Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) Taif’te geçirdiği o zor günde Peygamberimize destek olmuştur.


BABASI:


Vehb es-Sakafiyye.


NESEBİ:


Sakîf kabilesindendir.


KÜNYE VE LAKABLARI:


Rukayka es-Sakafiyye’de denmiştir.


BAZI ÖZELLİKLERİ:


v Peygamberimiz Taif’lilerin zulmünden Rukayka’ya sığınmıştı.


v Rukayka, Resûlullah Efendimizi evinde misafir edip ikramlarda bulunmuş ve hemen akabinde Müslüman olmuştur.


v Allah Resûlüne o zor gününde yardım etme bahtiyarlığına ermiştir.


HAYATI:


Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam) Kureyş’lilerin zulmünden kurtulmak için Taif’e gidip Sakîf kabilesinden yardım istemişti. Taif'e varınca Sakîf kabilesinin ileri gelenlerinden olan üç kardeşin yanına gitti. Amr İbn Umeyr İbn Avf'in oğulları Abduyâleyl, Mes'ud ve Hubeyb'ti. Peygamberimiz bu üç kardeşi İslâm'a davet etti ve kendisine Kureyş'lilere karşı yardımcı olmalarını istedi. Bunlardan Mes'ud İbni Amr İbni Umeyr: "Allah senden başka gönderecek birisini bulamadı mı?" dedi.


Abduyâleyl ise: "Madem seni Allah gönderdiyse Kâ'be'nin örtüsünü yırt bakalım" dedi. Üçüncüleri olan Hubeyb de şöyle dedi: "Vallahi, eğer sen, dediğin gibi bir Peygambersen seninle asla konuşmayacağım. Sen, sana cevap vermeden daha tehlikelisin. Eğer sen Allah hakkında yalan söylüyorsan, benim seninle konuşmamam gerekir." dedi.


Peygamberimiz onlardan destek göremeyince, kavmi olan Kureyş'in, kendisinin Taif'e gelip yardım istediğini öğrenmemelerini istedi. Eğer öğrenirlerse o zaman Resûlullah ve Ashabına daha çok işkence edeceklerdi. Bu yüzden onlardan söz istedi ve: "Ne yaparsanız yapın bunu gizleyin" buyurdu.


Fakat onlar Resûlullah'ın bu isteğini yerine getirmediler. Yerine getirmedikleri gibi Taif'lileri Peygamberimize hakaret etmek için harekete geçirdiler. Peygamberimizin geçeceği yolun iki tarafını kuşatıp Resûlullah'ın mübarek ayaklarına taş attılar, o derece ki Peygamberimizin ayakkabısının içi kanla dolmuştu.


Peygamberimiz onlardan kurtulunca Rukayka'ya sığınmıştı. Rukayka hemen Resûlullah'ı (aleyhissalatu vesselam) ağırlamış, O'na içecek bir şeyler ikram etmişti. Peygamberimiz de ona: "Rukayka! Onların putlarına tapma ve o putun yanında ibâdet yapma" buyurdu.


Rukayka: "O zaman beni öldürürler" dedi. Efendimiz ise: "İbâdet yaptığında ona sırtını dön" diye cevap verdi. Daha sonra Peygamberimiz Mekke'ye geri döndü.


Aradan yıllar geçmiş Allah (c.c) Mekke'nin fethini nasip etmişti. Peygamberimiz'e (aleyhissalatu vesselam) biat etmek için her yerden heyetler Resûlullah'ın huzuruna akın ediyordu. Sakîf heyeti de biat etmek için gelmişti. Bunların içinde Rukayka binti Vehb'in iki oğlu da vardı. Peygamberimiz Rukayka'nın oğullarına: "Anneniz (Sakîfli Rukayka) ne yaptı?" diye sordu. Rukayka'nın oğulları: "Bıraktığın hâl üzere öldü" dediler. Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam): "Anneniz Müslüman olmuştu" buyurdular.


KAYNAKLAR


1- Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabeler), trc. Tâceddin Uzun, Uysal Kitabevi, Ankara, 1991.


2- Mevlânâ Şiblî, Asr-ı Saadet, trc. Ömer Rıza Doğrul, Eser Neşriyat, İstanbul, 1977, I.