26. FASIL: CİHAD ANINDA DUA

Ashab Bedir’de Savaşırken Hz. Peygamber’in Dua Etmesi


- Hz. Ali şöyle anlatıyor: Bedir günü biraz savaştıktan sonra Resûlullah’ın ne yaptığını görmek için yanına geldim. Baktım ki Resûlullah secde halindedir ve: “Ya hayyu ya kayyûm” diyor, başka bir şey söylemiyordu. Tekrar savaş meydanına döndüm. Sonra tekrar geldim, baktım ki yine secde halindedir. Sonra savaşa döndüm. Yine Resûlullah’ın yanına geldim, baktım ki yine secde halindedir. Ve ya hayyu ya kayyumu tekrar ediyor. Allah ona zaferi müyesser kılıncaya kadar bu duayı yaptı.[1]

___________________________________

[1] Bidaye, III/275. Bunu Nesai, el-Yevm ve’l-Leyleh isimli kitabında kaydetmiştir. Ayrıca, Bezzar, Ebu Ya’la ve Hakim de benzeriyle rivayet ediyorlar. Kenzü’l-Ummal, V/267.
Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/478