm tecezzî: bölünme, parçalanma
  tevhid: Allah’ı bir olarak bilme ve ilân etme umum: bütün
  vahdet-i nev’iye: aynı türden olma vücub: kesinlik, zorunlu olma
  zemin: yer zâhir: açık, gözle görünür
  zîhayat: canlı âzamî: en büyük
  şehadet: şahitlik, tanıklık


  Yazar : Risale Forum

 7. #27
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 581

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>bir mâkuliyet ve hadsiz bir kolaylıkla kabul edilir. Ve o cilvenin muhalifi ve zıddı olan şirk, nihayet derecede müşkül ve akıldan gayet derecede uzak, belki muhal ve mümteni derecesinde olduğunu ispat eden çok burhanlar, Risale-i Nur’un eczalarında beyan edilmiş. Şimdilik o delillerdeki o noktaların tafsilâtını o risalelere havale edip, yalnız üç noktasını burada beyan edeceğiz.

  BİRİNCİSİ:Onuncu ve Yirmi Dokuzuncu Sözlerin âhirlerinde icmâlen ve Yirminci Mektubun âhirinde tafsilen, gayet kat’î burhanlarla ispat etmişiz ki, Zât-ı Ferd ve Ehadin kudretine nisbeten en büyük şeyin icadı, en küçük birşey gibi kolaydır. Bir baharı, bir çiçek gibi suhuletle halk eder. Binler haşrin nümunelerini, her baharda gözümüz önünde kolaylıkla icad eder. Büyük bir ağacı, küçük bir meyve gibi rahatça idare eder. Eğer müteaddit esbaba havale edilse, herbir meyve, bir ağaç kadar masraflı ve müşkülâtlı ve bir çiçek, bir bahar kadar zahmetli ve suubetli olur.


  Evet, nasıl ki bir ordunun teçhizat-ı askeriyesi bir kumandanın emriyle bir fabrikada yapılsa, o ordunun teçhizatı, adeta birtek neferin teçhizatı gibi kolaylaşır; eğer her neferin cihazatı ayrı ayrı fabrikada yapılsa ve idare-i askeriyesi vahdetten kesrete girse, o vakit herbir nefer, ordu kadar fabrikalar ister. Aynen öyle de, eğer herşey Zât-ı Ferd ve Ehade verilse, bütün bir nev’in hadsiz efradı, birtek fert gibi kolay olur. Eğer esbaba verilse, herbir fert, o nevi kadar müşkülâtlı olur.

  Evet, vahdet de, ferdiyet de, herşeyin o Zât-ı Vâhide intisabıyla olur ve Ona istinad eder. Ve bu istinad ve intisap ise, o şey için hadsiz bir kuvvet, bir kudret hükmüne geçebilir. O vakit küçük birşey, o intisap ve istinad kuvvetiyle, binler derece kuvvet-i şahsiyesinin fevkinde işler görebilir, neticeler verebilir. Ve çok kuvvetli olan, Ferd ve Ehade istinad ve intisap etmeyen birşey, kendi şahsî kuvvetine göre küçük işler görebilir ve neticesi ona göre küçülür.

  Meselâ, nasıl ki başıbozuk, gayet cesur, kuvvetli bir adam, kendi cephanesini ve zahîresini beraberinde ve belinde taşımaya mecbur olduğundan, ancak on adam düşmanına karşı muvakkat dayanabilir. Çünkü şahsî kuvveti o kadar eser


  Ehad: her bir varlık üzerinde birliğinin izleri görünen bir Allah Ferd: tek ve benzeri bulunmayan, Allah
  Zât-ı Ferd ve Ehad: benzeri olmayan ve herbir varlıkta birliği tecelli eden Zât, Allah Zât-ı Vâhid: bir ve tek olan Zât, Allah
  başıbozuk: sivil, asker olmayan beyan etmek: açıklamak
  burhan: güçlü ve sarsılmaz delil cihazat: cihazlar
  cilve: görüntü, yansıma ecza: kısımlar, bölümler
  efrad: fertler esbab: sebepler
  ferdiyet: tek ve benzersiz olma fevkinde: üstünde
  hadsiz: sınırsız, sayısız halk etmek: yaratmak
  haşir: öldükten sonra yeniden diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma icad etme: var etme
  icmâlen: kısaca idare-i askeriye: askerlerin idaresi
  intisab: bağlanma, mensup olma istinad etmek: dayanmak
  kat’î: kesin kesret: çokluk
  kudret: güç ve iktidar kuvvet-i şahsiye: şahsın kendi kuvveti
  muhal: imkansız muhalif: aykırı
  muvakkat: geçici mâkuliyet: akla uygunluk
  mümteni: imkansızlık müteaddit: bir çok, çeşitli
  müşkül: zor müşkülâtlı: zor, güç
  nefer: asker netice: sonuç
  nev’: çeşit, tür nihayet: son
  nisbeten: kıyasla nümune: örnek
  risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi suhuletle: kolaylıkla
  suubetli: zor tafsilen: ayrıntılı olarak
  tafsilât: ayrıntılar teçhizat: techizler, donanımlar
  teçhizat-ı askeriye: askerî donanım vahdet: Allah’ın birliğinin bütün varlıklarda görülmesi
  zahîre: yol erzakı, azık âhir: son
  şirk: Allah’a ortak koşma
  Yazar : Risale Forum

 8. #28
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 582

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>gösterebilir. Fakat askerlik tezkeresiyle bir kumandan-ı âzama intisap ve istinat eden bir adam, kendi menâbi-i kuvvetini ve erzak deposunu kendisi çekmediği ve taşımaya mecbur olmadığı için, o intisap ve istinat, onun için tükenmez bir kuvvet, bir hazine hükmüne geçtiğinden, mağlûp düşen düşman ordusunun bir müşirini, belki binler adamla beraber, o intisap kuvvetiyle esir edebilir.

  Demek vahdette, ferdiyette, bir karınca bir Firavunu, bir sinek bir Nemrudu, bir mikrop bir cebbarı o intisap kuvvetiyle mağlûp edebildiği gibi, nohut tanesi küçüklüğünde bir çekirdek dahi, dağ gibi heybetli bir çam ağacını omuzunda taşıyabilir. Evet, nasıl ki bir kumandan-ı âzam, bir neferin imdadına bir orduyu gönderebilir haysiyetiyle o neferin arkasında bir orduyu tahşid edebildiği cihetiyle, o nefer, bir ordu kendisinin arkasında mânen bulunuyor gibi bir kuvvet-i mâneviye ile, pek büyük işlere, kumandanı namına mazhar olur. Öyle de, Sultan-ı Ezelî Ferd ve Ehad olduğundan hiçbir cihetle ihtiyaç yok, eğer farazâ ihtiyaç olsa herşeyin imdadına bütün eşyayı gönderir ve herbir şeyin arkasına kâinat ordusunu tahşid eder ve herbir şey kâinat kadar bir kuvvete dayanır ve herbir şeye karşı bütün eşya—faraza, eğer ihtiyaç olsa—o Kumandan-ı Ferdin kuvveti hükmüne geçebilir. Eğer ferdiyet olmazsa, herbir şey bütün bu kuvveti kaybeder, hiç hükmüne sukut eder, neticeleri dahi hiçe iner.

  İşte, gözümüzle her vakit müşahede ettiğimiz bu çok harika eserlerin gayet küçük, ehemmiyetsiz şeylerden tezahürü, bilbedâhe ferdiyet ve ehadiyeti gösteriyor. Yoksa herşeyin neticesi, meyvesi, eseri, o şeyin maddesi ve kuvveti gibi küçülerek hiçe inecekti. Ve gözümüz önündeki gayet kıymettar şeylerin gayet derecede ucuzluğu ve nihayet derecede mebzuliyeti, hiç kalmayacaktı. Şimdi kırk parayla alacağımız bir kavunu, bir narı, kırk bin lirayla da yiyemezdik.

  Evet, dünyadaki bütün suhulet, bütün ucuzluk, bütün mebzuliyet vahdetten gelir ve ferdiyete şehadet eder.

  İKİNCİ NOKTA: Mevcudat iki vecihle icad ediliyor. Biri ibd⒠ve ihtir⒠tabir edilen hiçden icaddır. Diğeri, inşa ve terkip tabir edilen, mevcut olan anâsır

  Ferd ve Ehad: tek ve benzersiz olan, eşi ve ortağı bulunmayan Allah Firavun: (bk. bilgiler)
  Kumandan-ı Ferd: bütün varlık âleminin tek kumandanı Nemrud: (bk. bilgiler)
  Sultan-ı Ezelî: başlangıcı ve sonu olmayan ve bütün varlıkları hakimiyeti altında tutan Allah anâsır: unsurlar, elementler
  bilbedâhe: açık bir şekilde cebbar: zorba, zalim
  cihet: yön, taraf ehadiyet: bir olma
  ehemmiyetsiz: önemsiz erzak: rızıklar, yenilecek ve içilecek şeyler
  eşya: varlıklar, herşey farazâ: örneğin, varsayalım ki
  ferdiyet: tek ve benzersiz olma haysiyet: özellik
  ibd⒠ve ihtirâ’: varlıkları maddesiz, örneksiz ve benzersiz olarak hiçten ve yoktan var etme icad edilmek: var edilmek
  imdad: yardım isteme intisap eden: bağlanan
  inşa: yapma, bina etme, vücuda getirme istinat eden: dayanan
  kumandan-ı âzam: büyük komutan kuvvet-i mâneviye: mânevî güç
  kâinat: evren kıymettar: değerli
  mazhar olmak: ulaşmak, elde etmek mağlûp: yenik düşen
  mebzuliyet: çokluk, bolluk menâbi-i kuvvet: kuvvet kaynağı
  mevcudat: varlıklar mevcut: var olan
  mânen: mânevî olarak müşahede etmek: görmek, gözlemlemek
  müşir: mareşal namına: adına
  nefer: asker netice: sonuç
  nihayet: son suhulet: kolaylık
  sukut etmek: düşmek, alçalmak tabir edilen: adlandırılan
  tahşid etmek: biriktirmek, yığınak yapmak terkip: düzenlenme, bir araya getirme
  tezahür: ortaya çıkma, görünme tezkere: belge
  vahdet: Allah’ın birliğinin bütün varlıklarda görülmesi vecih: şekil, yön
  şehadet etmek: şahit olmak


  Yazar : Risale Forum

 9. #29
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 583

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>ve eşyadan toplamak suretiyle ona vücut vermektir. Eğer cilve-i ferdiyete ve sırr-ı ehadiyete göre olsa, hadsiz derece bir suhulet, belki vücub derecesinde bir kolaylık olur. Eğer ferdiyete verilmezse, hadsiz derece müşkül ve gayr-ı mâkul, belki imtinâ derecesinde bir suûbet olacak. Halbuki, kâinattaki mevcudat, nihayet derecede külfetsiz olarak ve suhuletle ve kolaylıkla, gayet mükemmel bir surette vücuda gelmeleri, cilve-i ferdiyeti bilbedâhe gösteriyor ve herşey doğrudan doğruya Zât-ı Ferd-i Zülcelâlin san’atı olduğunu ispat ediyor.

  Evet, eğer eşya Ferd-i Vâhide verilse, bir kibrit çakar gibi, eserleriyle azameti anlaşılan o nihayetsiz kudretiyle, hiçten icad eder. Ve ihatalı, nihayetsiz ilmiyle, herşeye mânevî bir kalıp hükmünde bir miktar tayin eder. Ve o âyine-i ilmindeki herşeyin suretine ve plânına göre, kolayca, herbir şeyin zerreleri o kalıb-ı ilmî içine yerleşir, muntazaman vaziyetlerini muhafaza ederler.

  Eğer etraftan zerreleri toplamak lâzım gelse de, ilmî kanunların ve kudretin ihatalı düsturları cihetiyle, o zerreler, kanun-u ilmî ve sevk-i kudretî ile bağlanmaları haysiyetiyle, mutî bir ordunun neferâtı gibi muntazaman, kanun-u ilmî ve sevk-i kudretî ile gelip o şeyin vücudunu ihata eden kalıb-ı ilmî ve miktar-ı kaderî içine girip, kolayca vücudunu teşkil ederler. Belki âyinedeki aksin fotoğraf vasıtasıyla kâğıt üstüne vücud-u haricî giymesi veyahut görünmeyen bir yazıyla yazılan bir mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi gibi, Ferd-i Vâhidin ilm-i ezelîsinin âyinesinde bulunan mahiyet-i eşyaya ve suver-i mevcudata, gayet suhuletle, kudret onlara vücud-u haricî giydirir. Ve âlem-i mânâdan âlem-i zuhura getirir, gözlere gösterir.

  Eğer Ferd-i Vâhide verilmezse, bir sineğin vücudunu rû-yi zeminin etrafından ve anâsırından, gayet hassas bir mizanla toplamak, adeta yeryüzünü ve unsurları

  Ferd-i Vâhid: benzersiz ve tek olan Allah Zât-ı Ferd-i Zülcelâl: bir ve benzersiz olan, sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi Allah
  akis: yansıma anâsır: unsurlar, elementler
  azamet: büyüklük, yücelik bilbedâhe: açık bir şekilde
  cihet: yön, taraf cilve-i ferdiyet: bir ve benzersiz oluşun görüntüsü
  düstur: kural, kanun eşya: varlıklar, herşey
  ferdiyet: teklik gayr-ı mâkul: akla ters
  hadsiz: sınırsız hassas: duyarlı, dikkat gerektiren
  haysiyet: özellik icad etmek: var etmek
  ihata eden: içine alan, kuşatan ihatalı: herşeyi kuşatan
  ilm-i ezelî: Cenab-ı Hakkın ezelden beri var olan sonsuz ilmi ilmî: ilimle ilgili, bilimsel
  imtinâ: imkânsızlık kalıb-ı ilmî: ilim yoluyla belirlenen kalıp
  kanun-u ilmî: bilgiden kaynaklanan düzen ve kanun kudret: Allah’ın bütün âlemleri kuşatan güç ve iktidar
  kâinat: evren külfetsiz: zahmetsiz
  mahiyet-i eşya: varlıkların temel özelliği mevcudat: varlıklar
  miktar-ı kaderî: Allah tarafından kader çerçevesinde takdir edilmiş, belirlenmiş ölçü mizan: ölçü, denge
  muhafaza etmek: korumak, saklamak muntazaman: düzenli olarak
  mutî: emre uyan, itaat eden müşkül: zor
  neferât: askerler nihayet: son
  nihayetsiz: sonsuz rû-yi zemin: yeryüzü
  sevk-i kudretî: güç ve kudrete dayalı yönlendirme suhulet: kolaylık
  suret: biçim, şekil suver-i mevcudat: varlıkların görüntüleri
  suûbet: zorluk, güçlük sırr-ı ehadiyet: bir ve tek olmanın ardındaki espri
  tayin etmek: belirlemek teşkil etmek: ortaya çıkarmak
  unsur: madde, element vaziyet: durum, hâl
  vücub: gereklilik, kesinlik, zorunlu olma vücud: varlık
  vücud-u haricî: maddî vücut, beden vücuda gelmek: meydana gelmek
  vücut vermek: yok olan birşeyi var etmek, yaratmak âlem-i mânâ: maddî gözle görünmeyen mânevî âlem
  âlem-i zuhur: görünen âlem âyine-i ilim: ilim aynası


  Yazar : Risale Forum

 10. #30
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Otuzuncu Lem'a - Sayfa 584

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>eleyip her taraftan o mahsus vücudun mahsus zerrelerini getirerek san’atlı vücudunda muntazam yerleştirmek için maddî kalıp, belki âzâları adedince kalıplar bulunmak ve o vücuttaki duygular ve ruh gibi ince, dakik, mânevî letâifi dahi mizan-ı mahsusla mânevî âlemlerden celb etmek lâzım gelir. İşte bu surette bir sineğin icadı kâinat kadar müşkülâtlı olur. Yüz derece müşkül müşkül içinde, belki muhal muhal içinde olacak. Çünkü Hâlık-ı Ferdden başka hiçbir şey, hiçten ve ademden icad edemediğine bütün ehl-i din ve ehl-i fen ittifak ediyorlar. Öyleyse, esbab ve tabiata havale edilse, herşeye, ekser eşyadan toplamak suretiyle vücut verilebilir.

  ÜÇÜNCÜ NOKTA: Eğer bütün eşya bir Zât-ı Ferd-i Vâhide verilse, birtek şey gibi kolay olmasına; eğer esbaba ve tabiata havale edilse, birtek şeyin vücudu, umum eşya kadar müşkülâtlı olduğuna işaret eden, başka risalelerde izah edilen iki üç temsili muhtasaran beyan edeceğiz.

  Meselâ: Bir zabite, bin nefere ait vaziyet ve idare havale edilse ve bir nefer de on zabitin idaresine verilse, o bir neferin idaresi, bir taburun idaresinden on derece daha müşkülâtlı olur. Çünkü ona emredenler birbirine mâni olurlar; bir keşmekeşle, o nefer hiçbir istirahat yüzünü görmeyecek. Hem bir taburdan matlup vaziyet ve netice birtek zabite havale edilse, külfetsiz, kolayca o neticeyi istihsal eder ve o vaziyeti verebilir. Eğer o vaziyeti almayı ve o neticeyi istihsal etmeyi, o taburdaki başsız, âmirsiz, çavuşsuz neferâta havale edilse, o matlup vaziyeti ve neticeyi almak için, çok karışıklık içinde münakaşalarla, ancak nâkıs bir sureti, müşkülâtla tahsil edebilir.

  İkinci temsil: Meselâ, Ayasofya gibi kubbeli bir camiin kubbesindeki taşlarını durdurmak vaziyeti ve muallâkta durdurması bir ustaya verilse, o vaziyeti onlara kolayca verebilir. Eğer o vaziyete girmesi taşlara havale edilse, herbir taş, umum taşlara hem hâkim-i mutlak, hem mahkûm-u mutlak olmak lâzım gelir—

  Ayasofya: (bk. bilgiler) Hâlık-ı Ferd: bir ve benzersiz olan, herşeyi yaratan Allah
  Zât-ı Ferd-i Vâhid: bir ve tek olan Zât, Allah adem: yokluk, hiçlik
  beyan etmek: açıklamak celb etmek: çekmek
  dakik: ince, derin, hassas ehl-i din: dindar, din adamları
  ehl-i fen: bilim adamları ekser: pek çok
  esbab: sebepler eşya: varlıklar
  havale etmek: bir işi başka birine bırakma hâkim-i mutlak: herşey üzerinde sınırsız egemenlik sahibi olan
  icad: var etme istihsal etmek: üretmek, ortaya çıkarmak
  istirahat: dinlenme, rahatlama ittifak etmek: aynı noktada birleşmek
  izah etmek: açıklamak keşmekeş: karışıklık
  kâinat: evren külfetsiz: zahmetsiz
  letâif: insanın ruhundaki ince duygular mahkûm-u mutlak: her açıdan hüküm altında bulunan
  matlup: istenen, talep edilen mizan-ı mahsus: özel ölçü
  muallâkta: boşlukta, havada muhal: imkansız
  muhtasaran: özet olarak muntazam: düzenli
  mânevî âlem: maddeden olmayan, maddî gözle görünmeyen âlem mâni: engel
  münakaşa: tartışma müşkül: zor
  müşkülât: zorluklar, güçlükler nefer: asker, er
  neferât: askerler netice: sonuç
  nâkıs: eksik, noksan risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  suret: biçim, şekil tabiat: canlı cansız bütün varlıklar, doğa
  tabur: dört bölükten meydana gelen askerî birlik tahsil: elde etme, kazanma
  temsil: analoji, kıyaslama tarzında benzetme umum: bütün
  vaziyet: durum, hâl vücud: varlık, beden
  vücut vermek: yok olan birşeyi var etmek, yaratmak zabit: subay
  âmir: idareci âzâ: uzuv, organ


  Yazar : Risale Forum

Sayfa 3/9 İlkİlk 1234567 ... SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •