Doç. Dr. Muhittin Akgül: Hem müjde, hem ikaz içeren ayet-i kerime beni çok etkiliyor.

Kur'ân-ı Kerîm, azametli bir söz. Zira o, her şeyin sahibi ve maliki olması vasfıyla Yüce Allah'ın sözü. Her bir âyeti, insanı etkileyen büyük bir güce sahip.

Ancak her insanın fıtratı, inanç boyutu, hayata bakışı, etki alanı farklı olduğundan dolayı, âyetlerden etkilenmesi de farklıdır.

Bana en etkileyici gelen Hadid Suresi'nin 4. âyetidir. Son derece kısa bir cümle. Ancak hayatı şekillendirecek derin manalar yüklü bir cümle. Bu âyetteki, "Nerede bulunursanız bulunun, Allah hep sizinledir" beyanı, hem bir müjdeyi ve teselliyi, hem de ikazı barındırmaktadır.

Müjdeyi ve teselliyi barındırmakta, zira hangi şartta ve hangi konumda olursanız olun, her şeye gücü ve kuvveti yeten Rabbu'l-Âlemin'in, sizi görüp gözettiğini, her zaman haberdar olduğunu ve sizi kimsesiz bırakmadığını bildirmektedir. Buna göre, her an en samimi, en güçlü, en şefkatli, en zengin ve aynı zamanda en cömert bir Zat'ın korumasında hissediyorsunuz kendinizi. Böyle bir hisle, bütün bir dünya karşınıza dikilse, her şey ters gitse ve herkes düşman olsa, aldırmıyorsunuz bütün bunlara. Bu, âyetin müjde televvünlü yönü.

Bir de bu âyetin ikaz boyutu var insana. Yanlış yapmamasını, hataların içinde bocalamamasını, hak hukuk ihlallerine girmemesini, bütün imkânlar elverdiği zamanlarda bile asla kötülüğe bulaşmamasını sağlayan yönü. Bu yönüyle adeta tehlikeler karşısındaki bir fren vazifesini görüyor size. Hayatın akışı içerisinde bu âyet insana, söz, davranış hatta düşüncelerinin bile arşivlendiğini, kaydedildiğini hissettiriyor.

ZAMAN