Sayfa 1/2 12 SonSon
13 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Yirmi Dördüncü Lem'a  <META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>
  Yirmi Dördüncü Lem’a

  Tesettür hakkındadır

  On Beşinci Notanın İkinci ve Üçüncü Meseleleri iken, ehemmiyetine binaen Yirmi Dördüncü Lem’a olmuştur.  يَآ اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ ِلاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنيِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ 1


  (ilâ âhir) âyeti, tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefihe ise, Kur’ân’ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtrî görmüyor, bir esarettir diyor. HAŞİYE-1

  Elcevap: Kur’ân-ı Hakîmin bu hükmü tam fıtrî olduğuna ve muhalifi gayr-ı fıtrî olduğuna delâlet eden çok hikmetlerinden yalnız dört hikmetini beyan ederiz.

  BİRİNCİ HİKMET

  Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hilkaten zayıf ve nazik olduklarından, kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını


  Not
  Dipnot-1 “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin hanımlarına söyle, (evlerinden çıktıklarında) dış örtülerini üzerlerine alsınlar.” Ahzâb Sûresi, 33:59.

  Haşiye-1 Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan Lâyiha-i Temyizin müdafaatından bir parça: “Ben de Adliyenin mahkemesine derim ki: Bin üç yüz elli senede ve her asırda üç yüz elli milyon insanların hayat-ı içtimaiyesinde en kudsî ve hakikî ve hakikatlı bir düstûr-u İlâhîyi, üç yüz elli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve bin üçyüz elli sene zarfından geçmiş ecdadımızın itikadlarına iktidâen tefsir eden bir adamı mahkûm eden haksız bir kararı, elbette rûy-i zeminde adalet varsa, o kararı red ve bu hükmü nakzedecektir.”

  Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân Lâyiha-i Temyiz: mahkemelerce verilen bir kararın kanun ve usul yönünden incelenmesi için verilen dilekçe
  asır: yüzyıl beyan etmek: açıklamak, anlatmak
  binaen: dayanarak delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek
  düstûr-u İlâhî: İlâhi kural, kanun ecdad: atalar, dedeler
  ehemmiyet: önem esaret: esirlik, tutsaklık
  fıtrat: yaratılış, mizaç fıtrî: doğal, yaratılıştan gelen
  gayr-ı fıtrî: yaratılışa uygun olmayan hakikatli: gerçek
  hayat-ı içtimaiye: sosyal hayat haşiye: dipnot
  hikmet: fayda, gaye hilkaten: yaratılış gereği
  hüküm: kural iktidâen: uyarak
  iktiza etmek: gerektirmek ilâ âhir: sonuna kadar
  istinaden: dayanarak itikad: inanç
  ittifak: birleşme, fikir birliği kudsî: kutsal
  lem’a: parıltı mahkûm etmek: bir kişiyi cezalandırmak için hüküm vermek
  medeniyet-i sefihe: insanları zevk ve eğlenceye yönelten medeniyet; Batı medeniyeti muhalif: karşıt, zıt
  müdafaat: savunmalar nakzetmek: bozmak
  nazik: ince, zarif nota: bildiri
  rûy-i zemin: yeryüzü tasdik: kabul etme, onaylama
  tefsir: yorumlama; Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap tesettür: örtünme
  zarfında: içinde ziyade: çok, fazla
  âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle

  Benzer Konular
  Sorularla Sözler: 255. Bölüm (Yirmi Dördüncü Söz /21)
  Sorularla Sözler: 255. Bölüm (Yirmi Dördüncü Söz /21) Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR hocamızla gerçekleştirdiğimiz Sorularla Sözler programımızın bu bölümünde Yirmi Dördüncü Söz'den soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Devami...
  Sorularla Sözler: 248. Bölüm (Yirmi Dördüncü Söz /14)
  Sorularla Sözler: 248. Bölüm (Yirmi Dördüncü Söz /14) Dr. Ahmet Çolak hocamızla gerçekleştirdiğimiz Sorularla Sözler programımızın bu bölümünde Yirmi Dördüncü Söz'den soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Devami...
  Sorularla Sözler: 239. Bölüm (Yirmi Dördüncü Söz /5)
  Sorularla Sözler: 239. Bölüm (Yirmi Dördüncü Söz /5) Prof. Dr. Alaaddin Başar hocamızla gerçekleştirdiğimiz Sorularla Sözler programımızın bu bölümünde Yirmi Dördüncü Söz'den soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Devami...
  Sorularla Sözler: 238. Bölüm (Yirmi Dördüncü Söz /4)
  Sorularla Sözler: 238. Bölüm (Yirmi Dördüncü Söz /4) Prof. Dr. Alaaddin Başar hocamızla gerçekleştirdiğimiz Sorularla Sözler programımızın bu bölümünde Yirmi Dördüncü Söz'den soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Devami...
  Yirmi Dördüncü Söz
  Yirmi Dördüncü Söz Yirmi Dördüncü Söz Şu Söz Beş Daldır. Dördüncü Dala dikkat et. Beşinci Dala yapış, çık, meyvelerini kopar, al. اَللهُ ل&
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Dördüncü Lem'a - Sayfa 318

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale mâruz kalmamak için fıtrî bir meyli var.

  Hem kadınların on adetten altı yedisi, ya ihtiyardır, ya çirkindir ki, ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar; taarruza mâruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için, fıtraten tesettür isterler. Hattâ dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan, ihtiyarlardır. Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın.

  Malûmdur ki, insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı nâmahrem erkeklerden onda iki üçü varsa, yedi sekizinden istiskal eder. Hem tefahhuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve serîütteessür olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Hattâ işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa’da çok kadınlar, bu dikkat-i nazardan sıkılarak, “Bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar” diye polislere şekvâ ediyorlar. Demek, medeniyetin ref-i tesettürü hilâf-ı fıtrattır. Kur’ân’ın tesettür emri fıtrî olmakla beraber, o maden-i şefkat ve kıymettar birer refika-i ebediye olabilen kadınları, tesettür ile sukuttan, zilletten ve mânevî esaretten ve sefaletten kurtarıyor.

  Hem kadınlarda ecnebî erkeklere karşı, fıtraten korkaklık, tahavvüf var. Tahavvüf ise, fıtraten, tesettürü iktiza ediyor. Çünkü, sekiz dokuz dakika bir zevki cidden acılaştıracak sekiz dokuz ay ağır bir veled yükünü zahmetle çekmekle beraber, hâmisiz bir veledin terbiyesiyle, sekiz dokuz sene, o sekiz dokuz dakika gayr-ı meşru zevkin belâsını çekmek ihtimali var. Ve kesretle vâki olduğundan, cidden şiddetle nâmahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti sakınmak ister. Ve tesettürle, nâmahremin iştihasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek, zayıf hilkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi ve kalesi, çarşafı


  Avrupa: (bk. bilgiler) belâ: büyük sıkıntı
  cibilliyet: yaratılıştan gelen huy, karakter cidden: gerçekten
  dikkat-i nazar: dikkatle bakmak ecnebî: yabancı
  esaret: esirlik, tutsaklık fıtrat: yaratılış, mizaç
  fıtraten: yaratılış açısından fıtrî: doğal, yaratılıştan gelen
  gayr-ı meşru: helâl olmayan, dine aykırı hilkat: yaratılış
  hilâf-ı fıtrat: yaratılışa ters himaye: koruma
  hâmisiz: koruyucusuz hıyanet: ihanet, hainlik
  ihtar etmek: uyarmak iktiza etmek: gerektirmek
  istiskal: hoşlanmama, yüz vermeme, küçümseme ittiham: suçlama
  kesretle: çoklukla kıymettar: değerli
  maddeten: maddî olarak maden-i şefkat: şefkat kaynağı
  malûm: bilinen meyil: eğilim, istek
  mâruz: bir şeyin karşısında ve tesiri altında kalma müteessir olmak: üzülmek, etkilenmek
  müttehem: suçlanan nazar: bakış
  nazik: ince, zarif nisbeten: kıyasla
  nâmahrem: nikahlanmanın haram olmadığı kişi, yabancı ref-i tesettür: tesettürün kaldırılması
  refika-i ebediye: sonsuz hayatta hayat arkadaşı olacak kadın sefalet: perişanlık, yoksulluk
  semlendiren: zehirleyen, kirleten serîütteessür: çabuk üzülen, çabuk ve kolay etkilenen
  sukut: alçalma, düşüş taarruz: saldırı
  tahavvüf: korkuya düşme, korkma tecavüz: saldırı, sataşma
  tecrübe etmek: denemek tefahhuş: fuhşa girme, ahlâksızlık
  tefessüh etmek: bozulmak tesettür: örtünme
  veled: evlat, çocuk vâki olmak: meydana gelmek
  zillet: hor ve hakir duruma düşme ziyade: çok, fazla
  şekvâ etmek: şikâyet etmek
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Dördüncü Lem'a - Sayfa 319

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>olduğunu gösteriyor. Mesmûâtıma göre, merkez ve payitaht-ı hükûmette, çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde, gayet âdi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bilfiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayâsız yüzlerine bir şamar vuruyor!

  İKİNCİ HİKMET

  Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alâka, yalnız dünyevî hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet, bir kadın, kocasına yalnız hayat-ı dünyeviyeye mahsus bir refika-i hayat değildir. Belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayattır.

  Madem hayat-ı ebediyede dahi kocasına refika-i hayattır; elbette, ebedî arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı, başkasının nazarını kendi mehâsinine celb etmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lâzım gelir. Madem mü’min olan kocası, sırr-ı imana binaen, onunla alâkası hayat-ı dünyeviyeye münhasır ve yalnız hayvânî ve güzellik vaktine mahsus, muvakkat bir muhabbet değil, belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayat noktasında esaslı ve ciddî bir muhabbetle, bir hürmetle alâkadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddî hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil, o da kendi mehâsinini onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi, mukteza-yı insaniyettir. Yoksa pek az kazanır, fakat pek çok kaybeder.

  Şer’an koca, karıya küfüv olmalı, yani, birbirine münasip olmalı. Bu küfüv ve denk olmak, en mühimi, diyanet noktasındadır.

  Ne mutlu o kocaya ki, kadınının diyanetine bakıp taklit eder; refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur.Bahtiyardır o kadın ki, kocasının diyanetine bakıp “Ebedî arkadaşımı kaybetmeyeyim” diye takvâya girer.

  Veyl o erkeğe ki, saliha kadınını ebedî kaybettirecek olan sefahete girer.

  ahali: halk aleyhinde: karşısında
  alâkadar: alakalı, ilgili bahtiyar: talihli, mutlu
  bilfiil: fiilen, uygulamaya koyarak binaen: dayanarak
  celb etmek: çekmek ciddî: gerçek
  diyanet: dindarlık dünyevî: dünya ile ilgili
  ebedî: sonsuz esaslı: köklü
  gayr: hariç, başka hasretmek: yalnız birşeye mahsus kılma, yalnız birşeye kullanma
  hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı hayat-ı ebediye: sonsuz hayat, âhiret hayatı
  hayvânî: hayvansal, cismanî özellik hayâsız: utanmaz
  hikmet: fayda, gaye hürmet: saygı
  küfüv olmak: denk, uygun olmak mahsus: has, özel
  mehâsin: güzellikler mesmûât: işitilenler, duyulanlar
  muhabbet: sevgi mukabil: karşılık
  mukteza-yı insaniyet: insanlığın gereği muvakkat: gelip geçici
  mühim: önemli münasebet: bağlantı, ilişki
  münasip olmak: uygun olmak münhasır: ait, sınırlı
  mütedeyyin: dinin emirlerini eksiksiz yerine getiren, dindar mü’min: Allah’a inanan
  nazar: bakış payitaht-ı hükûmet: başkent
  refika: eş, hanım refika-i hayat: hayat arkadaşı, eş
  rütbeten: rütbece saliha: dinin emir ve yasaklarına uygun hareket eden, Allah’ın sevgili kulu olan kadın
  sefahet: yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük sırr-ı iman: iman sırrı
  tahsis: özel olarak belirleme takvâ: Allah’ın emirlerini tutup, günahlardan sakınmak
  tesettür: örtünme veyl: yazık
  âdi: basit, sıradan şamar: tokat
  şer’an: şeriat hükmünce, dine göre
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Dördüncü Lem'a - Sayfa 320

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Ne bedbahttır o kadın ki, müttakî kocasını taklit etmez, o mübarek ebedî arkadaşını kaybeder.

  Binler veyl o iki bedbaht zevc ve zevceye ki, birbirinin fıskını ve sefahetini taklit ediyorlar, birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar.

  ÜÇÜNCÜ HİKMET

  Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mâbeyninde bir emniyet-i mütekabile ve samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık, o emniyeti bozar, o mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar. Çünkü, açık saçıklık kılığına giren on kadından ancak bir tanesi bulunur ki, kocasından daha güzeli görmediğinden, kendini ecnebîye sevdirmeye çalışmaz. Dokuzu, kocasından daha iyisini görür. Ve yirmi adamdan ancak bir tanesi, karısından daha güzelini görmüyor. O vakit o samimî muhabbet ve hürmet-i mütekabile gitmekle beraber, gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir. Şöyle ki:

  İnsan, hemşire misilli mahremlerine karşı fıtraten şehvânî his taşıyamıyor. Çünkü mahremlerin simaları, karâbet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbet-i meşruayı ihsas ettiği cihetle, nefsî, şehvânî temâyülâtı kırar. Fakat bacaklar gibi şer’an mahremlere de göstermesi caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakmak, süflî nefislere göre, gayet çirkin bir hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Çünkü mahremin siması mahremiyetten haber verir ve nâmahreme benzemez. Fakat meselâ açık bacak, mahremin gayrıyla müsavidir. Mahremiyeti haber verecek bir alâmet-i farikası olmadığından, hayvânî bir nazar-ı hevesi, bir kısım süflî mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle nazar ise, tüyleri ürpertecek bir sukut-u insaniyettir!

  DÖRDÜNCÜ HİKMET

  Malûmdur ki, kesret-i nesil, herkesçe matluptur. Hiçbir millet ve hükûmet
  alâmet-i farika: ayırt edici işaret bedbaht: talihsiz, bahtsız
  caiz olmayan: dinen izin verilmeyen cihet: yön
  ebedî: sonsuz ecnebî: yabancı
  emniyet: güven, korkusuzluk emniyet-i mütekabile: karşılıklı güven
  fısk: günah fıtraten: yaratılış itibariyle
  gayr: diğer, başkası, yabancı hayvânî: hayvansal
  hemşire: kız kardeş hikmet: sebep, ince sır
  hükûmet: idare, yönetim hürmet: saygı
  hürmet-i mütekabile: karşılıklı saygı göstermek ihsas etmek: hissettirmek
  karâbet: yakınlık kesret-i nesil: neslin çokluğu
  mahrem: nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan mahremiyet: mahremlik, nikâh düşmeme özelliği
  malûm: bilinen matlup: istenen, talep edilen
  misilli: benzeri, gibi muhabbet: sevgi
  muhabbet-i meşrua: dine uygun, helâl sevgi mâbeyn: ara, iki şeyin arası
  mübarek: hayırlı müsavi: eşit, denk
  mütekabil: karşılıklı müttakî: takva sahibi, Allah’tan korkup emir ve yasaklarını titizlikle uyan
  nazar: bakış nazar-ı heves: arzulu bakış
  nefis: insanı kötülüğe, yasak zevk ve isteklere teşvik eden duygu nefsî: nefisle ilgili
  nâmahrem: nikahlanmanın haram olmadığı kişi, yabancı saadet-i hayatiye: hayat mutluluğu
  sebebiyet: sebep olma sefahet: zevk ve eğlenceye düşkünlük
  sima: yüz sukut-u insaniyet: insanlığın alçalışı
  süflî: alçak, âdi temâyülât: eğilimler
  tesettürsüzlük: açık saçıklık veyl: yazık
  zevc: erkek eş, koca zevce: eş, hanım
  şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi şehvânî: şehvetle ilgili, nefsânî arzularla ilgili
  şer’an: şeriat hükmünce, şeriata göre
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Dördüncü Lem'a - Sayfa 321

  yoktur ki, kesret-i tenasüle taraftar olmasın. Hattâ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

  تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا فَاِنِّىۤ اُبَاهِى بِكُمُ اْلاُمَمَ 1


  (ev kemâ kàl.) Yani, “İzdivaç ediniz, çoğalınız. Ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim.”

  Halbuki tesettürün ref’i, izdivacı teksir etmeyip çok azaltıyor. Çünkü, en serseri ve asrî bir genç dahi refika-i hayatını namuslu ister. Kendi gibi asrî, yani açık saçık olmasını istemediğinden bekâr kalır, belki de fuhşa sülûk eder.

  Kadın öyle değil; o derece kocasını inhisar altına alamaz. Çünkü kadının—aile hayatında müdir-i dahilî olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evlâdına ve herşeyine muhafaza memuru olduğundan—en esaslı hasleti sadakattir, emniyettir. Açık saçıklık ise, bu sadakati kırar, kocası nazarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azabı çektirir. Hattâ erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehâvet kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakate zarar olduğu için, ahlâk-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi, ona hazinedarlık ve sadakat değil, belki himâyet ve merhamet ve hürmettir. Onun için, o erkek inhisar altına alınmaz, başka kadınları da nikâh edebilir.

  Memleketimiz Avrupa’ya kıyas edilmez. Çünkü orada, düello gibi çok şiddetli vasıtalarla, açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan, boynuna kefenini takar, sonra bakar. Hem memâlik-i bâride olan Avrupa’daki tabiatlar, o memleket gibi bârid ve câmiddirler. Bu Asya, yani âlem-i İslâm kıt’ası, ona nisbeten memâlik-i harredir. Malûmdur ki, muhitin, insanın ahlâkı üzerinde tesiri vardır. O bârid memlekette, soğuk insanlarda hevesât-ı hayvâniyeyi tahrik etmek ve iştahı açmak için


  Not
  Dipnot-1 el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 3:269, no: 3366; el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1021.


  Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Asya: (bk. bilgiler)
  Avrupa: (bk. bilgiler) Resul-i Ekrem: Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
  ahlâk-ı seyyie: kötü ahlâk asrî: çağdaş, modern
  azab: sıkıntı bârid: soğuk
  câmid: cansız, donuk düello: iki kişi arasında, tanıklar önünde yapılan silâhlı vuruşma
  emniyet: güven, korkusuzluk esaslı: köklü
  ev kemâ kâl: veya söylediği gibi evlâd: çocuklar
  ferman etmek: buyurmak fuhş: çok çirkin, aşağılık, helâl olmayan iş
  haslet: huy, özellik haysiyet: özellik
  hazinedarlık: hazine bekçiliği hevesât-ı hayvâniye: hayvansal hisler, arzular
  himâyet: koruma altına alma hürmet: saygı
  iftihar etmek: övünmek inhisar: sınırlandırma, kontrol
  izdivac: evlenme izdivaç etmek: evlenmek
  izzet-i nefis: onur, öz saygı kesret: çokluk
  kesret-i tenasül: neslin çoğalması kıyamet: dünyanın yıkılıp, âhiret hayatının başlaması
  malûm: bilinen memâlik-i bâride: soğuk memleketler
  memâlik-i harre: sıcak memleketler merhamet: acıma, şefkat
  muhafaza: koruma, saklama muhit: coğrafî bölge, doğal çevre
  müdir-i dahilî: iç işleri yöneten nazarında: gözünde, düşüncesinde
  nikâh etmek: evlenmek nisbeten: kıyasla
  refika-i hayat: hayat arkadaşı, eş ref’: ortadan kaldırma
  sadakat: bağlılık sehâvet: cömertlik
  sülûk etmek: yönelmek, bir yola girmek tabiat: insanların genel yapısı
  tahrik etmek: harekete geçirmek teksir etmek: çoğaltmak
  tesettür: örtünme tesir: etki
  vasıta: araç âlem-i İslâm kıtası: İslâm dünyasının üzerinde bulunduğu bölge

  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Dördüncü Lem'a - Sayfa 322

  açık saçıklık belki çok sû-i istimâlâta ve isrâfâta medar olmaz. Fakat seriütteessür ve hassas olan memâlik-i harredeki insanların hevesât-ı nefsâniyesini mütemadiyen tehyiç edecek açık saçıklık, elbette çok sû-i istimâlâta ve isrâfâta ve neslin zaafiyetine ve sukut-u kuvvete sebeptir. Bir ayda veya yirmi günde ihtiyac-ı fıtrîye mukabil, her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. O vakit, her ayda on beş gün kadar hayız gibi arızalar münasebetiyle kadından tecennüp etmeye mecbur olduğundan, nefsine mağlûp ise fuhşiyata da meyleder.

  Şehirliler, köylülere, bedevîlere bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevîlerde, derd-i maişet meşgalesiyle ve bedenen çalışmak ve yorulmak münasebetiyle, hem şehirlilere nisbeten nazar-ı dikkati az celb eden, mâsûme işçi ve bir derece kaba kadınların kısmen açık olmaları, hevesât-ı nefsâniyeyi tehyice medar olamadığı gibi, serseri ve işsiz adamlar az bulunduğundan, şehirdeki mefâsidin onda biri onlarda bulunmaz. Öyleyse onlara kıyas edilmez.


  bedevî
  : çölde yaşayan, göçebe  derd-i maişet
  : geçim derdi
  fuhşiyat: dinen yasaklanan ve haram sayılan davranışlar hassas: duyarlı
  hayız: kadınların âdet, kanama hâli hevesât-ı nefsaniye: nefsin hevesleri, arzu ve istekleri
  ihtiyac-ı fıtrî: yaratılıştan gelen doğal ihtiyaç isrâfât: israflar, lüzumsuz yere kullanmalar
  kısmen: bir miktar kıyas etmek: karşılaştırmak
  mağlûp: yenik düşen medar olmak: sebep olmak, vesile olmak
  mefâsid: ahlâkı bozan şeyler memâlik-i harre: sıcak memleketler
  meyletmek: eğilim göstermek meşgale: meşguliyet, çalışma
  mukabil: karşılık mâsûme: masum ve günahsız olan
  münasebetiyle: vesilesiyle, sebebiyle mütemadiyen: sürekli olarak
  nazar-ı dikkat: dikkati celb eden; dikkat çeken nefis: insanı daima kötülüğe, yasak zevk ve isteklere teşvik eden duygu
  nesil: soy nisbeten: kıyasla
  seriütteessür: çabuk ve kolay etkilenen sukut-u kuvvet: kuvvetten düşme
  sû-i istimâlât: kötüye kullanmalar tecennüp etmek: sakınmak, uzak durmak
  tehyiç etmek: harekete geçirmek, heyecanlandırmak tesettür: örtünme
  zaafiyet: zayıflık, güçsüzlük
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Dördüncü Lem'a - Sayfa 323

  بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1


  Ehl-i iman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir.

  Bazı vilâyetlerde taife-i nisâdan samimî ve hararetli bir surette Nurlara karşı alâkalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyade, onların Nurlara ait derslerime itimadlarını bildiğim sıralarda, mübarek Isparta’ya ve mânevî Medresetü’z-Zehrâya üçüncü defa geldiğim zaman işittim ki, o mübarek âhiret hemşirelerim olan taife-i nisâ, benden bir ders bekliyorlarmış. Güya vaaz suretinde camilerde onlara bir dersim olacak. Halbuki, ben dört beş vecihle hastayım. Ve hem perişan, hattâ konuşmaya ve düşünmeye iktidarsız bulunduğum halde, bu gece şiddetli bir ihtarla kalbime geldi ki:

  “Madem on beş sene evvel gençlerin istemeleriyle Gençlik Rehberi’ni onlar için yazdın ve pek çok istifade edildi. Halbuki hanımlar taifesi, gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtırlar.”

  Ben de bu ihtara karşı gayet perişan ve zaaf ve aczimle beraber, Üç Nükte ile, gayet muhtasar bazı lüzumlu maddeleri, o mübarek hemşirelerime ve mânevî genç evlâtlarıma beyan ediyorum.

  BİRİNCİ NÜKTE

  Risale-i Nur’un en mühim bir esası şefkat olmasından, nisâ taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur’la fıtraten alâkadardırlar. Ve lillâhilhamd bu fıtrî alâkadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakârlık, hakikî bir ihlâsı ve mukabelesiz bir fedakârlık mânâsını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var.

  Evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu  Not
  Dipnot-1 Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.

  Gençlik Rehberi: Risale-i Nur içinde bulunan, gençlere ait meselelerden oluşan bir kitapçık Isparta: (bk. bilgiler)
  Medresetü’z-Zehrâ: (bk. bilgiler) acz: güçsüzlük
  alâkadar: ilgili, bağlantılı beyan etmek: açıklamak
  cihet: yön, şekil ehemmiyet: değer, önem
  ehl-i iman: Allah’a Ondan gelen herşeye inananlar, mü’minler esas: temel
  evlât: çocuklar evvel: önce
  fıtraten: yaratılış itibariyle fıtrî: doğal, yaratılıştan gelen
  had: sınır, yetki hakikî: asıl, gerçek
  hararetli: çok istekli hemşire: kız kardeş
  ihlâs: içtenlik, samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme ihtar: hatırlatma, uyarı
  iktidarsız: güçsüz, kuvvetsiz istifade etmek: faydalanmak
  itimad: güven lillâhilhamd: Allah’a hamd olsun
  muhavere: karşılıklı konuşma muhtasar: kısa, özet
  mukabele: karşılık vermek mübarek: bereketli, hayırlı
  mühim: önemli nükte: ince anlamlı söz
  suret: biçim, şekil taife: grup, topluluk
  taife-i nisâ/nisâ taifesi: kadınlar topluluğu valide: anne
  vecih: yön veled: çocuk
  vilâyet: il zaaf: zayıflık, güçsüzlük
  ziyade: çok, fazla âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat
  şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi
  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Dördüncü Lem'a - Sayfa 324

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>feda etmesi ve hakikî bir ihlâs ile vazife-i fıtriyesi itibarıyla kendini evlâdına kurban etmesi gösteriyor ki, hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla, o kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez. Veyahut sû-i istimal edilir. Yüzer nümunelerinden bir küçük nümunesi şudur:

  O şefkatli valide, çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. “Oğlum paşa olsun” diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa’ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor; Cehennem hapsine düşmemesini nazara almıyor. Fıtrî şefkatin tam zıddı olarak, o mâsum çocuğunu, âhirette şefaatçi olmak lâzım gelirken dâvâcı ediyor. O çocuk, “Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?” diye şekvâ edecek. Dünyada da, terbiye-i İslâmiyeyi tam almadığı için, validesinin harika şefkatinin hakkına karşı lâyıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder.

  Eğer hakikî şefkat sû-i istimal edilmeyerek, biçare veledini haps-i ebedî olan Cehennemden ve idam-ı ebedî olan dalâlet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, o veledin bütün ettiği hasenâtının bir misli, validesinin defter-i a’mâline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi, âhirette de, değil dâvâcı olmak, bütün ruh u canıyla şefaatçi olup ebedî hayatta ona mübarek bir evlât olur.

  Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat’î ve daima hissettiğim bu mânâyı beyan ediyorum:

  Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum

  Avrupa: (bk. bilgiler) beyan etmek: açıklamak
  biçare: çaresiz, zavallı cereyan: akım
  dalâlet: hak yoldan sapkınlık, inkârcılık defter-i a’mâl: amel defteri
  ebedî: sonsuz esaslı: köklü
  evlât: çocuk fena: kötü, çirkin
  fıtrî şefkat: doğal, yaratılıştan gelen şefkat, merhamet hafız mektebi: Kur’ân-ı Kerimi ezberlemek için gidilen okul
  haps-i ebedî: sonsuz bir hapis hasenât: iyilikler, sevaplar
  hayat-ı dünyeviye: dünya hayatı hayat-ı ebediye: sonsuz hayat, âhiret hayatı
  helâket: mahvolma idam-ı ebedî: dirilmemek üzere sonsuz yok oluş
  ihlâs: içtenlik, samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme inkişaf: açığa çıkma
  istifade: faydalanma itibarıyla: özelliğiyle, bakımından
  kasem etmek: yemin etmek kat’î: kesin
  kıymettar: değerli merhum: Allah’ın rahmetine kavuşmuş, vefat etmiş
  misli: benzeri muallim: öğretmen
  mukabele etmek: karşılık vermek mâsum: günahsız
  mübarek: hayırlı münasebet: ilişki, bağlantı
  nazara almak: göze almak nümune: örnek
  ruh-u canıyla: ruhu ve canıyla sebebiyet vermek: sebep olmak
  seciye: karakter, üstün özellik sû-i istimal: kötüye kullanma
  takviye: kuvvetlendirme, güçlendirme terbiye etmek: yetiştirmek, büyütmek
  terbiye-i İslâmiye: İslâm terbiyesi tesirli: etkili
  valide: anne vazife-i fıtriye: yaratılıştan gelen görev
  veled: çocuk âhiret: öldükten sonra yaşanacak olan sonsuz hayat
  üstad: öğretmen, hoca şefaatçi: af için aracılık eden
  şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi şekvâ etmek: şikâyet etmek
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Dördüncü Lem'a - Sayfa 325

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>validemden aldığım telkinat ve mânevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek, bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinâtını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum.

  Ezcümle: Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur’un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi, o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o mânevî derslerinden aldığımı yakînen görüyorum.

  Evet, bu hakikî ihlâs ile hakikî bir fedakârlık taşıyan validelik şefkati sû-i istimal edilip, mâsum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan âhiretini düşünmeyerek, muvakkat fâni şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun mâsum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkati sû-i istimal etmektir.

  Evet, kadınların şefkat cihetiyle bu kahramanlıklarını hiçbir ücret ve hiçbir mukabele istemeyerek, hiçbir faide-i şahsiye, hiçbir gösteriş mânâsı olmayarak ruhunu feda ettiklerine, o şefkatin küçücük bir nümunesini taşıyan bir tavuğun yavrusunu kurtarmak için arslana saldırması ve ruhunu feda etmesi ispat ediyor.

  Şimdi terbiye-i İslâmiyeden ve a’mâl-i uhreviyeden en kıymetli ve en lüzumlu esas, ihlâstır. Bu çeşit şefkatteki kahramanlıkta o hakikî ihlâs bulunuyor. Eğer bu iki nokta o mübarek taifede inkişafa başlasa, daire-i İslâmiyede pek büyük bir saadete medar olur. Halbuki erkeklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor; belki yüz cihette mukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şan ve şeref istiyorlar. Fakat maattessüf biçare mübarek taife-i nisâiye, zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için, başka bir tarzda, zaafiyetten ve aczden gelen başka bir nevide riyâkârlığa giriyorlar.

  İKİNCİ NÜKTE

  Bu sene inzivâda iken ve hayat-ı içtimaiyeden çekildiğim halde, bazı Nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen

  acz: güçsüzlük a’mâl-i uhreviye: âhirete yönelik àmeller, işler
  bina etmek: kurmak biçare: çaresiz, zavallı
  cihet: yön, şekil daire-i İslâmiye: İslâm dairesi
  esas: temel ezcümle: meselâ, örneğin
  faide-i şahsiye: kişisel fayda fâni: gelip geçici, ölümlü
  fıtrat: yaratılış, mizaç hakikat: asıl, esas
  hakikî: asıl, gerçek hayat-ı içtimaiye: sosyal hayat
  hemşire: kız kardeş ihlâs: içtenlik, samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme
  inkişaf: açığa çıkma, gelişme inzivâ: yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmamak
  kıymetli: değerli maattessüf: ne yazık ki
  medar olmak: sebep olmak, vesile olmak merhamet: acıma, şefkat etme
  merhum: Allah’ın rahmetine kavuşmuş, vefat etmiş meşreb: hareket tarzı, metod
  mukabele: karşılık verme muvakkat: geçici olarak
  mübarek: hayırlı müşahede etmek: gözlemlemek
  nevi: çeşit, tür nükte: ince anlamlı söz
  nümune: örnek riyâkârlık: iki yüzlülük
  saadet: mutluluk sair: başka, diğer
  sû-i istimal: kötüye kullanma tahakküm: baskı, zorbalık
  taife: grup, topluluk taife-i nisâiye: kadınlar topluluğu
  telkinat: telkinler, öğütler terbiye-i İslâmiye: İslâm terbiyesi
  valide: anne validelik: annelik
  yakînen: kesin olarak zaafiyet: zayıflık
  zalim: haksızlık eden âhiret: öldükten sonra yaşanacak olan sonsuz hayat
  çekirdek-i esasiye: temel çekirdek şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi
  şer: kötülük
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 537 + 37872

  Cevap: Yirmi Dördüncü Lem'a - Sayfa 326

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>ekserî dostlardan, kendi ailevî hayatlarından şekvâlar işittim. “Eyvah!” dedim. “İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?” dedim. Sebebini aradım. Bildim ki, nasıl İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslâma zarar vermek için, gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesâtıyla sefahete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de, biçare nisâ taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki, bu millet-i İslâma bir dehşetli darbe, o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan mânevî evlâtlarıma kat’iyen beyan ediyorum ki:

  Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvî seciyeleri de, bozulmaktan kurtulmanın çare-i yegânesi, daire-i İslâmiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Rusya’da o biçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Risale-i Nur’un bir parçasında denilmiş ki:

  Aklı başında olan bir adam, refikasına muhabbetini ve sevgisini, beş on senelik fâni ve zâhirî hüsn-ü cemâline bina etmez. Belki, kadınların hüsn-ü cemâlinin en güzeli ve daimîsi, onun şefkatine ve kadınlığa mahsus hüsn-ü sîretine sevgisini bina etmeli—tâ ki, o biçare ihtiyarladıkça, kocasının muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onun refikası, yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil, belki hayat-ı ebediyesinde ebedî ve sevimli bir refika-i hayat olduğundan, ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhametle birbirine muhabbet etmek lâzım geliyor. Şimdiki terbiye-i medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakatten sonra ebedî bir mufarakate mâruz kalan o aile hayatı, esasıyla bozuluyor.

  Hem Risale-i Nur’un bir cüz’ünde denilmiş ki: Bahtiyardır o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem

  Rusya: (bk. bilgiler) ailevî: aile ile ilgili
  bahtiyar: talihli, mutlu beyan etmek: açıklamak
  bina etmek: kurmak biçare: çaresiz, zavallı
  cihet: taraf cüz’: bölüm
  daimî: devamlı, sürekli daire-i İslâmiye: İslâm dairesi
  dehşetli: korkunç, ürkütücü din-i İslâm: İslâm dini
  ebedî: sonsuz ekserî: çoğunluk, pekçok
  esas: temel fâni: gelip geçici, ölümlü
  fıtrat: yaratılış, mizaç gafil: Allah’ı düşünmeyen ve sorumluluklarından habersiz
  hayat-ı ebediye: sonsuz hayat, âhiret hayatı hayat-ı içtimaiye: sosyal hayat
  hemşire: kız kardeş hevesât: gelip geçici arzu ve istekler
  hususan: bilhassa, özellikle hüsn-ü cemâl: güzellik
  hüsn-ü sîret: ahlâk güzelliği kat’iyen: kesinlikle
  komite: bir maksat çerçevesinde toplanmış cemiyet merhamet: acıma, şefkat
  millet-i İslâm: İslâm milleti mufarakat: ayrılık
  muhabbet: sevgi muvakkat: geçici olarak
  mânevî evlât: mânevi çocuk mâruz kalma: yüz yüze gelme
  nevi: çeşit, tür nisâ taifesi: kadınlar topluluğu
  refakat: arkadaşlık refika: eş, hanım
  refika-i ebediye: sonsuza kadar arkadaş olarak kalacak olan eş, hanım refika-i hayat: hayat arkadaşı, eş
  saadet-i dünyeviye: dünyaya ait mutluluk saadet-i uhreviye: âhiret hayatındaki mutluluk
  salih: dinin emir ve yasaklarına eksiksiz olarak uyan kişi saliha: dinin emir ve yasaklarına uygun hareket eden kadın
  seciye: karakter, üstün özellik sefahet: yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük
  sevk etmek: yöneltmek suret: biçim, şekil
  tahassungâh: sığınma yeri, sığınak taife: grup, topluluk
  terbiye-i diniye: dinî eğitim, ahlâkî terbiye terbiye-i medeniye: çağdaş eğitim
  ulvî: yüce, büyük zevce: eş, hanım
  ziyade: çok, fazla zâhirî: dış görünüşteki
  çare-i yegâne: tek çare şefkat: içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi
  şekvâ: şikayet, yakınma
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •