Sayfa 5/6 İlkİlk 123456 SonSon
58 sonuçtan 41 ile 50 arası

 1. #41
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 458

  Yirmi İkinci Nükte

  Bu parça çok kıymetlidir. Tâ İkinci Nükteye kadar herkese faydası var.

  Eskişehir Hapishanesinde, sû-i ahlâktan değil, belki sıkıntıdan gelen nâhoş bazı haller münâsebetiyle, ahlâka dâir bir nükte ile, meşhur bir âyetin mestur kalmış bir nüktesine dâirdir.

  BİRİNCİ NÜKTE

  Cenâb-ı Hak kemâl-i kereminden ve merhametinden ve adâletinden, iyilik içinde muaccel bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücâzat derc etmiştir. Hasenâtın içinde, âhiretin sevâbını andıracak mânevî lezzetler, seyyiâtın içinde, âhiretin azabını ihsâs edecek mânevî cezâlar derc etmiştir.

  Meselâ, mü’minler mâbeyninde muhabbet, ehl-i îmân için güzel bir hasenedir. O hasene içinde, âhiretin maddî sevâbını andıracak mânevî bir lezzet, bir zevk, bir inşirâh-ı kalb derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder.

  Meselâ, mü’minler mâbeyninde husûmet ve adâvet bir seyyiedir. O seyyie içinde, kalb ve rûhu sıkıntılarla boğacak bir azâb-ı vicdânîyi, âlicenap ruhlara hissettirir. Ben kendim, belki yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki, bir mü’min kardeşe adâvetim vaktinde, o adâvetten öyle bir azap çekiyordum; şüphe bırakmıyordu ki, bu seyyieme muaccel bir cezâdır, çektiriliyor.

  Meselâ, hürmete lâyık zâtlara hürmet ve merhamete lâyık olanlara merhamet ve hizmet, bir hasenedir, bir iyiliktir. Bu iyilikte sevâb-ı uhrevîyi ihsâs eder derecede öyle bir zevk, lezzet vardır ki, hayatını fedâ etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri getirir. Validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükâfat için hayatını o merhamet yolunda fedâ etmek dereceye gider. Yavrusunu kurtarmak için arslana saldıran bir tavuk, hayvânât milletinde bu hakikate bir misaldir. Demek, merhamet ve hürmette muaccel bir mükâfat var; âlihimmet ve âlicenap insanlar onları hisseder ki, kahramanâne bir vaziyet alıyorlar.

  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Eskişehir Hapishanesi: (bk. bilgiler - Eskişehir)
  adâlet: hak sahibine hakkını vermek adâvet: düşmanlık, kin
  ahlâk: iyi nitelikler, güzel huylar azab: sıkıntı, acı çekme
  azap çekmek: acı, sıkıntı çekmek azâb-ı vicdânî: vicdan azabı
  derc etmek: yerleştirmek ehl-i îmân: Allah’a ve Allah’tan gelen herşeye inanan kimseler, mü’minler
  fenalık: kötülük hakikat: gerçek
  hasene: iyilik hasenât: iyilikler, sevaplar
  hayvânât: hayvanlar husûmet: düşmanlık
  hürmet: saygı ihsâs etmek: hissettirmek
  inşirâh-ı kalb: kalp rahatlığı kahramanâne: kahramanca
  kemâl-i kerem: tam ve eksiksiz cömertlik kıymetli: değerli
  mabeyn: ara merhamet: acıma, şefkat
  mestur: örtülmüş, gizlenmiş misal: benzer, örnek
  muaccel: peşin, hemen verilen muhabbet: sevgi
  mücâzat: cezalandırma mükâfat: ödül
  münâsebetiyle: sebebiyle müracaat etmek: başvurmak
  mü’min: Allah’a ve Ondan gelen herşeye inanan nâhoş: hoşa gitmeyen
  nükte: derin ve ince anlamlı söz sevâb-ı uhrevî: âhirete yönelik sevap
  seyyie: günah seyyiât: kötülükler, günahlar
  sû-i ahlâk: kötü ahlâk tecrübe etmek: denemek
  valide: anne vasıta: aracı
  vaziyet: durum, hâl âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki sonsuz hayat
  âlicenap: yüksek ahlâklı, şerefli âlihimmet: yüksek gayretli, fedakâr
  âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan acıma, sevgi
  Yazar : Risale Forum

 2. #42
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 459

  Hem, meselâ, hırs ve israfta öyle bir cezâ var ki, şekvâlı, meraklı, mânevî ve kalbî bir cezâ insanı sersem eder. Ve haset ve kıskançlıkta öyle bir muaccel cezâ var ki, o haset, haset edeni yakar. Hem tevekkül ve kanaatte öyle bir mükâfat var ki, o lezzetli muaccel sevap, fakr ve hâcâtın belâsını ve elemini izâle eder.

  Hem, meselâ, gurur ve kibirde öyle bir ağır bir yük var ki, mağrur adam herkesten hürmet ister; ve istemek sebebiyle istiskal gördüğünden, dâimâ azap çeker. Evet, hürmet verilir, istenilmez. Hem, meselâ, tevâzuda ve terk-i enâniyette öyle lezzetli bir mükâfat var ki, ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır.

  Hem, meselâ, sûizan ve sû-i te’vilde, bu dünyada muaccel bir cezâ var. “Men dakka dukka” kaidesiyle, sûizan eden, sûizanna mâruz olur. Mü’min kardeşinin harekâtını sû-i te’vil edenlerin harekâtı, yakın bir zamanda sû-i te’vile uğrar, cezâsını çeker.

  Ve hâkezâ, bütün ahlâk-ı hasene ve seyyie bu mikyâsa göre ölçülmeli. Ben rahmet-i İlâhiyeden ümid ederim ki, Risale-i Nur’dan bu zamanda tezâhür eden mânevî i’câz-ı Kur’ânîyi zevk eden zâtlar, bu mânevî ezvâkı hissederler; sû-i ahlâka müptelâ olmayacaklar, inşaallah.

  İKİNCİ NÜKTE  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ اْلاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَاۤ اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَاۤ اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونِ اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ 1
  Not
  Dipnot-1 “Cinleri ve insanları ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum; Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır.” Zâriyât Sûresi, 51:56-58.

  ahlâk-ı hasene
  : güzel ahlâk
  ahlâk-ı seyyie
  : kötü ahlâk
  azap çekmek: acı, sıkıntı çekmek belâ: büyük sıkıntı
  elem: acı, keder ezvâk: zevkler, lezzetler
  fakr: fakirlik, muhtaçlık harekât: hareketler
  haset: kıskançlık hâcât: ihtiyaçlar
  hâkezâ: bunun gibi hürmet: saygı
  inşaallah: Allah izin verirse israf: savurganlık
  istiskal: soğuk muameleyle karşılaşma izâle etmek: gidermek, ortadan kaldırmak
  i’câz-ı Kur’ân: Kur’ân’ın mu’cize oluşu kaide: kural
  kalbî: kalbe ait kibir: büyüklenme
  mağrur: gururlu, kendini beğenmiş men dakka duka: “Çalma kapıyı, çalarlar kapını” anlamında Arapça bir söz
  mikyâs: ölçü muaccel: peşin, hemen verilen
  mânevî: mânâya ait, maddî olmayan mâruz olmak: yüz yüze gelmek
  müptelâ: bağımlı mü’min: Allah’a ve Ondan gelen herşeye inanan
  nükte: derin ve ince anlamlı söz rahmet-i İlâhiye: Allah’ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmeti
  sû-i ahlâk: kötü ahlâk sû-i te’vil: kötü yorumlama
  sûizan: kötü düşünce terk-i enâniyet: bencilliği terk etmek
  tevekkül: Allah’a dayanma ve güvenme tevâzu: alçak gönüllü olma
  tezâhür eden: ortaya çıkan, görünen zevk eden: tadan
  şekvâ: şikayet, yakınma
  Yazar : Risale Forum

 3. #43
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 460

  Şu âyet-i kerimenin zâhir mânâsı çok tefsirlerin beyanına göre yüksek i’câz-ı Kur’âniyeyi göstermediğinden, çok zaman zihnime ilişiyordu. Kur’ân’ın feyzinden gelen gayet güzel ve yüksek mânâlarından üç veçhini icmâlen beyan edeceğiz.

  BİRİNCİSİ: Cenâb-ı Hak, Resulüne ait olabilecek bazı halleri, Resulünü tekrim ve teşrif noktasında bazan kendine isnad eder. İşte, burada da, “Resulüm size vazife-i risalet ve tebliğ-i ubudiyet hizmetine mukabil, sizden bir ecir ve ücret ve mükâfat, bir it’âm istemez” mânâsında, “Ben sizi ibadet için halk etmişim, Bana rızık vermek ve it’âm etmek için değil” meâlindeki âyet, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma ait it’âm ve irzâkı murad etmek gerektir. Yoksa, gayet bedihî bir malûmu ilâm kabilinden olur, i’câz-ı Kur’ân’ın belâgatine uygun gelmez.

  İKİNCİ VECİH: İnsan rızka çok müptelâ olduğu için, rızka çalışmak bahanesi, ubudiyete mâni tevehhüm edip kendine bir özür bulmamak için, âyet-i kerime diyor ki:

  “Siz ubudiyet için halk olunmuşsunuz. Netice-i hilkatiniz ubudiyettir. Rızka çalışmak, emr-i İlâhî noktasında bir nevi ubudiyettir. Benim mahlûkatım ve rızıklarını deruhte ettiğim nefisleriniz ve iyâliniz ve hayvânâtınızın rızkını tedarik etmek, adeta Bana ait rızık ve it’âmı ihzar etmek için yaratılmamışsınız. Çünkü Rezzak Benim. Sizin müteallikatınız olan ibâdımın rızkını Ben veriyorum. Siz bunu bahane edip ubudiyeti terk etmeyiniz.”

  Eğer bu mânâ olmazsa, Cenâb-ı Hakka rızık vermek ve it’âm etmek muhâliyeti bedihî ve malûm olduğundan, ilâm-ı malûm kabilinden olur. İlm-i belâgatte bir kaide-i mukarreredir ki, bir kelâmın mânâsı malûm ve bedihî ise, o mânâ murad değil, onun bir lâzımı, bir tâbii muraddır. Meselâ, sen birisine desen “Sen

  Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
  Resul: Allah’ın elçisi; Hz. Muhammed (a.s.m.) Resul-i Ekrem: Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
  Rezzak: bütün varlıkların rızıklarını veren Allah bedihî: açık, aşikâr
  belâgat: maksada ve hale uygun düzgün ve güzel söz söyleme beyan etmek: açıklamak
  deruhte etmek: üzerine almak ecir: karşılık, bedel
  emr-i İlâhî: Allah’ın emri feyz: ilham, bereket
  halk: yaratma, var etme hayvânât: hayvanlar
  ibâd: kullar icmâlen: kısaca
  ihzar etmek: hazırlamak ilm-i belâgat: belâgat ilmi
  ilâm: duyurma, bildirme ilâm-ı malûm: bilineni bildirme
  irzâk: rızıklandırma, rızık verme isnad etmek: dayandırmak
  it’âm: nimet vermek, yedirip içirme iyâl: aile fertleri
  i’câz-ı Kur’ân: Kur’ân’ın mu’cizeliği kabilinden olma: gibi olma, türünden olma
  kaide-i mukarrere: kesinlik kazanmış kaide, kural kelâm: ifade, söz
  mahlûkat: yaratılmışlar, yaratıklar malûm: bilinen
  meâl: açıklama, anlam muhâliyet: imkansızlık
  mukabil: karşılık murad etmek: kastetmek
  mâni: engel mükâfat: ödül
  müptelâ: bağımlı müteallikat: ilgili ve bağlantılı olan şeyler
  nefis: bir kimsenin kendisi netice-i hilkat: yaratılışın sonucu
  nevi: çeşit, tür rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, yiyecekler
  tebliğ-i ubudiyet: kulluğu bildirme tedarik etmek: elde etmek
  tefsir: Kur’ân âyetlerinin çeşitli yönleriyle yorumlandığı eser tekrim: şanını yüceltme
  tevehhüm etmek: sanmak, zannetmek teşrif: şeref verme
  ubudiyet: kulluk vazife-i risalet: peygamberlik vazifesi
  vecih/veçh: yön zahir: açık, görünen
  âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle âyet-i kerime: şerefli âyet, Kur’ân’ın herbir cümlesi
  Yazar : Risale Forum

 4. #44
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 461

  hafızsın,” o malûmunu ilâm kabilinden olur. Demek maksud mânâsı budur ki, “Ben senin hafız olduğunu biliyorum.” Bildiğimi bilmediği için ona bildiriyorum.

  İşte, bu kaideye binaen, âyet, Cenâb-ı Hakka rızık vermeyi ve it’âm etmeyi nefyetmekten kinaye olan mânâ şudur:

  “Bana ait olup ve rızıklarını taahhüt ettiğim mahlûkatıma rızık yetiştirmek için halk olunmamışsınız. Belki asıl vazifeniz ubudiyettir. Evâmirime göre rızka çabalamak da bir nevi ibadettir.”

  ÜÇÜNCÜ VECİH: Sûre-i İhlâsta, nasıl ki 1 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ zâhir mânâsı malûm ve bedihî olduğundan, o mânânın bir lâzımı muraddır. Yani, “Valide ve veledi bulunanlar ilâh olamazlar” mânâsında ve Hazret-i İsâ (a.s.) ve Üzeyr (a.s.) ve melâike ve nücumların ve gayr-ı hak mâbudların ulûhiyetlerini nefyetmek kastıyla, “ezelî ve ebedî” mânâsında, Cenâb-ı Hakkın لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ gayet bedihî ve malûm hükmettiği gibi, aynen onun gibi, bu misalimizde de “Rızık ve it’âm kabiliyeti olan eşya, ilâh ve mâbud olamazlar” mânâsında, “Mâbudunuz olan Rezzâk-ı Zülcelâl, sizden kendine rızık istemez ve siz Onu it’âm için yaratılmamışsınız” meâlindeki, “Rızka muhtaç ve it’âm edilen mevcudat, mâbudiyete lâyık değiller” demektir.


  Said Nursî  Not
  Dipnot-1 “O doğmamış ve doğurulmamıştır.” İhlâs Sûresi, 112:3.

  Cenâb-ı Hak
  : Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah

  Hazret-i İsâ
  : [bk. bilgiler – İsâ (a.s.)]
  Refet: (bk. bilgiler – Refet Barutçu) Rezzâk-ı Zülcelâl: bütün varlıklara rızkını veren ve sonsuz haşmet sahibi Allah
  Said Nursî: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî) Sûre-i İhlâs: İhlâs Sûresi, Kur’ân-ı Kerimin 112. sûresi
  bedihî: açık, aşikâr binaen: dayanarak
  evâmir: emirler ezelî ve ebedî: varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, sonsuz
  eşya: varlıklar gayr-ı hak: doğru ve gerçek olmayan
  hafız: Kur’ân’ı ezberleyen kişi halk olmak: yaratılmış olmak
  ilâh: yaratıcı, tanrı ilâm: bildirme
  it’âm etmek: nimet vermek, yedirip içirmek kabilinden olma: gibi olma, türünden olma
  kaide: kural kast: amaç, hedef
  kinaye: bir sözü üstü kapalı olarak ifade etme lâzım: gerektiren sebep
  mahlûkat: varlıklar maksud: kastedilen
  malûm: bilinen melâike: melekler
  mevcudat: varlıklar meâl: açıklama, anlam
  murad: kast edilen, istenen mâbud: kendisine ibadet edilen
  mâbudiyet: kendisine ibadet edilmeye layık olma nefyetmek: inkâr etmek
  nevi: çeşit, tür nücum: yıldızlar
  rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, yiyecekler taahhüt etmek: garanti vermek
  ubudiyet: kulluk ulûhiyet: ibadete ve itaat edilmeye layık olma, İlâhlık
  valide: anne vecih: yön
  veled: çocuk zâhir: açık, görünen
  Üzeyr: [bk. bilgiler – Üzeyr (a.s.)] âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle
  âyet-i celile: büyük ve yüce anlamları içinde bulunduran âyet
  Yazar : Risale Forum

 5. #45
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 462

  Yirmi Üçüncü Nükte

  Tarafgirâne ve Risale-i Nur’a rakibâne söylenen sözlere mukabildir

  Ger methetmekse tefahurla kendinizi maksadın,
  Risale-i Nur’un en sönük yıldızının peykisiniz.
  Zinhar seyyare zannetme kardeşim, Risale-i Nur’un,
  Arz değil, âfitab dahi peykidir onun.
  Pek yakında parlayacaktır âlemde Risale-i Nur,
  Sönmez, belki gizlenir, zira nûrun alâ nûr.
  Bir nur ki, bahr-i hakikat ve mahz-ı hidâyettir o.
  مَنْ اَصْحَابُ الصِّراَطِ السَّوِىِّ وَمَنِ اهْتَدٰى 1 yı oku.
  Haktan olmaz şikâyet, belki maksat hikâyet.
  Şer’in üzere giderken Hakka malûm,
  Risale-i Nur’a ki eylemiştim hem de hizmet,
  Risale-i Nur ki, Aliyyü’l-Murtezâ ve Gavs-ı Âzam,
  Celcelûtiyede ve bazı kasâidde etmişler işaret.
  Risale-i Nur ki urvetü’l-vüska, lenfisâm,
  Temessük etmiştim, zira hem hidâyet ve ayn-ı hakikat,
  Koydular bizleri ki orada durmuştu Yusuf Aleyhisselâm
  Hem de beraberimizde idi Hazret-i Üstad.


  Halil İbrahim


  Not
  Dipnot-1 “Dos doğru yolun yolcusu olan ve hidâyete eren kimmiş.” Tâhâ Sûresi, 20:135.
  Aleyhisselâm
  : Allah selamı onun üzerine olsun
  Aliyyü’l-Murtezâ
  : Hz. Ali’nin “kendisinden razı olunmuş” anlamlarına gelen bir ünvanı [bk. bilgiler – Ali (r.a.)]
  Celcelûtiye: Peygamberimizin (a.s.m.) derslerine dayanarak ebced ve cifir hesabıyla alâkalı, Hz. Ali (r.a.) tarafından te’lif edilen bir kaside Gavs-ı Âzam: (bk. bilgiler – Abdulkâdir-i Geylânî)
  Hak: varlığı doğru ve gerçek olan, herşeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan Allah Halil İbrahim: (bk. bilgiler – Halil İbrahim Çöllüoğlu)
  Yusuf: [bk. bilgiler – Yusuf (a.s.)] arz: yeryüzü
  ayn-ı hakikat: hakikatin tâ kendisi bahr-i hakikat: hakikat denizi
  ger: eğer hidâyet: doğru yol
  hikâyet: hikayeler, haberler kasâid: kasideler; kâfiyeli olarak büyük şahsiyetleri övmek için yazılan şiirler
  lenfisâm: kopmaz olan mahz-ı hidâyet: tam anlamıyla hidâyet
  maksad: amaç, hedef malûm: bilinen
  methetmek: övmek mukabil: karşılık
  nurun alâ nur: nur üstüne nur nükte: ince ve derin anlamlı söz
  peyk: uydu rakibâne: rakip olarak
  seyyare: gezegen tarafgirâne: taraf tutarak
  tefahur: övünme, böbürlenme temessük etmek: sıkıca sarılmak
  urvetü’l-vüska: kopmaz ve sağlam kulp zinhar: sakın
  zira: çünkü âfitab: Güneş
  âlem: dünya, evren Şer’: İslâm şeriatı
  Yazar : Risale Forum

 6. #46
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 463

  Yirmi Dördüncü Nükte

  Zekâi’nin Rüyası

  Bu sabah rüyamda, İstanbul’un Tophane sahiline benzer, saf ve berrak bir deniz kenarındayım. Kuşluk zamanında olduğunu zannettiğim güneşin ziyası, o derya-yı azîmin üzerinde hoş parıltılar husule getiriyor. Ben deryaya müteveccihim. Denizin orta ve cenubu tarafından yüze yüze sahile gelen bir genç, omuzundaki bir sabanı sahile çıkardı. Orada bütün kardeşlerimize tahliyeden sonra istikbal edilmekteler iken, sahil boyunu takiben, garptan dolu dizgin iki atlı geliyor. “Üstad geliyor” dediler. Bu izdiham yarıldı. Hiç durmaksızın, bu mühib yağız atlı ve esmer çehreli iki zat, şarka doğru uzaklaştılar. Ben o deryaya dalmak üzere iken uyandım.


  Zekâi
  Tophane
  : (bk. bilgiler)
  berrak
  : duru, temiz
  cenub: güney derya: deniz
  derya-yı azîm: büyük deniz garp: batı
  husule getirmek: ortaya çıkarmak istikbal etmek: karşılamak
  izdiham: yoğun kalabalık kuşluk zamanı: güneşin doğuşundan yaklaşık iki saat sonrasından başlayıp öğle vaktine kadar devam eden zaman dilimi
  mühib: heybetli müteveccih: yönlenmiş, yönelen
  nükte: ince ve derin anlamlı söz saban: çiftçilerin toprağı sürmek için kullandıkları bir araç
  tahliye: serbest bırakılma takiben: takip ederek
  yağız: esmer, çevik ve hareketli ziya: ışık
  çehre: yüz İstanbul: (bk. bilgiler)
  şark: doğu
  Yazar : Risale Forum

 7. #47
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 464

  Yirmi Beşinci Nükte

  Bu Lem’anın başında İmam-ı Ali (r.a.) Risale-i Nur’a işaret ettiğinden, bir kardeşimiz heyecanlı bir iştiyakla Risale-i Nur’a “Elmas, Cevher, Nur” ismini takıp tekrar ederek yazmıştı. Bu Lem’anın âhirinde derci münasip görüldü.

  Takvâ dairesinde bulunan talebe deli de olsa, acaba Risale-i Nur’un ve kıymetli Elmasın nurundan ayrılabilir mi? Öyle tahmin ederim ki, Risale-i Nur’un, bu âciz talebeniz kadar kerametini, faziletini, lezzetini yiyen, tatlı meyvesinden koparan nâdirdir. Hem bu kadar âcizliğimle beraber, Risale-i Nur’a hizmet edemediğim halde göstermiş olduğunuz teveccühe medyûn-u şükranım. Binaenaleyh, Risale-i Nur’dan bendeniz değil, hiçbir talebeniz o mübarek Elmastan ve lezzetten ayrılamaz.

  Affınıza mağruren, Risale-i Nur’un bu defaki taharriyâtında iki kerameti meydana aynen çıkmıştır. Hapishane içerisinde polis, jandarma ve gardiyanlar müthiş arama yaparken, o esnâda hiç kimse görmeden, yedi sekiz yaşında, hemşiremin mahdumu, mektep çantasının içerisine Risale-i Nur’un nüshalarını koyarak alıp gitmiştir. Arama, bendenizin odasındaydı. Çocuk odaya geldi; odada telâş görünce, odanın bir tarafında ayrıca duran Risale-i Nur’ları çantasına koydu ve içerideki memurların hiçbirisi farkına varmadı, çocuğa da birşey demediler.

  Fedakâr çocuk doğruca validesine gidiyor, “Dayımın daima bize okuduğu Risale-i Nur’ları getirdim. Bunları alacaklarmış. Ben onların haberi olmadan, onlar başka mektup, kitap karıştırırlarken aldım, çantama koydum. Bunları iyice bir yere koyunuz, muhafaza ediniz. Ben bunların okunmasını çok seviyorum. Dayım bize bunları okuyordu. O okurken ben başka bir hâlet kesb ediyordum” diye validesine söylüyor ve mektebine avdet ediyor. Bu sayede Elmas, Cevher, Nurlar ele geçmemiş oluyor.

  Bu keramet değil de nedir? Kur’ânî bir mucize değil de nedir? Acaba bu fazilet, acaba bu lezzet, acaba bu Elmas, Cevher hangi telifatta vardır ki, bu Elmas, Cevher, Nurlar şimdiye kadar hangi zâtın ağzından dökülmüştür? Ben de, hapis değil, bu Elmas, Cevher, Nurlar için, her an, her dakika, her fedakârlığı memnuniyetle kabul ederim. Benden sonra bu Elmas, Cevher, Nurlar yoluna evlâdım Emin de bütün hayatını sarf etmeye hazırdır.
  avdet etmek: geri dönmek binaenaleyh: bundan dolayı
  derc etmek: yerleştirmek esnâ: vakit, zaman
  fazilet: değer, üstün özellik hemşire: kız kardeş
  hâlet: durum, hâl iştiyak: şiddetli arzu ve istek
  keramet: Allah’ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hâl ve özellik kesb etmek: kazanmak
  lem’a: parıltı mahdum: oğul
  mağruren: inanarak, güvenerek medyûn-u şükran: teşekkür borçlu
  mekteb: okul muhafaza etmek: korumak
  mu’cize: Allah tarafından verilen ve bir benzerini yapmada insanların aciz kaldığı olağanüstü hâl ve özellik mübarek: bereketli, değerli
  münasip: uygun nâdir: ender bulunan
  nükte: ince ve derin anlamlı söz nüsha: kopya
  taharriyât: araştırmalar takvâ: Allah’tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyma
  talebe: öğrenci telifat: kitap olarak kaleme alınan eserler
  teveccüh etmek: ilgi göstermek valide: anne
  âciz: güçsüz âhir: son
  İmam-ı Ali: [bk. bilgiler – Ali (r.a.)]
  Yazar : Risale Forum

 8. #48
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 465

  İşte bu Elmas, Cevher, Nurun ikinci kerametini ispat ile, üç yaşından sekiz yaşına kadar akrabalarım ve evlâdım, bu Elmas, Cevher, Nurlar için fedakârâne ve bu yolda hayatlarını hiç düşünmeden feda edeceklerini ispat ederim. Çünkü bu Elmas, Cevher, Nuru okurken hepsi başıma toplandı. Onları sevdim ve birer çay verdim, bu Elmas, Cevher, Nuru okumaya devam ettim. Hepsi birden “Bu nedir, bu yazı nasıl yazıdır?” sordular. Ben de dedim: “Bu Elmas, Cevher, Nurdur” diye bunlara okumaya başladım.

  Onuncu Sözü okurken saatler geçmiş. Çocuklar, merakından, anlayamadıkları zaman hemen bendenize soruyorlardı. Ben de bu Elmas, Cevher, Nuru onların anlayabileceği şekilde izah ederken, çocukların renkleri, renk renk oluyordu ve güzelleşiyordu. Bendeniz de çocukların yüzüne baktıkça, hepsinde ayrı ayrı nurlu Said görüyordum.

  Suallerinde “Nur hangisi, Cevher hangisi ve Elmas hangisi?” diye sorduklarında, “Evet, Nur bunu okumaktır. Bak, sizde bir güzellik meydana geldi.” Onlar da birbirinin yüzüne baktılar ve tasdik ettiler.

  “Ya Elmas nedir?”

  “Bu Sözleri yazmaktır. O zaman, yani yazdığınız zaman sizin yazılarınız elmas gibi kıymetli olur.” Tasdik ettiler.

  “Ya Cevher nedir?”

  “İşte o da bu kitaptan aldığınız imandır.” Hepsi birden şehadet getirdiler.

  Bu sohbette üç dört saat geçmiş; bendeniz farkına varmadım. “İşte Elmas, Cevher, Nur budur” dedim. Tasdik ettiler. Hepsi birden bana bakıyorlardı ve “Bunu kim yazdı?” diyorlardı.


  Âciz talebeniz Şefik
  keramet: Allah’ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hâl ve özellik kıymetli: değerli
  talebe: öğrenci tasdik etmek: doğrulamak, onaylamak
  âciz: güçsüz Şefik: (bk. bilgiler – Şefik Sarıoğlu)
  şehadet getirmek: “Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ise Allah’ın Resulüdür” kelamına inanarak söylemek
  Yazar : Risale Forum

 9. #49
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 466

  Yirmi Altıncı Nükte  وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اْلاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَاتٍ ثَلٰثٍ 1
  âyeti, 2 وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ âyetinde beyan ettiğimiz nüktenin aynını tazammun edip, hem onu te’yid ediyor, hem onunla teeyyüd ediyor.Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân Sûre-i Zümer’de3 وَخَلَقَ لَكُمْ مِنَ اْلاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ demeyip,4 وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اْلاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ demesiyle ifade ediyor ki: “Sekiz nevi hayvânât-ı mübârekeyi size hazine-i rahmetinden, güya Cennetten nimet olarak indirilmiş, gönderilmiş.” Çünkü o mübârek hayvanlar, bütün cihetleriyle, bütün beşere nimet olduğundan, saçından bedevîlere seyyar hâneler, elbiseler, etinden güzel yemekler, sütünden güzel, leziz taamlar ve derilerinden pabuçlar ve saire, hattâ gübreleri mezrûâtın erzâkı ve insanların mahrûkàtı hükmünde olup, güya o mübârek hayvanlar, tecessüm etmiş ayn-ı nimet ve rahmettirler.

  Onun içindir ki, yağmura “rahmet” nâmı verildiği gibi, bu mübârek hayvanlara da “en’âm” nâmı verilmiş. Güya nasılki rahmet tecessüm etmiş, yağmur olmuş; öyle de nimet dahi tecessüm etmiş, keçi, koyun, öküz ile manda ve deve şekillerini almış. Çendan cismânî maddeleri yerde halk olunuyor; fakat nimetiyet  Not
  Dipnot-1 “Sizin için erkekli dişili sekiz çift ehlî hayvan indirdi. Annelerinizin karnında sizi üç karanlık içinde, bir yaratılıştan diğerine çevirerek yaratıyor.” Zümer Sûresi, 39:6.Dipnot-2 “Demiri indirdik.” Zümer Sûresi, 39:6.
  Dipnot-3 “Sizin için erkekli dişili sekiz çift ehlî hayvan yarattı.” Zümer Sûresi, 39:6.
  Dipnot-4 “Sizin için erkekli dişili sekiz çift ehlî hayvan indirdi.” Zümer Sûresi, 39:6.


  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur’ân Sûre-i Zümer: Zümer Sûresi; Kur’ân-ı Kerimin 39. sûresi
  ayn-ı nimet ve rahmet: rahmetin ve nimetin ta kendisi bedevî: çölde yaşayan, göçebe
  beyan etmek: açıklamak beşer: insan
  cihet: taraf, yön cismânî: maddî yapısı olan
  en’âm: deve, sığır, koyun gibi evcil hayvanlar; nimetler erzâk: gıda
  güya: sanki halk olunmak: yaratılmak
  hayvânât-ı mübâreke: mübârek hayvanlar hazine-i rahmet: Allah’ın rahmet hazinesi
  hâne: ev leziz: lezzetli
  mahrûkàt: odun kömür gibi yakılacak şeyler mezrûât: tarlaya ekilen tohumlar
  mübârek: hayırlı, bereketli nevi: çeşit
  nimet: Allah’ın rızık olarak verdiği, ihtiyaç duyulan herşey nâm: ad
  nükte: ince ve derin anlamlı söz rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  sair: diğer seyyar: gezen, dolaşan
  taam: yiyecek tazammun etmek: içermek
  tecessüm etmek: cisimleşmek teeyyüd etmek: desteklenmek
  te’yid etmek: kuvvetlendirmek âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle
  çendan: gerçi
  Yazar : Risale Forum

 10. #50
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Sekizinci Lem'a - Sayfa 467

  sıfatı ve rahmetiyet mânâsı, maddesine tamamiyle galebe ettiğinden, 1 اَنْزَلْنَا tâbiriyle, doğrudan doğruya bu mübârek hayvanları hazine-i rahmetin birer hediyesi olarak, Hâlik-ı Rahîm, yüksek mertebe-i rahmetinden ve mânevî, âli Cennetinden yeryüzüne indirmiş.

  Evet, nasıl ki bazan beş paralık bir maddede beş liralık bir san’at derc edilir. O zaman o şeyin maddesi nazara alınmıyor; san’at noktasında kıymet veriliyor: sineğin küçücük maddesi ve içindeki pek büyük san’at-ı Rabbâniye gibi. Bazan beş liralık bir maddede beş kuruşluk bir san’at bulunur; o vakit hüküm maddenindir.

  Aynen onun gibi, bazan cismânî bir maddede o kadar nimet ve rahmet mânâsı bulunur ki, yüz defa maddesinden ziyade ehemmiyetli oluyor. Âdetâ cismânî maddesi gizlenir; hüküm, nimetiyet cihetine bakar. İşte, demirin pek azîm menâfii ve çok semereleri, onun maddî maddesini gizlediği gibi, mezkûr mübârek hayvanların dahi her cüz’ünde nimet bulunması, onların cismânî maddelerini güya nimete kalb ettirmiş. Onun içindir ki, cismânî maddelerinin hükmü nazara alınmadan mânevî sıfatları nazara alınmış, وَاَنْزَلْنَا, وَاَنْزَلَ tâbir edilmiştir.

  Evet, وَاَنْزَلْنَا, وَاَنْزَلَ hakikat itibârıyla sâbık nükteyi ifade ettikleri gibi, belâgat noktasında da ehemmiyetli bir mânâyı mûcizâne ifade ediyorlar. Şöyle ki:

  Demir gayet sert fıtratıyla ve gizliliği ve derinliğiyle beraber, her yerde hazır bulunmak ve hamur gibi yumuşatmak hâsiyetini ihsân ettiğinden, herkes, her yerde, her işte kolayca elde etmesini ifade etmek için, 2 وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ tâbiriyle, güya fıtrî ve semâvî nimetler gibi, demir âletlerini yukarı bir tezgâhtan indirip beşerin ellerine verilmiş gibi kolaylıkla elde ediliyor.

  Hem hayvânât cinsinden, sivrisinekten tut, tâ yılan, akrep, kurt, arslana kadar insanlara zararlı vaziyetleriyle beraber, hayvânâtın mühimlerinden olan koca

  Not
  Dipnot-1 “İndirdik.” Zümer Sûresi, 39:6.Dipnot-2 “Demiri indirdik.” Zümer Sûresi, 39:6.

  Hâlik-ı Rahîm: sonsuz şefkat ve merhamet sahibi ve herşeyi yaratan Allah azîm: büyük
  belâgat: maksada ve hale uygun düzgün ve güzel söz söyleme beşer: insan
  cihet: taraf, yön cüz’: kısım, parça
  derc edilmek: yerleştirilmek ehemmiyetli: değerli, önemli
  fıtrat: yaratılış, mizaç fıtrî: doğal, yaratılıştan gelen
  galebe etmek: üstün gelmek hakikat: gerçek, esas
  hayvânât: hayvanlar hazine-i rahmet: Allah’ın rahmet hazinesi
  hâsiyet: özellik hüküm: karar
  ihsân etmek: bağışlamak, sunmak itibârıyla: yönüyle
  kalb etmek: dönüştürmek kıymet: değer
  menâfi: faydalar, yararlar mertebe-i rahmet: rahmet derecesi
  mezkûr: adı geçen mûcizâne: mucizeli bir şekilde
  mühim: önemli nazara alınmak: dikkate alınmak
  nimet: Allah’ın rızık olarak verdiği, ihtiyaç duyulan herşey nimetiyet: nimet olma özelliği
  nükte: derin ve ince anlamlı söz rahmetiyet: rahmet olma özelliği
  san’at-ı Rabbâniye: her şeyin Rabbi olan Allah’ın san’atı semere: meyve
  semâvî: gökten gelen sâbık: önceki, geçmiş
  sıfat: özellik tâbir: ifade etme, adlandırma
  tâbir etmek: ifade etmek vaziyet: durum
  ziyade: çok, fazla âli: yüce
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 5/6 İlkİlk 123456 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •