5. FASIL: İBN ŞEYBE el-YAHÛDÎ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ[1]


- Binti Muhayyısa şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber


“Yahudi erkeklerinden kimi yakalarsanız öldürünüz!”
buyurdu. Bu emir üzerine babam Muhayyısa yahudi tüccarlarından biri olan İbn Şeybe’nin üzerine atılarak onu öldürdü. Bu adam babamla alışveriş ederdi. O sırada amcam Huveyyısa henüz müslüman olmamıştı ve kendisi babamdan da yaşça büyüktü. Bu olay sırasında amcam Huveyyısa babama arkadan vuruyor

“Onu öldürdün ey Allah’ın düşmanı! Yemin ederim ki vücudundaki yağların çoğu onun malındandır!” Bunun üzerine babam amcama dönerek “Allah’a yemin ederim ki, eğer Hz. Peygamber emretmiş olsaydı senin bile boynunu vururdum!”. Bu olay ve babamın kendisine söylediği sözler amcamın müslümanlığa ilk adımı atmasına sebeb oldu. O babama


“Demek Muhammed öldürülmemi emretseydi benim de boynumu vuracaktın öyle mi?” dedi. Babam da


“Evet, yemin ederim ki aynen öyledir!” dedi, Amcamsa hayretler içerisinde


“O halde ben de yemin ederim ki bu derecelere gelen bir din artık yenilmez!” dedi.
[2]

- Muhayyısa şöyle anlatıyor: Kardeşim Huvevyısa’ya şöyle dedim:

“Eğer İbn Şeybe’yi öldürmemi emreden kişi (Hz. Peygamber) senin öldürülmeni de emretmiş olsaydı bunda da zerre kadar tereddüt etmezdim!”. Bunun üzerine kardeşim müslüman oldu.
[3]

_____________________________

[1] İbn Şeybe’nin öldürülmesi, Ka’b b. Eşref’in öldürülmesinden sonra İbn Ebi’l Hukayk’ınkindense öncedir. Yani İbn Şeybe bu ikisi arasında öldürülmüştür.
[2] Kenz VII/90 (Ebu Nuaym, binti Muhayyısa’dan o da babasından).
[3] İbn İshak rivayet etmektedir. Hadisi ayrıca Ebu Davud da tarikiyle rivayet etmiştir. Ancak onun rivayetinde “Vücudundaki yağların çoğu onun malındandır’” cümlesinden sonrası yoktur.
Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/376.