Sayfa 4/4 İlkİlk 1234
39 sonuçtan 31 ile 39 arası

 1. #31
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Yedinci Lem'a - Sayfa 230

  <META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Elhasıl, hadiste vardır ki:
  هَلَكَ النَّاسُ اِلاَّ الْعَالِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلاَّ الْعَامِلُونَ وَهَلَكَ الْعَامِلوُنَ اِلاَّ الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيمٍ 1
  Yani, medar-ı necat ve halâs, yalnız ihlâstır. İhlâsı kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlâslı amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır.2 İhlâsı kazandıran, harekâtındaki sebebi sırf bir emr-i İlâhî ve neticesi rıza-yı İlâhî olduğunu düşünmeli ve vazife-i İlâhiyeye karışmamalı.

  Herşeyde bir ihlâs var. Hattâ muhabbetin de ihlâsla bir zerresi, batmanlarla resmî ve ücretli muhabbete tereccuh eder. İşte bir zat bu ihlâslı muhabbeti böyle tabir etmiş:

  وَمَآ اَنَا بِالْبَاغِى عَلَى الْحُبِّ رُشْوَةً ضَعِيفٌ هَوًى يُبْغىَ عَلَيْهِ ثَوَابُ 3


  Yani, “Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükâfat istemiyorum. Çünkü, mukabilinde bir mükâfat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır.” Hattâ hâlis muhabbet, fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir. İşte bu hâlis muhabbete tam mânâsıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Valideler, o sırr-ı şefkatle, evlâtlarına karşı muhabbetlerine bir mükâfat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil; ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken, yavrusunu itin ağzından kurtarmak için—Hüsrev’in müşahedesiyle—kafasını ite kaptırır.

  DÖRDÜNCÜ MESELE: Esbab-ı zâhiriye eliyle gelen nimetleri o esbab hesabına almamak gerektir. Eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse (meselâ hayvan ve ağaç gibi), doğrudan doğruya o nimeti Cenâb-ı Hak hesabına verir. Madem o lisan-ı


  Not
  Dipnot-1
  “İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.” bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ 2:415; Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn 3:414,4:179, 362.

  Dipnot-2 el-Hâkim, el-Müstedrek 4:341; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ 1:244.

  Dipnot-3 bk. İbni Kays, Kura’d-Dayf 1:95, 207; ez-Zehebî, Târihu’l-İslâm 103.

  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Hüsrev: (bk. bilgiler – Hüsrev Altınbaşak)
  amel: iş, davranış batman: yaklaşık 8 kg ağırlığında bir ağırlık ölçüsü
  derc edilmek: yerleştirilmek elhasıl: kısaca, özetle
  emr-i İlâhî: Allah’ın emri esbab: sebepler
  esbab-ı zâhiriye: görünürdeki sebepler fıtrat-ı insaniye: insanın yaratılışı, tabiatı
  hadis: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış halâs: kurtulma
  harekât: hareketler hâlis: içten
  ihlâs: ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme ihtiyar: dileme, irade
  mazhar etme: eriştirme medar-ı necat: kurtuluş sebebi
  muhabbet: sevgi mukabele: karşılık verme
  mukabil: karşılık mânâsıyla: anlamıyla
  mükâfat: ödül müreccah: tercih edilen
  müşahede: gözlemleme netice: sonuç, son
  rıza-yı İlâhî: Allah’ın rızası saadet-i uhreviye: âhiret hayatındaki mutluluk
  sırr-ı şefkat: şefkatin içinde gizli olan sır tabir etmek: açıklamak, ifade etmek
  talep: istek tereccuh etmek: üstün gelmek
  umum: bütün valide: anne
  vazife-i İlâhiye: İlâhi görev zat: kişi
  Yazar : Risale Forum

 2. #32
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Yedinci Lem'a - Sayfa 231

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>hal ile Bismillâh der, sana verir. Sen de Allah hesabına olarak Bismillâh de, al.

  Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise, o Bismillâh demeli, sonra ondan al. Yoksa alma. Çünkü 1 وَلاَ تَاْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ âyetinin mânâ-yı sarihinden başka bir mânâ-yı işarîsi şudur ki: “Mün’im-i Hakikîyi hatıra getirmeyen ve Onun namıyla verilmeyen nimeti yemeyiniz” demektir.

  O halde, hem veren Bismillâh demeli, hem alan Bismillâh demeli. Eğer o Bismillâh demiyor, fakat sen de almaya muhtaçsan, sen Bismillâh de, onun başı üstünde rahmet-i İlâhiyenin elini gör, şükürle öp, ondan al. Yani, nimetten in’âma bak, in’amdan Mün’im-i Hakikîyi düşün. Bu düşünmek bir şükürdür. Sonra o zâhirî vasıtaya istersen dua et; çünkü o nimet onun eliyle size gönderildi.

  Esbab-ı zâhiriyeyi perestiş edenleri aldatan, iki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır ki, iktiran tabir edilir, birbirine illet zannetmeleridir. Hem birşeyin ademi, bir nimetin mâdum olmasına illet olduğundan, tevehhüm eder ki, o şeyin vücudu dahi o nimetin vücuduna illettir. Şükrünü, minnettarlığını o şeye verir, hataya düşer. Çünkü bir nimetin vücudu, o nimetin umum mukaddemâtına ve şerâitine terettüp eder. Halbuki o nimetin ademi, birtek şartın ademiyle oluyor.

  Meselâ, bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam, o bahçenin kurumasına ve o nimetlerin ademine sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu, o adamın hizmetinden başka, yüzer şerâitin vücuduna tevakkufla beraber, illet-i hakikî olan kudret ve irade-i Rabbâniye ile vücuda gelir. İşte bu mağlâtanın ne kadar hatası zâhir olduğunu anla ve esbabperestlerin de ne kadar hata ettiklerini bil.

  Evet, iktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Bir nimet sana geliyor. Fakat bir insanın sana karşı ihsan niyeti o nimete mukarin olmuş. Fakat illet olmamış. İllet rahmet-i İlâhiyedir. Evet, o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi o nimet sana gelmezdi, nimetin ademine illet olurdu. Fakat, mezkûr kaideye binaen, o meyl-i ihsan, o nimete illet olamaz. Ancak yüzer şerâitin bir şartı olabilir.


  Not
  Dipnot-1 “Üzerine Allah’ın adı zikredilmeyen şeylerden yemeyin!” En’âm Sûresi, 6:121.

  Bismillâh: Allah’ın adıyla Mün’im-i Hakikî: gerçek nimet verici olan Allah
  adem: yokluk, hiçlik binaen: dayanarak
  cetvel: su kanalı esbab-ı zâhiriye: görünürdeki sebepler
  esbabperest: Allah’ı unutup sebeplere haddinden fazla değer veren ihsan: bağış, iyilik, lütuf
  ihtiyar: irade, tercih etme iktiran: iki şeyin bir arada bulunması
  illet: esas sebep illet-i hakikî: gerçek sebep
  in’âm: nimetlendirme kaide: kural, prensip
  kudret ve irade-i Rabbâniye: bütün varlıkların idaresi ve terbiyesi elinde olan Cenâb-ı Hakk’ın güç, iktidar ve iradesi lisan-ı hal: hal ve beden dili
  mağlâta: aldatmaca meyl-i ihsan: iyilik yapma eğilimi
  mezkûr: adı geçen, anılan mukaddemât: başlangıçta olan şartlar
  mukarin: beraber, bağlantılı mâdum: yok, hiç olmuş
  mânâ-yı işarî: işaret edilen anlam mânâ-yı sarih: açık anlam
  nimet: iyilik, lütuf, ihsan perestiş etmek: bir şeye aşırı düşkün olmak
  rahmet-i İlâhiye: Allah’ın her şeyi kuşatan sonsuz rahmeti tabir edilmek: ifade edilmek
  terettüp etmek: bir şeye bağlı olarak ortaya çıkmak, meydana gelmek tevakkuf: durma, bir şeye bağlı olma
  tevehhüm: kuruntu umum: bütün
  vücud: varlık zâhir: açık, âşikar
  zâhirî: dış görünüşte âyet: Kur’ân’da yer alan her bir cümle
  şerâit: şartlar, belirtiler şükür: teşekkür, Allah’a karşı minnet duyma
  Yazar : Risale Forum

 3. #33
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Yedinci Lem'a - Sayfa 232

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>Meselâ, Risale-i Nur’un şakirtleri içinde Cenâb-ı Hakkın nimetlerine mazhar bazı zatlar (Hüsrev, Refet gibi), iktirânı illetle iltibas etmişler, Üstadına fazla minnettarlık gösteriyorlardı. Halbuki, Cenâb-ı Hak onlara ders-i Kur’ânîde verdiği nimet-i istifade ile, Üstadlarına ihsan ettiği nimet-i ifadeyi beraber kılmış, mukarenet vermiş.

  Onlar derler ki: “Eğer Üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık. Öyleyse onun ifadesi, istifademize illettir.”
  Ben de derim: Ey kardeşlerim! Cenâb-ı Hakkın bana da, sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet-i İlâhiyedir. Ben de sizin gibi, iktirânı illetle iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur’un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakirtlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki: “Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmî bir biçare nasıl hizmet edecekti?” Sonra anladım ki, sizlere kalem vasıtasıyla olan kudsî nimetten sonra, bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Birbirine iktiran etmiş; birbirinin illeti olamaz. Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarlığa bedel, dua ve tebrik ediniz.

  Bu Dördüncü Meselede gafletin ne kadar dereceleri bulunduğu anlaşılır.

  BEŞİNCİ MESELE: Nasıl ki bir cemaatin malı bir adama verilse zulüm olur. Veya cemaate ait vakıfları bir adam zaptetse zulmeder. Öyle de, cemaatin sa’yleriyle hâsıl olan bir neticeyi veya cemaatin haseneleriyle terettüp eden bir şerefi, bir fazileti o cemaatin reisine veya üstadına vermek hem cemaate, hem de o üstad veya reise zulümdür. Çünkü enâniyeti okşar, gurura sevk eder. Kendini kapıcı iken padişah zannettirir. Hem kendi nefsine de zulmeder. Belki bir nevi şirk-i hafîye yol açar.

  Evet, bir kaleyi fetheden bir taburun ganimetini ve muzafferiyet ve şerefini, binbaşısı alamaz. Evet, üstad ve mürşid, masdar ve menba telâkki edilmemek
  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Hüsrev: (bk. bilgiler – Hüsrev Altınbaşak)
  Refet: (bk. bilgiler – Refet Barutçu) bedel: karşılık
  biçare: çaresiz cemaat: topluluk
  ders-i Kur’ânî: Kur’ân dersi enâniyet: benlik, gurur
  fazilet: değer, üstünlük fethetmek: ele geçirmek
  gaflet: Allah’ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâli ganimet: savaşta düşmandan ele geçirilen değerli şeyler
  hasene: iyilik hâsıl olan: meydana gelen
  ifade: konuşma, hakikatleri dile getirme ihsan: bağış, iyilik, lütuf
  ihsan etmek: bağışlamak iktirân: iki şeyin bir arada bulunması
  illet: esas sebep iltibas: karıştırma
  kudsî: kutsal masdar: kaynak, bir şeyin çıkış yeri
  mazhar: bir nimete ulaşan, elde eden menba: kaynak
  minnettar olmak: minnet duymak, yapılan bir iyiliğe karşı kendisini borçlu saymak mukarenet: yan yana olma
  muvaffakiyet: başarı muzafferiyet: zafer kazanma, galibiyet
  mürşid: doğru yolu gösteren nefis: bir kimsenin kendisi
  netice: son, sonuç nevi: çeşit, tür
  nimet: iyilik, lütuf, ihsan nimet-i ifade: ifade etme, söyleyebilme nimeti
  nimet-i istifade: bir şeyden yararlanabilme nimeti rahmet-i İlâhiye: Allah’ın her şeyi kuşatan sonsuz şefkati
  reis: başkan sa’y: çalışma
  sevk etme: gönderme tabur: bölüklerden meydana gelen askerî birlik
  telâkki etmek: kabul etmek terettüp etmek: meydana gelmek, ortaya çıkmak
  vakıf: halkın faydasına sunulmuş mal vasıtasıyla: aracılığıyla
  zaptetmek: el koymak zat: kişi
  zulüm: haksızlık ümmî: okuma-yazma bilmeyen, tahsil görmemiş
  üstad: bir alanda kendini yetiştirmiş olan ve birikimini talebelerine aktaran kişi şakirt: öğrenci, talebe
  şirk-i hafî: gizli şirk, gizli küfür


  Yazar : Risale Forum

 4. #34
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Yedinci Lem'a - Sayfa 233

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>gerektir. Belki mazhar ve mâkes olduklarını bilmek lâzımdır. Meselâ, hararet ve ziya sana bir âyine vasıtasıyla gelir. Sen de, güneşe karşı minnettar olmaya bedel, âyineyi masdar telâkki edip, güneşi unutup, ona minnettar olmak divaneliktir.

  Evet, âyine muhafaza edilmeli, çünkü mazhardır. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir âyinedir, Cenâb-ı Haktan gelen feyze mâkes olur, müridine aksedilmesine de vesile olur. Vesilelikten fazla, feyiz noktasında makam verilmemek lâzımdır.

  Hattâ bazı olur ki, masdar telâkki edilen bir üstad, ne mazhardır, ne masdardır. Belki müridinin safvet-i ihlâsıyla ve kuvvet-i irtibatıyla ve ona hasr-ı nazarla, o mürid, başka yolda aldığı füyuzâtı, üstadının mir’ât-ı ruhundan gelmiş görüyor. Nasıl ki bazı adam, manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede âlem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır, o âyinede çok garaibi müşahede eder. Halbuki âyinede değil, belki âyineye olan dikkat-i nazar vasıtasıyla, âyinenin haricinde hayaline bir pencere açılmış, görüyor. Onun içindir ki, bazan nâkıs bir şeyhin hâlis müridi, şeyhinden daha ziyade kâmil olabilir. Ve döner, şeyhini irşad eder ve şeyhinin şeyhi olur.

  ON DÖRDÜNCÜ NOTA

  Tevhide dair dört küçük remizdir.

  BİRİNCİ REMİZ: Ey esbabperest insan! Acaba, garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor. Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin’de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs’te, bir kısmı Yemen’de, bir kısmı Sibirya’dan başka yerde bulunmuyor. Binanın yapılması zamanında, aynı günde şark, şimal, garp, cenuptan o cevherli taşlar kolaylıkla celb olup yapıldığını görsen, hiç şüphen kalır mı ki, o kasrı yapan usta, bütün küre-i arza hükmeden bir hâkim-i mucizekârdır?  Cenâb-ı Hak: Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah Endülüs: (bk. bilgiler)
  Sibirya: (bk. bilgiler) Yemen: (bk. bilgiler)
  acip: hayret verici aksedilme: yansıtılma
  celb olmak: bir yerden getirilmek cenup: güney
  cevher: değerli taş dikkat-i nazar: dikkatle bakmak
  divanelik: akılsızlık esbabperest: Allah’ı unutup sebeplere haddinden fazla değer veren
  feyiz: mânevî gıda, bereket füyuzât: feyizler, mânevî bolluk ve bereketler
  garaib: tuhaf, şaşılacak şeyler garip: hayret verici, şaşırtıcı
  garp: batı hararet: ısı
  harici: dış hasr-ı nazar etmek: bakışı ve dikkati tek bir yere yoğunlaştırmak
  hâkim-i mucizekâr: her şeyi mucize olan ve her şeyi emri altında bulunduran hâlis: içten, samimi, saf, temiz
  irşad etme: doğru yolu gösterme kasır: saray
  kuvvet-i irtibat: güçlü bağlantı kâmil: manevî mertebelerde yükselip olgunlaşan
  küre-i arz: yerküre, dünya makam: derece
  manyetizma: telkin ve hipnoz yolu ile birini tesir altına alma masdar: kaynak
  mazhar: bir özelliği üzerinde taşıyan ve yansıtan minnettar olmak: minnet duymak, yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu hissetmek
  mir’ât-ı ruh: ruh aynası muhafaza etmek: korumak, saklamak
  mâkes: yansıma yeri mürid: bir mürşide talebe olan
  mürşid: doğru yolu gösteren müşahede etme: gözlemleme
  nota: bildiri nâkıs: eksik, noksan
  remiz: işaret safvet-i ihlâs: ihlâsı zedeleyecek hiçbir yönün olmayışı
  sarf edilen: kullanılan telâkki edilen: kabul edilen
  tevhid: birleme; Allah’ı bir olarak bilme ve ilân etme vesilelik: aracılık
  ziya: ışık ziyade: çok, fazla
  Çin: (bk. bilgiler) âlem-i misal: bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem
  üstad: bir alanda kendini yetiştirmiş olan ve birikimini talebelerine aktaran kişi şark: doğu
  şimal: kuzey


  Yazar : Risale Forum

 5. #35
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Yedinci Lem'a - Sayfa 234

  İşte, herbir hayvan, öyle bir kasr-ı İlâhîdir. Hususan insan, o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri, bir kısmı âlem-i ervahtan, bir kısmı âlem-i misalden ve Levh-i Mahfuzdan ve diğer bir kısmı da hava âleminden, nur âleminden, anâsır âleminden geldiği gibi; hâcâtı ebede uzanmış, emelleri semâvat ve arzın aktârında intişar etmiş, rabıtaları, alâkaları dünya ve âhiret edvârında dağılmış bir saray-ı acip ve bir kasr-ı gariptir.

  İşte, ey kendini insan zanneden insan! Madem mahiyetin böyledir; seni yapan ancak o Zat olabilir ki, dünya ve âhiret birer menzil, arz ve semâ birer sayfa, ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir Zat olabilir. Öyleyse, insanın mâbûdu ve melcei ve halâskârı O olabilir ki, arz ve semâya hükmeder, dünya ve ukbâ dizginlerine mâliktir.

  İKİNCİ REMİZ: Bazı eblehler var ki, güneşi tanımadıkları için, bir âyinede güneşi görse, âyineyi sevmeye başlar. Şedit bir hisle onun muhafazasına çalışır—tâ ki içindeki güneşi kaybolmasın. Ne vakit o ebleh, güneş, âyinenin ölmesiyle ölmediğini ve kırılmasıyla fenâ bulmadığını derk etse, bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. O vakit anlar ki, âyinede görünen güneş, âyineye tâbi değil, bekàsı ona mütevakkıf değil. Belki güneştir ki, o âyineyi o tarzda tutuyor ve onun parlamasına ve nuruna medet veriyor. Güneşin bekàsı onunla değil; belki âyinenin hayattar parlamasının bekàsı, güneşin cilvesine tâbidir.

  Ey insan! Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir âyinedir. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedit bir muhabbet-i bekà, o âyine için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil. Belki o âyinede istidada göre cilvesi bulunan Bâkî-i Zülcelâlin cilvesine karşı muhabbetindir ki, belâhet yüzünden, o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Madem öyledir; يَابَاقِى أَنْتَ الْبَاقِى 1 de. Yani, madem Sen varsın ve bâkisin. Fenâ ve adem ne isterse bize yapsın, ehemmiyeti yok!


  Not
  Dipnot-1 Bâkî olan sadece Odur.
  Bâkî-i Zülcelâl: kendi varlığı sonsuz olan, sınırsız heybet ve haşmet sahibi olan Allah Levh-i Mahfuz: her şeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhası; Allah’ın ilminin bir adı
  Zât: Allah acib: hayret verici, şaşırtıcı
  adem: yokluk, hiçlik aktâr: bölgeler
  alâka: ilişki anâsır: unsurlar, elementler
  arz: yeryüzü bekà: devamlılık, kalıcılık
  belâhet: aptallık bâki: devamlı olan, sonsuz
  cilve: görüntü, yansıma derk etmek: anlamak, algılamak
  ebed: sonsuzluk ebleh: ahmak
  edvâr: devirler, dönemler ehemmiyet: değer, önem
  emel: arzu, istek ezel ve ebed: başlangıcı ve sonu olmaksızın bütün zamanlar, öncesizlik ve sonsuzluk
  fenâ: son bulma fıtrat: yaratılış, mizaç
  halâskâr: kurtarıcı hayattar: canlı
  hususan: özellikle hâcât: ihtiyaçlar
  hükmetmek: emri altında tutmak, hâkim olmak hüviyet: temel, özellik
  intişar etmek: yayılmak istidad: kabiliyet
  kasr-ı garip: şaşkınlık uyandıran saray kasr-ı İlâhî: İlâhî köşk
  kasır: saray mahiyet: nitelik, özellik
  medet: yardım melce: sığınak
  menzil: konaklama yeri muhabbet: sevgi
  muhabbet-i bekà: sonsuz yaşamayı sevme, arzu etme mâbûd: kendisine ibadet edilen
  mâlik: bir şeyin sahibi mütevakkıf: bağlı
  rabıta: bağlantı remiz: işaret
  saray-ı acip: hayranlık uyandıran saray semâ: gökyüzü
  semâvât: gökler tabi: bağlı
  tasarruf etmek: dilediği gibi kullanmak ve yönetmek ukbâ: ahiret, öbür dünya
  âhiret: öldükten sonra yaşanacak olan sonsuz hayat âlem: dünya
  âlem-i ervah: ruhlar âlemi âlem-i misal: bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi âlem
  şedit: şiddetli


  Yazar : Risale Forum

 6. #36
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Yedinci Lem'a - Sayfa 235

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>ÜÇÜNCÜ REMİZ: Ey insan! Fâtır-ı Hakîmin senin mahiyetine koyduğu en garip bir hâlet şudur ki:

  Bazan dünyaya yerleşemiyorsun, zindanda boğazı sıkılmış adam gibi “of, of” deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde; bir zerrecik, bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalb ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun.

  Hem senin mahiyetine öyle mânevî cihazat ve lâtifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz; bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi; o lâtife, bir saç kadar bir sıkleti, yani, gaflet ve dalâletten gelen küçük bir hâlete dayanamıyor. Hattâ bazan söner ve ölür.

  Madem öyledir, hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök, yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda, senin sahife-i a’mâlin ekseri ve sahaif-i ömrün ağlebi içine girdiği gibi, çok cüz’î küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiab eder.

  DÖRDÜNCÜ REMİZ: Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için, birbiri içinde in’ikâs edip, göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi darken, bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman, ikisi mâdum ve gayr‑ı mevcut oldukları halde, birbiri içinde in’ikâs edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır; mâdum bir dünyayı mevcut zannedersin.

  Nasıl bir hat, sür’at-i hareketle bir satıh gibi geniş görünürken, hakikat-i vücudu ince bir hat olduğu gibi, senin de dünyan hakikatçe dar, fakat senin gaflet ve vehim ve hayalinle duvarları çok genişlemiş. O dar dünyada, bir musibetin tahrikiyle kımıldansan, başını, çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. Başındaki  Fâtır-ı Hakîm: her şeyi hikmetle ve benzersiz olarak yaratan Allah ağleb: çoğunluk
  batman: yaklaşık 8 kg ağırlığında bir ağırlık ölçüsü cihazat: cihazlar, âletler
  cihet: taraf, yön cüz’î: küçük, ferdî
  dalâlet: hak yoldan ayrılma, sapkınlık dane: tane, tohum
  dünyaperest: dünyaya aşırı derecede düşkün ekser: çoğunluk
  gaflet: Allah’ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâli garip: şaşırtıcı
  gark olmak: boğulmak gayr-ı mevcut: var olmayan
  hakikat: asıl, esas, gerçek mahiyet hakikat-i vücud: varlığın gerçek yönü
  hardal: çok küçük tohumları olan bir bitki hat: çizgi
  hazer et: dikkatli ol hissiyat: hisler, duygular
  hâlet: durum, hal in’ikâs etmek: yansımak
  istiab etme: içine alma, kaplama kuvve-i hafıza: hafıza duyusu, bellek
  lem’a: parıltı letâif: ruhtaki ince duygular
  lâtife: ruhtaki ince duygu mahiyet: temel yapı
  menzil: ev, mekan musibet: belâ, büyük sıkıntı
  mâdum: yok, hiç olmuş mânevî: mânâya ait, maddî olmayan
  remiz: işaret sahaif-i ömür: ömür sayfaları
  sahife-i a’mâl: amellerin kaydedildiği sayfa satıh: yüzey
  sür’at-i hareket: hızlı hareket sıklet: ağırlık
  tahrik: harekete geçirme tasavvur etme: düşünme, hayal etme
  vehim: kuruntu, varsayım zerrecik: atom

  Yazar : Risale Forum

 7. #37
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Yedinci Lem'a - Sayfa 236

  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. 0.5 beta2. See Writer2LaTeX has moved for more info. --><META name=description content=""><META name=keywords content=""><STYLE type=text/css media=all> body {font-family:'Trebuchet MS',Arial,serif;font-size:12.0pt} </STYLE>hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki, o geniş dünyan kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün, berkten daha çabuk geçer; hayatın, çaydan daha sür’atli akar.

  Madem dünya hayatı ve cismânî yaşayış ve hayvânî hayat böyledir. Hayvâniyetten çık, cismâniyeti bırak, kalb ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir âlem-i nur bulursun. İşte o âlemin anahtarı, marifetullah ve vahdâniyet sırlarını ifade eden لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ 1 kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir.

  ON BEŞİNCİ NOTA

  Üç meseledir.2

  BİRİNCİ MESELE: İsm-i Hafîzin tecellî-i etemmine işaret eden
  فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 3
  âyetidir. Kur’ân-ı Hakîmin bu hakikatine delil istersen, Kitab-ı Mübînin mistarı üstünde yazılan şu kâinat kitabının sayfalarına baksan, ism-i Hafîzin cilve-i âzamını ve bu âyet-i kerimenin bir hakikat-i kübrâsının nazîresini çok cihetlerle görebilirsin.

  Ezcümle: Ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. O muhtelif ve birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı, nevileri birbirinden başka olan çiçek ve ağaç ve otların sandukçaları hükmünde olan o kabzayı, karanlıkta ve karanlık ve basit ve câmid bir toprak içinde defnet, serp. Sonra, mizansız ve eşyayı fark etmeyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit suyla sula.

  Sonra, senevî haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel, bak. İsrâfilvâri melek-i


  Not
  Dipnot-1 Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.

  Dipnot-2 On Beşinci Nota’nın İkinci ve Üçüncü Meseleleri, Yirmi Dördüncü Lem’a’dır. Üçüncü Mesele ise Barla Lâhikası’nda yer almaktadır.

  Dipnot-3 “Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa karşılığını görür. Kim zerre kadar bir kötülük işlerse o da onun karşılığını görür.” Zilzal Sûresi, 99:7-8.

  Kitab-ı Mübîn: kâinattaki olayları cereyan ettiren Allah’ın kudretine ait nizam ve intizam kanunlarını içeren manevi kitap Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
  berk: şimşek cihet: taraf, yön
  cilve-i âzam: en büyük yansıma cismâniyet: maddî varlığı olan
  cismânî: maddî yönü olan câmid: cansız
  daire-i hayat: hayat alanı derece-i hayat: hayat derecesi
  ezcümle: örneğin, mesela hakikat: gerçek ve doğru
  hakikat-i kübrâ: en büyük gerçek hayvâniyet: maddî yönden canlılığı olan
  hayvânî: canlı ism-i Hafîz: herşeyi koruyan, bütün özellikleriyle kaydedip muhafaza eden anlamına gelen Allah’ın bir ismi
  kabza: avuç kelime-i kudsiye: kutsal cümle
  kâinat: evren marifetullah: Allah’ı bilme ve tanıma
  mistar: cetvel, şablon mizansız: ölçüsüz
  muhalif: farklı muhtelif: çeşitli, farklı
  nazîre: benzer nev/nevi: çeşit, tür
  nota: bildiri sandukça: küçük sandık
  senevî haşir: yıllık haşir; bitkilerin bahar mevsiminde yeniden dirilip toplanmaları tecellî-i etemm: noksansız tecelli, eksiksiz yansıma
  tevehhüm: kuruntu vahdâniyet: Allah’ın bir ve benzersiz oluşu
  âlem: dünya, evren âlem-i nur: nur âlemi
  âyet: Kur’ân’ın her bir cümlesi âyet-i kerime: Kur’ân’ın her bir cümlesi
  İsrâfilvâri: dört büyük melekten olan Hz. İsrâfil gibi [bk. bilgiler – İsrâfil (a.s.)]


  Yazar : Risale Forum

 8. #38
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Yedinci Lem'a - Sayfa 237

  ra’d, baharda, nefh-i sur nev’inden yağmura bağırması, yeraltında defnedilen çekirdeklere nefh-i ruhla müjdelemesi zamanına dikkat et ki, o nihayet derece karışık ve karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar, ism-i Hafîzin tecellîsi altında, kemâl-i imtisalle, hatasız olarak, Fâtır-ı Hakîmden gelen evâmir-i tekviniyeyi imtisal ediyorlar. Ve öyle tevfik-i hareket ediyorlar ki, onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet parladığı görünüyor. Çünkü, görüyorsun ki, o birbirine benzeyen tohumcuklar, birbirinden temayüz ediyor, ayrılıyor.

  Meselâ bu tohumcuk bir incir ağacı oldu, Fâtır-ı Hakîmin nimetlerini başlarımız üstünde neşre başladı. Serpiyor, dallarının elleriyle bizlere uzatıyor. İşte bu, ona sureten benzeyen bu iki tohumcuk ise, gün âşıkı namındaki çiçekle, hercai menekşe gibi çiçekleri verdi. Bizler için süslendi. Yüzümüze gülüyorlar, kendilerini bizlere sevdiriyorlar.

  Daha buradaki bir kısım tohumcuklar, bu güzel meyveleri verdi. Ve sümbül ve ağaç oldular. Güzel tad ve koku ve şekilleriyle iştahımızı açıp, kendi nefislerine bizim nefislerimizi davet ediyorlar. Ve kendilerini müşterilerine feda ediyorlar. Tâ nebâtî hayat mertebesinden, hayvânî hayat mertebesine terakki etsinler.

  Ve hâkezâ, kıyas et. Öyle bir surette o tohumcuklar inkişaf ettiler ki, o tek kabza, muhtelif ağaçlarla ve mütenevvi çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. İçinde hiçbir galat, kusur yok. 1 فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُورٍ sırrını gösterir. Herbir tohum, ism-i Hafîzin cilvesiyle ve ihsanıyla, ona pederinin ve aslının malından verdiği irsiyeti, iltibassız, noksansız muhafaza edip gösteriyor.

  İşte bu hadsiz harika muhafazayı yapan Zât-ı Hafîz, kıyamet ve haşirde, hafîziyetin tecellî-i ekberini göstereceğine kat’î bir işarettir.


  Not
  Dipnot-1 “Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?” Mülk Sûresi, 67:3.
  Fâtır-ı Hakîm: her şeyi benzersiz bir şekilde ve yerli yerinde yaratan Allah Zât-ı Hafîz: her şeyi koruyan ve saklayan Zât, Allah
  basiret: görme cilve: görünme, yansıma
  defnedilen: gömülen evâmir-i tekviniye: kainatta geçerli olan kanunlar
  galat: hata hadsiz: sınırsız
  hafîziyet: Allah’ın her şeyi koruyup saklaması hayvânî: hayvansal, canlı
  haşir: âhirette diriltilerek Allah’ın huzurunda toplanma hikmet: bir gayeye yönelik olma
  hâkezâ: bunun gibi ihsan: bağış
  iltibassız: karıştırmadan imtisal etmek: emre uymak, boyun eğmek
  inkişaf etme: ortaya çıkma, gelişme irade: dileme, tercih, seçme gücü
  irsiyet: soydan gelen, miras olarak kalan ism-i Hafîz: Cenab-ı Hakk’ın yarattığı her şeyi muhafaza eden, koruyan anlamına gelen ismi
  kabza: avuç kast: amaç, hedef
  kat’î: kesin kemâl: olgunluk, mükemmellik
  kemâl-i imtisal: tam ve mükemmel bir şekilde emre uyma kıyamet: dünyanın yıkılıp, âhiret hayatının başlaması
  melek-i ra’d: gök gürültüsüyle görevli melek mertebe: derece
  muhafaza: korumak, saklamak muhtelif: çeşitli
  mütenevvi: çeşitli nebâtî: bitkisel, bitki ile ilgili
  nefh-i ruh: ruhun üflenmesi nefh-i sur: kıyamet koptuktan sonra Hz. İsrafil’in Sur’a üflemesi ve haşir meydanında insanların ve diğer canlıların diriltilmesi
  nefis: bir kimsenin veya varlığın kendisi nev’: çeşit, tür
  neşir: yayılma nimet: iyilik, lütuf
  sureten: görünüşte surette: şekilde
  tecellî: görünüm, yansıma tecellî-i ekber: en büyük tecelli, yansıma
  temayüz etmek: ayrıcalıklı olmak, ayrılmak terakki etmek: ilerlemek, yükselmek
  tevfik-i hareket: uygun hareket şuur: bilinç, anlayış


  Yazar : Risale Forum

 9. #39
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 536 + 37872

  Cevap: On Yedinci Lem'a - Sayfa 238

  Evet, bu ehemmiyetsiz, zâil, fâni tavırlarda bu derece kusursuz, galatsız hafîziyet cilvesi bir hüccet-i katıadır ki, ebedî tesiri ve azîm ehemmiyeti bulunan, emanet-i kübrâ hamelesi ve arzın halifesi olan insanların ef’âl ve âsâr ve akvâlleri ve hasenat ve seyyiatları, kemâl-i dikkatle muhafaza edilir ve muhasebesi görülecek.

  Âyâ, bu insan zanneder mi ki başıboş kalacak? Hâşâ! Belki insan ebede meb’ustur ve saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok, her amelinden muhasebe görecek. Ya taltif veya tokat yiyecek.

  İşte, hafîziyetin cilve-i kübrâsına ve mezkûr âyetin hakikatine şahitler had ve hesaba gelmez. Bu meseledeki gösterdiğimiz şahit, denizden bir katre, dağdan bir zerredir.


  سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ1  Not
  Dipnot-1 “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin.” Bakara Sûresi, 2:32.
  akvâl: sözler, laflar amel: iş, davranış
  arz: yeryüzü azîm: büyük, yüce
  cilve: görünme, yansıma cilve-i kübrâ: en büyük cilve, yansıma
  ebed: sonsuzluk ebedî: sonsuz
  ef’âl: fiiler, davranışlar ehemmiyet: önem, değer
  emanet-i kübrâ: büyük emanet; başka varlıkların yüklenmekten çekindiği ve insanın yüklendiği İlâhî görevler, yükümlülükler fâni: geçici olan, ölümlü
  galat: hata had ve hesaba gelmemek: sınırsız ve sayısız olmak
  hafîziyet: Allah’ın her şeyi koruyup saklaması hakikat: gerçek mahiyet, içinde gizli gerçek
  halife: temsilci, bir kişi ve mekân adına hareket eden hamele: taşıyan
  hasenat: iyi ameller, hayırlar hâşâ: asla
  hüccet-i katıa: kesin delil katre: damla
  kemâl-i dikkat: tam ve eksiksiz dikkat lem’a: parıltı
  meb’us: gönderilmiş, görevli mecmua: düzenlenmiş şey, kitap
  mezkûr: adı geçen, zikredilen muhafaza etmek: korumak, saklamak
  muhasebe: hesaba çekilme namzet: aday
  neşretmek: yayımlamak, basmak saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk
  seyyiat: günahlar, kötülükler taltif: iyilik ve güzellikle muamele etme, ödüllendirme
  teksir: çoğaltma tesir: etki
  zerre: atom zâil: geçip gidici, yok olucu
  âsâr: eserler âyet: Kur’ân’ın her bir cümlesi
  âyâ: “acaba mümkün mü?” anlamında şüphe bildiren ünlem edatı şekavet-i daime: sürekli bedbahtlık, hiç bitmeyen sıkıntı

  Yazar : Risale Forum

Sayfa 4/4 İlkİlk 1234

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •