İşte denizden iki katre sana misal.. onlara kıyas et. Mizan-ı Şa'ranî mizanıyla, şeriat mizanlarını bu suretle muvazene edebilirsen et.
Sözler - 487

İlk 160 sayfa ve fihrist.Merak eden kardeşlerime.

İndirmek için :

https://drive.google.com/file/d/1Qlq...w?usp=drivesdk