Sayfa 1/2 12 SonSon
14 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  On Dokuzuncu Lem'a

  On Dokuzuncu Lem’a

  İktisat Risalesi

  İktisat ve kanaate, israf ve tebzîre dairdir.  كُلُوا وَاشْرَبوُا وَلاَ تُسْرِفُوا 1


  ŞU ÂYET-İ KERİME, iktisada kat’î emir ve israftan nehy-i sarih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu meselede Yedi Nükte var.

  BİRİNCİ NÜKTE

  Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor.2 İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasâretli bir istihfaftır. İktisat ise, nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır.

  Evet, iktisat hem bir şükr-ü mânevî, hem nimetlerdeki rahmet-i İlâhiyeye karşı bir hürmet, hem kat’î bir surette sebeb-i bereket, hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat, hem mânevî dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebeb-i izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zâhiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise, mezkûr hikmetlere muhalif olduğundan, vahîm neticeleri vardır.

  İKİNCİ NÜKTE

  Fâtır-ı Hakîm, insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış. Ağızdaki kuvve-i zâikayı bir kapıcı, âsâb ve damarları


  Not
  Dipnot-1 “Yiyin, için, fakat israf etmeyin.” A’râf Sûresi, 7:31.

  Dipnot-2 bk. İbrahim Sûresi, 14:7.  Fâtır-ı Hakîm: her şeyi hikmetle ve üstün sanatıyla benzersiz olarak yaratan Allah Hâlık-ı Rahîm: bütün varlıkların yaratıcısı olan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah
  dair: ilgili, ait ders-i hikmet: hikmet dersi
  hasâretli: zarar verici hikmet: fayda, gaye
  hürmet etmek: saygı göstermek ihtiram: saygı gösterme
  iktisat: tutumluluk israf: savurganlık
  istihfaf: hafife alma kanaat: kısmetine razı olma, yetinme
  kat’î: kesin kuvve-i zâika: tad alma duyusu
  lem’a: parıltı medar-ı sıhhat: sağlıklı olmanın kaynağı
  mezkûr: adı geçen misal: görünüm
  muhalif: zıt, ters düşen mukabil: karşılık
  muntazam: düzenli nehy-i sarih: açık bir şekilde yasaklama
  netice: son, sonuç nev-i beşer: insanlar
  nimet: iyilik, lütuf nükte: ince ve derin anlamlı söz
  rahmet-i İlâhiye: Allah’ın rahmeti, şefkat ve merhameti sebeb-i bereket: bolluk ve bereket sebebi
  sebeb-i izzet: şeref ve üstünlük sebebi suret: biçim, şekil
  tebzîr: israf, saçıp savurma vahîm: korku ve dehşet verici
  zillet: hor, hakir, aşağılanma zâhiren: dış görünüş itibariyle
  âsâb: sinirler âyet-i kerime: şerefli âyet, Kur’ân’ın herbir cümlesi
  şükr-ü mânevî: mânevî şükür şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme

  Benzer Konular
  Dokuzuncu Şuâ
  Dokuzuncu Şuâ Dokuzuncu Şuâ (Onuncu Sözün mühim bir zeyli ve lâhikasının birinci parçası) ال 
  Dokuzuncu Lem'a
  Dokuzuncu Lem'a Dokuzuncu Lem’a Bu lem’ayı herkes okumasın. Vahdetü’l-vücudun ince kusurlarını herkes göremez ve muhtaç değil. بِاسْمِهِ http://www.
  On Dokuzuncu Söz
  On Dokuzuncu Söz On Dokuzuncu Söz Risalet-i Ahmediyeye dairdir وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّداً &#
  Dokuzuncu Söz
  Dokuzuncu Söz فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُم&#
  Dokuzuncu Şua
  Dokuzuncu Şua Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası) بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ 
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Dokuzuncu Lem'a - Sayfa 240

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>telefon ve telgraf telleri gibi, kuvve-i zâika ile merkez-i vücuttaki mide ile bir medar-ı muhabereleridir ki, ağza gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Bedene, mideye lüzumu yoksa “Yasaktır” der, dışarı atar. Bazan da, bedene menfaati olmamakla beraber, zararlı ve acı ise, hemen dışarı atar, yüzüne tükürür.

  İşte, madem ağızdaki kuvve-i zâika bir kapıcıdır; mide, cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hâkimdir. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hâkimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa, kapıcıya bahşiş nev’inden ancak beş derecesi muvafık olur, fazla olamaz. Tâ ki, kapıcı gururlanıp, baştan çıkıp, vazifeyi unutup, fazla bahşiş veren ihtilâlcileri saray dahiline sokmasın.

  İşte, bu sırra binaen, şimdi iki lokma farz ediyoruz. Bir lokma, peynir ve yumurta gibi mugaddî maddeden kırk para, diğer lokma en âlâ baklavadan on kuruş olsa; bu iki lokma, ağza girmeden, beden itibarıyla farkları yoktur, müsavidirler. Boğazdan geçtikten sonra, ceset beslemesinde yine müsavidirler. Belki, bazan kırk paralık peynir daha iyi besler. Yalnız, ağızdaki kuvve-i zâikayı okşamak noktasında yarım dakika bir fark var. Yarım dakika hatırı için kırk paradan on kuruşa çıkmak ne kadar mânâsız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin.

  Şimdi, saray hâkimine gelen hediye kırk para olmakla beraber, kapıcıya dokuz defa fazla bahşiş vermek, kapıcıyı baştan çıkarır. “Hâkim benim” der. Kim fazla bahşiş ve lezzet verse onu içeriye sokacak, ihtilâl verecek, yangın çıkaracak. “Aman, doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün” dedirmeye mecbur edecek.

  İşte, iktisat ve kanaat, hikmet-i İlâhiyeye tevfik-i harekettir; kuvve-i zâikayı kapıcı hükmünde tutup, ona göre bahşiş verir. İsraf ise, o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer, mideyi karıştırır, iştihâ-yı hakikîyi kaybeder. Tenevvü‑ü et’imeden gelen sun’î bir iştihâ-yı kâzibe ile yedirir, hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder.

  ÜÇÜNCÜ NÜKTE

  Sabık İkinci Nüktede, “Kuvve-i zâika kapıcıdır” dedik. Evet, ehl-i gaflet ve ruhen terakki etmeyen ve şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Onun telezzüzü hatırı için isrâfâta ve bir dereceden on derece fiyata çıkmamak gerektir.


  binaen: dayanarak ehl-i gaflet: âhirete, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olanlar
  farz etme: var sayma hararet: ısı
  hikmet: fayda, gaye hikmet-i İlâhiye: Allah’ın bütün âlemde gözettiği fayda ve gaye
  hâkim: hükmeden, idaresi altında tutan ihtilâl: karışıklık
  ihtilâlci: karışıklık çıkaran iktisat: tutumluluk
  israf: savurganlık isrâfât: israflar, savurganlıklar
  itibarıyla: açısından iştihâ-yı hakikî: gerçek iştah özelliği
  iştihâ-yı kâzibe: yalancı iştah kanaat: elindekiyle yetinmek
  kuvve-i zâika: tad alma duyusu kıyas etmek: karşılaştırmak
  medar-ı muhabere: haberleşme vasıtası menfaat: fayda, yarar
  merkez-i vücut: vücudun merkezi mugaddî: gıdalı, besleyici
  muvafık: uygun mânâsız: anlamsız
  müsavi: eşit nev’i: çeşit, tür
  nükte: derin anlamlı söz sabık: geçen, önceki
  sun’î: uydurma, yapmacık telezzüz: lezzet alma
  tenevvü-ü et’ime: yemeklerin çeşitliliği terakki etmek: ilerlemek, gelişmek
  teskin etme: sakinleştirme, rahatlatma tevfik-i hareket: uygun hareket
  âlâ: güzel, yüce şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Dokuzuncu Lem'a - Sayfa 241

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Fakat, hakikî ehl-i şükrün ve ehl-i hakikatin ve ehl-i kalbin kuvve-i zâikası, Altıncı Sözdeki muvazenede beyan edildiği gibi, kuvve-i zâikası rahmet-i İlâhiyenin matbahlarına bir nâzır ve bir müfettiş hükmündedir. Ve o kuvve-i zâika da taamlar adedince mizancıklarla nimet-i İlâhiyenin envâını tartmak ve tanımak, bir şükr-ü mânevî suretinde cesede, mideye haber vermektir. İşte, bu surette kuvve-i zâika yalnız maddî cesede bakmıyor. Belki kalbe, ruha, akla dahi baktığı cihetle, midenin fevkinde hükmü var, makamı var. İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükrâniyeyi yerine getirmek ve envâ-ı niam-ı İlâhiyeyi hissedip tanımak kaydıyla ve meşru olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla, lezzetini takip edebilir. Ve o kuvve-i zâikayı taşıyan lisanı şükürde istimal etmek için leziz taamları tercih edebilir. Bu hakikate işaret eden bir hadise ve bir keramet-i Gavsiye:

  Bir zaman, Hazret-i Gavs-ı Âzam Şeyh Geylânî’nin terbiyesinde, nazdar ve ihtiyare bir hanımın birtek evlâdı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, gitmiş oğlunun hücresine, bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan zaafiyetiyle, validesinin şefkatini celb etmiş. Ona acımış. Sonra Hazret-i Gavs’ın yanına şekvâ için gitmiş. Bakmış ki, Hazret-i Gavs, kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş:

  “Yâ Üstad! Benim oğlum açlıktan ölüyor; sen tavuk yersin!”

  Hazret-i Gavs tavuğa demiş: “Kum biiznillâh!”1 O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını, mutemet ve mevsuk çok zatlardan, Hazret-i Gavs gibi kerâmât-ı harikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zâtın bir kerameti olarak, mânevî tevatürle nakledilmiş. Hazret-i Gavs demiş: “Ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse, o zaman o da tavuk yesin.”2


  Not
  Dipnot-1 “Allah’ın izniyle kalk (diril).”

  Dipnot-2 bk. Geylânî, Gunyetü’l-Tâlibîn s. 502; Nebhânî, Câmiu Kerâmâtü’l-Evliyâ 2:203.

  Hazret-i Gavs-ı Âzam Şeyh Geylânî: [bk. bilgiler – Abdül Kâdir-i Geylânî (k.s.)] beyan etmek: açıklamak
  celb etmek: çekmek cihet: taraf, yön
  ehl-i hakikat: gerçeği bulup onun peşinden gidenler ehl-i kalb: kalb ehli, manevî derecelere yükselen kişiler
  ehl-i şükür: Allah’a karşı minnet duyan kişiler envâ: türler, çeşitler
  envâ-ı niam-ı İlâhiye: İlâhi nimetlerin çeşitleri fevkinde: üstünde
  hakikat: asıl, esas, gerçek mahiyet hakikî: gerçek, asıl
  hücre: oda ihtiyare: yaşlı kadın
  israf: savurganlık istimal etmek: kullanmak
  keramet: Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görülen olağanüstü hal ve hareket keramet-i Gavsiye: Seyyid Abdülkadir Geylâni’nin kerâmeti
  kerâmât-ı harika: Allah’ın ikramı olan olağan üstü şeyler kuvve-i zâika: tad alma duyusu
  lisan: dil matbah: mutfak
  mazhariyet: elde etme, üzerinde gösterme mevsuk: güvenilir ve sağlam kişi
  meşru: yasak konulmayan, dine uygun mizan: ölçü, denge
  muhterem: hürmete lâyık mutemed: güvenilir, emin kimse
  muvazene: denge mânevî tevatür: yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan toplulukların bir haberi aktarması veya aktarılırken susmak suretiyle doğruluğunu tasdik etmesi
  müfettiş: denetleyici nakletme: aktarma
  nazdar: nazlı nazdarlık: nazlı olmak
  nimet-i İlâhiye: Allah’ın nimeti nâzır: bakan, gözetici
  rahmet-i İlâhiye: Allah’ın sonsuz şefkat ve merhameti riyazat: manevî ilerleme için gerçekleştirilen eğitim
  suret: biçim, görünüş taam: yemek, yiyecek
  terbiye: eğitim valide: anne
  vazife-i şükrâniye: şükür görevi zaafiyet: zayıflık, güçsüzlük
  zat: kişi zillet: hor, hakir, aşağılanma
  üstad: hoca, öğretmen şekvâ: şikâyet
  şükr-ü mânevî: mânevî şükür şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme


  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Dokuzuncu Lem'a - Sayfa 242

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>İşte, Hazret-i Gavs’ın bu emrinin mânâsı şudur ki: Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir.

  DÖRDÜNCÜ NÜKTE

  “İktisat eden, maişetçe aile belâsını çekmez” meâlindeki 1لاَ يَعُولُ مَنِ اقْتَصَدَ hadis-i şerifi sırrıyla, “iktisat eden, maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez.”

  Evet, iktisat kat’î bir sebeb-i bereket ve medar-ı hüsn-ü maişet olduğuna o kadar kat’î deliller var ki, had ve hesaba gelmez.2 Ezcümle, ben kendi şahsımda gördüğüm ve bana hizmet ve arkadaşlık eden zatların şehadetleriyle diyorum ki:

  İktisat vasıtasıyla bazan bire on bereket gördüm ve arkadaşlarım gördüler. Hattâ dokuz sene (şimdi otuz sene) evvel 3 benimle beraber Burdur’a nefyedilen reislerden bir kısmı, parasızlıktan zillet ve sefalete düşmemekliğim için, zekâtlarını bana kabul ettirmeye çok çalıştılar. O zengin reislere dedim: “Gerçi param pek azdır. Fakat iktisadım var, kanaate alışmışım. Ben sizden daha zenginim.” Mükerrer ve musırrâne tekliflerini reddettim. Câ-yı dikkattir ki, iki sene sonra, bana zekâtlarını teklif edenlerin bir kısmı, iktisatsızlık yüzünden borçlandılar. Lillâhilhamd, onlardan yedi sene sonra, o az para, iktisat bereketiyle bana kâfi geldi, benim yüz suyumu döktürmedi, beni halklara arz-ı hâcete mecbur etmedi. Hayatımın bir düsturu olan “nâstan istiğnâ” mesleğini bozmadı.

  Evet, iktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir. Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazan haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazan mukaddesât-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek, mânevî yüz lira zararla maddî yüz paralık bir mal alınır.  Not
  Dipnot-1 Müsned, 1:447; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 5:454, no: 7939; el-Hindî, Kenzü’l-Ummâl, 3:36, 6:49, 56, 57.

  Dipnot-2 Taberânî, Mu’cemü’l-Evsât 7:25; Beyhâkî, Şuabü’l-İman 5:254.

  Dipnot-3 Behsedilen tarih 1926 senesidir.  Burdur: (bk. bilgiler) Hazret-i Gavs: [bk. bilgiler – Abdülkadir-i Geylânî (k.s.)]
  arz-ı hâcet: ihtiyacını bildirme belâ: sıkıntı
  bereket: bolluk câ-yı dikkat: dikkat çekici, ilginç nokta
  düstur: kural ezcümle: örneğin
  had ve hesaba gelmemek: sonsuz ve sınırsız olmak hadis-i şerif: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
  haysiyet: itibar, onur hâkim: hükmeden, idaresi altında tutan
  iktisat: tutumluluk iktisatsız: tutumlu olmayan
  isrâfât: israflar, savurganlıklar kanaat: elindekiyle yetinme
  kâfi: yeterli leziz: lezzetli
  lillâhilhamd: ne kadar hamd ve şükür varsa ve olmuşsa, hepsi Allah’a aittir maişet: geçim
  medar: dayanak noktası, kaynak medar-ı hüsn-ü maişet: güzel geçinme kaynağı
  menhus: uğursuz, kötü meâl: anlam
  meşakkat: güçlük, zorluk mukabil: karşılık
  mukaddesât-ı diniye: dinde mukaddes, kutsal sayılan şeyler musırrâne: ısrarlı bir şekilde
  mânen: mânevî olarak mânevî: maddî olmayan
  mânâ: anlam mükerrer: tekrarlanan
  namus: şeref, iffet namzet: aday
  nefis: insanı kötülüklere yönelten duygu nefyedilen: sürülen, sürgün edilen
  nâstan istiğnâ: insanlara ihtiyaç duymama nükte: ince ve derin anlamlı söz
  reis: başkan sebeb-i bereket: bolluk sebebi
  sefalet: perişanlık, yoksulluk zahmet: zorluk
  zillet: hor, hakir, aşağılanma şehadet: şahitlik
  şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Dokuzuncu Lem'a - Sayfa 243

  Eğer iktisat edip hâcât-ı zaruriyeye iktisar ve ihtisar ve hasretse, 1 اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ sırrıyla, 2 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى اْلاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا sarahatiyle, ummadığı tarzda, yaşayacak kadar rızkını bulacak. Çünkü şu âyet taahhüt ediyor.

  Evet, rızık ikidir:3

  Biri hakikî rızıktır ki, onunla yaşayacak. Bu âyetin hükmü ile, o rızık taahhüd‑ü Rabbânî altındadır. Beşerin sû-i ihtiyarı karışmazsa, o zarurî rızkı herhalde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz.

  İkincisi, rızk-ı mecazîdir ki, sû-i istimâlâtla hâcât-ı gayr-ı zaruriye hâcât-ı zaruriye hükmüne geçip, görenek belâsıyla tiryaki olup, terk edemiyor. İşte bu rızık taahhüd-ü Rabbânî altında olmadığı için, bu rızkı tahsil etmek, hususan bu zamanda çok pahalıdır. Başta izzetini feda edip zilleti kabul etmek, bazan alçak insanların ayaklarını öpmek kadar mânen bir dilencilik vaziyetine düşmek, bazan hayat-ı ebediyesinin nuru olan mukaddesât-ı diniyesini feda etmek suretiyle o bereketsiz, menhus malı alır.

  Hem bu fakr u zaruret zamanında, aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehl-i vicdana rikkat-i cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm, o gayr-ı meşru bir surette kazandığı parayla aldığı lezzeti, vicdanı varsa acılaştırıyor. Böyle acip bir zamanda, şüpheli mallarda, zaruret derecesinde iktifa etmek lâzımdır. Çünkü اِنَّ الضَّرُورَةَ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا 4 sırrıyla, haram maldan, mecburiyetle zaruret derecesini alabilir, fazlasını alamaz. Evet, muztar adam, murdar etten tok oluncaya


  Not
  Dipnot-1 “Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır.” Zâriyat Sûresi, 51:58.

  Dipnot-2 “Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkını vermek Allah’a ait olmasın.” Hûd Sûresi, 11:6.

  Dipnot-3 bk. Cürcânî, Tarihü Cürcân s. 366; Gazâlî, el-Makasıdü’l-Esnâ s. 85-86.

  Dipnot-4 Zaruretler zaruret miktarınca sınırlandırılır.
  acip: hayret verici belâ: büyük sıkıntı
  bereketsiz: bolluğun olmaması beşer: insanlık
  ehl-i vicdan: vicdan ve merhamet sahibi kimseler elem: acı, keder
  fakr u zaruret: yoksulluk ve çaresizlik gayr-ı meşru: helâl olmayan, dine aykırı
  hakikî: asıl, gerçek haram: Allah ve Resulü tarafından kesin olarak yasaklanmış şey
  hasretme: sadece belli şeylere odaklanma hayat-ı ebediye: ebedî ve sonsuz hayat, âhiret hayatı
  hususan: özellikle hâcât-ı gayr-ı zaruri: zarurî ve mecburî olmayan ihtiyaçlar
  hâcât-ı zaruriye: zorunlu ihtiyaçlar ihtisar: azaltma, özetleme
  iktifa etmek: yetinmek iktisar: sınırlandırma, daraltma
  iktisat: tutumluluk izzet: değer, itibar, yücelik
  menhus: uğursuz, kötü mukaddesât-ı diniye: dinen kutsal sayılan şeyler
  murdar: pis, kirli, haram muztar: çaresiz, zorda kalan
  mânen: mânevî olarak namus: şeref, iffet
  rikkat-i cinsiye: insanın kendi cinsinden olana acıması rızk-ı mecazî: asıl olmayan, gerçek olmayan rızık
  rızık: yiyecek ve içecek şeyler sarahat: açıklık
  suret: biçim, görünüş sû-i ihtiyar: iradeyi kötüye kullanma
  sû-i istimâlât: eldeki nimetleri kötüye kullanma taahhüd-ü Rabbânî: Allah’ın bütün varlıkların ihtiyaçlarını kendi idaresi altına alma garantisi
  taahhüt etmek: garanti vermek tahsil etmek: elde etmek, kazanmak
  teellüm: elem ve acı çekme tiryaki: tutkun, bağımlı
  vasıta: araç zaruret: zorunluluk
  zarurî: zorunlu zillet: hor, hakir, aşağılanma
  âyet: Kur’ân’ın her bir cümlesi
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Dokuzuncu Lem'a - Sayfa 244

  kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem, yüz aç adamın huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez.İktisat, sebeb-i izzet ve kemal olduğuna delâlet eden bir vakıa:

  Bir zaman, dünyaca sehâvetle meşhur Hâtem-i Tâî, mühim bir ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit, çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki, bir ihtiyar fakir adam, bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş, cesedine batıyor, kanatıyor. Hâtem ona dedi:

  “Hâtem-i Tâî, hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git; beş kuruşluk çalı yüküne bedel beş yüz kuruş alırsın.”

  O muktesit ihtiyar demiş ki: “Ben bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım; Hâtem-i Tâî’nin minnetini almam.”

  Sonra Hâtem-i Tâî’den sormuşlar: “Sen kendinden daha civanmert, aziz kimi bulmuşsun?”Demiş: “İşte o sahrâda rast geldiğim o muktesit ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha civanmert gördüm.”1

  BEŞİNCİ NÜKTE

  Cenâb-ı Hak, kemâl-i kereminden, en fakir adama en zengin adam gibi ve gedâya, yani fakire, padişah gibi, lezzet-i nimetini ihsas ettiriyor. Evet, bir fakirin, kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet, bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlıkla yediği en âlâ baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir.

  Câ-yı hayrettir ki, bazı müsrif ve mübezzir insanlar, böyle iktisatçıları hısset ile ittiham ediyorlar. Hâşâ! İktisat, izzet ve cömertliktir. Hısset ve zillet, ehl-i israf ve tebzîrin zâhirî merdâne keyfiyetlerinin içyüzüdür. Bu hakikati teyid eden, bu risalenin telifi senesinde Isparta’da hücremde cereyan eden bir vakıa var. Şöyle ki:  Not
  Dipnot-1 bk. Buhârî, Müsâkât 13, Zekat 50, Büyu’ 15; İbni Mâce, Zekat 25; Müsned 1:167.
  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Hâtem-i Tâî: (bk. bilgiler)
  Isparta: (bk. bilgiler) aziz: izzetler, aşağılığa tenezzül etmeyen kişi
  cereyan eden: gerçekleşen civanmert: yiğit, mert
  câ-yı hayret: hayret verici nokta cömert: eli açık
  delâlet etme: delil olma, işaret etme ehl-i israf ve tebzîr: israf edenler, savurgan kişiler
  gedâ: fakir geven: dikenli bir tür çalı
  hakikat: doğru gerçek hâşâ: asla
  hücre: oda hısset: cimrilik, hasislik
  ihsas ettirmek: hissettirmek iktisat: tutumluluk
  iktisatçı: tutumlu kimse israf: savurganlık
  ittiham etmek: suçlamak izzet: değer, itibar, şeref
  kemâl-i kerem: tam ve mükemmel cömertlik kemâl-i lezzetle: tam bir lezzet olarak
  keyfiyet: özellik, nitelik lezzet-i nimet: nimetin lezzeti
  merdâne: mert kişiye yakışır şekilde minnet: iyilik karşısında kendini borçlu hissetmek
  muktesit: iktisatlı, tutumlu mübezzir: lüzumsuz, gereksiz harcayan
  mühim: önemli müsrif: israf eden, savurgan
  nükte: ince ve derin anlamlı söz risale: kitap
  sahrâ: çöl sebeb-i izzet ve kemâl: değer, itibar ve olgunluk sebebi
  sehâvet: cömertlik telif: yazma
  teyid eden: destekleyen vakıa: olay
  vasıtasıyla: aracılığıyla zillet: hor, hakir, aşağılanma
  ziyade: çok, fazla zâhirî: dış görünüş itibariyle
  âlâ: en üstün
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Dokuzuncu Lem'a - Sayfa 245

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Kaideme ve düstur-u hayatıma muhalif bir surette, bir talebem iki buçuk okkaya yakın bir balı, bana hediye kabul ettirmeye ısrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmadı. Bilmecburiye, yanımdaki üç kardeşime yedirmek ve Şâbân-ı Şerif ve Ramazan’da o baldan iktisatla otuz kırk gün üç adam yesin ve getiren de sevap kazansın ve kendileri de tatlısız kalmasın diyerek, “Alınız” dedim. Bir okka bal da benim vardı. O üç arkadaşım, gerçi müstakim ve iktisadı takdir edenlerdendi. Fakat, her ne ise, birbirine ikram etmek ve herbiri ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsine tercih etmek olan, bir cihette ulvî bir hasletle iktisadı unuttular. Üç gecede iki buçuk okka balı bitirdiler. Ben gülerek dedim: “Sizi otuz kırk gün o bal ile tatlandıracaktım. Siz otuz günü üçe indirdiniz. Afiyet olsun!” dedim. Fakat ben, kendi o bir okka balımı iktisatla sarf ettim. Bütün Şâban ve Ramazan’da hem ben yedim, hem, lillâhilhamd, o kardeşlerimin herbirisine iftar vaktinde birer kaşık HAŞİYE-1 verip, mühim sevaba medar oldu.

  Benim halimi görenler, o vaziyetimi belki hısset telâkki etmişlerdir. Öteki kardeşlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civanmertlik telâkki edebilirler. Fakat, hakikat noktasında, o zâhirî hısset altında ulvî bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiğini gördük. Ve o civanmertlik ve israf altında, eğer vazgeçilmeseydi, bir dilencilik ve gayrın eline tamahkârâne ve muntazırâne bakmak gibi, hıssetten çok aşağı bir hâleti netice verirdi.

  ALTINCI NÜKTE

  İktisat ve hıssetin çok farkı var. Tevazu, nasıl ki ahlâk-ı seyyieden olan tezellülden mânen ayrı ve sureten benzer bir haslet-i memdûhadır. Ve vakar, nasıl ki kötü hasletlerden olan tekebbürden mânen ayrı ve sureten benzer bir haslet-i memdûhadır. Öyle de, ahlâk-ı âliye-i Peygamberiyeden olan ve belki kâinattaki nizam-ı hikmet-i İlâhiyenin medarlarından olan iktisat ise, 1 sefillik ve bahillik


  Not
  Haşiye-1 Yani, büyükçe bir çay kaşığı iledir.

  Dipnot-1 Ebû Dâvûd, Edeb 2: Müsned 1:296.
  ahlâk-ı seyyie: kötü ahlâk ahlâk-ı âliye-i Peygamberiye: Peygamberimizin yüce ahlâkı
  bahillik: cimrilik bereket: bolluk
  bilmecburiye: zorunlu olarak cihet: taraf, yön
  civanmertlik: yiğitlik, mertlik düstur-u hayat: hayat prensibi
  gayr: başkası hakikat: asıl, esas, gerçek mahiyet
  haslet: huy, karakter haslet-i memdûha: övülmüş ve methedilmiş özellik
  haşiye: dipnot hâlet: durum, hal
  hısset: cimrilik ikram: bağış, ihsan
  iktisat: tutumluluk israf: savurganlık
  izzet: değer, itibar, şeref kaide: kural, prensip
  kâinat: evren lillâhilhamd: ne kadar hamd ve şükür varsa ve olmuşsa, hepsi Allah’a aittir
  medar: dayanak noktası, kaynak muhalif: aykırı hareket eden
  muntazırâne: beklenti içinde mânen: manevî olarak
  mühim: önemli müstakim: dosdoğru olan
  nefis: bir kimsenin kendisi netice vermek: sonuçlanmak
  nizam-ı hikmet-i İlâhiye: Cenâb-ı Hakkın hikmetle bu âleme yerleştirdiği düzen nükte: ince ve derin anlamlı söz
  okka: 1.283 grama karşılık gelen ağırlık ölçüsü sarf etmek: harcamak
  sefillik: yoksulluk suret: biçim, görünüş
  sureten: görünüşte tamahkârâne: aç gözlü bir şekilde
  tekebbür: büyüklenme telâkki etmek: algılamak
  tevazu: alçakgönüllülük tezellül: alçalma
  ulvî: yüce vakar: ağırbaşlılık
  vaziyet: durum zâhirî: dış görünüşte
  Şâban-ı Şerif: hicri ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan değerli ve şerefli Şâban ayı
  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Dokuzuncu Lem'a - Sayfa 246

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>ve tamahkârlık ve hırsın bir halitası olan hısset ile hiç münasebeti yok. Yalnız sureten bir benzeyiş var. Bu hakikati teyid eden bir vakıa:

  Sahabenin Abâdile-i Seb’a-i meşhuresinden olan Abdullah ibni Ömer Hazretleri ki, Halife-i Resulullah olan Faruk-u Âzam Hazret-i Ömer’in (r.a.) en mühim ve büyük mahdumu ve Sahabe âlimlerinin içinde en mümtazlarından olan o zât‑ı mübarek çarşı içinde, alışverişte, kırk paralık bir meseleden, iktisat için ve ticaretin medarı olan emniyet ve istikameti 1 muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Bir Sahabe ona bakmış. Rû-yi zeminin halife-i zîşânı olan Hazret-i Ömer’in mahdumunun kırk para için münakaşasını acip bir hısset tevehhüm ederek, o imamın arkasına düşüp, ahvâlini anlamak ister.

  Baktı ki, Hazret-i Abdullah hane-i mübarekine girdi. Kapıda bir fakir adam gördü. Bir parça eğlendi, ayrıldı, gitti. Sonra hanesinin ikinci kapısından çıktı, diğer bir fakiri orada da gördü. Onun yanında da bir parça eğlendi, ayrıldı, gitti.

  Uzaktan bakan o Sahabe merak etti. Gitti, o fakirlere sordu: “İmam sizin yanınızda durdu, ne yaptı?”

  Herbirisi dedi: “Bana bir altın verdi.”

  O Sahabe dedi: “Fesübhânallah! Çarşı içinde kırk para için böyle münakaşa etsin de, sonra hanesinde iki yüz kuruşu kimseye sezdirmeden, kemâl-i rıza-yı nefisle versin!” diye düşündü. Gitti, Hazret-i Abdullah ibni Ömer’i gördü, dedi:

  “Ya imam, bu müşkülümü hallet. Sen çarşıda böyle yaptın, hanende de şöyle yapmışsın.”

  Ona cevaben dedi ki: “Çarşıdaki vaziyet iktisattan ve kemâl-i akıldan ve alışverişin esası ve ruhu olan emniyetin, sadakatin muhafazasından gelmiş bir hâlettir, hısset değildir. Hanemdeki vaziyet, kalbin şefkatinden ve ruhun kemâlinden gelmiş bir hâlettir. Ne o hıssettir ve ne de bu israftır.”


  Not
  Dipnot-1 bk. Tirmizî, Büyû’ 3; İbni Mâce, Ticârât 1; Dârimî, Büyû’ 98.
  Abâdile-i Seb’a-i Meşhure: “Yedi Abdullahlar” ismiyle meşhur sahabeler Faruk-u Âzam Hazret-i Ömer: hakla batılı birbirinden ayıranların en büyüğü olan Hz. Ömer [bk. bilgiler – Ömer (r.a.)]
  Fesübhânallah: “Allah’ı her türlü kusur, ayıp ve eksiklerden tenzih ederim” anlamında bir hayret ifadesi Halife-i Resulullah: Peygamberimizin adına ve yerine icra makamında olan
  Hazret-i Abdullah ibni Ömer: [bk. bilgiler – Abdullah ibni Ömer (r.a.)] Hazret-i Ömer: [bk. bilgiler – Ömer (r.a.)]
  Sahabe: Hz. Peygamber’i (a.s.m.) hayattayken görüp Müslüman olanlar acip: hayret verici
  ahvâl: haller, özellikler emniyet: güven
  esas: temel hakikat: doğru gerçek
  halife-i zîşân: şan ve şeref sahibi olan halife halita: karışım, birden çok şeyin karışımıyla ortaya çıkan
  hane: ev hane-i mübarek: bereketli ev
  hâlet: durum, hâl hısset: cimrilik
  iktisat: tutumluluk israf: savurganlık
  istikamet: doğruluk kemâl: kusursuzluk, olgunluk
  kemâl-i akıl: aklın olgunluğa erişmesi kemâl-i rıza-yı nefis: tam bir nefis rızası ile
  mahdum: oğul medar: dayanak noktası, kaynak
  muhafaza etmek: korumak, saklamak mühim: önemli
  mümtaz: seçkin münakaşa: tartışma
  münasebet: bağlantı, ilgi müşkül: problem, anlaşılmayan konu
  rû-yi zemin: yeryüzü sadakat: doğruluk
  sureten: görünüşte tamahkâr: aç gözlü, cimri
  tevehhüm etmek: asılsız kuruntuya kapılmak teyid eden: destekleyen
  vakıa: olay vaziyet: durum
  zât-ı mübarek: mübarek kişi
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Dokuzuncu Lem'a - Sayfa 247

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>İmam-ı Âzam, bu sırra bir işaret olarak لاَ اِسْرَافَ فِى الْخَيْرِ كَمَا لاَ خَيْرَ فِى اْلاِسْرَافِ demiş. Yani, “Hayırda ve ihsanda—fakat müstehak olanlara—israf olmadığı gibi, israfta da hiçbir hayır yoktur.”1

  YEDİNCİ NÜKTE

  İsraf, hırsı intaç eder. Hırs üç neticeyi verir:

  BİRİNCİSİ: Kanaatsizliktir. Kanaatsizlik ise sa’ye, çalışmaya şevki kırar. Şükür yerine şekvâ ettirir, tembelliğe atar. Ve meşru, helâl, az malı HAŞİYE-1 terk edip, gayr-ı meşru, külfetsiz bir malı arar. Ve o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder.

  HIRSIN İKİNCİ NETİCESİ: Haybet ve hasârettir. Maksudunu kaçırmak ve istiskale mâruz kalıp teshilât ve muavenetten mahrum kalmak, hattâ اَلْحَرِيصُ خَائِبٌ خَاِسرٌ2 yani, “Hırs, hasâret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir” olan darbımesele mâsadak olur.

  Hırs ve kanaatin tesiratı, zîhayat âleminde gayet geniş bir düsturla cereyan ediyor. Ezcümle, rızka muhtaç ağaçların fıtrî kanaatleri, onların rızkını onlara koşturduğu gibi, hayvânâtın hırsla meşakkat ve noksaniyet içinde rızka koşmaları, hırsın büyük zararını ve kanaatin azîm menfaatini gösterir.

  Hem zayıf umum yavruların lisan-ı halleriyle kanaatleri, süt gibi lâtif bir gıdanın, ummadığı bir yerden onlara akması ve canavarların hırsla noksan ve mülevves rızıklarına saldırması, dâvâmızı parlak bir surette ispat ediyor.  Not
  Dipnot-1 bk. Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn 1:262; Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân 7:110; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr 5:454.

  Haşiye-1 İktisatsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır, müstahsiller azalır. Herkes gözünü hükûmet kapısına diker. O vakit hayat-ı içtimaiyenin medarı olan san’at, ticaret, ziraat tenakus eder. O millet de tedennî edip sukut eder, fakir düşer.

  Dipnot-2 bk. İbni Kays, Kura’d-Dayf 4:301; el-Meydânî, Mecmeu’l-Emsâl 1:214.

  azîm: büyük cereyan etmek: meydana gelmek
  darbımesel: atasözü dâvâ: iddia
  düstur: kural ezcümle: meselâ, örneğin
  fıtrî: doğal gayr-ı meşru: helâl olmayan, dine aykırı
  hasâret: zarara uğramak hayat-ı içtimaiye: toplumsal hayat
  haybet: elindekilerden mahrum kalmak, kaybetmek haysiyet: itibar
  hayvânât: hayvanlar hayır: iyilik, faydalı ve sevaplı amel
  haşiye: dipnot, açıklayıcı not helâl: dinen yapılmasına ve yenmesine izin verilen şey
  ihsan: bağış, iyilik, lütuf iktisatsız: savurgan
  intaç etmek: netice vermek ispat etmek: kanıtlamak
  israf: savurganlık istiskal: hor görme, küçümseme
  izzet: şeref, değer kanaat: razı olma, yetinme
  kanaatsizlik: elindekiyle yetinmeme külfetsiz: zahmetsiz
  lisan-ı hal: hal ve beden dili lâtif: güzel, hoş
  mahrum: yoksun maksud: istenilen, hedef alınan şey
  medar: dayanak noktası, kaynak menfaat: fayda, yarar
  meşakkat: güçlük, zorluk meşru: dine uygun
  muavenet: yardım muvaffakiyetsizlik: başarısızlık
  mâruz kalma: uğrama, hedef olma mâsadak: bir söz veya hükmü doğrulayan husus, doğrulayıcı
  mülevves: kirli, pis müstahsil: üretici
  müstehak: hak etmiş müstehlik: tüketici
  netice: son, sonuç noksaniyet: noksanlık, eksiklik
  nükte: ince ve derin anlamlı söz rızk: yiyecek ve içecek şeyler, gıda
  sa’y: çalışma sukut etmek: alçalmak, düşmek
  suret: biçim, şekil tedennî etmek: alçalmak, gerilemek
  tenakus etmek: noksanlaşmak, eksilmek teshilât: kolaylaştırmalar
  tesirat: tesirler, etkiler umum: bütün
  zîhayat: canlı âlem: dünya, evren
  İmam-ı Âzam: (bk. bilgiler) şekvâ: şikâyet
  şevk: istek, arzu şükür: teşekkür etme, Allah’a karşı minnet duyma
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Dokuzuncu Lem'a - Sayfa 248

  Hem semiz balıkların vaziyet-i kanaatkârânesi, mükemmel rızıklarına medar olması ve tilki ve maymun gibi zeki hayvanların hırsla rızıkları peşinde dolaşmakla beraber kâfi derecede bulmamalarından cılız ve zayıf kalmaları, yine hırs ne derece sebeb-i meşakkat ve kanaat ne derece medar-ı rahat olduğunu gösterir.

  Hem Yahudi milleti 1 hırs ile, ribâ ile, hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayr-ı meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahrânişinlerin, yani bedevîlerin, kanaatkârâne vaziyetleri, izzetle yaşaması ve kâfi rızkı bulması, yine mezkûr dâvâmızı kat’î ispat eder.

  Hem çok âlimlerin HAŞİYE-1 ve ediplerin HAŞİYE-2 zekâvetlerinin verdiği bir hırs sebebiyle fakr-ı hale düşmeleri ve çok aptal ve iktidarsızların, fıtrî kanaatkârâne vaziyetleriyle zenginleşmeleri 2 kat’î bir surette ispat eder ki, rızk-ı helâl, acz ve iftikara göre gelir, iktidar ve ihtiyar ile değil.

  Belki o rızk-ı helâl, iktidar ve ihtiyar ile mâkûsen mütenasiptir. Çünkü, çocukların iktidar ve ihtiyarı geldikçe rızkı azalır, uzaklaşır, sakilleşir.

  3 اَلْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لاَ يَفْنىَ hadisinin sırrıyla, kanaat bir define-i hüsn-ü maişet ve rahat-ı hayattır. Hırs ise, bir maden-i hasâret ve sefalettir.  Not
  Dipnot-1 bk. Bakara Sûresi, 2:61, 96.

  Haşiye-1 İran’ın âdil padişahlarından Nuşirevân-ı Âdil’in veziri, akılca meşhur âlim olan Büzürcmehr‘den (Büzürg-Mihr) sormuşlar: “Neden ulema, ümera kapısında görünüyor da, ümera ulema kapısında görünmüyor? Halbuki, ilim emâretin fevkindedir.” Cevaben demiş ki: “Ulemanın ilminden, ümeranın cehlindendir.” Yani, ümera, cehlinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki, ulemanın kapısına gidip ilmi arasınlar. Ulema ise, marifetlerinden, mallarının kıymetini dahi bildikleri için, ümera kapısında arıyorlar. İşte Büzürcmehr, ulemanın arasında fakr ve zilletlerine sebep olan zekâvetlerinin neticesi bulunan hırslarını zarif bir surette tevil ederek nâzikâne cevap vermiştir. (Hüsrev)

  Haşiye-2 Bunu teyid eden bir hadise: Fransa’da ediplere, iyi dilencilik yaptıkları için dilencilik vesikası veriliyor. Süleyman Rüştü

  Dipnot-2 bk. ed-Deylemî, el-Müsned: 4:385.

  Dipnot-3 “Kanaat, tükenmez bir hazinedir.” bk. et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat: 7:84; el-Beyhakî, ez-Zühd: 2:88; el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ: 2:133.
  Büzürcmehr: (bk. bilgiler) Fransa: (bk. bilgiler)
  Hüsrev: (bk. bilgiler – Hüsrev Altınbaşak) Nuşirevân-ı Âdil: adaletiyle ün salmış meşhur, eski bir İran Sâsânî Hükümdarı
  Süleyman Rüştü: (bk. bilgiler) Yahudi: (bk. bilgiler - Yahudilik)
  acz: güçsüzlük bedevî: çölde yaşayan, göçebe
  cehl: cahillik, bilgisizlik define-i hüsn-ü maişet: iyi geçim kaynağı
  dâvâ: iddia edip: edebiyatçı
  emâret: amirlik, yöneticilik fakr: fakirlik
  fakr-ı hal: fakirlik fevkinde: üstünde
  gayr-ı meşru: helâl olmayan, dine aykırı hadis: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
  hadise: olay haşiye: dipnot
  iftikar: fakirliğini gösterme ihtiyar: dileme, istek, irade
  iktidar: güç ve kuvvete sahip olma izzet: değer, itibar, şeref
  kanaat: razı olma, yetinme kanaatkârâne: kısmetine razı olarak, yetinerek
  kat’î: kesin kâfi: yeterli
  maden-i hasâret: hüsrana uğrama kaynağı marifet: bilme, ilim
  medar: dayanak noktası, kaynak medar-ı rahat: rahatlık sebebi
  mezkûr: adı geçen meşhur: bilinen
  mâkûsen mütenasip: ters orantılı nazikâne: nazik bir şekilde, kibarca
  rahat-ı hayat: rahat yaşama ribâ: faiz
  rızk-ı helâl: helâl rızık sahrânişin: çölde oturan, bedevî
  sakil: ağır sebeb-i meşakkat: zorluk sebebi
  sefalet: perişanlık, yoksulluk semiz: besili, iri, büyük
  tevil etmek: yorumlamak teyid eden: destekleyen
  ulema: âlimler vaziyet: durum, hal
  vaziyet-i kanaatkârâne: kanaatkâr bir durum vesika: belge
  zekâvet: zeki oluş zillet: hor, hakir, aşağılanma
  âdil: adaletli âlim: bilgin
  ümera: amirler, yöneticiler İran: (bk. bilgiler)
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •