Sayfa 2/2 İlkİlk 12
18 sonuçtan 11 ile 18 arası

 1. #11
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.978
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 533 + 29699


  Cevap: HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (Radıyallahü Anh)

  Hz. Abdurrahman yüksek ahlâk, fazilet ve kemâl sahibi, çok iyi ve çok temiz seciyeli bir insandı. Onun kalbi, Allah korkusu ile Resûl-i Ekrem’e muhabbetle, doğruluk ve iffetle, rahmet ve şefkatle dolu idi. Âlicenaptı (cömertti), Allah yolunda malını dağıtmaktan zevk alırdı.

  Hz. Abdurrahman’ın kalbinde Allah korkusu o kadar yer etmişti ki, kendisi hiç bir vakit dünyâsını dinine tercih etmemiş, hayatta servet ve mal sahibi olmaya ehemmiyet vermemiş, tam müslüman olarak yaşamayı her şeyin üstünde tutmuştu. Nitekim aşağıdaki vak’a Hz. Abdurrahman bin Avf’ın takvasını (haramlardan kaçışını) çok iyi göstermektedir.
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


 2. #12
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.978
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 533 + 29699


  Cevap: HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (Radıyallahü Anh)

  Birgün Hz. Abdurrahman bin Avf’a bir yerde yemek ikram olunmuştu. Kendisi oruçlu idi. Tam iftar edeceği zaman, Hz. Abdurrahman bir hatırasını anlatmağa başladı: “Uhud günü, benden çok hayırlı olan Mus’ab bin Umeyr şehîd düştü.

  Onu bir kumaş parçasına kefenledik. Başını örttüğümüz zaman ayakları çıplak kalıyor, ayaklarını örtersek başı açık kalıyordu. Sonra o gün Hz. Hamza da şehîd oldu.

  O da benden hayırlı idi. Sonra dünyâ bize açıldı. Türlü türlü nimetlere kavuştuk. Korkarım, bizim hayır ve hasenat devrimiz geçmiş olsun” demiş ve ağlamaya başlamıştı. Hz. Abdurrahman, o kadar müteessir olmuştu ki, önündeki iftarını unutmuştu.
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


 3. #13
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.978
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 533 + 29699


  Cevap: HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (Radıyallahü Anh)

  Halife Ömer (r.a.) Şam’a gidiyordu. Samda tâ’ûn (yani veba hastalığı) olduğu işitildi. Yanında bulunanların bazısı, Şam’a girmiyelim, dedi. Bir kısmı da, “Allahü teâlâ’nın kaderinden kaçmıyalım” dedi. Halife de, “Allahü teâlânın kaderinden, yine O’nun kaderine kaçalım, şehre girmiyelim.

  Birinizin bir çayırı ile, bir çıplak kayalığı olsa, sürüsünü hangisine gönderirse, Allahü teâlânın takdiri ile göndermiş olur” buyurdu. Sonra Abdurrahman bin Avf’ı (r.a.) çağırıp sen ne dersin? buyurunca Resûlullah (s.a.v.) den işittim:

  “Vebâ olan yere girmeyiniz ve veba olan bir yerden başka bir yere gitmeyiniz, oradan kaçmayınız”

  buyurmuştu, dedi. Halife de: “Elhamdülillah, benim sözüm hadîs-i şerîfe uygun oldu” deyip Şam’a girmediler. Veba bulunan yerden dışarı çıkmanın yasak edilmesine sebep, sağlam olanlar çıkınca, hastalara bakacak kimse kalmaz, helâk olurlar, Vebalı yerde kirli hava, (yani mikroplu hava, veba basilleri), herkesin içine yerleşince, kaçanlar hastalıktan kurtulamaz ve hastalığı başka” yerlere götürmüş, bulaştırmış olurlar.

  Hadîs-i şerîflerde buyuruluyor ki; “Veba hastalığı bulunan yerden kaçmak, muharebede kâfir karşısından kaçmak gibi, büyük günahtır.” Muhyiddin-i A’rabî: “Belâlardan, tehlikeden gücünüz yettiği kadar sakınınız. Çünkü takat getirilemeyen, dayanılamayan şeylerden uzaklaşmak Peygamberlerin âdetidir” buyurmaktadır.
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


 4. #14
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.978
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 533 + 29699


  Cevap: HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (Radıyallahü Anh)

  Hz. Abdurrahman bin Avf, Resûl-i Ekrem’in en yakın Eshâbındandı. O’nun Resûl-i Ekrem’e muhabbeti, hizmeti, O’nun yolunda fedâkârlığı bitip tükenmezdi. Uhud muharebesinde Resûlullahı müdafaa için kendisini nasıl fedâya hazır olduğu, aldığı yaralardan anlaşılmaktadır.

  Hz. Abdurrahman kendisi naklediyor:
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yola çıktılar, kendilerini takib ettim. Hurmalık bir yere girdiler ve yere kapanarak secdeye vardılar. Bu secdeleri o kadar uzadı ki, kendi kendime, Aman Yâ Rabbî! dedim.

  Acaba Resûl-i Ekrem’e bir hal mi oldu? diyerek büyük bir korku ile ilerledim. Kendisine yaklaştım ve yanına oturdum. Resûl-i Ekrem başlarını kaldırdılar. “Sen kimsin” buyurdular.

  “Ben Abdurrahman’ım” dedim. “Bir şey mi oldu?” buyurdular. Hayır, yâ Resûlallah secdeye kapandınız ve secdeniz o kadar uzadı ki size bir hal olmasından endişe ettim. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki:

  “Cibrîl-i Emin geldi, şunu müjdeledi: “Yâ Muhammed! Kim ki, sana, salât ve selâm getirirse Cenâb-ı Hakkın mağfiret ve selâmına nail otur” dedi. Ben de bu müjdeye karşı secde-yi şükrana kapandım.
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


 5. #15
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.978
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 533 + 29699


  Cevap: HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (Radıyallahü Anh)

  Hz. Abdurrahman bin Avf, Resûlullahın âhirete teşriflerinden sonra O’nunla geçirdiği günleri hatırlayarak daima ağlar. O’nun sohbetinden mahrum olduktan sonra kendisi için dünyânın hiçbir kıymeti kalmadığını söylerdi.Hz. Âişe’nin (r.anha) bildirdiğine göre, Resûlullah hanımlarına: “Benden sonraki haliniz beni düşündürüyor.

  Benden sonra ne olursunuz, insanlar size nasıl davranırlar. Sizin geçiminizi üslenecek olanlar sabırda kâmil olan ve sıddîklığı huy edinenlerdir.” buyurdu. Hz. Aişe der ki, “Resûlullah sabır ediciler ve sıddîklar” sözünden, sadaka verenler ve iyilik edenleri kastetmiştir.

  Çünkü sözün akışı, hanımlarının geçimi ile ilgili idi. Sonra Hz. Âişe Ebû Seleme bin Abdurrahman’a, (Abdurrahman bin Avf’ın oğlu olup, Tabiînin büyüklerinden olan Ebû Seleme’ye) teşekkür ve kadirşinaslık olarak:

  “Allahü teâlâ babanı Cennetteki Selsebil pınarlarından içirsin” diye duâ etti. Çünkü Abdurrahman bin Avf (r.a.) mü’minlerin annesi olan Resûlullahın hanımlarına çok iyilik ve ikramda bulunurdu. Bir bağını kırkbin altına satıp, hepsini onlara hediye etmişti.

  Hz. Ömer: “Abdurrahman müslümanların büyüklerinden biridir” buyurdu. Hz. Ali ise Resûlullahdan duydum. Abdurrahman bin Avf’a: “Göktekiler ve yerdekiler katında sen emînsin” buyurdu.

  Hz. Abdurrahman son derece kerim idi, cömertti. O’nun serveti arttıkça, cömertliği de o nisbette artmaya devam ediyordu. Berâe sûresi nazil olup Eshâb-ı kirâm sadaka ve hayrata teşvik olundukları zaman, Hz. Abdurrahman malının yarısı olan 4 bin dirhemi hemen dağıtmış ve binlerce altınını hayır işlerine vakfeylemişti.
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


 6. #16
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.978
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 533 + 29699


  Cevap: HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (Radıyallahü Anh)

  Hz. Abdurrahman, servetiyle birçok köleleri azad ettirmiş, bunlar için binlerce dinar sarf etmişti. Hz. Abdurrahman servet sahibi olmasının ona ahirette bir noksanlık vermemesini düşünüyordu.

  Onun için bir gün, Hz. Ümmü Seleme’ye şu sözleri söylemişti: “Malın çokluğu helake sebep olur. Bundan endişe ediyorum” Hz. Ebû Seleme ise ona şu cevabı vermişti: “Fakat Allah yolunda sarf olunan mal böyle değildir.”
  Nevfel bin İyas el-Hüzeli anlatır:

  Abdurrahman bin Avf bizimle oturuyordu. Ne hoş sohbet bir zât idi.

  Birgün bizi evine götürdü. Bize bir tepsi getirdi, içinde ekmek ve et vardı. Ağladı. Ey Ebû Muhammed, seni ağlatan nedir? dedik. Dedi ki:

  “Resûlullah vefât etti, fakat kendisi ve ehli arpa ekmeğinden bir defa olsun doyunca yemedi. Biz sonumuzun hayırlı olup olmıyacağını bilmiyoruz.”

  Resûlullah efendimiz: “Abdurrahman bin Avf, Cennete emekliye emekliye girer” buyurdu. Bunu duyduktan sonra hep korkardı. Resûlullahın huzuruna vardı ve:

  “Allaha karz-ı hasen (borç) ver! Bu sayede ayakların çözülür” emrini aldı. Sonra Cebrâîl aley-hisselâm geldi. Resûlullaha şöyle dedi: “İbni Avf’e söyle, misafir ağırlasın. Fakirleri doyursun! Kendisinden birşey isteyen muhtaçları boş çevirmesin! Bunları yaparsa içinde bulunduğu durumuna (yani Zenginliğinin hakkını vermeğe) keffaret olur.”
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


 7. #17
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.978
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 533 + 29699


  Cevap: HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (Radıyallahü Anh)

  Dûmet-ül-cendel’e giden orduya, Resûlullah’ın emriyle kumandanlık yaptı. Hicretin altıncı yılında Şaban ayında gönderilmiştir. Dûmet-ül-cendel, Tebûk şehrinin yakınında olup büyük bir panayır ve ticâret merkezi idi. Abdullah bin Ömer der ki; “Resûlullah efendimiz Abdurrahman bin Avf’ı (r.a) yanına çağırıp ona:

  “Hazırlan! Ben, seni bugün veya yarın sabah inşaallah, askerî birliğin başında göndereceğim” buyurdu. Sabah namazını mescidde kıldıktan sonra Peygamberimiz, geceleyin Dûmet-ül-Cendete hareket etmesini ve oranın halkını İslâmiyyete davet eylemesini Abdurrahman bin Avf’a emretti ve buyurdu ki:

  “Cenâb-ı Hak sana Dûmen’in fethini nasib ederse, ileri gelenlerinden birinin kızı ile evlen!” Bu ordu yediyüz kişi idi. Bunlar seher vakti, Medine dışında, Cürüfteki karargahlarında toplandılar. Peygamberimiz, Addurrahman bin Avf’ın geri kaldığını görünce: “Arkadaşlarından niçin geri kaldın?” diye sordu.

  Abdurrahman bin Avf: “Yâ Resûlallah, en son görüşmemin, konuşmamın sizinle olmasını istedim. Yolculuk elbisem üzerimdedir” dedi.
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


 8. #18
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.978
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 533 + 29699


  Cevap: HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (Radıyallahü Anh)

  Hz. Abdurrahman bin Avf, başına siyah, pamuklu kalın bezden gelişi güzel bir bez sarmıştı. Peygamberimiz onu önüne oturtturup, sarığını eliyle çözüp tekrar sardı. Sarığın ucunu onun omuzunun ortasından sarkıttı.

  Ve“Ey İbni Avf! İşte sarığını böyle sar!” buyurdu. Daha sonra Resûlullah efendimiz eline bir sancak vererek ve“Ey İbni Avf! Hepiniz Allah yolunda harp ediniz. Allah’a karşı küfür edenlerle çarpışınız!” buyurarak onu uğurladı.
  Abdurrahman bin Avf Medine’den hareket edip, Dûmet-ül-Cendel’e gelince üçgün kaldı. Halkı İslâmiyete davet etti.

  Onlar “Biz kılıçtan başka bir şey vermeyiz” dediler, İslâmiyeti kabul etmekten kaçındılar. Daha sonra Asbağ bin Amr el-Kelbî, müslüman oldu.

  Kendisi Hıristiyan olup Dümet-ül-Cendel halkının kralı idi. Asbağ müslüman olduktan sonra kavminden çok kimseler de müslüman oldular.

  Abdurrahman bin Avf, durumu Peygamber efendimize mektûb yazarak bildirdi Bu yazıyı Râfi bin Mükeys’le Medine’ye gönderdi. Peygamberimiz mektuba verdiği cevapta Asbağ’ın kızı Tümâdır’la evlenmesini yazdı.

  Bunun üzerine Abdurrahman bin Avf, Tümadır’la evlendi. Daha sonra birliğinin başında, yeni zevcesi Tümadır’
  la Mekke’ye döndü. Tümadır, Abdurrahman bin Avf’ın oğlu Ebû Sefeme’nin annesidir. Ebû Seleme, büyük fıkıh âlimlerindendir.


  KAYNAKLAR

  1) Tabakât-ı İbn-i Sa’d, cild-3, sh-872) Herkese Lâzım Olan İmân sh-983)

  Üsûdül-gâbe, cild-3, sh-313
  4) El-İsâbe, cild-2, sh-4165) El-İstiâb, cild-2, sh-3936)

  Metâli-ün-nücüm, cild-1, sh-239
  7) Kâmûs-ul-a’lâm, cild-4, sh-30723)

  Müsned-i Ahmed bin Hanbel, cild-1, sh-190
  10)

  Buhârî Fedâil-us-sahabe
  11) Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye sh-978
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222