Kastamonu lahikası

Bediüzzaman Said Nursi

Nur Müellifinin, Kastamonu'da talebeleri ile Nurun inkişafı, mahiyeti, kıymeti, durehte ettiği iman hizmeti, talebelerin hizmet tarzları ve din düşmanları ile mücadele şekillerini konu edinen karşılıklı mektuplar.


http://www.saidnur.com/foreign/trk/r.../kastamonu.htm