Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
24 sonuçtan 11 ile 20 arası

 1. #11
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 340

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>öylece hazırlanır. Bazı öyle bir kazancı olur ki, yirmi senede kazanamadığı bir mertebeyi yirmi günde kazanıyor.

  Ezcümle, arkadaşlarımızdan—Allah rahmet etsin—iki genç vardı: Biri İlâmalı Sabri, diğeri İslâmköylü Vezirzâde Mustafa. Bu iki zât, talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde, samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki, her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla, sair gafil ve ferâizi terk eden gençlere bedel, en mühim bir takvâ ve en kıymettar bir hizmette ve âhirete nâfi bir vaziyette bulundular. İnşaallah, iki senelik hastalık zahmeti, milyonlar sene hayat-ı ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı, şimdi anlıyorum, dünya itibarıyla beddua olmuş. İnşaallah, o duam, sıhhat-i uhreviye için kabul olunmuştur.

  İşte bu iki zât, benim itikadımca, on senelik bir takvâ ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kâr buldular. Eğer ikisi, bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefahete atılsaydılar, ölüm de onları tarassut edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı, o nurlar definesi yerine, kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı.

  Madem hastalıkların böyle menfaati var. Ondan şekvâ değil, tevekkül, sabır ile, belki şükredip rahmet-i İlâhiyeye itimad etmektir.

  ON DÖRDÜNCÜ DEVÂ

  Ey gözüne perde gelen hasta! Eğer ehl-i imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur ve mânevî bir göz olduğunu bilsen, “Yüz bin şükür Rabb-i Rahîmime” dersin. Bu merhemi izah için bir hadise söyleyeceğim. Şöyle ki:

  Bana sekiz sene kemâl-i sadakatle, hiç gücendirmeden hizmet eden Barlalı Süleyman’ın halasının bir vakit gözü kapandı. O saliha kadın, bana karşı haddimden yüz derece fazla hüsn-ü zan ederek, “Gözümün açılması için dua et” diyerek,


  Barlalı Süleyman: (bk. bilgiler – Sıddık Süleyman) Rabb-i Rahîm: sonsuz merhamet ve şefkat sahibi ve herşeyi terbiye ve idare eden Allah
  beddua: kötü dua bedel: karşılık
  define: hazine devâ: ilâç, çare
  ehemmiyetli: önemli ehl-i iman: Allah’a ve Ondan gelen herşeye inananlar, mü’minler
  ezcümle: örneğin ferâiz: farzlar, Allah’ın kesin emirleri
  gafil: Allah’ı düşünmeyen ve sorumluluklarından habersiz gaflet: sorumsuzluk, âhiretten ve Allah’ın emir ve yasaklarından habersiz davranma
  hadise: olay hayat-ı ebediye: sonsuz hayat, âhiret hayatı
  hikmet: sebep, gaye hüsn-ü zan: güzel zanda bulunma
  inşaallah: Allah izin verirse irşad: doğru yolu gösterme, uyarma
  itibarıyla: açısından itikat: inanç
  itimad etmek: güvenmek, dayanmak izah: açıklama
  kalemsiz: okur yazar olmayan kemâl-i sadakat: tam bir bağlılık
  kıymettar: değerli medar olmak: sebep olmak, vesile olmak
  menfaat: fayda, yarar mertebe: derece, makam
  mühim: önemli nâfi: faydalı
  rahmet-i İlâhiye: Allah’ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmeti saadet: mutluluk
  sair: diğer, başka saliha: dinin emir ve yasaklarına uygun hareket eden, Allah’ın sevgili kulu mü’mine kadın
  sefahet: yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük sıhhat: sağlık
  sıhhat-i uhreviye: ahiret hayatında sağlıklı olma takvâ: Allah’ın emirlerini tutup, günahlardan sakınmak
  talebe: öğrenci tarassut etmek: gözetlemek
  tevekkül: Allah’a dayanma ve güvenme vaziyet: durum, hâl
  zât: kişi âhiret: öldükten sonra yaşanacak olan sonsuz hayat
  İlâmalı Sabri: (bk. bilgiler) şekvâ: şikayet, yakınma
  şükür: nimeti veren Allah’a karşı minnet duymak, teşekkür etmek
  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 341

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>cami kapısında beni yakaladı. Ben de, o mübarek ve meczûbe kadının salâhatini duama şefaatçi yapıp, “Yâ Rabbi, onun salâhati hürmetine onun gözünü aç” diye yalvardım. İkinci gün Burdurlu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. Kırk gün sonra yine gözü kapandı. Ben çok müteessir oldum, çok dua ettim. İnşaallah o dua âhireti için kabul olmuştur. Yoksa benim o duam, onun hakkında gayet yanlış bir beddua olurdu. Çünkü eceli kırk gün kalmıştı. Kırk gün sonra—Allah rahmet etsin—vefat eyledi.

  İşte o merhume, kırk gün Barla’nın hazînâne bağlarına rikkatli ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel, kabrinde, Cennet bağlarını kırk bin günlerde seyredeceğini kazandı. Çünkü imanı kuvvetli, salâhati şiddetli idi.

  Evet, bir mü’min, gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse, derecesine göre, ehl-i kuburdan çok ziyade o âlem-i nuru temâşâ edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, kör olan mü’minler görmüyorlar. Kabirde o körler, imanla gitmişse, o derece ehl-i kuburdan ziyade görür. En uzak gösteren dürbünlerle bakar nev’inde, kabrinde, derecesine göre, Cennet bağlarını sinema gibi görüp temâşâ ederler.

  İşte böyle gayet nurlu ve toprak altında iken göklerin üstündeki Cenneti görecek ve seyredecek bir gözü, bu gözündeki perde altında, şükürle, sabırla bulabilirsin. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak göz hekimi, Kur’ân-ı Hakîmdir.

  ON BEŞİNCİ DEVÂ

  Ey âh ü enîn eden hasta! Hastalığın suretine bakıp ah eyleme; mânâsına bak, oh de. Eğer hastalığın mânâsı güzel birşey olmasaydı, Hâlık-ı Rahîm en sevdiği ibâdına hastalıkları vermezdi. Halbuki, hadis-i sahihte vardır ki,
  اَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً اَ ْلاَنْبِيَاۤءُ ثُمَّ اْلاَوْلِيَاۤءُ، ثُمَّ اْلاَمْثَلُ فَاْلاَمْثَلُ 1

  (ev kemâ kàl). Yani, “En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların


  Not
  Dipnot-1 el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 1:519, no: 1056; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:343; Buharî, Merdâ: 3; Tirmizî, Zühd: 57; İbni Mâce, Fiten: 23; Dârimî, Rikâk: 67; Müsned, 1:172, 174, 180, 185, 6:369.

  Barla
  : (bk. bilgiler)
  Burdur
  : (bk. bilgiler)
  Hâlık-ı Rahîm: sınırsız rahmet sahibi ve bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’an
  Yâ Rabbi: Ey Rabbim! beddua: kötü dua
  bedel: karşılık devâ: ilâç, çare
  ecel: ölüm vakti ehl-i kubur: kabirdekiler
  ev kemâ kàl: veya buna benzer şekilde buyurmuşlardır giriftar olan: tutulan
  hadis-i sahih: sahih hadis; Peygamber Efendimize (a.s.m.) ait olduğu kesin bilinen ve doğru sened ve güçlü râvîlerle rivâyet edilen hadis hazînâne: hüzünlü bir şekilde
  hekim: doktor ibâd: kullar
  inşaallah: Allah izin verirse meczûbe: cezbeye tutulmuş, İlâhî aşkla aklî dengesi değişmiş kadın, mecnun
  merhume: vefat etmiş kadın meşakkat: güçlük, zorluk
  musibet: belâ, büyük sıkıntı mübarek: hayırlı
  müteessir olmak: üzülmek mü’min: Allah’a ve Ondan gelen herşeye inanan
  nev’: tür, çeşit rahmet: İlâhî şefkat ve merhamet
  rikkatli: acıma hissi uyandıracak bir şekilde salâhat: dindarlıkta çok ileri olma hali
  suret: biçim, görünüş temâşâ etmek: bakmak, seyretmek
  ziyade: çok, fazla âh ü enîn eden: âh çekip inleyen
  âhiret: öldükten sonra yaşanacak olan sonsuz hayat âlem-i nur: nur âlemi
  şefaatçi yapmak: af için aracı yapmak şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme

  Yazar : Risale Forum

 3. #13
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 342

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>en iyisi, en kâmilleridir.” Başta Hazret-i Eyyub Aleyhisselâm, enbiyalar, sonra evliyalar ve sonra ehl-i salâhat, çektikleri hastalıklara birer ibadet-i hâlisa, birer hediye-i Rahmâniye nazarıyla bakmışlar, sabır içinde şükretmişler, Hâlık-ı Rahîmin rahmetinden gelen bir ameliyat-ı cerrahiye nev’inden görmüşler.

  Sen, ey âh ü fîzâr eden hasta! Bu nuranî kafileye iltihak etmek istersen, sabır içinde şükret. Yoksa şekvâ etsen, onlar seni kafilelerine almayacaklar. Ehl-i gafletin çukurlarına düşersin. Karanlıklı bir yolda gideceksin.

  Evet, hastalıkların bir kısmı var ki, eğer ölümle neticelense, mânevî şehid hükmünde, şehadet gibi bir velâyet derecesine sebebiyet verir. Ezcümle, çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar HAŞİYE-1 ve karın sancısıyla, gark ve hark ve tâun ile vefat eden şehid-i mânevî olduğu gibi, çok mübarek hastalıklar var ki, velâyet derecesini ölümle kazandırır. Hem hastalık, dünya aşkını ve alâkasını hafifleştirdiğinden, vefat ile dünyadan, ehl-i dünya için gayet elîm ve acı olan mufarakati tahfif eder, bazan da sevdirir.


  ON ALTINCI DEVÂ

  Ey sıkıntıdan şekvâ eden hasta! Hastalık, hayat-ı içtimaiye-i insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istiğnâdan kurtarıyor. Çünkü,
  1 اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَيَطْغٰ اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰى sırrıyla, sıhhat ve âfiyetten gelen istiğnâda bulunan bir nefs-i emmâre, şâyân-ı hürmet çok uhuvvetlere karşı hürmeti


  Not
  Haşiye-1 Bu hastalığın mânevî şehadeti kazandırması, lohusa zamanı olan kırk güne kadardır.Dipnot-1 “Şüphesiz ki insan, kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşıverir.” Alâk Sûresi, 96:6-7.


  Aleyhisselâm
  : Allah’ın selâmı onun üzerine olsun
  Hazret-i Eyyub
  : [bk. bilgiler – Eyyub (a.s.)]
  Hâlık-ı Rahîm: sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan ve herşeyi yaratan Allah ameliyat-ı cerrahiye: cerrahî ameliyat
  devâ: ilâç, çare ehl-i dünya: sadece dünya ile ilgilenen, ahireti düşünmeyen kişiler
  ehl-i gaflet: âhirete, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olanlar ehl-i salâhat: dindarlıkta çok ileri olanlar
  elîm: acı ve sıkıntı veren enbiya: nebiler, peygamberler
  evliya: Allah dostları ezcümle: örneğin
  gark: suda boğulma hark: yanma
  hayat-ı içtimaiye-i insaniye: insanlığın sosyal hayatı haşiye: dipnot
  hediye-i Rahmâniye: sonsuz rahmet sahibi Allah’ın hediyesi hürmet: saygı
  ibadet-i hâlisa: samimiyetle, içtenlikle yapılan ibadet iltihak etmek: katılmak
  istiğna: ihtiyaç duymama, kaçınma kafile: grup, topluluk
  kâmil insan: mânevî mertebelerde yükselip olgunlaşan, fazilet sahibi insan lohusa: yeni doğum yapmış kadın
  merhamet: acıma, şefkat merhametsizlik: acımasız olma durumu, acımasızlık
  mufarakat: ayrılık mânevî şehadet: mânevî şehitlik
  mübarek: uğurlu, hayırlı mühim: önemli
  nazar: bakış, görüş nefs-i emmâre: hazır zevke düşkün ve insanı kötülüğe, yasak zevk ve isteklere sevk eden duygu
  neticelenmek: sonuçlanmak nev’: tür
  nuranî: nurlu, aydınlık rahmet: İlâhî şefkat, merhamet
  sebebiyet vermek: sebep olmak sevk etmek: yöneltmek
  sıhhat: sağlık tahfif etmek: hafifletmek
  telkin etmek: fikir aşılamak, öğüt vermek tâun: veba hastalığı
  uhuvvet: kardeşlik vahşet: yalnızlık, ilkellik
  velâyet: velilik âfiyet: sağlık
  âh ü fîzâr eden: âh çekip ağlayan şehadet: şehitlik
  şehid: Allah yolunda canını feda eden Müslüman şehid-i mânevî: mânevî olarak şehit sayılan
  şekvâ: şikâyet şâyân-ı hürmet: saygı duymaya değer, saygıya layık
  şükretmek: Allah’a karşı minnet duymak, teşekkür etmek


  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 343

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>hissetmez. Ve şâyân-ı merhamet ve şefkat olan musibetzedelere ve hastalıklılara merhameti duymaz. Ne vakit hasta olsa, o hastalıkta aczini ve fakrini anlar, lâyık-ı hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mü’min kardeşlerine karşı hürmeti hisseder. Ve rikkat-i cinsiyeden gelen şefkat-i insaniye ve en mühim bir haslet-i İslâmiye olan, musibetzedelere karşı merhameti hissedip, onları nefsine kıyas ederek, onlara tam mânâsıyla acır, şefkat eder, elinden gelse muavenet eder, hiç olmazsa dua eder, hiç olmazsa şer’an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır.

  ON YEDİNCİ DEVÂ

  Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekvâ eden hasta! Şükret. Hayrâtın en hâlisinin kapısını sana açan, hastalıktır. Hastalık mütemadiyen hastaya ve lillâh için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber, duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir.

  Evet, hastalara bakmak, ehl-i iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek, sünnet-i seniyyedir, 1 keffâretü’z-zünub olur. Hadiste vardır ki, “Hastaların duasını alınız; onların duası makbuldür.” 2

  Bahusus hasta, akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlât ki, peder ve validesinin hastalık zamanında, onların seriütteessür olan kalblerini memnun edip hayır dualarını alır.

  Evet, hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine  Not
  Dipnot-1 el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 2:45, no:1285.Dipnot-2 İbni Mâce, Cenâiz: 1; Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, 1:280.


  acz
  : güçsüzlük


  bahtiyar
  : talihli, mutlu
  bahusus: özellikle devâ: ilâç, çare
  ehl-i iman: iman edenler, mü’minler evlât: çocuk
  fakr: fakirlik hadis: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
  hakikat: esas, gerçek haslet-i İslâmiye: İslâmiyetten gelen haslet, özellik
  hayat-ı içtimaiye: sosyal hayat hayrât: hayırlar
  hayır: iyilik hoşnud etmek: memnun etmek
  hususan: bilhassa, özellikle hâlis: içten, katıksız
  hürmet: saygı ihtiram etmek: saygı duymak
  ihvan: kardeşler keffâretü’z-zünub: günahların bağışlanmasına vesile
  kıyas etmek: karşılaştırmak lillâh için: Allah için
  lâyık-ı hürmet: saygıya değer makbul: kabul edilen
  makbuliyet: kabul edilmişlik merhamet: acıma, şefkat
  muavenet etmek: yardım etmek muhterem: hürmete layık
  musibetzede: belâya, sıkıntıya düşmüş olan kimse mühim: önemli
  mütemadiyen: sürekli olarak mü’min: Allah’a ve Ondan gelen herşeye inanan
  nefis: bir kimsenin kendisi peder: baba
  rikkat-i cinsiye: insanın kendi cinsinden olana acıması sadaka: Allah rızası için ihtiyaç sahibi fakirlere yapılan yardım
  seriütteessür: hemen üzülen, çabuk etkilenen sünnet: Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler
  sünnet-i seniyye: Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler teselli vermek: avutmak, avundurmak
  valide: anne vesile: aracı
  şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi şefkat-i insaniye: insanın şefkati
  şekvâ etmek: şikâyet etmek şer’an: şeriata göre, İlâhî emir ve yasaklara göre
  şâyân-ı merhamet ve şefkat: şefkat ve merhamete lâyık şükretmek: Allah’a karşı minnet duymak, teşekkür etmek


  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 344

  mukabil, hastalıkları zamanında kemâl-i hürmet ve şefkat-i ferzendâne ile mukabele eden o iyi evlâdın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefâdâr levhaya karşı, hattâ melâikeler dahi “Maşaallah, bârekâllah” deyip alkışlıyorlar.

  Evet, hastalık zamanında, hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı, etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Ben otuz kırk seneden beri, bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki, hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani, dua kendi kendini kaldırmadığından, anladım ki, duanın neticesi uhrevîdir, HAŞİYE-1 kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalıkla aczini anlayıp dergâh-ı İlâhiyeye iltica eder. Onun için, otuz senedir şifa duasını ettiğim halde duam zâhirî kabul olmadığından, duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir; şifa duanın neticesi değil. Belki Cenâb-ı Hakîm-i Rahîm şifa verse, fazlından verir.

  Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa, makbul olmadı denilmez. Hâlık-ı Hakîm daha iyi biliyor; menfaatimize hayırlı ne ise onu verir. Bazan dünyaya ait dualarımızı, menfaatimiz için âhiretimize çevirir, öyle kabul eder.

  Her ne ise, hastalık sırrıyla hulûsiyet kazanan, hususan zaaf ve aczden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua, kabule çok yakındır. Hastalık böyle hâlis bir duanın medarıdır. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan mü’minler de bu duadan istifade etmelidirler.

  ON SEKİZİNCİ DEVÂ

  Ey şükrü bırakıp şekvâya giren hasta! Şekvâ bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekvâ ediyorsun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var, yapmadın. Cenâb-ı Hakkın hakkını vermeden, haksız bir surette hak istiyorsun gibi  Not
  Haşiye-1 Evet, bir kısım hastalık duanın sebeb-i vücudu iken, dua hastalığın ademine sebep olsa, duanın vücudu kendi ademine sebep olur; bu da olamaz.

  Cenâb-ı Hak
  : Hakkın tâ kendisi olan, şeref ve yücelik sahibi Allah

  Cenâb-ı Hakîm-i Rahîm
  : her şeyi hikmetle ve yerli yerinde yaratan, yarattıklarına sonsuz şefkat gösteren Allah
  Hâlık-ı Hakîm: her varlığı sayısız hikmetlerle yaratan Allah acz: güçsüzlük
  adem: yokluk bârekâllah: Allah hayırlı ve bereketli kılmış
  dergâh-ı İlâhiye: Allah’ın yüce katı devâ: ilâç, çare
  dua: Allah’a yakarış ehemmiyetli: değerli, önemli
  elem: acı, keder fazl: cömertlik, fazladan nimet verme
  ferahlı: sevinç ve huzur veren gayet: çok
  haşiye: dipnot hulûsiyet: hâlislik, içtenlik
  hususan: özellikle hâlis: içten
  iltica etmek: sığınmak insaniyet: insanlık
  kemâl-i hürmet: tam bir saygı kulunç: özellikle omuzlarda olan şiddetli ağrı
  makbul: kabul edilen makbuliyet: kabul edilmiş olma
  maşaallah: Allah dilemiş ve ne güzel yaratmış medar: dayanak noktası, kaynak
  melâike: melekler menfaat: fayda, yarar
  merhamet: acıma, şefkat mukabele etmek: karşılık vermek
  mukabil: karşılık mü’min: Allah’a ve Ondan gelen herşeye inanan
  nevi: çeşit, tür sebeb-i vücud: varlık sebebi
  surette: şekilde tezahür etmek: görünmek, ortaya çıkmak
  tezellül: kendisini çok küçük görme uhrevî: ahirete ait
  ulviyet: yücelik vaziyet: hâl, durum
  vefâdâr: vefâlı vücud: varlık
  zaaf: zayıflık zayi olmak: kaybolup gitmek
  zira: çünkü zâhirî: dış görünüşte
  âhiret: öldükten sonra yaşanacak olan sonsuz hayat şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi
  şefkat-i ferzendâne: evlâda yakışır sûrette şefkat gösterme şekvâ: şikâyet
  şifa: iyileşme, sağlıklı olma şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme

  Yazar : Risale Forum

 6. #16
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 345

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --> <META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>şekvâ ediyorsun. Sen, kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp şekvâ edemezsin. Belki sen, kendinden sıhhat noktasında aşağı derecelerde bulunan biçare hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Senin elin kırık ise, kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa, iki gözü de olmayan âmâlara bak, Allah’a şükret.

  Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şekvâ etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı, kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki, şükretsin. Bu sır bazı risalelerde bir temsille izah edilmiş. İcmâli şudur ki:

  Bir zat, bir biçareyi bir minarenin başına çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan, birer hediye veriyor. Tam minarenin başında da en büyük bir hediyeyi veriyor. O mütenevvi hediyelere karşı ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde, o hırçın adam, bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup veyahut hiçe sayıp, şükretmeyerek, yukarıya bakar. “Keşke bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım! Niçin o dağ gibi veyahut öteki minare gibi çok yüksek değil?” deyip şekvâya başlarsa, ne kadar bir küfran-ı nimettir, bir haksızlıktır. Öyle de, bir insan hiçlikten vücuda gelip, taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak, insan olup, Müslüman olarak, çok zaman sıhhat ve âfiyet görüp yüksek bir derece-i nimet kazandığı halde, bazı arızalarla, sıhhat ve âfiyet gibi bazı nimetlere lâyık olmadığı veya sû-i ihtiyarıyla veya sû-i istimaliyle elinden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şekvâ etmek, sabırsızlık göstermek, “Aman, ne yaptım böyle başıma geldi?” diye rububiyet-i İlâhiyeyi tenkit etmek gibi bir hâlet, maddî hastalıktan daha musibetli, mânevî bir hastalıktır. Kırılmış elle döğüşmek gibi, şikâyetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Âkıl odur ki
  اَلَّذِينَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوۤا اِنَّا ِللهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ 1 sırrıyla teslim olup sabretsin, tâ o hastalık vazifesini bitirsin, gitsin.

  ON DOKUZUNCU DEVÂ

  Cemîl-i Zülcelâlin bütün isimleri, “Esmâü’l-Hüsnâ” tabir-i Samedânîsiyle  Not
  Dipnot-1 “O kimseler ki, başlarına bir musibet geldiğinde ‘Biz Allah’ın kullarıyız; dönüşümüz de ancak Onadır’ derler.” Bakara Sûresi, 2:156.

  Cemîl-i Zülcelâl
  : sınırsız yücelik ve heybetiyle beraber, sonsuz güzellik sahibi Allah

  Esmâü’l-Hüsna
  : Allah’ın güzel isimleri
  biçare: çaresiz derece-i nimet: nimet derecesi
  devâ: ilâç, çare hâlet: durum, hâl
  icmâl: özet ihsan: iyilik, bağış, lütuf
  izah etmek: açıklamak küfran-ı nimet: nimete karşı nankörlük
  maddî hastalık: beden hastalığı mertebe: derece
  minnettarlık: şükran duygusu musibet: belâ, büyük sıkıntı
  musibetli: sıkıntılı, belâlı mânevî hastalık: ruh hastalığı
  mükellef: yükümlü mütenevvi: çeşit çeşit
  nimet: iyilik, lütuf, ihsan risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  rububiyet-i İlâhiye: Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan hakimiyeti, yaratıcılığı ve terbiyesi sû-i ihtiyar: iradeyi kötüye kullanma
  sû-i istimal: kötüye kullanma sıhhat: sağlamlık, sağlık
  tabir-i Samedânî: Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, ama herşey Kendisine muhtaç olan Allah’ın yüce ifadesi, tabiri temsil: benzetme, örnek
  tenkit etmek: eleştirmek vücuda gelmek: var olmak, ortaya çıkmak
  ziyadeleştirmek: artırmak, fazlalaştırmak âfiyet: sağlık
  âkıl: akıllı âmâ: kör
  şekvâ: şikayet, yakınma şükretmek: Allah’a karşı minnet duymak, teşekkür etmek

  Yazar : Risale Forum

 7. #17
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 346

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>gösteriyor ki, güzeldirler. Mevcudat içinde en lâtif, en güzel, en câmi âyine-i Samediyet de hayattır. Güzelin âyinesi güzeldir. Güzelin mehâsinlerini gösteren âyine güzelleşir. O âyinenin başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi, hayatın başına dahi ne gelse, hakikat noktasında güzeldir. Çünkü, güzel olan o Esmâü’l-Hüsnânın güzel nakışlarını gösterir.

  Hayat, daima sıhhat ve âfiyette yeknesak gitse, nâkıs bir âyine olur. Belki bir cihette adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir, hayatın kıymetini tenzil eder, ömrün lezzetini sıkıntıya kalb eder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye, sıkıntıdan ya sefahete, ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti gibi, kıymettar ömrüne adâvet edip, çabuk öldürüp geçirmek istiyor.

  Fakat tahavvülde ve harekette ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat, kıymetini ihsas ediyor, ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. Meşakkatte ve musibette dahi olsa, ömrün geçmesini istemiyor. “Aman güneş batmadı, ya gece bitmedi” diye sıkıntısından of, of etmiyor.

  Evet, gayet zengin ve işsiz, istirahat döşeğinde herşeyi mükemmel bir efendiden sor, “Ne haldesin?” Elbette, “Aman vakit geçmiyor; gel bir şeş beş oynayalım. Veyahut vakti geçirmek için bir eğlence bulalım” gibi müteellimâne sözleri ondan işiteceksin. Veyahut tûl-i emelden gelen, “Bu şeyim eksik; keşke şu işi yapsaydım” gibi şekvâları işiteceksin.

  Sen bir musibetzede veya işçi ve meşakkatli bir halde olan bir fakirden sor, “Ne haldesin?” Aklı başında ise diyecek ki: “Şükürler olsun Rabbime, iyiyim, çalışıyorum. Keşke çabuk güneş gitmeseydi, bu işi de bitirseydim. Vakit çabuk geçiyor, ömür durmuyor, gidiyor. Vakıa zahmet çekiyorum; fakat bu da geçer. Herşey böyle çabuk geçiyor” diye, mânen ömür ne kadar kıymettar olduğunu, geçmesindeki teessüfle bildiriyor. Demek, meşakkat ve çalışmakla, ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise, ömrü acılaştırıyor ki, geçmesini arzu ediyor.

  Ey hasta kardeş! Bil ki, başka risalelerde tafsilâtıyla kat’î bir surette ispat edildiği gibi, musibetlerin, şerlerin, hattâ günahların aslı ve mayası ademdir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Yeknesak istirahat, sükût, sükûnet, tevakkuf gibi hâletler,


  Esmâü’l-Hüsna: Allah’ın güzel isimleri Rab: besleyen, yetiştiren, verdiği nimetlerle varlıkları terbiye eden, idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah
  adem: yokluk, hiçlik adâvet: düşmanlık
  cihet: yön, şekil câmi: kapsamlı, içine alan
  hakikat: gerçek, doğru hâlet: durum
  ihsas etmek: hissettirmek istirahat: dinlenme, rahatlama
  kalb etmek: dönüştürmek kıymettar: kıymetli, değerli
  lâtif: güzel, hoş mehâsin: güzellikler
  mevcudat: varlıklar meşakkat: güçlük, zorluk
  musibet: belâ, büyük sıkıntı musibetzede: belâya, sıkıntıya düşmüş olan kimse
  müddet: süre mükemmel: noksansız, kusursuz
  müteellimâne: elem duyarak, kederlenerek nakış: işleme, süsleme
  nâkıs: eksik, noksan risale: Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
  sefahet: yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük surette: şekilde
  sükûnet: durgunluk, hareketsizlik sükût: sessiz kalma
  sıhhat: sağlamlık, sağlıklı olma tafsilât: ayrıntılar
  tahavvül: değişim, başkalaşma teessüf: üzülme
  tenzil etmek: indirmek tevakkuf: durağan olma
  tûl-i emel: hiç ölmeyecekmiş gibi uzun emel sahibi olma vakıa: gerçi, her ne kadar
  yeknesak: tekdüze, monoton âfiyet: sağlık
  âyine-i Samediyet: herşey Kendisine muhtaç olduğu hâlde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ın isimlerinin ve sıfatlarının yansıdığı ayna şekvâ: şikâyet
  şer: kötülük şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
  Yazar : Risale Forum

 8. #18
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 347

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>ademe, hiçliğe yakınlığı içindir ki, ademdeki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Hareket ve tahavvül ise, vücuttur, vücudu ihsas eder. Vücut ise hâlis hayırdır, nurdur.

  Madem hakikat budur; sendeki hastalık, kıymettar hayatı sâfileştirmek, kuvvetleştirmek, terakki ettirmek ve vücudundaki sair cihazat-ı insaniyeyi o hastalıklı uzvun etrafına muavenettarane müteveccih etmek ve Sâni-i Hakîm

  in ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için, o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir. İnşaallah çabuk vazifesini bitirir, gider. Ve âfiyete der ki: “Sen gel, benim yerimde daimî kal, vazifeni gör. Bu hane senindir, âfiyetle kal.”

  YİRMİNCİ DEVÂ

  Ey derdine derman arayan hasta! Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakikî, bir kısmı vehmîdir. Hakikî kısmı ise, Şâfî-i Hakîm-i Zülcelâl, küre-i arz olan eczahane-i kübrâsında, her derde bir devâ istif etmiş. O devâlar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilâçları almak, istimal etmek meşrudur; fakat tesiri ve şifayı Cenâb-ı Haktan bilmek gerektir. Derdi O verdiği gibi, şifayı da O veriyor.

  Hâzık, mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçtır. Çünkü ekser hastalıklar sû-i istimâlâttan, perhizsizlikten ve israftan ve hatîattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim, elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesâyâda bulunur. Sû-i istimâlâttan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesâyâ ve o teselliye itimad edip hastalığı hafifleşir; sıkıntı yerinden bir ferahlık verir.

  Amma vehmî hastalık kısmı ise, onun en müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler; aldırmazsan dağılırlar. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür,
  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Sâni-i Hakîm: her şeyi hikmetle ve san’atlı bir şekilde yapan Allah
  adem: yokluk, hiçlik cihazat-ı insaniye: insana ait cihazlar, organlar
  daimî: devamlı, sürekli devâ: ilâç, çare
  eczahane-i kübrâ: büyük eczane, kâinat ehemmiyet: değer, önem
  ekser: çoğunluk ferahlık: rahatlık
  hakikat: gerçek, doğru hakikî: asıl, gerçek
  halk etmek: yaratmak hane: ev
  hatîat: yanlışlar, hatâlar hayır: iyilik
  hekim: doktor hâlis: katışıksız, saf
  hâzık: mesleğinde ihtisas sahibi, uzman ihsas etmek: hissettirmek
  inşaallah: Allah izin verirse israf: savurganlık
  israfat: israflar, savurganlıklar istif: yığma, biriktirme
  istimal etmek: kullanmak itimad etmek: güvenmek
  küre-i arz: yerküre kıymettar: kıymetli, değerli
  men etmek: yasaklamak meşru: helal, dine uygun
  muavenettarane: yardımlaşarak müessir: etkili
  mütedeyyin: dinin emirlerini eksiksiz yerine getiren, dindar müteveccih etmek: yönlendirmek
  nakış: işleme, süsleme sair: diğer, başka
  sefahet: yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük sâfileştirmek: arındırmak
  sû-i istimâlât: eldeki nimetleri kötüye kullanmalar tahavvül: değişim, başkalaşma
  terakki ettirmek: geliştirmek, ilerletmek teselli: avunma, avuntu
  tesir: etki uzuv: organ
  vehmî: kuruntu ve hayalî olan vesâyâ: öğütler, nasihatler
  vücut: varlık, var olmak âfiyet: sağlık
  Şâfî-i Hakîm-i Zülcelâl: hastalara şifa veren, her şeyi hikmetle, belli bir gaye ile yaratan ve sonsuz haşmet sahibi olan Allah şifa: iyileşme, sağlıklı olma

  Yazar : Risale Forum
  S-Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?
  C-
  Doğruluk.

  S-Daha.
  C-
  Yalan söylememek.

  S-Sonra.
  C-
  Sıdk,sadakat,ihlâs,sebat,tesanüddür.

  NOT : Anlamını bilmediğiniz kelimelerin üzerine çift Tıklayınız..

 9. #19
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 348

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>hattâ bazan onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse, âdi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telâşına güler.

  Bu vehmî hastalık çok devam etse, hakikate inkılâp eder. Vehham ve asabî insanlarda fena bir hastalıktır; habbeyi kubbe yapar, kuvve-i mâneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse, evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider; yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider.

  YİRMİ BİRİNCİ DEVÂ

  Ey hasta kardeş! Senin hastalığında maddî elem var. Fakat o maddî elemin tesirini izale edecek ehemmiyetli bir mânevî lezzet seni ihata ediyor. Çünkü, peder ve validen ve akraban varsa, çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp, çocukluk zamanında gördüğün o şirin nazarları yine görmekle beraber; çok gizli, perdeli kalan etrafındaki dostluklar, hastalığın cazibesiyle yine sana karşı muhabbettarane baktıklarından, elbette onlara karşı senin bu maddî elemin pek ucuz düşer. Hem sen müftehirâne hizmet ettiğin ve iltifatlarını kazanmasına çalıştığın zâtlar, hastalığın hükmüyle sana merhametkârâne hizmetkârlık ettiklerinden, efendilerine efendi oldun. Hem insanlardaki rikkat-i cinsiyeyi ve şefkat-i nev’iyeyi kendine celb ettiğinden, hiçten, çok yardımcı ahbap ve şefkatli dost buldun. Hem çok meşakkatli hizmetlerden paydos emrini yine hastalıktan aldın, istirahat ediyorsun. Ebette senin cüz’î elemin, bu mânevî lezzetlere karşı seni şekvâya değil, teşekküre sevk etmelidir.

  YİRMİ İKİNCİ DEVÂ

  Ey nüzul gibi ağır hastalıklara müptelâ olan kardeş! Evvelâ sana müjde ediyorum ki, mü’min için nüzul mübarek sayılıyor. Bunu çoktan ehl-i velâyetten işitiyordum, sırrını bilmezdim. Bir sırrı şöyle kalbime geliyor ki:

  Ehlullah, Cenâb-ı Hakka vasıl olmak ve dünyanın azîm mânevî tehlikelerinden kurtulmak ve saadet-i ebediyeyi temin etmek için, iki esası ihtiyaren takip etmişler.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah ahbap: dostlar, sevgililer
  azîm: büyük, yüce cazibe: çekim gücü
  celb etmek: çekmek cüz’î: ferdî, küçük
  devâ: ilâç, çare divane: akılsız
  ehemmiyet: değer, önem ehl-i velâyet: veli kullar, Allah dostları
  ehlullah: Allah dostları elem: acı, keder, üzüntü
  esas: temel evham: kuruntular, şüpheler
  evvelâ: ilk olarak fena: kötü, çirkin
  habbeyi kubbe yapmak: en küçük meseleleri olduğundan büyük göstermek hakikat: gerçek
  hekim: doktor hizmetkârlık: hizmetçilik
  hususan: bilhassa, özellikle ihata etmek: içine almak, kapsamak
  ihtiyaren: iradeyi kullanarak, isteyerek inkılâp etmek: dönüşmek, değişmek
  insafsız: vicdansız istirahat etmek: dinlenmek, rahatlamak
  izale etmek: gidermek, ortadan kaldırmak kuvve-i mâneviye: mânevî güç, moral
  merhametkârâne: merhametli bir şekilde meşakkatli: zahmetli, zorlu
  muhabbettarane: sevgiyle, sevgi dolu mübarek: hayırlı, uğurlu
  müftehirâne: övünerek, iftiharla müptelâ olmak: tutulmak
  mü’min: Allah’a ve Ondan gelen herşeye inanan nazar: bakış
  nüzul: felç hastalığı peder: baba
  rast gelmek: denk gelmek, rastlamak rikkat-i cinsiye: insanın kendi cinsinden olana acıması
  saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk sevk etmek: yönlendirmek
  sıhhat: sağlık, sağlamlık tahrik etmek: harekete geçirmek
  valide: anne vasıl olmak: ulaşmak
  vehham: aşırı derecede vehimli, kuruntulu, vesveseli vehmî: kuruntu ve hayale dayalı, vesveseli
  ziyade: çok, fazla âdi: basit, sıradan
  şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi şefkat-i nev’iye: insanın kendi cinsinden olana şefkat etmesi
  şekvâ: şikâyet
  Yazar : Risale Forum

 10. #20
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Beşinci Lem'a - Sayfa 349

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Birisi: Rabıta-i mevttir. Yani, dünya fâni olduğu gibi, kendisi de içinde vazifedar fâni bir misafir olduğunu düşünmekle, hayat-ı ebedîsine o suretle çalışmışlar.

  İkincisi: Nefs-i emmârenin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için, çilelerle, riyazetlerle nefs-i emmârenin öldürülmesine çalışmışlar.

  Sizler, ey yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş! Sen ihtiyarsız, kısa ve kolay ve sebeb-i saadet olan iki esas sana verilmiş ki, daima senin vücudunun vaziyeti, dünyanın zevâlini ve insanın fâni olduğunu ihtar ediyor. Daha dünya seni boğamıyor, gaflet senin gözünü kapayamıyor. Ve yarım insan vaziyetinde bir zâta, nefs-i emmâre, elbette hevesât-ı rezile ile ve nefsânî müştehiyatla onu aldatamaz; çabuk o nefsin belâsından kurtulur.

  İşte, mü’min sırr-ı imanla ve teslimiyet ve tevekkülle, o ağır nüzul gibi hastalıktan, az bir zamanda, ehl-i velâyetin çileleri gibi istifade edebilir. O vakit o ağır hastalık çok ucuz düşer.

  YİRMİ ÜÇÜNCÜ DEVÂ

  Ey kimsesiz, garip, biçare hasta! Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet, sana karşı en katı kalbleri rikkate getirirse ve nazar-ı şefkati celb ederse, acaba Kur’ân’ın bütün sûrelerinin başlarında kendini “Rahmânü’r-Rahîm” sıfatıyla bize takdim eden ve bir lem’a-i şefkatiyle umum yavrulara karşı umum valideleri, o harika şefkatiyle terbiye ettiren ve her baharda bir cilve-i rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran ve ebedî bir hayattaki Cennet, bütün mehâsiniyle bir cilve-i rahmeti olan senin Hâlık-ı Rahîmine imanla intisabın ve Onu tanıyıp


  Hâlık-ı Rahîm: herbir varlıkta merhamet ve şefkati tecelli eden ve herşeyi yaratan Allah Rahmânü’r-Rahîm: dünya ve ahirette yarattıklarına sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle muamele eden Allah
  belâ: büyük sıkıntı biçare: çaresiz
  celb etmek: çekmek cilve-i rahmet: şefkat ve merhametin yansıması
  devâ: ilâç, çare ebedî: sonsuz
  ehl-i velâyet: veli kullar, Allah dostları esas: temel
  fâni: geçici olan, ölümlü gaflet: sorumsuzluk, âhiretten ve Allah’ın emir ve yasaklarından habersiz davranma
  garip: yalnız gurbet: gariplik, yabancılık; yabancı memlekette bulunma
  hayat-ı ebedî: sonsuz hayat hevesât-ı rezile: rezil hevesler
  hissiyat: hisler, duygular ihtar etmek: hatırlatmak
  ihtiyarsız: irade dışı, tercihsiz intisab: bağlanma, mensup olma
  istifade etmek: faydalanmak, yararlanmak lem’a-i şefkat: şefkat parıltısı
  mehâsin: güzellikler mü’min: Allah’a ve Ondan gelen herşeye inanan
  nazar-ı şefkat: şefkatli bakış nefs-i emmâre/nefis: hazır zevke düşkün ve insanı kötülüğeve yasak zevk ve isteklere sevk eden duygu
  nefsânî müştehiyat: nefsin hoşuna giden arzu ve istekler nimet: iyilik, lütuf
  nüzul: felç hastalığı rabıta-i mevt: ölümü ve dünyanın geçici oluşunu düşünerek nefsin aldatmacalarından kurtulma
  rikkat: acıma, yufka yüreklilik riyazet: manevî eğitim; nefsi kontrol altına almak için bütün dünyevî zevklerinden uzak yaşama
  sebeb-i saadet: mutluluk sebebi suret: şekil
  sıhhat: sağlık sırr-ı iman: iman sırrı
  takdim etmek: sunmak teslimiyet: bağlılık, kendini Allah’ın iradesine bırakma
  tevekkül: Allah’a dayanma ve güvenme umum: bütün
  valide: anne vazifedar: görevli
  vaziyet: durum, hâl vücud: beden
  zemin: yer zevâl: gelip geçme, yok olma
  çile: eziyet, sıkıntı; tasavvuftaki dervişlerin kapalı bir yere çekilerek günlerini ibadetle geçirmeleri şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •