Sayfa 6/6 İlkİlk ... 23456
58 sonuçtan 51 ile 58 arası

 1. #51
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 468

  manda ve öküz ve deve gibi büyük mahlûkat gayet derece musahhar, mutî; hattâ zayıf bir çocuğa da yularını verip itaat etmek mânâsını ifade için, 1 وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اْلاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ tâbiriyle, güya bu mübârek hayvanlar dünya hayvanları değil ki, içinde tevahhuş ve zarar bulunsun. Belki mânevî bir Cennetin hayvanları gibi menfaattar, zararsızdırlar. Yukarıdan, yani, rahmet hazinesinden indirilmiştir, diye ifade ediyor.

  Muhtemeldir ki, bazı müfessirlerin bu hayvanlar hakkında “Cennetten indirilmiştir” dedikleri, bu mânâdan ileri gelmiştir. Zahrında HAŞİYE-1 Kur’ân-ı Hakîmin bir harfi için bir sahife yazılsa, uzun olmuş denilmemeli. Çünkü kelâmullahtır. Onun için اَنْزَل tâbiri için iki üç sayfa yazılmakla israf edilmiş olmaz. Bazan Kur’ân’ın bir harfi, bir hazine-i mâneviyenin anahtarı olur.

  Not
  Dipnot-1 “Sizin için sekiz hayvan indirdi.” Zümer Sûresi, 39:6.
  Haşiye-1 Bazı müfessirler, “Mebde’leri semâvâttan gelmişler” demelerinden muradları şudur ki: Bu en’âm denilen hayvânâtın bekàları rızık iledir ve rızıkları ottur; onların rızkı da yağmurdur. Yağmur ki, âb-ı hayattır ve rahmettir; ve rızık da semâvâttan gelir. “Ve fi’s-semâi rizgukum” âyeti buna işaret eder. Madem o hayvanların devam eden müteceddit vücutları semâvâttan gelen yağmur içindedir; semâdan indirilmiş mânâsını ifade eden “Enzele” tâbiri yerindedir.

  Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
  bekâ: varlığı devam ettirme
  en’âm: deve, sığır, koyun gibi evcil hayvanlar; nimetler hazine-i mâneviye: mânevî hazine
  haşiye: dipnot israf: savurganlık
  kelâmullah: Allah’ın kelâmı mahlûkat: yaratılanlar, yaratıklar
  mebde: başlangıç menfaattar: faydalı, yararlı
  muhtemel: ihtimal dahilinde murad: kastedilen
  musahhar: boyun eğmiş mutî: emre uyan, itaat eden
  mübârek: hayırlı, bereketli müfessir: Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından tefsir eden, yorumlayan kimse
  müteceddit: yenilenen rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  rızık: yenip içilen şeyler semâ: gökyüzü
  semâvât: gökler tevahhuş: korkma, çekinme
  vücut: beden âb-ı hayat: hayat suyu
  âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle

  Yazar : Risale Forum

 2. #52
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 469

  Yirmi Yedinci Nükte  اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوۤءِ 1


  Meâli: HAŞİYE-1 “Nefis daima kötü şeylere sevk eder” âyetinin, hem de
  اَعْدٰى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِى بَيْنَ جَنْبَيْكَ mânâ-yı şerifi: “Senin en zararlı düşmanın, nefsindir” 2 hadisinin bir nüktesidir.

  Tezkiyesiz nefs-i emmâresi bulunmak şartıyla, kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zâhirî sevse de samimî sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusurunu nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie eyler. Mübalâğalarla, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek, adeta takdis eder ve derecesine göre, 3 مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهُ هَوٰيهُ âyetinin bir tokadını yer.

  Temeddühü ve sevdirmesi ise, aksülâmelle istiskali celb eder, soğuk düşürtür. Hem amel-i uhrevîde ihlâsı kaybeder, riyâyı karıştırır. Âkıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzet-i hazıraya müptelâ olan hisse ve hevâ-yı nefse mağlûp olup, yolunu şaşırmış hissin fetvâsıyla, bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür. Adeta, ders aldığı Amme cüz’ünü birtek şekerlemeye satan havâi bir çocuk gibi, elmas kıymetinde bulunan hasenâtını, hissini okşamak için ve hevâsını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için, ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enâniyetlere vesile edip, kârlı işlerde hasâret eder.

  اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَاْلاِنْسَانِ 4  Not
  Dipnot-1 Yusuf Sûresi, 12:53.
  Haşiye-1 Bu parçanın da herkese faydası var.
  Dipnot-2 el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1:143; Gazâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, 3:4.
  Dipnot-3 “Hevâ ve heveslerini kendisine mâbud edinen kimse...” Furkan Sûresi, 25:43.
  Dipnot-4 Allahım! Bizi nefsin, şeytanın, cinin ve insanın şerrinden muhafaza et.
  Amme cüz’ü
  : Amme Sûresiyle başlayan Kur’ân-ı Kerim’in son cüz’ü  aksülâmel
  : ters tepki gösterme
  amel-i uhrevî: âhirete yönelik gerçekleştirilen iş, hizmet celb etmek: çekmek
  enâniyet: benlik fetvâ: hüküm verme
  hadis: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış hasenât: iyilikler, sevaplar
  hasâret: zarar havâi: hoppa, uçarı
  haşiye: dipnot heves: gelip geçici arzu ve istek
  hevâ: gelip gecici arzu ve istekler hevâ-yı nefis: nefsin arzuları
  ihlâs: ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme istiskal: hoşnutsuzluğu belli ederek karşı tarafı çekilmez görme
  lezzet-i hazıra: şu anki lezzet, hemen elde edilen lezzet mağlûp olmak: yenilmek
  medih: övgü meâl: açıklama, anlam
  mânâ-yı şerif: değerli ve şerefli anlam mübalâğa: abartı
  müptelâ: bağımlı nefis/nefs-i emmâre: insanı daima kötülüğe, yasak zevk ve isteklere teşvik eden duygu; kişinin kendisi
  nükte: derin ve ince anlamlı söz riyâ: iki yüzlü olma
  sevk etmek: yönlendirmek takdis: her türlü kusur ve eksiklikten arındırma, kutsama
  tebrie etmek: kusur ve noksandan uzak tutma temeddüh: böbürlenme
  tenzih: eksik ve çirkinliklerden arınmış tutma tezkiyesiz: nefsi temize çıkarmaksızın
  vesile: aracı zâhirî: görünüşte
  âkıbet: netice, son âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle
  Yazar : Risale Forum

 3. #53
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 470

  Yirmi Sekizinci Lem’anın Yirmi Sekizinci Nüktesi  لاَ يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلاَِ اْلاَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاِقبٌ
  1


  وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۤءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
  2


  gibi âyetlerin mühim bir nüktesi, ehl-i dalâletin bir tenkidi münasebetiyle beyan edilecek. Şöyle ki:

  Cin ve şeytanın casusları, semâvat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybî haberleri getirerek, kâhinler ve maddiyyunlar ve bazı ispritizmacılar gibi gaipten haber vermelerini, nüzûl-ü vahyin bidâyetinde, vahye bir şüphe getirmemek için onların o daimî casusluğu o zaman daha ziyade şahaplarla recm ve men edildiğine dair olan mezkûr âyetler münasebetiyle, gayet mühim üç başlı bir suale muhtasar bir cevaptır.

  Sual: Şu gibi âyetlerden anlaşılıyor ki, cüz’î ve bazan şahsî bir hadise-i gaybiyeyi de haber almak için, gayet uzak bir mesafe olan semâvat memleketine casus şeytanların sokulması ve o çok geniş memleketin her tarafında o cüz’î hadisenin bahsi varmış gibi, hangi şeytan olsa, hangi yere sokulsa, yarım yamalak o haberi işitecek, getirecek diye bir mânâyı akıl ve hikmet kabul etmiyor.

  Hem, nass-ı âyetle, semâvâtın üstünde bulunan Cennetin meyvelerini bazı ehl‑i risalet ve ehl-i keramet, yakın bir yerden alır gibi alıyormuş, bazan yakından

  Not
  Dipnot-1 “Onlar yüce âlemlerdeki melekleri dinleyemezler; her taraftan taşlanıp kovulurlar. Âhirette ise onlar için daimî bir azap vardır. Kulak hırsızlığı yapıp birşeyler dinleyenleri ise, delip geçen yakıcı bir yıldız takip eder.” Sâffât Sûresi, 37:8-10.Dipnot-2 “And olsun ki, dünya semâsını Biz kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için birer taş yaptık.” Mülk Sûresi, 67:5.  bahis
  : konu  beyan etmek
  : açıklamak, anlatmak
  bidâyet: başlangıç cüz’î: sınırlı, ferdî, kişisel
  daimî: devamlı, sürekli ehl-i dalâlet: doğru ve hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler
  ehl-i keramet: Allah’ın bir ikramı olarak, olağanüstü hâl ve hareketler gösteren kimseler ehl-i risalet: peygamber olarak gönderilen kimseler
  gaip: görünmeyen âlem gaybî: bilinmeyen, gayb âlemine ait
  hadise-i gaybiye: gayb aleminde gerçekleşen olay hikmet: ilim, yüksek bilgi
  ispritizmacı: ölülerin ruhlarıyla bazı şartlar altında haberleşmenin mümkün olduğuna inanan ve bu maksatla deneyler yapan kişi kâhin: gelecekten haber veren kimse
  maddiyyun: maddeciler, materyalistler men edilmek: yasaklanmak
  mesafe: uzaklık mezkûr: zikredilen, anılan
  muhtasar: kısa, özet mühim: önemli
  münasebet: bağlantı, ilişki nass-ı âyet: âyetin kesin ifadesi
  nükte: ince ve derin anlamlı söz nüzûl-ü vahy: Allah’ın Cebrail (a.s.) vasıtası ile emirlerini Hz. Peygamber’e iletmesi
  recim: taşlama semâvât: gökler
  tenkid: eleştiri vahiy: Allah tarafından gelen emir ve yasaklar
  ziyade: çok, fazla âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle
  şahap: göktaşı şahsî: kişisel

  Yazar : Risale Forum

 4. #54
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 471

  Cenneti temâşâ ediyormuş diye, nihayet uzaklık, nihayet yakınlık içinde bir meseledir ki, bu asrın aklına sığmaz.

  Hem cüz’î bir şahsın cüz’î bir ahvâli, küllî ve geniş olan semâvat memleketindeki mele-i âlânın medar-ı bahsi olması, gayet hakîmâne olan tedvîr-i kâinatın hikmetine muvafık gelmiyor. Halbuki bu üç mesele de hakaik-i İslâmiyeden sayılıyor.

  Elcevap:

  Evvelâ: On Beşinci Söz namındaki bir risalede, Yedi Basamak namında yedi kat’î mukaddime ile,
  وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۤءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ 1
  âyetinin ifade ettiği, yıldızlarla, şeytan casusların semâvattan ref ve tardı öyle bir surette ispat edilmiş ki, en muannid maddiyyunu dahi iknâ eder, susturur ve kabul ettirir.

  Saniyen: Bu uzak zannedilen o üç hakikat-i İslâmiyeyi kısa zihinlere yakınlaştırmak için bir temsil ile işaret edeceğiz.

  Meselâ, bir hükûmetin daire-i askeriyesi memleketin şarkında ve daire-i adliyesi garbında ve daire-i maarifi şimalinde ve daire-i ilmiyesi cenubunda ve daire-i mülkiyesi ortasında bulunsa; telsiz, telefon, telgrafla, gayet muntazam bir surette, her daire alâkadar olduğu vaziyetleri görse, haber alsa; adeta umum o memleket, adliye dairesi olduğu halde, askerî dairesidir ve mülkiye dairesi olduğu gibi, ilmiye dairesi oluyor.

  Hem meselâ, müteaddit devletler ve ayrı ayrı payitahtları bulunan hükûmetlerin, bazan oluyor ki, müstemlekât cihetiyle veya imtiyazat haysiyetiyle veya ticaretler münasebetiyle birtek memlekette ayrı ayrı hâkimiyetlikleri bulunur.


  Not
  Dipnot-1 “And olsun ki, dünya semâsını Biz kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için birer taş yaptık.” Mülk Sûresi, 67:5.

  ahvâl
  : hâller, davranışlar
  alâkadar
  : alakalı, ilgili
  asır: yüzyıl cenub: güney
  cihet: taraf, yön cüz’î: ferdî, sınırlı
  daire-i adliye: adliye dairesi daire-i askeriye: askerlik dairesi
  daire-i ilmiye: ilim dairesi, millî eğitim dairesi daire-i maarif: eğitim-öğretim dairesi
  daire-i mülkiye: askeriye ve millî eğitim dışındaki devlet idaresine bakan daireler evvelâ: ilk olarak
  garb: batı hakaik-i İslâmiye: İslâmiyetin hakikati, doğru olan gerçeği
  hakikat-i İslâmiye: İslâm hakikatleri, gerçekleri hakîmâne: bir maksat ve gayeye yönelik bir şekilde
  haysiyet: itibar, özellik hikmet: fayda, gaye
  hâkimiyetlik: egemenlik imtiyazat: ayrıcalıklar
  kat’î: kesin küllî: geniş ve kapsamlı
  maddiyyun: maddeci, materyalist medar-ı bahs: söz konusu, konuşmaya sebep olan
  mele-i âlâ: gayb âleminde en yüksek ve Allah’a en yakın makam muannid: inatçı
  mukaddime: başlangıç, giriş muntazam: düzenli
  muvafık: uygun mülkiye: yönetim dairesi
  münasebet: bağlantı, ilişki müstemlekât: sömürgeler
  müteaddit: bir çok nam: ad, isim
  nihayet: sınırsız payitaht: başkent
  ref ve tard: ortadan kaldırma ve kovma risale: Risale-i Nur’u oluşturan her bir bölüm
  saniyen: ikinci olarak semâvât: gökler
  suret: biçim, şekil tedvîr-i kâinat: kâinatın idaresi
  temsil: analoji, kıyaslama tarzında benzetme temâşâ etmek: bakmak, seyretmek
  umum: bütün, genel vaziyet: durum
  âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle şark: doğu
  şimal: kuzey
  Yazar : Risale Forum

 5. #55
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 472

  Raiyet ve millet bir olduğu halde, herbir hükûmet, kendi imtiyazı cihetiyle, o raiyetle münasebettardır. Birbirinden çok uzak o hükûmetlerin muamelâtı birbirine temas ediyor, her hanede birbirine yakınlaşıyor ve her adamda iştirakleri oluyor. Cüz’î meseleleri, temas noktalarındaki cüz’î bir dairede görülür. Yoksa, her cüz’î bir mesele, daire-i külliyeden alınmıyor. Fakat o cüz’î meselelerden bahsedildiği zaman, doğrudan doğruya daire-i külliyenin kanunuyla olduğu cihetiyle, daire-i külliyeden alınıyor gibi ve o dairede medar-ı bahis olunmuş bir mesele şekli verilir tarzda ifade edilir.

  İşte bu iki temsil gibi, semâvat memleketi, payitaht ve merkez itibarıyla gayet uzak olduğu halde, arz memleketinde insanların kalblerine uzanmış mânevî telefonları olduğu gibi, semâvat âlemi, yalnız âlem-i cismanîye bakmıyor; belki âlem-i ervâhı ve âlem-i melekûtu tazammun ettiğinden, bir cihette perde altında âlem-i şehadeti ihata etmiştir.

  Hem âlem-i bâkiden ve dâr-ı bekàdan olan Cennet dahi, hadsiz uzaklığıyla beraber, yine o daire-i tasarrufâtı, perde-i şehadet altında, her tarafta nuranî bir surette uzanmış, yayılmış. Sâni-i Hakîm-i Zülcelâlin hikmetiyle, kudretiyle, nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde, herbiri umum o vücuda, o cisme hükmediyor ve daire-i tasarrufuna alabiliyor. Öyle de, bu insan-ı ekber olan kâinat dahi, mütedahil ve birbiri içinde bulunan daireler gibi, binler âlemleri ihtivâ ediyor. Onlarda cereyan eden ahvâlin ve hadiselerin küllî ve cüz’iyeti ve hususiyeti ve azameti cihetiyle medar-ı nazar olur, yani, o cüzler cüz’î ve yakın yerlerde ve küllî ve azametliler küllî ve büyük makamlarda görülür.

  Fakat bazan cüz’î ve hususî bir hadise büyük bir âlemi istilâ eder. Hangi köşede dinlenilse, o hadise işitilir. Ve bazan da büyük tahşidat, düşmanın kuvvetine karşı değil, belki izhar-ı haşmet için yapılır. Meselâ, hadise-i Muhammediye

  Sâni-i Hakîm-i Zülcelâl: herşeyi san’atla ve hikmetle yaratan, sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi Allah ahvâl: hâller, davranışlar
  arz: yeryüzü azamet: büyüklük
  cereyan eden: gerçekleşen cihet: taraf, yön
  cüz: kısım, parça cüz’iyet: ferdî, kişisel
  cüz’î: sınırlı, ferdî daire-i külliye: geniş ve kapsamlı daire
  daire-i tasarruf: tasarruf ve faaliyet dairesi, alanı daire-i tasarrufât: tasarruf etme dairesi, faaliyetler alanı
  dâr-ı bekà: sonsuzluk yurdu, âhiret hadise-i Muhammediye: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamber olarak görevlendirilmesi
  hadsiz: sayısız hane: ev
  hikmet: Allah’ın her bir varlığı bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde yaratması hususiyet: özel olma, hususîlik
  hususî: özel ihata etmek: içine almak, kapsamak
  ihtivâ etme: içine alma insan-ı ekber: en büyük insan
  istilâ: işgal izhar-ı haşmet: ihtişamın, heybetin açığa vurulması
  iştirak: ortaklık kudret: güç, iktidar
  kâinat: evren küllî: geniş ve kapsamlı
  makam: derece medar-ı bahis: söz konusu
  medar-ı nazar: dikkatin üzerinde toplanması muamelât: uygulamalar
  münasebettar: ilgili, bağlantılı mütedahil: birbiri içinde
  nuranî: nurlu, parlak payitaht: başkent
  perde-i şehadet: görünen âlem, dünya perdesi raiyet: halk
  semâvât: gökler suret: biçim, şekil
  tahşidat: yığınak yapma tarz: biçim, şekil
  tazammun etmek: içermek temsil: analoji; kıyaslama tarzında benzetme
  umum: bütün, genel vücud: varlık
  âlem: dünya, evren âlem-i bâki: devamlı ve kalıcı olan âhiret âlemi
  âlem-i cismanî: maddî âlem âlem-i ervâh: ruhlar alemi
  âlem-i melekût: İlâhî hükümranlığın tam olarak tecellî ettiği, görünmeyen mânâ âlemi âlem-i şehadet: görünen alem
  Yazar : Risale Forum

 6. #56
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 473

  (a.s.m.) ve vahy-i Kur’ân’ın hadise-i kudsiyesi, umum semâvat memleketinde, hattâ o memleketin her köşesinde en mühim bir hadise olduğundan, doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan koca semâvâtın burçlarına nöbettarlar dizilip, yıldızlardan mancınıkları atarak casus şeytanları tard ve def ediyorlar vaziyetinde göstermek ve ifade etmekle, vahy-i Kur’ânînin derece-i haşmetini ve şâşaa-i saltanatını ve hiçbir cihette şüphe girmeyen derece-i hakkaniyetini ilâna bir işaret-i Rabbâniye olarak, o vakitte ve o asırda daha ziyade yıldızlar düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan dahi, o ilân-ı tekvîniyeyi tercüme edip ilân ediyor ve o işaret-i semâviyeye işaret eder.

  Evet, bir melâikenin üfürmesiyle uçurulabilir olan casus şeytanları böyle bir işaret-i azîme-i semâviye ile, melâikelerle mübareze ettirmek, elbette o vahy-i Kur’ânînin haşmet-i saltanatını göstermek içindir. Hem bu haşmetli olan beyan‑ı Kur’ânî ve azametli tahşidât-ı semâviye ise, cinnîlerin, şeytanların, semâvat ehlini mübarezeye ve müdafaaya sevk edecek bir iktidarları, bir müdafaaları bulunduğunu ifade için değil, belki kalb-i Muhammedîden (a.s.m.) tâ semâvat âlemine, tâ Arş-ı Âzama kadar olan uzun yolda, hiçbir yerde cin ve şeytanın müdahaleleri olmamasına işaret için, vahy-i Kur’ânî, koca semâvatta, umum melâikece medar-ı bahis olan bir hakikattir ki, bir derece ona temas etmek için, şeytanlar tâ semâvâta kadar çıkmaya mecbur olup, hiçbir şeye muvaffak olamayarak recmedilmesiyle işaret ediyor ki, kalb-i Muhammedîye (a.s.m.) gelen vahiy ve huzur-u Muhammediyeye (a.s.m.) gelen Cebrâil ve nazar-ı Muhammedîye (a.s.m.) görünen hakaik-i gaybiye, sağlam ve müstakimdir, hiçbir cihetle şüphe girmez diye, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, mucizâne haber veriyor.

  Arş-ı Âzam: Allah’ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer Cebrâil: (bk. bilgiler)
  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla mu’cize olan Kur’ân asır: yüzyıl
  azametli: çok büyük beyan-ı Kur’ânî: Kur’ân’ın açıklaması
  burc: belli bir şekil ve surete benzeyen sabit yıldız kümesi cihet: taraf, yön
  cinnî: cinlerden olan derece-i hakkaniyet: gerçeklik, doğruluk derecesi
  derece-i haşmet: heybet ve görkemin derecesi hadise-i kudsiye: kutsal olay
  hakaik-i gaybiye: bilinmeyen ve görünmeyen âlemlere ait gerçekler hakikat: doğru gerçek
  haşmet-i saltanat: saltanatın görkemi haşmetli: büyük, görkemli
  huzur-u Muhammediye: Hz. Peygamberin huzuru, bulunduğu yer iktidar: güç, kuvvet
  ilân-ı tekvîniye: varlıkların yaratılışıyla insanlara duyurulan gerçekler işaret-i Rabbâniye: Allah’ın işareti
  işaret-i azîme-i semâviye: göklerde sergilenen büyük işaretler işaret-i semâvî: Allah tarafından gösterilen işaret
  kalb-i Muhammedî: Hz. Peygamberin mânevî kalp duygusu medar-ı bahis: üzerinde konuşulan
  melâike: melek mucizâne: mucizeli bir şekilde
  muvaffak olma: başarılı olma, erişme mübareze: karşılıklı mücadele, çatışma
  müdafa: savunma müdahale: karışma
  mühim: önemli müstakim: dosdoğru olan
  nazar-ı Muhammedî: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) bakışı recmedilme: taşlanma
  semâvât: gökler semâvât ehli: göklerde yaşayan manevî varlıklar
  sevk eden: yönlendiren tahşidât-ı semâviye: göğün üzerinde çokça durma, gökten çok bahsetme
  tard ve def etme: kovma ve çıkarma temas etmek: bahsetmek
  umum: bütün, genel vahiy: Cenâb-ı Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesi
  vahy-i Kur’ânî: vahiyle gelen Kur’ân-ı Kerim vaziyet: durum
  ziyade: çok, fazla âlem: dünya, evren
  şâşaa-i saltanat: gösterişli ve göz alıcı saltanat
  Yazar : Risale Forum

 7. #57
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 474

  Amma Cennetin uzaklığıyla beraber, âlem-i bekàdan olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi ve bazan ondan meyve alınması ise, evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi, bu âlem-i fâni ve âlem-i şehadet ise, âlem-i gayba ve dâr-ı bekàya bir perdedir. Cennetin merkez-i kübrâsı uzakta olmakla beraber, âlem-i misal âyinesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi, hakkalyakin derecesindeki imanlar vasıtasıyla, Cennetin bu âlem-i fânide—temsilde hata olmasın—bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir. Ve kalb telefonuyla, yüksek ruhlarla muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir.

  Amma bir daire-i külliyenin cüz’î bir hadise-i şahsiye ile meşgul olması, yani, kâhinlere gaybî haberleri getirmek için şeytanlar tâ semâvâta çıkıp kulak veriyorlar, yarım yamalak yanlış haberler getiriyorlar diye tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikati şu olmak gerektir ki:

  Semâvat memleketinin payitahtına kadar gidip o cüz’î haberleri almak değildir. Belki cevv-i havaya dahi şümulü bulunan semâvat memleketinin—teşbihte hata yok—karakolhaneleri hükmünde bazı mevkileri var ki, o mevkilerde arz memleketiyle münasebettarlık oluyor. Cüz’î hadiseler için, o cüz’î makamlardan kulak hırsızlığı yapıyorlar. Hattâ kalb-i insanî dahi o makamlardan birisidir ki, melek-i ilham ile şeytan-ı hususî, o mevkide mübareze ediyorlar. Ve hakaik-i imaniye ve Kur’âniye ve hâdisât-ı Muhammediye (a.s.m.) ise, ne kadar cüz’î de olsa, en büyük, en küllî bir hadise-i mühimme hükmünde, en küllî bir daire olan Arş-ı Âzamda ve daire-i semâvatta—temsilde hata olmasın—mukadderât-ı kâinatın mânevî ceridelerinde neşrolunuyor gibi, her köşede medar-ı bahis oluyor diye beyan ile beraber, kalb-i Muhammedîden (a.s.m.) tâ daire-i Arşa varıncaya kadar ise, hiçbir cihetle müdahale imkânı olmadığından, semâvâtı dinlemekten

  Arş/Arş-ı Âzam: Allah’ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer arz: dünya
  beyan: açıklama, anlatım ceride: gazete
  cevv-i hava: hava boşluğu cihet: yön
  cüz'î: küçük, sınırlı, ferdî daire-i külliye: büyük ve geniş kapsamlı daire
  daire-i semâvât: gökler dairesi dâr-ı bekà: sonsuzluk yurdu, âhiret
  gaybî: bilinmeyen, gayba ait olan hadise-i mühime: önemli olay
  hadise-i şahsi: şahsi olay hakaik-i imaniye ve Kur'âniye: iman ve Kur’ân hakikatleri
  hakikat: gerçek hakkalyakin: bizzat yaşamak suretiyle, kesin bilgiye ulaşma
  hâdisât-ı Muhammediye: Hz. Muhammed (a.s.m.) ile ilgili gelişen olaylar kalb-i Muhammedî: Hz. Peygamberin mânevî kalp duygusu
  kalb-i insanî: insanın mânevî kalbi kâhin: gelecekten haber veren kimse
  küllî: geniş, kapsamlı makam: derece
  medar-ı bahis: söz konusu melek-i ilham: ilham meleği
  merkez-i kübrâ: en büyük merkez mevki: yer, konum
  muhabere: haberleşme mukadderât-ı kâinat: kâinatın plânları, programları
  mübareze: karşılıklı mücadele, çatışma münasebettar: ilgili, bağlantılı
  müstemleke: başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket, yer, sömürge nevi: çeşit, tür
  neşrolmak: yayınlanmak payitaht: merkez, başkent
  semâvât: gökler tefsir: Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap
  temsil: analoji, kıyaslama tarzında benzetme teşbih: benzetme
  vasıta: aracı âlem-i bekà: devamlı ve kalıcı olan âhiret âlemi
  âlem-i fâni: gelip geçici dünya âlem-i gayb: gayb âlemi, görünmeyen âlem
  âlem-i misal: bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem âlem-i şehadet: görünen alem, dünya
  şeytan-ı hususî: özel şeytan şümul: kapsam
  Yazar : Risale Forum

 8. #58
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 475

  başka şeytanların çaresi kalmadığını ifade ile, vahy-i Kur’ânî ve nübüvvet-i Ahmediye (a.s.m.) ne derece yüksek bir derece-i hakkaniyette olduğunu ve hiçbir cihetle hilâf ve yanlış ve hile ile ona yanaşmak mümkün olmadığını, gayet beliğane, belki mucizâne ilân etmek ve göstermektir.


  Said Nursî  سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 1
  Not
  Dipnot-1 “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin.” Bakara Sûresi, 2:32.  Said Nursî: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî) beliğane: beliğ bir şekilde
  cihet: yön derece-i hakkaniyet: gerçeklik derecesi
  hilâf: ayrılık, terslik ilân etmek: duyurmak
  mucizâne: mucizeli bir şekilde nübüvvet-i Ahmediye: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliği
  vahy-i Kur'ânî: vahiyle gelen Kur’ân-ı Kerim
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 6/6 İlkİlk ... 23456

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •