Zamanında zor olaylar ve karışıklıklar cereyan ettiği için, sahabelerden
biri: Ya Ali, diye sormuş. Senin zamanında meydana gelen hadiselerin hiçbiri,
senden önceki Halifelerin devrinde görülmedi. Sebebi nedir?
Hz. Ali (R.A.) nin cevabı son derece manalı olmuştur:
Onların zamanında biz vardık, bizim zamanımızda ise onlar yok...