On Beşinci Lem’a

Risale-i Nur Külliyatının Sözler, Mektubat ve On Dördüncü Lem’aya kadar olan kısmının fihristesidir.

Her kısmın fihristesi, yani, Sözler kısmının fihristesi Sözler mecmuasında bulunduğundan, Mektubat ve Lem’alar’ın da kendilerine âit fihristeleri o mecmuaların âhirlerine ilhâk edildiğinden burada yazılmadı.

<TABLE border=0 cellSpacing=2 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>fihriste: bir kitabın içindekiler bölümü</TD><TD>ilhak edilmek: eklenmek</TD></TR><TR><TD>lem’a: parıltı</TD><TD>mecmua: kitap</TD></TR><TR><TD>âhir: son</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE role=presentation cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY role=presentation><TR role=presentation></TR></TBODY></TABLE>