En basit anlamda fiile, kime veya kimin için sorusunu sorduğunuzda aldığınız cevap "dolaylı şahıs zamiridir".Dolaylı Tümleç Olan Şahıs Zamirleri


Me
BanaTe
Sana


Le
OnaNos
Bize
Os
Size
Les
Onlara


Emre Yılmaz me compra un regalo.
Emre Yılmaz bana hediye satın aldı.

Emre Yılmaz te compra un regalo.
Emre Yılmaz sana hediye satın aldı.


Emre Yılmaz le compra un regalo.
Emre Yılmaz ona hediye satın aldı.


Emre Yılmaz nos compra un regalo.
Emre Yılmaz bize hediye satın aldı.


Emre Yılmaz os compra un regalo.
Emre Yılmaz size hediye satın aldı.


Emre Yılmaz les compra un regalo.
Emre Yılmaz onlara hediye satın aldı.

Bu cümleleri olumsuz hale getirmek için zamirlerden önce "no" ekini ekleyiniz.


Emre Yılmaz no me compra un regalo.
Emre Yılmaz bana hediye satın almadı


Emre Yılmaz no te compra un regalo.
Emre Yılmaz sana hediye satın almadı

Emre Yılmaz no le compra un regalo.
Emre Yılmaz ona hediye satın almadı


Emre Yılmaz no nos compra un regalo.
Emre Yılmaz bize hediye satın almadı


Emre Yılmaz no os compra un regalo.
Emre Yılmaz size hediye satın almadı

Emre Yılmaz no les compra un regalo.
Emre Yılmaz onlara hediye satın almadı