Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  afyon
  Mesajlar Mesajlar
  750
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 114 + 4350


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Siyer- i nebi testi (50 soru)

  SİYER-İ NEBİ DENEME TESTİ


  1- Hz Muhammedin(s.a.v) doğum yıldönümü İslam aleminde hangi kandil gecesi ile kutlanır ?
  a-) Kadir b-) Regaip c-) Mevlüd d-) Berat

  2- Hz Muhammed (s.a.v) anne tarafından kureyş kabilesinin hangi kolundandır ?
  a-)Zühreoğulları b-)Haşimogulları c-) Neccaroğulları d-) Abdimenafoğulları

  3- Kabeye gelen hacıları konuklattırıp ağırlamak vazifesine ne ad verilir ?
  a-)Hicabe b-)Liva c-) Sikaye d-) Rifade

  4- Hz Muhammedin(s.a.v) babaannesinin ve ananesinin isimleri nelerdir ?
  a-)Fatıma-Beyza b-)Fatıma-Berre c-) Meysere-Habibe d-) Zeynep-Nesibe

  5- Hz Muhammedin(s.a.v) süt annesi Hz Halime hangi kabiledendir.?
  a-)Sadoğulları b-)Zühreoğulları c-) Haşimoğulları d-) Neccaroğulları

  6- Hz Muhammedin(s.a.v) ismini kim koymuştur?
  a-)Hz Amine b-)Ebu Talip c-) Abdülmüttalip d-)Varaka bin Nevfel

  7- Hz Muhammedin(s.a.v) annesi ve babası nerede vefat etmişlerdir?
  a-)Mekke-Medine b-)Ebva-Mekke c-)Ebva-Şam d-)Ebva-Medine

  8- Hz Muhammedin(s.a.v) ilk süt annesi kimdir ?
  a-)Halime b-)Ümmü Eymen c-)Süveybe d-)Üneyse

  9- Haram aylarında yapılan savaşlara ne ad verilir ?
  a-)Ficar b-)Gazve c-)Seriyye d-)Buas

  10-Hz Muhammedin(s.a.v) dedesi yanında iken bakımını kim üstlenmiştir ?
  a-)Meysere b-)Fatıma c-)Şifa Hatun d-)Ümmü Eymen

  11-Peygamberimizin Hz Hatice (r.anhe) ile yapmış olduğu nikahı kim kıymıştır ?
  a-)Ebu Talip b-)Varaka bin Nevfel c-)Hüveylid d-)Hz Ebu Bekir

  12-Hz Muhammedin(s.a.v) hangi çocuğu Hz Haticeden doğmamıştır ?
  a-)Fatıma b-)Rukiye c-)İbrahim d-)Abdullah

  13- Hz Muhammed (s.a.v) ilk evliliğini ;kendinden onbeş yaş büyük ,iki defa evlilik yapmış ,iki çocuğu
  bulunan Hz Hatice ile niçin yapmıştır ?
  a-)Ahlakı b-)Zenginliği c-)Asaleti d-)Güzelliği

  14-Peygamberimizin hangi iki çocuğu bisetten evvel vefat etmişlerdir?
  a-)Kasım-İbrahim b-)Kasım-Abdullah c-)Kasım-Zeynep d-)İbrahim-Zeynep

  15-Peygamberimizin yapmış olduğu küçük hatalara ne denir?
  a-)Zelle b-)Günah c-)Mekruh d-)Haram

  16-Peygamberimizin bisetten evvel hira mağarasında yapmış olduğu ibadet şekline ne denir?
  a-)Sevap b-)Sünnet c-)Tahannüs d-)Zikir

  17-Aşereyi Mübeşşere kime denir?
  a-)İlk Müslümanlara b-)Muhacirlere c-)Ensara d-)Cennetle Müjdelenenlere

  18-Muhacir kimlere denir?
  a-)Sahabe çocuklarına b-)Medineli Müslümanlara c-)Cihat edenlere d-)Hicret eden Müslümanlara

  19-Kuran-ı Kerim ayetlerinin peygamberimize indiriliş gecesi hangi surede anlatılmaktadır?
  a-)Alak Suresi b-)Müddessir Suresi c-)Kadir Suresi d-)Fatiha Suresi

  20-İlk Müslümanlar nerede toplanıp İslam dinini öğrenmeye çalışıyorlardı?
  a-)Darul Erkamda b-)Kabede c-)Safa Tepesinde d-)Peygamberimizin evinde

  21-Senetül Hüzün (Hüzün Senesi) hangi olayların meydana gelmesiyle söylenmiştir?
  a-)Boykot hadisesi b-)Hz İbrahimin Ölümü c-)Ebu talip ve Hz haticenin vefatı d-)Uhut yenilgisi

  22-İlk hicret nereye yapılmıştır ?
  a-)Medine b-)Şama c-)Habeşistana d-)Taife

  23-Habeşistana hicret eden birinci kafilenin reisi kimdir?
  a-)Cafer i Tayyar b-)Mazun oğlu Osman c-)Ebu Huzeyfe d-)Avam oğlu Zübeyr

  24-Mekkeli müşrikler boykot kararını hangi yıllar arasında haşimoğullarına uygulanmıştır?
  a-)615-618 b-)610-613 c-)619-622 d-)617-620

  25-Peygamberimiz Taifâe gittiğinde Müslüman olan Ninovalı Hıristiyan köle kimdir?
  a-)Addas b-)Utbe ve Şeybe c-)Zeyd d-)Enes

  26-Peygamberimiz Taiften dönüşünde kimin himayesiyle mekkeye girebilmiştir?
  a-)Ebu Talip b-)Hz Ebu Bekir c-)Cübeyr bin Adiy d-)Mutim bin Adiy

  27- Hz Muhammedin(s.a.v) en büyük mucizesi aşağıdakilerden hangisidir?
  a-)Ayı ikiye ayırması b-)Kuran ı Kerim c-)Miraç Mucizesi d-)Allah ile konuşması

  28-İslam tarihinde yapılan ilk mescid aşağıdakilerden hangisidir?
  a-)Mescid i Nebevi b-)Mescid i Dırar c-)Mescid i Aksa d-)Mescid i Kuba

  29-Peygamberimizin katılmadığı savaşlara ne ad verilir?
  a-)Gazve b-)Seriyye c-)Cihad d-)Sefer

  30-Bedir-Uhut- Hendek savaşları kaç yıllarında olmuştur?
  a-)625-627-628 b-)624-625-628 c-)622-624-627 d-)624-625-627

  31-Bedir yenilgisi sonucu kahrından ölen İslam düşmanı kimdir?
  a-)Ebu Lehep b-)Ebu Cehil c-)As bin Vail d-)Umeyye ibni Halef

  32-Bedir savaşı hangi ayda olmuştur ?
  a-)Safer b-)Muharrem c-)Recep d-)Ramazan

  33-Ebu Süfyanın Müslümanlarla savaşmaktan kaçınarak un çuvallarını atıp kaçtığı gazaya ne ad verilir?
  a-)Beni müstalik b-)Sevük c-)Tebük d-)Beni Nadir

  34-Uhut Savaşında 300 adamıyla Müslümanları savaş meydanında terk eden münafıkların reisi kimdir?
  a-)Abdullah bin Zeyd b-)Abdullah bin Übey c-)Ümeyye bin Halef d-)As bin Vail

  35-Uhut savaşında peygamberimizi canı pahasına savunan kadın sahabe kimdir?
  a-)Hind b-)Sümeyye c-)Nesibe Hatun d-) Şifa Hatun

  36- Taif Muhasarasında düşmana mancınıkla taş atma fikrini kim teklif etmiştir?
  a-)Mişkem b-)Selman ı Farisi c-)Yasir d-)Halit bin Velid

  37-Rıdvan Biatı nerede yapılmıştır?
  a-)Akabede b-)Uhut Savaşında c-)Hudeybiyede d-)Hendek Savaşına

  38-Müslümanlarla Rumlar arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
  a-)Mute b-)Tebük c-)Huneyn d-)Taif

  39-Mute Savaşında şehit düşen en son komutan kimdir?
  a-)Zeyd b-)Cafer i Tayyar c-)Abdullah bin Revaha d-)Halid bin Velid

  40-Müşrikler Müslümanlara hangi savaştan sonra bir daha saldıramamışlardır?
  a-)Uhut b-)Hendek c-)Mute d-)Huneyn

  41-En son hicret eden sahabe kimdir ?
  a-)Hz Ali b-)Hz Sevde c-)Halit bin Velid d-)Hz Abbas

  42-Mekkenin fethi kaç yılında olmuştur ?
  a-)630 b-)632 c-)631 d-)629

  43-Huneyn Savaşında Müslümanların komutanı kimdir?
  a-)Halid bin Velid b-)Ebu Bekir c-)Ebu Süfyan d-)Hz Ali

  44-Huneyn Savaşından sonra Hevazinlilerin reisi Malik nereye sığınmıştır?
  a-)Hayber b-)Tebük c-)Taif d-)Yemen

  45-Münafıkların Kuba mescidinin karşısında yaptıkları mescidin adı nedir?
  a-)Gameme Mescidi b-)Mescid -i Hayf c-) Hz Ali Mescidi d-)Mescid i Dırar

  46-Mescid i Dırar ne zaman yıkılmıştır ?
  a-)Tebük Dönüşü b-)Mekkenin fethi sonrası c-)Huneyn sonrası d-)Hayberin fethi sonrası

  47-Hayberde Müslümanlar kaç kaleyi fethettiler?
  a-)5 b-)6 c-)7 d-)4

  48-Peygamberimiz kaç yılında kimin odasında vefat etmiştir ?
  a-)632-Hz Aişe b-)632-Hz Zeynep bin Cahş c-)630-Hz Fatıma d-)632-Hz Hatice


  49- Hz Muhammedin(s.a.v) cenazesini kim yıkamıştır?
  a-)Hz Ebu Bekir b-)Hz Ömer c-)Hz Ali d-)Hz Osman

  50-Etraftaki kabilelerin heyetler halinde gelip İslam dinine girmelerine ne denir?
  a-)Senetüs Sürür b-)Senetül Vüfüd c-)Senetül Fetih d-)Senetül Hüzün

  Hazırlayan ; Kaşif Sarıçiçek

  Benzer Konular
  Siyer-i Nebi Yarışması'nın üçüncüsü düzenleniyor
  Siyer-i Nebi Yarışması'nın üçüncüsü düzenleniyor Siyer-i Nebi Yarışması'nın üçüncüsü düzenleniyor Anadolu Gençlik Derneği Liseler Komisyonu bu yıl ülke genelinde Siyer-i Nebi Yarışması'nın üçüncüsünü düzenliyor. Yarışmaya yakl
  Siyer-i Nebi Yarışması Ödül Töreni
  Siyer-i Nebi Yarışması Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının bugün bir fetret dönemi yaşadığını belirterek, "Suni sınırlar, parçalanmış kalpler, tel örgülerle ayrılmış ruhlar İslam dünyasını sarmış durumda" ifadelerini
  AGD?den, Liseler arası Siyer-i Nebi yarışması
  AGD?den, Liseler arası Siyer-i Nebi yarışması AGD?den, Liseler arası Siyer-i Nebi yarışması Gençlik Derneği (AGD) Liseler arası Siyer-i Nebi yarışmasıyla gönülleri fethetti. Devamı İçin Tıklayınız...
  Siyer-i Nebi Yarışması'na 13 bin öğrenci başvurdu
  Siyer-i Nebi Yarışması'na 13 bin öğrenci başvurdu Siyer-i Nebi Yarışması'na 13 bin öğrenci başvurdu başvuran yaklaşık 13 bin öğrenci, yarın Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Sultangazi ve Başakşehir'de belirlenen
  Siyer-i Nebi'den Kısa Bir An:DUA
  Siyer-i Nebi'den Kısa Bir An:DUA Peygamber(a.s)o gün çok neşeli idi. Hz. Aişe validemiz, onun bu halini görünce: “Ey Allah’ın Resulü, bana dua et!” dedi. Peygamber Aleyhisselam ona şöyle dua etti: “Allah’ım Ai
  Yazar : Risale Forum
  Konu kasif tarafından (31-03-2017 Saat 13:45 ) değiştirilmiştir.

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222