Sayfa 1/6 12345 ... SonSon
58 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Yirmi Sekizinci Lem'a  Yirmi Sekizinci Lem’a

  Eskişehir Hapishanesinde ihtilattan ve konuşmaktan memnû’ olduğum zamanda karşımdaki kardeşlerime teselli için yazdığım kısacık fıkraların bir kısmıdır. 1

  Birinci Nükte

  Risale-i Nur’dan haber veren İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi 2  İkinci Nükte

  Hakikatli bir teselli

  Eskişehir'de tevkifhânede Risale-i Nur şakirdlerine yazılan fıkralardır.

  Aziz kardeşlerim,

  Sizin için pek çok müteessirdim, elem beni eziyordu. Fakat bana ihtar edildi ki; kader ve kısmetinizde, beraber bu hapishânenin suyunu içmek ve ekmeğini yemek vardı. Bir eser-i rahmet-i İlâhiye ve bir cilve-i inâyet-i Rabbâniyye olarak bu suyu ve bu ekmeği beraber yememizin ve içmemizin en kolayı ve en hafifi ve en hayırlısı ve sevablısı ve Risale-i Nur şakirdlerinin en menfaatli bir dershâneleri ve en feyizli bir çilehâneleri ve düşmanlarına karşı ne derece ihtiyatlı davranmak lâzım geldiğini tâlim eden en hassas bir imtihan meydanı ve her birinde ayrı ayrı güzel meziyetleri bulunan bu arkadaşların birbirinin âlî meziyetlerinden ve güzel hasletlerinden ve birbiriyle tesis ve tecdid-i uhuvvetlerinden istifade etmek ve ders almak için en nurlu bir dershâne, bir tekke suretinde gördüğümden, bu vaziyetten değil şekvâ, belki bütün ruhumla şükür ettim. Evet, mesleğimiz şükürdür. Ve her şeyde bir vech-i rahmeti, bir cihet-i nimeti görmektir.

  Umumunuzun elemleriyle müteellim kardeşiniz Said Nursî
  Not
  Dipnot-1 Risale-i Nur’un telifinden sonra Üstad Bediüzzaman’ın bizzat kendisinin yazdığı ve bazılarını da talebelerine yazdırdığı Risale-i Nur’un fihristesindeki tanzime göre 28. Lem’a sıraya konulmuştur. Nâşirler

  Dipnot-2 İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi Sikke-i Tasdik-i Gaybî ve teksir Lem’alar’da yer aldığından buraya konulmamıştır.


  Eskişehir Hapishanesi/Eskişehir: (bk. bilgiler – Eskişehir) Said Nursî: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî)
  aziz: çok değerli, izzetli cihet-i nimet: nimet yönü
  cilve-i inâyet-i İlâhiye: Allah’ın inâyetinin, yardımının bir yansıması elem: acı, keder
  eser-i rahmet-i İlâhiye: Allah’ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmetinin eseri feyiz: ilim, irfan, mânevî gıda
  fıkra: bölüm, ifade haslet: huy, özellik, karakter
  ihtilat: karışıp görüşmek ihtiyatlı: tedbirli
  istifade etmek: faydalanmak, yararlanmak kader: Allah’ın meydana gelecek şeyleri olmadan önce takdir edip planlaması
  memnu’: yasaklı meslek: gidilen yol, metod
  müteellim: elemlenen, acı çeken müteessir: üzüntülü, kederli
  tekke: zikir ve ibâdet için toplanılan yer tesis ve tecdid-i uhuvvet: kardeşliği kurma ve devamlı pekiştirme
  tevkifhâne: tutukevi, hapishane tâlim eden: ders veren, öğreten
  umum: herkes vech-i rahmet: rahmet yönü
  âli: yüksek çilehane: yalnız başına ve çile içinde ibadet edilen yer
  şakird: talebe, öğrenci şekvâ: şikayet
  şükür: teşekkür etme, Allah’ın nimetlerine karşı minnet duyma

  Benzer Konular
  Yirmi Sekizinci Söz ? Giriş, Cennete Dair ? 1
  Yirmi Sekizinci Söz ? Giriş, Cennete Dair ? 1 Devami...
  Yirmi Sekizinci Söz'e serlevha edilen; Bakara Sûresi Yirmi Beşinci Ayetin, tefsirini
  Yirmi Sekizinci Söz'e serlevha edilen; Bakara Sûresi Yirmi Beşinci Ayetin, tefsirini Devami...
  G.M - Yirmi Sekizinci Mektubun 4. Mes’elesinin Neşredilmeyen 3. Noktası
  G.M - Yirmi Sekizinci Mektubun 4. Mes’elesinin Neşredilmeyen 3. Noktası Yirmi Sekizinci Mektubun 4. Mes’elesinin Neşredilmeyen 3. Noktasıdır: ÜÇÜNCÜ NOKTA: Ehl-i siyaset çoktan beri anlamışlar ki ben siyasetle alâkadar değilim. Değil şimdi, hattâ oniki seneye yakındır ki “Eûzü billahi mi
  Yirmi Sekizinci Söz
  Yirmi Sekizinci Söz Yirmi Sekizinci Söz “Cennete dairdir” Şu sözün iki makamı var. Birinci Makam, Cennetin bazı letâifine işaret eder. Fakat Onuncu Sözde on iki hakikat-i kàtıa ile gayet kat’î bir surette ve bu Sözün
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 419

  <META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>
  Üçüncü Nükte

  (Sadâkatte namdar, safvet-i kalbde mümtaz Süleyman Rüştü ile bir muhâvere-i lâtife münasebetiyle)

  Büyük bir âyetin küçük bir nüktesidir.

  Şöyle ki: Güz mevsiminde, sineklerin terhisat zamanına yakın bir vakitte, hodgâm insanlar, cüz’î tâcizleri için sinekleri itlâf etmek üzere hapishanedeki odamızda bir ilâç istimâl ettiler. Benim fazla rikkatime dokunmuştu. Odamda çamaşır ipi vardı. Bilâhare, o insanların inadına, sinekler daha ziyade çoğaldılar. Akşam vaktinde, o küçücük kuşlar, o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardı. Çamaşırları sermek için Rüştü’ye dedim: “Bu küçücük kuşlara ilişme; başka yere ser.” O da, kemâl-i ciddiyetle, dedi ki: “Bu ip bize lâzımdır; sinekler başka yerde kendilerine yer bulsun.”

  Her ne ise... Bu lâtife münâsebetiyle, seher vaktinde, sinek ve karınca gibi kesretli küçük hayvanlardan bahis açıldı. Ona dedim ki:Böyle nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır. Evet, bir kitap, kıymeti nisbetinde nüshaları teksir edilir. Demek, sinek cinsi de ehemmiyetli vazifesi ve büyük kıymeti var ki, Fâtır-ı Hakîm, o küçücük kaderî mektupları ve kudret kelimelerinin nüshalarını çok teksir etmiş. Evet, Kur’ân-ı Hakîmin

  يَآ اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 1
  Not
  Dipnot-1 “Ey insanlar, size bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin: Sizin Allah’ı bırakıp da taptıklarınızın hepsi bir araya gelse de, aslâ bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan birşey kapacak olsa, onu da geri alamazlar. İsteyen de âciz, istenen de...” Hac Sûresi, 22:73.


  Fâtır-ı Hakîm
  : her şeyi hikmetle ve benzersiz olarak yoktan yaratan Allah
  Süleyman Rüştü/Rüştü: (bk. bilgiler – Süleyman Rüştü Çakın)
  bilâhare: daha sonra cüz’î: küçük
  derc edilen: yerleştirilen güz: sonbahar
  hodgâm: bencil istimâl etmek: kullanmak
  itlâf etmek: telef etmek, öldürmek kaderî: kaderle belirlenmiş
  kemâl-i ciddiyetle: çok ciddî olarak kesretli: çok sayıda
  kudret: güç, iktidar lâtife: şaka, nükte, espri
  mecmua: yazılı metinlerin bir araya getirilmesiyle oluşan eser muhâvere-i lâtife: karşılıklı olarak yapılan güzel ve nükteli bir sohbet
  mümtaz: seçkin, üstün namdar: namlı, şan ve şöhret sahibi
  nevi: çeşit, tür neşredilmek: yayınlanmak
  nisbetinde: oranında nükte: ince ve derin anlamlı söz
  nüsha: kopya, birbirinin aynısı olan rikkat: acıma, yufka yüreklilik
  safvet-i kalb: kalp temizliği seher vakti: tan yerinin ağarmaya başladığı zaman
  teksir etmek: çoğaltmak terhisat: görevin sona ermesi
  tâciz: rahatsızlık verme âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle


  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 420

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --> <META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>yani, “Cenâb-ı Haktan başka, bütün esbab ve ulûhiyetleri ehl-i dalâlet tarafından dâvâ edilen âliheler içtimâ etse, bir sineği halk edemezler. Yani, sineğin hilkati öyle bir mûcize-i Rabbâniyedir ve bir âyet-i tekvîniyedir ki, bütün esbab toplansa, onun mislini yapamazlar, o âyet-i Rabbâniyeye muâraza edemezler, taklidini yapamazlar” meâlindeki âyetine ehemmiyetli bir mevzu teşkil eden ve Nemrud’u mağlûp eden; ve Hazret-i Mûsâ (a.s.) onların tâcizlerine karşı müştekiyâne, “Yâ Rab, bu muacciz mahlûkları ne için bu kadar çoğaltmışsın?” deyince, ilhâmen cevap gelmiş ki: “Sen bir defa sineklere itiraz ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki: ‘Yâ Rab, bu koca kafalı beşer Seni yalnız bir lisân ile zikrediyor. Bazı da gaflet ediyor. Eğer yalnız kafasından bizleri halk etseydin, binler lisân ile Sana zikredecek bizim gibi mahlûklar olurlardı” diye, Hazret-i Mûsâ’nın (a.s.) şekvâsına bin itiraz kuvvetinde hikmet-i hilkatini müdafaa eden sineğin; hem gayet nezâfetperver, her vakit abdest alır gibi yüzünü, gözünü, kanatlarını temizleyen bu tâife, elbette mühim bir vazifesi vardır. Hikmet-i beşeriyenin nazarı kàsırdır; daha o vazifeyi ihâta edememiş.

  Evet, Cenâb-ı Hak, nasıl ki deniz yüzünü temizlemek ve her günde milyarlarla vefiyat bulunan hayvânât-ı bahriye cenazelerini
  HAŞİYE-1 toplamak ve deniz yüzünü cenazelerle âlûde, müstekreh manzaradan kurtarmak için, sıhhiye memurları


  Not
  Haşiye-1 Evet, bir balık, binler yumurta, binler yavru ve bazan bir milyon yumurtadan ibâret olan havyardan çıkan tevellüdât-ı semekiyeye nisbeten vefiyatları bulunacak—tâ ki muvâzene-i bahriye muhâfaza edilebilsin. Rahîmiyet-i İlâhiyenin lâtif cilvelerindendir ki, valide balıkların yavrularıyla nisbetsiz bir tefâvüt-ü cismîde bulunduklarından, yavrulara valideleri kumandanlık edemiyorlar. Sokuldukları yere giremedikleri için, Hakîm ve Rahîm, yavrular içinde onlara küçük bir kumandan çıkarıp, validelik vazifesini o küçük kumandancıklara gördürür.

  Cenâb-ı Hak
  : Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah

  Hakîm
  : her işini hikmetle ve belli bir sebeple yapan Allah
  Hazret-i Mûsâ: [bk. bilgiler – Mûsâ (a.s.)] Nemrud: (bk. bilgiler)
  Rahîm: rahmeti herşeyi kuşatan, her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren Allah beşer: insan
  cilve: görüntü, yansıma ehemmiyetli: önemli
  ehl-i dalâlet: doğru ve hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler esbab: sebepler
  gaflet: Allah’ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâli gayet: çok
  halk etme: yaratma havyar: balık yumurtası
  hayvânât-ı bahriye: deniz hayvanları haşiye: dipnot, açıklayıcı not
  hikmet-i beşeriye: insanlığın akıl yoluyla oluşturdukları felsefe bilimi hikmet-i hilkat: yaratılış hikmeti ve gayesi
  hilkat: yaratılış ibâret: meydana gelmiş, toplanmış
  ihâta etmek: içine almak, kuşatmak ilhâmen: ilham olarak, Allah’ın kalbe yerleştirmesi şeklinde
  içtimâ etmek: toplanmak kàsır: eksik, noksan
  lisân: dil, anlatma şekli lâtif: güzel, hoş
  mahlûk: varlık mağlûp etmek: yenmek
  mevzu: bahis, konu meâl: açıklama, anlam
  misil: benzer muacciz: rahatsız edici
  muhâfaza etmek: korumak, saklamak muvâzene-i bahriye: denizin dengesi
  muâraza etmek: sözle mücadele etmek, karşı gelmek mûcize-i Rabbâniye: her şeyin rabbi olan Allah’ın mucizesi
  müdafaa etmek: savunmak mühim: önemli
  müstekreh: çirkin, tiksinti uyandıran müştekiyâne: şikâyet eder şekilde
  nazar: bakış, görüş nezâfetperver: temizliğe düşkün
  nisbeten: kıyasla nisbetsiz: oransız, ölçüsüz
  rahîmiyet-i İlâhiye: Allah’ın her bir varlığa sonsuz şefkat göstermesi sual etmek: sormak
  sıhhiye memuru: sağlık görevlisi tefâvüt-ü cismî: görünüşteki farklılık
  tevellüdât-ı semekiye: balıkların yumurtadan çıkmaları teşkil eden: meydana getiren, oluşturan
  tâciz etmek: rahatsız etmek tâife: topluluk
  ulûhiyet: İlâhlık valide: anne
  vefiyat: vefatlar, ölümler yâ Rab: ey Rabbim
  zikretmek: anmak, ifade etmek âlihe: batıl ilâhlar, tanrılar
  âlûde: karışık âyet-i Rabbâniye: her şeyin rabbi olan Allah’ın âyeti, delili
  âyet-i tekvîniye: yaratılış âyeti; Cenâb-ı Hakkın var etme fiil ve kudretine dair olan delil şekvâ: şikâyet

  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 421

  nev’inden gayet muntazam âkilüllâhm bir kısım hayvânâtı halk etmiş. Eğer o bahriye sıhhiye memurları gayet muntazam vazifelerini îfâ etmeseydiler, deniz yüzü âyine gibi parlamayacaktı. Belki hazîn ve elîm bir bulanıklık gösterecekti.

  Hem her günde milyarlarla yabanî hayvanlar ve kuşların cenazelerini toplamakla rû-yi zemini o taaffünattan temizlemek ve zîhayatları o elîm, hazîn manzaralardan kurtarmak için, nezafet ve sıhhiye memurları hükmünde olan kartallar misilli, kerâmetkârâne, gizli ve uzak, beş altı saat mesafeden bir sevk-i Rabbânî ile o cenazenin yerini hisseden, giden ve kaldıran âkilüllâhm kuşları ve vahşî hayvanları halk etmiş. Eğer bu berriye sıhhiyeleri gayet mükemmel, intizamperver ve vazifedar olmasa idiler, zemin yüzü ağlanacak bir şekil alacaktı.

  Evet, âkilüllâhm hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler, cezâ görürler.

  1 حَتّٰى يَقْتَصُّ الْجَمَّاۤءُ مِنَ الْقَرْنَاۤءِ (ev kemâ kàl). Yani, “Boynuzsuz olan hayvanın kısâsı kıyâmette boynuzludan alınır” diye ifade-i hadîsiye gösteriyor ki: Gerçi cesetleri fenâ bulur; fakat ervahları bâkî kalan hayvânât mâbeyninde dahi, onlara münâsip bir tarzda, dâr-ı bekàda mücâzat ve mükâfatları vardır. Ona binâen, canavarlara sağ hayvanların etleri haramdır, denilebilir.

  Hem küçücük hayvanların cenazelerini ve nimetin küçücük parçalarını ve tanelerini toplamak vazifesiyle karıncaları nezâfet memurları olarak, hem nimet-i İlâhiyenin küçücük parçalarını teleften ve çiğnemekten ve hakàretten ve abesiyetten sıyânet etmekle ve küçücük hayvânâtın cenazelerini toplamakla, sıhhiye memurları gibi tavzif olunmuşlar.

  Aynen onlardan daha mühim, sinekleri dahi, insanın gözüne görünmeyen, hastalıkların mikroplarını ve madde-i semmiyeyi temizlemekle, sinekler muvazzaftırlar. Değil mikropların nâkıleleri, bilâkis, muzır mikropları mass, yani, emmek  Not
  Dipnot-1 Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2: 235
  abesiyet
  : faydasız ve gayesiz oluş
  bahriye sıhhiye memuru
  : deniz sağlık görevlisi
  berriye sıhhiyesi: karada yaşayan sağlık görevlisi bilâkis: tersine
  binâen: dayanarak bâkî kalan: kalıcı ve sürekli olan
  dâr-ı bekà: devamlı ve kalıcı olan âhiret âlemi elîm: acı ve sıkıntı veren
  ervah: ruhlar ev kemâ kàl: veya söylediği gibi
  fenâ bulmak: yok olmak hakaret: küçüklük, değersizlik
  halk etmek: yaratmak hayvânât: hayvanlar
  hazîn: hüzün veren, acıklı ifade-i hadisiye: Hz. Peygamberden (a.s.m.) nakledilen hadisin açıklaması
  intizamperver: intizamı çok seven, herşeyi tertipli ve düzenli yapan kerâmetkârâne: kerâmetli bir şekilde
  kısâs: işlenen bir suçun cezası kıyâmet: dünyanın yıkılıp harap olmasından sonra kurulacak âhiret âlemi
  madde-i semmiye: zehirli madde mass etmek: emmek
  misilli: benzeri muntazam: düzenli
  muvazzaf: görevli muzır: zararlı
  mâbeyn: ara mücâzat: cezalandırma
  mühim: önemli mükemmel: kusursuz
  mükâfat: ödüllendirme münâsip: benzer, uygun
  nev’: tür nezafet: temizlik
  nimet: rızık olarak verilen şey, lütuf nimet-i İlâhiye: Allah’ın nimeti, yardımı
  nâkile: taşıyıcı rû-yi zemin: yeryüzü
  rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, yiyecekler sevk-i Rabbânî: her şeyin rabbi olan Allah’ın yönlendirmesi
  sıhhiye memuru: sağlık görevlisi sıyânet etmek: korumak
  taaffünat: çürümeler, kokuşmalar tavzif olunmak: vazifelendirilmek
  telef: zayi etme, yok etme vahşî: yabanî, saldırgan
  vazifedar: görevli yabanî: evcilleştirilmemiş, doğal ortamda yaşayan
  zemin: yer zîhayat: canlı
  âkilüllâhm: etçil, etle beslenen îfâ etme: yerine getirme
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 422

  ve yemekle o mikropları imhâ, o madde-i semmiyeyi istihâleye uğratırlar, çok sârî hastalıkların önünü alırlar. Hem sıhhiye neferleri, hem tanzifat memurları, hem kimyager olduklarına ve geniş bir hikmete mazhar bulunduklarına delil ise, onların gayet kesretidir. Çünkü kıymettar, menfaattar şeyler teksir edilir. HAŞİYE-1

  Ey hodgâm insan! Sineklerin binler hikmet-i hayatiyesinden başka, sana âit bu küçücük faydasına bak, sinek düşmanlığını bırak: Çünkü, gurbette, kimsesiz, yalnızlıkta sana ünsiyet verdiği gibi, gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder. Ve lâtif vaziyeti ve abdest alması gibi yüzünü, gözünü temizlemesiyle, sana abdest ve namaz, hareket ve nezâfet gibi vazife-i insâniyeti ihtar eder ve ders veren sineği görüyorsun.

  Hem sineğin bir sınıfı olan arılar, nimetlerin en tatlısı, en lâtifi olan balı sana yedirdikleri gibi, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânda, vahy-i Rabbânîye mazhariyetle serfirâz olduğundan, onları sevmek lâzım gelirken, sinek düşmanlığı, belki insana dâimâ muâvenete dostâne koşan ve her belâsını çeken o hayvânâta düşmanlığı gadirdir, haksızlıktır. Muzırların yalnız zararlarını def için mücâdele olabilir. Meselâ koyunları kurtların tecâvüzünden korumak için onlara mukàbele edilir. Acaba hararet zamanından vücudun idaresinden fazla olan kanın çoğalması ve bulaşık ve bazı mevâdd-ı muzırrayı hâmil evridede cereyan eden mülevves kana musallat, belki memur olan sivrisinek ve pireler fıtrî haccâmlar olmasınlar mı? Muhtemel...

  سُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَ فِى صُنْعِهِ الْعُقُولُ 1
  Not
  Haşiye-1 Bir sineğin kanadı ve vücudu ne kadar hârika bir san’at-ı Rabbâniye olduğuna lâtifâne bir işaret olarak, meşhur Yûnus Emre‘nin bu fıkrası ne güzel bildirir: Bir sineğin kanadını kırk kağnıya yüklettim Kırkı da çekemedi, kaldı şöyle yazılı.
  Dipnot-1 San’atına, akılların hayran olduğu Allah, her türlü kusur ve noksandan münezzehtir.

  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân: açıklamalarıyla akılları benzerini yapmaktan âciz bırakan Kur’ân-ı Kerim Yûnus Emre: (bk. bilgiler)
  belâ: büyük sıkıntı cereyan eden: dolaşan, akan
  def: ortadan kaldırma, yok etme dostâne: dostça
  evride: toplardamar fıkra: ifade, cümle (bk f-ḳ-r)
  fıtrî: doğal, yaratılıştan gelen gadir: zulüm, acımasızlık
  gaflet: sorumsuzluk, âhiretten ve Allah’ın emir ve yasaklarından habersiz davranma gurbet: gariplik, yabancı memlekette olma
  haccâm: kan alma görevlisi hararet: ısı
  hayvânât: hayvanlar haşiye: dipnot, açıklayıcı not
  hikmet: herşeyin anlamlı ve yerli yerinde oluşu hikmet-i hayatiye: hayatta olmasındaki hikmet
  hodgâm: bencil hâmil: taşıyan
  ihtar etmek: hatırlatmak ikaz etmek: uyarmak
  imhâ: yok etme istihâle: dönüşüm, bir halden başka bir hale dönüşme
  kesret: çok kimyager: kimyacı
  kıymettar: değerli lâtif: güzel, hoş
  lâtifâne: hoş ve güzel bir şekilde madde-i semmiye: zehirli madde
  mazhar: bir şeye erişme, ayna olma mazhariyet: elde etme, erişme
  menfaattar: faydalı, yararlı mevâdd-ı muzırra: zararlı maddeler
  mukabele etmek: karşılık vermek musallat: sataşma, ilişme
  muzır: zararlı muâvenet: yardım
  mücâdele: çekişme, uğraşma, savaşma mülevves: kirli, pis
  nezâfet: temizlik nimet: Allah’ın rızık olarak verdiği yiyecek, içecek
  san’at-ı Rabbâniye: Allah’ın san’atı serfirâz: benzerlerinden üstün olan
  sârî: sirayet eden, bulaşıcı sıhhiye neferi: sağlık görevlisi
  tanzifat memuru: temizlik görevlisi tecâvüz: saldırı
  teksir edilmek: çoğaltılmak vahy-i Rabbânî: her şeyin rabbi olan Allah’ın vahyetmesi
  vazife-i insâniyet: insanlık görevi vaziyet: durum
  ünsiyet vermek: arkadaşlık etmek
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 423

  Nefsimle mücâdele ettiğim bir zamanda, nefsim kendinde gördüğü nimet-i İlâhiyeyi kendi malı tevehhüm ederek gurura, iftihâra, temeddühe başladı. Ben ona dedim ki: “Bu mülk senin değil, emânettir.” O vakit nefis gurur ve iftihârı bıraktı, fakat tembelliğe başladı. “Benim malım olmayana ne bakayım? Zâyi olsun, bana ne?” dedi. Birden gördüm: Bir sinek, elime kondu, emânetullah olan gözünü, yüzünü, kanatlarını güzelce temizlemeye başladı. Bir neferin mîrî silâhını, elbisesini güzelce temizlediği gibi, sinek de temizliyordu. Nefsime dedim: “Bak.” Baktı, tam ders aldı. Sinek ise, mağrur ve tembel nefsime hoca ve muallim oldu.

  Sinek pisliği, tıp cihetiyle zararı yok bir maddedir ki, bazan tatlı bir şuruptur. Fakat sinek, yediği binler muhtelif muzır maddelerin ve mikropların ve semlerin menşei olmakla, sinekler küçücük istihâle ve tasfiye makineleri hükmüne geçmeleri hikmet-i Rabbâniyeden uzak değildir, belki şe’nindendir. Evet, arıdan başka sineklerin bazı tâifeleri var ki, HAŞİYE-1 muhtelif ve müteaffin maddeleri yerler, mütemâdiyen pislik yerine katre katre şurup damlatırlar. O semli, müteaffin maddeleri ağaçların yapraklarına yağan kudret helvası gibi tatlı, şifâlı bir şuruba tebdil ederek, bir istihâle makinesi olduklarını ispat ederler. Bu küçücük fertlerin ne kadar büyük bir milleti, bir tâifesi olduğunu göze gösterirler. “Küçüklüğümüze bakma. Tâifemizin azametine bak, ‘Sübhânallah’ de” diye lisân-ı hâl ile söylerler.
  Not
  Haşiye-1 Evet, sineğin küçücük bir tâifesini baharın âhirinde, badem ve zerdali ağaçlarının dallarında, siyah bir kütle halinde halk olunup, dala yapışık olup kalırlar. Mütemâdiyen, pislik yerine damlacıklar onlardan akıyor. O katreler bal gibi, sâir sinekler etrafına toplanırlar, emerler. Diğer bir başka tâifesi de nebâtâtın çiçeklerinin ve incir gibi bir kısım ağaçların telkîhinde istihdâm olunuyorlar. Sinek tâifelerinden yıldızlı, mumlu, ışıklı olan yıldız böceğin şâyân-ı temâşâ olduğu gibi, sinek tâifelerinden yaldızlı, altın gibi parlak kısmı da şâyân-ı dikkattir. Mızraklı sinekle, eşkıyaları hükmünde olan yabanî arıları da unutmamalıyız. Eğer Hâlik-ı Rahmân onların dizginini çekmeseydi, bu mızraklı tâifeler, pireler gibi insanlara hücum etseydiler, Nemrud’u öldürdükleri gibi, nev-i insanı da hırpalayacak idiler; وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوهُ âyetinin mânâ-yı işârîsini tefsir ederdi. İşte, bunlar gibi yüz namdar hâsiyetli tâifeleri bulunan sinek cinsinin büyük bir ehemmiyeti vardır ki, mezkûr azîm âyet onu mevzu yapmış;
  يَآ اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ (ilâ âhir) demiş.


  Hâlık-ı Rahmân: her şeyin yaratıcısı olan ve bütün varlıklara şefkat gösteren Allah Nemrud: (bk. bilgiler)
  Sübhânallah: Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir azamet: büyüklük
  azîm: büyük, yüce cihet: yön, şekil
  emânetullah: Allah’ın emâneti eşkiya: yol kesici, isyancı
  halk olunmak: yaratılmak haşiye: dipnot
  hikmet-i Rabbâniye: Allah’ın herşeyi bir fayda ve gayeye yönelik olarak, anlamlı ve yerli yerinde yaratması hâsiyetli: üstün özellikli
  ilâ âhir: ve devamı istihdam olunmak: görevlendirilmek
  istihâle: dönüşüm, bir halden başka bir hale dönüşme katre: damla
  kudret: güç, iktidar lisan-ı hâl: hâl ve beden dili
  mağrur: gururlu, kendini beğenmiş menşe: kaynak
  mevzu yapmak: konu etmek mezkûr: zikredilen, anılan
  muallim: öğretmen muzır: zararlı
  mânâ-yı işârî: işaret edilen mânâ mîrî: devlete ait
  müteaffin: kokuşmuş mütemadiyen: sürekli olarak
  namdar: şan ve şöhret sahibi nebâtât: bitkiler
  nefer: asker nefis: insanı daima kötülüğe, maddî zevk ve isteklere sevk eden güç
  nev-i insan: insan türü, insanlık nimet-i İlâhiye: Allah’ın nimeti
  sem: zehir sâir: diğer
  tasfiye: arındırma tebdil etmek: değiştirmek
  tefsir etmek: açıklamak, yorumlamak telkih: aşılama
  temeddüh: böbürlenme tevehhüm etmek: zannetmek
  tâife: grup, tür zâyi olmak: kaybolmak
  âhir: son âyet: Kur’an’da yer alan her bir cümle
  şe’n: temel özellik şâyân-ı dikkat: dikkate değer
  şâyân-ı temâşâ: seyretmeye değer
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 424

  Dördüncü Nükte  وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ 1


  âyetine dâir gayet ehemmiyet kesb etmiş. Mühim ve mütefennin bir adam bu sual ile bazı hocaları ilzâm ettiği bir suale muhtasar bir cevaptır.

  SUAL: Deniliyor ki: “Demir yerden çıkıyor; yukarıdan inmiyor ki 2 اَنْزَلْنَا denilsin. Neden 3 اَخْرَجْنَا dememiş; zâhiren muvâfık görülmeyen اَنْزَلْنَا demiş?”

  ELCEVAP: Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân, اَنْزَلْنَا kelimesiyle, demirdeki azîm ve çok ehemmiyetli nimet cihetini ihtar etmek için اَنْزَلْنَا demiş. Çünkü yalnız demirin zâtını nazara vermiyor ki, “ihrac” desin. Belki demirdeki nimet-i azîmeyi ve nev-i beşerin demire ne derece muhtaç olduğunu ihtar içindir. Nimet ciheti ise aşağıdan yukarıya çıkmıyor, belki rahmet hazinesinden geliyor. Rahmet hazinesi elbette âlî, yukarı ve mânen yüksek mertebededir. Elbette nimet yukarıdan aşağıyadır ve muhtaç olan beşerin mertebesi aşağıdadır. Elbette in’âm, ihtiyâcın mâfevkindedir. Onun için, nimetin hazine-i rahmetten beşerin ihtiyâcına imdâd için gelmesinin hak tâbiri, اَنْزَلْنَا dır, “ihrac” değildir.
  Not
  Dipnot-1 “Biz demiri de indirdik ki, onda hem kuvvet ve şiddet, hem de insanlar için faydalar vardır.” Hadîd Sûresi, 57:25.
  Dipnot-2 İndirdik.
  Dipnot-3 Çıkardık.


  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur’ân azîm: büyük
  beşer: insan cihet: yön
  ehemmiyet: değer, önem emr-i İlâhiye: Allah’ın emri
  hak tâbir: en doğru tâbir, ifade hazine-i rahmet: Allah’ın rahmet hazinesi
  ihrac: dışarı çıkarma ihtar etmek: hatırlatmak
  ilzâm etmek: susturmak imdâd: yardım
  in’âm: nimet verme kelimât: kelimeler, sözler
  kesb etmek: kazanmak mertebe: derece, makam
  muhtasar: kısa, özet muvafık: uygun
  mâfevk: üst mânen: mânevî olarak
  mühim: önemli mütefennin: bilim adamı
  nazara verme: dikkati çekme nev-i beşer: insanlık
  nihâyetsiz: sınırsız nimet: Allah’ın rızık olarak verdiği, ihtiyaç duyulan herşey
  nimet-i azîme: büyük nimet rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  zâhiren: görünüş itibariyle âlî: yüce
  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 425

  Hem tedricî ihrâcat beşerin eliyle olduğu için, “ihrac” kelimesi ihsan cihetini nazar-ı gaflete hissettirmez. Evet, demirin maddesi murad olunsa, mekân-ı maddî itibarıyla ihraçtır. Fakat demirin sıfatı ve burada mânâ-yı maksudu olan “nimet” ise, mânevîdir. Bu mânâ-yı maddî, mekâna bakmıyor, belki mânevî mertebeye bakar. Rahmân’ın hadsiz mertebe-i ulviyetinin bir tecellîsi olan hazine-i rahmetten gelen nimet, elbette en yüksek makamdan en aşağı mertebeye gönderiliyor. Hak tâbiri اَنْزَلْنَا 1 dır. Bu tâbirle nev-i beşere ihtar eder ki, demir en büyük bir nimet-i İlâhiyedir.

  Evet, nev-i beşerin bütün san’atlarının mâdeni ve terakkiyâtının menbaı ve kuvvetinin medârı demirdir. İşte bu azîm nimeti ihtâr için, makam-ı imtinan ve in’âmda, kemâl-i haşmetle
  2 وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ferman ediyor. Nasıl ki Hazret-i Dâvud’a en mühim bir mûcize olarak 3 وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ferman ediyor. Yani, büyük bir peygambere büyük bir mûcize ve büyük bir nimet olarak demiri yumuşatmasını gösteriyor.

  Sâniyen: “Yukarı,” “aşağı” nisbîdir. Küre-i arzın merkezine göre yukarı ve aşağı oluyor. Hattâ bize nisbeten aşağı olan birşey, Amerika kıt’asına nazaran yukarı oluyor. Demek, merkezden sath-ı arz tarafına gelen maddeler, sath-ı arzda olanlara göre vaziyeti değişir.

  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân i’câz lisânı ile ifade ediyor ki: Demirin o kadar çok menâfii, o kadar geniş fevâidi vardır ki, insanın hânesi olan küre-i arzın mahzeninden çıkarılacak âdi bir madde değildir. Ve rastgele hâcâtta istimâl edilmiş fıtrî  Not
  Dipnot-1 İndirdik.Dipnot-2 “Biz demiri de indirdik ki, onda hem kuvvet ve şiddet, hem de insanlar için faydalar vardır.” Hadîd Sûresi, 57:25.
  Dipnot-3 “Demiri de onun için yumuşattık.” Sebe’ Sûresi, 34:10.
  Amerika Kıt’ası
  : (bk. bilgiler – Amerika)
  Hazret-i Dâvud
  : [bk. bilgiler – Dâvud (a.s.)]
  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur’ân Rahmân: çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah
  azîm: büyük, yüce cihet: yön, taraf
  ferman etmek: emretmek, buyurmak fevâid: faydalar, kazançlar
  hadsiz: sınırsız hâcât: ihtiyaçlar
  hâne: ev ihrac: dışarı çıkarma
  ihrâcat: bir madeni yerin altından çıkarma işlemleri ihsan: bağış
  ihtar etmek: hatırlatmak istimâl edilmek: kullanılmak
  itibarıyla: açısından i’câz: mu’cize oluş, bir benzerini yapmakta başkalarını aciz bırakma
  kemâl-i haşmet: büyüklük ve heybetteki mükemmellik küre-i arz: yerküre, dünya
  lisan: dil mahzen: depo
  makam: derece, yer makam-ı imtinan ve in’âm: minnet ve nimeti hatırlatma yeri
  medâr: sebep, neden, kaynak mekân: yer
  mekân-ı maddî: maddî yer menba: kaynak
  menâfi: faydalar, yararlar mertebe: derece, makam
  mertebe-i ulviyet: yücelik mertebesi murad: kast edilen, istenen
  mâden: kaynak mânâ-yı maddî: maddî anlam
  mânâ-yı maksud: asıl kastedilen anlam mûcize: insanların benzerini yapmakta aciz kaldıkları olağanüstü şey
  nazar-ı gaflet: bir şeyin mânâsını anlamadan bakmak nazaran: –göre
  nev-i beşer: insanlık nimet-i İlâhiye: Allah’ın nimeti
  nisbeten: kıyasla nisbî: konumuna göre farklı hüküm alan, göreceli
  sath-ı arz: yeryüzü sâniyen: ikinci olarak, ikinci derecede
  tecellî: görünüm, yansıma tedricî: derece derece, aşamalı
  terakkiyât: ilerlemeler vaziyet: durum, hâl
  âdi: basit, sıradan
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 426

  <META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>bir mâden değildir. Belki Hâlık-ı Kâinatın tarafından rahmet hazinesinde ve kâinatın büyük tezgâhından ihzâr edilmiş bir nimet olarak, “Rabbü’s-Semâvâti ve’l-Arz” ünvân-ı haşmetiyle de küre-i arz sekenesinin hâcâtına medâr olmak için demiri inzâl etmiş, indirmiş diye, demirdeki umûmî menfaati ifade için, güya demirin gökten gelen rahmet, hararet ve ziyâ gibi öyle şümullü faydaları var ki, kâinat tezgâhından gönderiliyor, küre-i arzın dar anbarından değil. Belki kâinat sarayındaki büyük hazine-i rahmetten ihzâr edilerek gönderilip, küre-i arzın anbarında yerleştirilmiş; o anbardan asırların ihtiyâcına nisbeten parça parça ihraç ediliyor.

  Kur’ân-ı Azîmüşşân, bu küçük anbardaki parça parça çıkarılan demiri, yalnız “sarf etmek” mânâsını ifade etmek istemiyor. Belki Hazine-i Kübrâdan o nimet‑i azîmeyi küre-i arz ile beraber indirdiğini ifade etmek için; yani, bu küre-i arz hânesine en lâzım şey demirdir ki, Hâlık-ı Zülcelâl, güya küre-i arzı güneşten ayırıp insanlar için indirdiği zaman, demiri de beraber inzâl etmiş ve ekser ihtiyâc-ı beşer onunla temin edilmiştir. Kur’ân-ı Hakîm, “Bu demirle işlerinizi görünüz ve onu çıkarmaya çalışarak istifade ediniz” diye, mûcizâne ferman ediyor.

  Bu âyette hem def-i a’dâya, hem celb-i menâfie medâr iki nimet beyan ediyor. Nüzûl-u Kur’ân’dan evvel demirle ehemmiyetli menâfi-i beşeriye temin edildiği görülmüş. Fakat istikbalde demirin gayet hârika ve muhayyirü’l-ukùl bir surette, denizde, havada ve karada gezerek küre-i arzı musahhar edip, mevt-âlûd bir hârika kuvveti gösterdiğini ifade için, 1 فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ kelimesiyle, ihbâr-ı gaybî nev’inden bir lem’a-i i’câz gösteriyor.
  Not
  Dipnot-1 “Onda kuvvet ve şiddet vardır.” Hadid Sûresi, 57:25.


  Hazine-i Kübrâ: Allah’ın sonsuz nimetlerinin bulunduğu hazine Hâlık-ı Kâinat: evreni ve bütün varlıkları yaratan Allah
  Hâlık-ı Zülcelâl: sonsuz büyüklük ve görkem sahibi, her şeyin yaratıcısı olan Allah Kur’ân-ı Azîmüşşan: şan ve şerefi yüce olan Kur’ân
  Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân Rabbü’s-Semâvâti ve’l-Arz: göklerin ve yerin Rabbi
  asır: yüzyıl beyan etmek: açıklamak
  celb-i menâfi: faydalı şeylerin çekilmesi def-i a’dâ: düşmanların uzaklaştırılması
  ekser: pek çok evvel: önce
  ferman etmek: buyurmak fıtrî: doğal, yaratılıştan gelen
  hararet: ısı, sıcaklık hazine-i rahmet: Allah’ın sonsuz rahmet hazinesi
  ihbâr-ı gaybî: gaybla ilgili haber; önceden haber verme ihraç etmek: bir mâdeni yer altından çıkarmak
  ihtiyac-ı beşer: insanın ihtiyacı ihzar edilmek: hazırlanmak
  inzal etmek: indirmek istikbal: gelecek
  kâinat: evren küre-i arz: yerküre, dünya
  lem’a-i i’câz: mu’cizelik parıltısı medâr: kaynak, sebep
  menfaat: yarar, fayda menâfi-i beşeriye: insanlığın yararına olan şeyler
  mevt-âlûd: ölümle karışık mucizâne: mucizeli bir şekilde
  muhayyirü’l-ukùl: akıllara şaşkınlık veren musahhar etmek: boyun eğdirmek, bir şeyin emrine vermek
  nev’inden: türünden nimet: Allah’ın rızık olarak verdiği, ihtiyaç duyulan herşey
  nimet-i azîme: çok büyük ve değerli nimet nisbeten: bağlantılı olarak
  nüzûl-u Kur’ân: Kur’ân’ın indirilmesi rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  sarf etmek: harcamak, kullanmak sekene: bir yerde ikâmet edenler, sakinler
  surette: şekilde tezgâh: üretim yeri
  umûmî: genel ziyâ: ışık, parlaklık
  âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle ünvân-ı haşmet: görkem ve heybetli oluşu ifade eden isim
  şümullü: kapsamlı


  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 427

  Beşinci Nükte

  Geçmiş nükteden bahsederken hüdhüd-ü Süleyman’dan bahis açıldı. Israrcı ve sualci bir kardeşimiz:HAŞİYE-1 “Hüdhüdün, Cenâb-ı Hakkı tavsifte1 يَخْرُجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرَضِ diyerek mühim makamda, mühim evsâf-ı İlâhiye içinde, nisbeten hafif bu vasfın zikrine sebep nedir?”

  Elcevap: Beliğ bir kelâmın bir meziyeti şudur ki, söyleyenin ziyade meşgul olduğu san’atını, meşgalesini ihsâs etsin. Hüdhüd-ü Süleymanî ise, suyu az olan sahrâ-yı Ceziretü’l-Arabda gizli su yerlerini ferâsetle, kerâmetvâri keşfeden bedevî arîfleri gibi, hayvan ve tuyûrun arîfi olarak ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâma küngânlık eden ve su buldurup çıkarttıran mübârek ve vazifedar bir kuş olmakla, kendi san’atının mikyasçığıyla Cenâb-ı Hakkın semâvât ve arzdaki mahfiyâtı çıkarmakla mâbûdiyetini ve mescûdiyetini ispat ettiğini, kendi san’atçığıyla bilip ifade ediyor.

  Evet, hüdhüd pek güzel görmüş. Çünkü, toprak altındaki had ve hesaba gelmeyen tohumların, çekirdeklerin, mâdenlerin muktezâ-yı fıtrîsi, aşağıdan yukarıya çıkmak değildir. Çünkü ecsâm-ı sakîle ihtiyarsız, ruhsuz olduğu için, kendi yukarıya çıkamaz; yukarıdan kendi kendine aşağıya düşebilir. Aşağıdan, hususan toprak sıkleti altında gizlenen bir cisim, câmid omuzundaki ağır yükü silkip çıkmak, kat’iyyen kendi kendine olamaz. Demek bir kudret-i hârika ile çıkarılıyor.

  İşte, hüdhüd, berâhîn-i mâbûdiyet ve mescûdiyetin en gizlisini ve en mühimmini kendi arîfliğiyle bilmiş, bulmuş; Kur’ân-ı Hakîm onun hakkındaki ifadesine bir i’câz vermiştir.  Not
  Haşiye-1 Sual etmekte çalışkan, yazmakta tembellik eden Re’fet’tir.Dipnot-1 “Göklerde ve yerdeki bütün gizlilikleri meydana çıkarır...” Neml Sûresi, 27:25.

  Hazret-i Süleyman: [bk. bilgiler – Süleyman (a.s.)] Hüdhüd/Hüdhüd-ü Süleyman: Hz. Süleyman’ın (a.s.) haberleşme vasıtası olarak görevlendirdiği kuş
  Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân Re’fet: (bk. bilgiler – Re’fet Barutçu)
  arz: yer arîf: bilge
  bedevî: çölde yaşayan, göçebe beliğ: sözün düzgün, kusursuz, yerinde hâlin ve makamın gereğine göre söylenmesi
  berâhîn-i mâbûdiyet: ibadet edilmeye lâyık olmanın delilleri câmid: cansız
  ecsâm-ı sakîle: ağır cisimler evsâf-ı İlâhiye: Cenâb-ı Allah’ın Zâtını niteleyen yüce sıfatlar
  ferâset: çabuk sezme ve anlama kabiliyeti had ve hesaba gelmemek: sınırsız ve sayısız olmak
  haşiye: dipnot hususan: özellikle
  ihbâr-ı gaybî: gayb âleminde olan şeyler hakkında haber verme ihsas etmek: hissettirmek
  ihtiyarsız: iradesi olmayan i’câz vermek: mucizelik özelliği vermek
  kat’iyyen: kesinlikle kelâm: ifade, söz
  kerâmetvâri: keramet gösterir gibi keşfetmek: gizli bir şeyi açığa çıkarmak
  kudret-i hârika: benzersiz kudret, güç küngânlık: su kaynağını bulma işi
  küre-i arz: yerküre, dünya lem’a-i i’câz: mu’cizelik parıltısı
  mahfiyât: gizli şeyler makam: derece, konum
  mescudiyet: secde edilmeye lâyık olma mevt-âlûd: ölümle karışık
  meziyet: üstün özellik meşgale: meşguliyet
  mikyas: ölçü muktezâ-yı fıtrî: doğal yapılarının gereği
  musahhar etmek: boyun eğdirmek, bir şeyin emrine vermek mâbûdiyet: ibadet edilmeye lâyık olma
  mübarek: bereketli nev’inden: türünden
  nisbeten: kıyasla, oranla nükte: ince ve derin anlamlı söz
  sahrâ-yı Ceziretü’l-Arab: Arap Yarımadasında bulunan çöl semâvât: gökler
  sıklet: ağırlık tavsif: özelliklerini anlatma
  tuyûr: kuşlar vazifedar: görevli
  zikir: anmak, hatırlatmak ziyade: çok, fazla
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/6 12345 ... SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •