Sayfa 3/3 İlkİlk 123
24 sonuçtan 21 ile 24 arası

 1. #21
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 350

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>hastalığın lisan-ı acziyle niyazın, elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın, herşeye bedel Onun nazar-ı rahmetini sana celb eder.

  Madem O var, sana bakar; sana herşey var. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki, iman ve teslimiyetle Ona intisap etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin.

  YİRMİ DÖRDÜNCÜ DEVÂ

  Ey mâsum hasta çocuklara ve mâsum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar! Sizin önünüzde mühim bir ticaret-i uhreviye var. Şevk ve gayretle o ticareti kazanınız.

  Mâsum çocukların hastalıklarını, o nazik vücudlara bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağdağalarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i Rabbâniye gibi, çocuğun hayat-ı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayat-ı ruhiyesine ve tasaffî-i hayatına medar olacak büyüklerdeki keffâretü’z-zünub yerine, mânevî ve ileride veyahut âhirette terakkiyât-ı mâneviyesine medar şırıngalar nev’indeki hastalıklardan gelen sevap, peder ve validelerinin defter-i a’mâline, bilhassa sırr-ı şefkatle çocuğun sıhhatini kendi sıhhatine tercih eden validesinin sahife-i hasenâtına girdiği, ehl-i hakikatçe sabittir.

  İhtiyarlara bakmak ise, hem azîm sevap almakla beraber, o ihtiyarların—ve bilhassa peder ve valide ise—dualarını almak ve kalblerini hoşnut etmek ve vefâkârâne hizmet etmek, hem bu dünyadaki saadete, hem âhiretin saadetine medar olduğu, rivâyât-ı sahiha ile ve çok vukuat-ı tarihiye ile sabittir. İhtiyar peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir veled, evlâdından aynı vaziyeti gördüğü gibi; bedbaht bir veled, eğer ebeveynini rencide etse, azâb-ı uhrevîden başka, dünyada çok felâketlerle cezasını gördüğü, çok vukuatla sabittir.  azâb-ı uhrevî: âhirette çekilecek ceza azîm: büyük, yüce
  bahtiyar: talihli, mutlu bedbaht: kötü bahtlı, tahlihsiz
  bedel: karşılık bilhassa: özellikle
  celb etmek: çekmek dağdağa: telaş, sıkıntı
  defter-i a’mâl: amellerin yazıldığı mânevî defter devâ: ilâç, çare
  ebeveyn: anne-baba ehemmiyet: değer, önem
  ehl-i hakikat: varlıkların ve olayların ardındaki gerçeğe ulaşan kişiler felâket: belâ, musibet
  gurbet: gariplik, yabancılık; yabancı memlekette olma hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı
  hayat-ı ruhiye: ruhun hayatı hikmet: fayda, gaye
  intisap etmek: bağlanmak itaat etmek: emre uymak
  keffâretü’z-zünub: günahların bağışlanmasına vesile lisan-ı acz: acizlik dili
  medar: kaynak medar olmak: sebep olmak, vesile olmak
  mukavemet: dayanma, karşı koyma mâsum: zavallı, günahsız
  mühim: önemli nazar-ı rahmet: şefkat ve merhametlice bakış
  nazik: ince, zarif nev’i: çeşit, tür
  niyaz: dua, yalvarma peder: baba
  rencide etmek: incitmek rivâyât-ı sahiha: Peygamber Efendimize (a.s.m.) ait olduğu kesin olarak bilinen hadisler
  riyâzet: idman, antreman saadet: mutluluk
  sahife-i hasenât: iyiliklerin yazıldığı sayfa sıhhat: sağlık
  sırr-ı şefkat: şefkatin içinde gizli olan sır tasaffî-i hayat: hayatın kirlerden ve kusurlardan arınması, saflaşması
  terakkiyât-ı mâneviye: mânevî ve ruhî açıdan yüksek derecelere yükselmeler terbiye-i Rabbâniye: her şeyin rabbi olan Allah’ın terbiyesi
  teslimiyet: bağlılık, kendini Allah’ın iradesine bırakma ticaret-i uhreviye: ahirete yönelik ticaret
  valide: anne vaziyet: durum, hâl
  vefâkârâne: vefalı bir şekilde veled: evlat, çocuk
  vukuat: meydana gelen olaylar vukuat-ı tarihiye: tarihî olaylar
  âhiret: öldükten sonra yaşanacak olan sonsuz hayat
  Yazar : Risale Forum

 2. #22
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 351

  Evet, ihtiyarlara, mâsumlara, yalnız akrabasına bakmak değil, belki ehl-i iman—madem sırr-ı imanla uhuvvet-i hakikiye var—onlara rast gelse, muhterem hasta ihtiyar ona muhtaç olsa, ruh u canla ona hizmet etmek İslâmiyetin muktezasıdır.

  YİRMİ BEŞİNCİ DEVÂ

  Ey hasta kardeşler! Siz gayet nâfi ve her derde devâ ve hakikî lezzetli kudsî bir tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani, tevbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle, o tiryak-ı kudsî olan imanı ve imandan gelen ilâcı istimal ediniz.

  Evet, dünyaya muhabbet ve alâka yüzünden, güya, adeta ehl-i gafletin dünya gibi büyük, hasta, mânevî bir vücudu vardır. İman ise, o dünya gibi zeval ve firak darbelerine, yara ve bere içinde olan o mânevî vücuduna birden şifa verip, yaralardan kurtarıp hakikî şifa verdiğini pek çok risalelerde kat’î ispat etmişiz. Başınızı ağrıtmamak için kısa kesiyorum.

  İman ilâcı ise, ferâizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahet ve hevesât-ı nefsâniye ve lehviyât-ı gayr-ı meşrua, o tiryakın tesirini men eder. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştihâyı kesiyor, gayr-ı meşru keyiflere gitmeye mâni oluyor; ondan istifade ediniz. Hakikî imanın kudsî ilâçlarından ve nurlarından, tevbe ve istiğfarla, dua ve niyazla istimal ediniz.

  Cenâb-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı keffâretü’z-zünub yapsın. Âmin, âmin, âmin.

  وَقَالُوا الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى هَدٰينَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ اَنْ هَدٰينَا اللهُ لَقَدْ جَاۤءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ 1
  Not
  Dipnot-1 “Dediler: Bizi buna eriştiren Allah’a hamd olsun; yoksa Allah hidayet etmeseydi, biz kendiliğimizden buna erişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirdiler.” A’râf Sûresi, 7:43.
  Cenâb-ı Hak
  : Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
  devâ
  : ilâç, çare
  ehl-i gaflet: âhirete ve Allah’ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olanlar ehl-i iman: Allah’a ve Ondan gelen herşeye inananlar, mü’minler
  ferâiz: farzlar, Allah’ın kesin emirleri firak: ayrılık
  gaflet: sorumsuzluk, âhiretten ve Allah’ın emir ve yasaklarından habersiz davranma gayr-ı meşru: helâl olmayan, dine aykırı
  güya: sanki hakikî: asıl, gerçek
  hevesât-ı nefsâniye: nefsin gelip geçici arzu ve istekleri iman: Allah’a inanma
  inkişaf ettirmek: geliştirmek istifade etmek: faydalanmak, yararlanmak
  istimal etmek: kullanmak istiğfar: Allah’tan bağışlanma dileme, tevbe etme
  iştah: şiddetli istek, arzu kat’î: kesin
  keffâretü’z-zünub: günahların bağışlanmasına vesile kudsî: kutsal
  lehviyât-ı gayr-ı meşrua: dinin izin vermediği istekler ve eğlenceler men etmek: yasaklamak, ortadan kaldırmak
  muhabbet: sevgi muhterem: hürmete layık
  mukteza: bir şeyin gereği mâni olmak: engellemek
  mâsum: suçsuz, günahsız niyaz: dua, yalvarma
  nâfi: faydalı rast gelmek: denk gelmek
  risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi ruh u can: ruh ve can; büyük bir istek
  sefahet: yasak, zevk ve eğlenceye düşkünlük sırr-ı iman: iman sırrı
  tesir: etki tiryak: derman, ilâç
  tiryak-ı kudsî: kutsal ilâç ubudiyet: kulluk
  uhuvvet-i hakikiye: hakikî, gerçek kardeşlik zeval: gelip geçme, yok olma
  âmin: “Allah’ım kabul et!” şifa vermek: hastalığı iyileştirmek


  Yazar : Risale Forum

 3. #23
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 352

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>
  1سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

  اَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَاۤئِهَا وَعَافِيَةِ اْلاَبْدَانِ وَشِفَاۤئِهَا وَنُورِ اْلاَبْصَارِ وَضِيَاۤئِهَا وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ 2

  Not
  Dipnot 1 : “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin.” Bakara Sûresi, 2:32.

  Dipnot 2 : Allah’ım! Kalblerin derman ve devâsı, bedenlerin âfiyet ve şifası, gözlerin nur ve ziyası olan Efendimiz Muhammed’e ve âl ve ashabına salât ve selâm eyle.
  Yazar : Risale Forum
  S-Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?
  C-
  Doğruluk.

  S-Daha.
  C-
  Yalan söylememek.

  S-Sonra.
  C-
  Sıdk,sadakat,ihlâs,sebat,tesanüddür.

  NOT : Anlamını bilmediğiniz kelimelerin üzerine çift Tıklayınız..

 4. #24
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 353

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>وَهُوَ لِكُلِّ دَاۤءٍ دَوَاۤءٌ Meâli: “Bu kitap her derde dermandır.” Tevafukat-ı lâtifedendir ki, Refet Beyin birinci tesvidden gayet sür’atle yazdığı nüsha ile beraber, Hüsrev’in yazdığı diğer bir nüshada, ihtiyarsız, hiç düşünmeden satır başlarında gelen elif’leri saydık. Aynen bu وَهُوَ لِكُلِّ دَاۤءٍ دَوَاۤءٌ cümlesine tevafuk ediyor.HAŞİYE-1 Hem bu risalenin müellifinin Said ismine, bir tek farkla yine tevafuk ediyor.HAŞİYE-2 Yalnız, risalenin ünvanına ait yazıdaki bir elif hesaba dahil edilmemiştir.

  Câ-yı hayrettir ki, Süleyman Rüştü’nün yazdığı nüsha, hiç elif hatıra gelmeden ve düşünmeden, 114 elif, 114 şifa-yı kudsiyeyi tazammun eden 114 suver-i Kur’âniyenin adedine tevafukla beraber, وَهُوَ لِكُلِّ دَاۤءٍ دَوَاۤءٌ şeddeli lâm bir sayılmak cihetiyle, 114 harfine tam tamına tevafuk ediyor.


  Yirmi Beşinci Lem’anın Zeyli  On Yedinci Mektup olup, Mektubat mecmuasına idhal edildiğinden buraya derc edilmedi.

  Not
  Haşiye-1 Sonradan yazılan İhtarın iki elif’i bu hesaba dahil olamayacağı için dahil edilmemiştir.

  Haşiye-2 Madem keramet-i Aleviyede ve Gavsiyede, Said’in âhirinde nidâ için vaz edilmiş bir elif var, Saidâ olmuş; belki fazla olan bu elif o elif’e bakıyor. Refet, Hüsrev

  Hüsrev: (bk. bilgiler – Hüsrev Altınbaşak) Refet Bey: (bk. bilgiler – Refet Bey)
  Said: (bk. bilgiler – Bediüzzaman Said Nursî) Saidâ: Ey Said
  Süleyman Rüştü: (bk. bilgiler) cihet: yön, şekil
  câ-yı hayret: hayret verici nokta dahil: içinde
  derc edilmek: yerleştirilmek derman: ilâç
  elif: Arap alfabesinin ilk harfi haşiye: dipnot
  idhal etmek: bir şeyi içine katmak ihtar: hatırlatma, uyarı
  ihtiyarsız: irade dışı keramet-i Aleviye ve Gavsiye: Hz. Ali ve Abdulkadir Geylânî’nin kerameti
  lem’a: parıltı lâm: Arap alfabesinde yer alan bir harf
  mecmua: yazılı metinlerin bir araya getirilmesiyle oluşan eser meâl: anlam
  müellif: yazar nidâ: sesleniş
  nüsha: yazılı hale getirilen eser; kopya risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  suver-i Kur’âniye: Kur’ân’ın sûreleri sür’at: hız
  tazammun eden: içeren tesvid: yazı ile karalama, müsvedde yapma
  tevafuk etmek: uygun gelmek, denk düşmek tevafukat-ı lâtife: ince ve güzel uygunluklar
  vaz edilmek: konulmak, yerleştirilmek zeyl: ek, ilave
  âhir: son ünvan: isim
  şedde: Arapça’da üzerine geldiği harfin iki defa okunmasını sağlayan işaret şifa-yı kudsiye: kutsal bir kaynaktan gelen şifa
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 3/3 İlkİlk 123

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •