Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 1/12 1234511 ... SonSon
117 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Risale-i Nur'da Hz. Muhammed (s.a.v.) Bahisleri

  O biçare, şu dehşet içinde meyusane düşünürken, sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırhah, nuranî bir zât peyda olur, ona der:

  “Meyus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o arslan, sana musahhar bir at olur. Hem o darağacı, sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilâç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu gül-ü muhammedî (a.s.m.) denilen latîf çiçeğe inkılâb ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla, uçar gibi, bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte, eğer inanmıyorsan, bir parça tecrübe et; ta doğru olduğunu anlayasın.”


  Sözler-s.58  Benzer Konular
  Risale-i Nur’da Allah'ın (cc) varlığı bahisleri
  Risale-i Nur’da Allah'ın (cc) varlığı bahisleri Allah’ın varlığı ve birliği meselesi, Risâle-i Nur’un da temelini oluşturmuştur Devami...
  Risale-i Nur'dan Damlalar - Hz. Muhammed S.A.V
  Risale-i Nur'dan Damlalar - Hz. Muhammed S.A.V İyi Seyirler... -19908709163331698
  Hz. Muhammed / Risale- i Hamidiye
  Hz. Muhammed / Risale- i Hamidiye “Şu son zamanlarda Mevlâna Hüseyin Cisrî, Suriye’nin en büyük hakîmi, en meşhur uleması olduğu gibi, Manastırlı da bu diyarın en mütebahhir
  Risale-i Nur'un Penceresinden HZ. MUHAMMED (a.s.m.)
  Risale-i Nur'un Penceresinden HZ. MUHAMMED (a.s.m.) Risale-i Nur'un Penceresinden : HZ. MUHAMMED (a.s.m .) "Boyle bedi' bir kainatta, boyle bir Zat lazimdir. Yoksa, kainat ve eflak olmamalidir."
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 2. #2
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Risale-i Nur'da Hz. Muhammed (s.a.v.) Bahisleri

  Allahım, bizi saadet, selâmet, Kur’ân ve iman ehlinden eyle Âmin. Allahım, Efendimiz Muhammed’e ve âline ve ashâbına, Kur’ân’ın ilk indiği günden kıyametin kopmasına kadar onu okuyan herbir okuyucunun okuduğu herbir kelimenin hava dalgalarının aynalarında Rahmân’ın izniyle yansıyan bütün kelimelerinin bütün harfleri sayısınca salât ve selâm et. Ve bunlar adedince, bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün mü’minlere rahmetinle merhamet et, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Âmin. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.


  Sözler-s.68


  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 3. #3
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Risale-i Nur'da Hz. Muhammed (s.a.v.) Bahisleri

  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlar ve ancak Ondan yardım dileriz. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, medih ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Efendimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile âline ve ashâbına ise salât ve selâm olsun.


  Sözler-s.27
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 4. #4
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Risale-i Nur'da Hz. Muhammed (s.a.v.) Bahisleri

  ...sonra teşehhüd edip, oturup, bütün mahlûkatın tahiyyât-ı mübarekelerini ve salâvât-ı tayyibelerini kendi hesabına o Cemîl-i Lemyezel ve Celîl-i Lâyezâle hediye edip ve Resul-i Ekremine selâm etmekle biatını tecdid ve evamirine itaatini izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir etmek için şu kasr-ı kâinatın intizam-ı hakîmânesini müşahede edip Sâni-i Zülcelâlin vahdâniyetine şehadet etmek;

  hem saltanat-ı Rububiyetin dellâlı
  ve mübelliğ-i marziyâtı


  ve kitab-ı kâinatın tercüman-ı âyâtı olan muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmın

  risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak


  ne kadar latîf, nazif bir vazife,

  ne kadar aziz, leziz bir hizmet,

  ne kadar hoş ve güzel bir ubûdiyet,

  ne kadar ciddî bir hakikat

  ve bu fâni misafirhanede bâkiyâne bir sohbet

  ve dâimâne bir saadet olduğunu anlamayan adam, nasıl adam olabilir.  Sözler-s.77
  Yazar : Risale Forum
  Konu Huseyni tarafından (18-01-2014 Saat 22:13 ) değiştirilmiştir.

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 5. #5
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Risale-i Nur'da Hz. Muhammed (s.a.v.) Bahisleri

  BEŞİNCİ HAKİKAT

  Bâb-ı Şefkat ve Ubûdiyet-i Muhammediyedir (aleyhissalâtü vesselâm). İsm-i Mücîb ve Rahîmin cilvesidir.

  Hiç mümkün müdür ki, en ednâ bir haceti en ednâ bir mahlûkundan görüp kemâl-i şefkatle, ummadığı yerden is’âf eden ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlûkundan işitip imdad eden, lisan-ı hâl ve kal ile istenilen herşeye icabet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en büyük bir abdinden, HAŞİYE en sevgili bir mahlûkundan, en büyük hacetini görüp bitirmesin, is’âf etmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin?


  HAŞİYE :

  Evet,

  *bin üç yüz elli sene saltanat süren
  *ve saltanatı devam eden
  *ve ekser zamanda üç yüz elli milyondan ziyade raiyeti bulunan
  *ve hergün bütün raiyeti onunla tecdid-i biat eden
  *ve onun kemâlâtına şehadet eden
  *ve kemâl-i itaatle evamirine inkıyad eden;
  *ve arzın nısfı ve nev-i beşerin humsu, o zâtın sıbğı ile sıbğalansa, yani mânevî rengiyle renklense
  *ve o zât onların mahbub-u kulûbu ve mürebbî-i ervahı olsa,
  *elbette o zât, şu kâinatta tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir.
  *Hem ekser envâ-ı kâinat o zâtın birer meyve-i mucizesini taşımak suretiyle
  *onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa,
  *elbette o zât, şu kâinat Hâlıkının en sevgili mahlûkudur.

  *Hem bütün insaniyet, bütün istidadıyla istediği bekà gibi bir haceti ki,
  *o hacet ise, insanı esfel-i sâfilînden âlâ-yı illiyyîne çıkarıyor;
  *elbette o hacet, en büyük bir hacettir
  *ve en büyük bir abd, umumun namına onu Kàdıyu’l-Hâcâttan isteyecek.


  |Sözler-s.109|
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 6. #6
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Risale-i Nur'da Hz. Muhammed (s.a.v.) Bahisleri

  Evet, meselâ hayvanatın zayıflarının ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda görünen lûtuf ve suhuleti gösteriyor ki, şu kâinatın Mâliki, nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahîmâne bir şefkat, hiç kabil midir ki, mahlûkatın en efdalinin en güzel duasını kabul etmesin? Bu hakikati On Dokuzuncu Sözde izah ettiğim vech ile, şurada dahi mükerreren şöyle beyan edelim:

  Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş! Hikâye-i temsiliyede demiştik: “Bir adada bir içtima var. Bir yâver-i ekrem bir nutuk okuyor.” Onun işaret ettiği hakikat şöyledir ki:

  Gel, bu zamandan tecerrüt edip, fikren Asr-ı Saadete ve hayalen Ceziretü’l-Araba gidiyoruz. Ta ki, Resul-i Ekremi (aleyhissalâtü vesselâm) vazife başında ve ubûdiyet içinde görüp ziyaret ederiz.

  Bak:

  O zât nasıl ki risaletiyle, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür.
  Onun gibi, ubûdiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve Cennetin vesile-i icadıdır.

  İşte, bak:

  O zât öyle bir salât-ı kübrâda, bir ibadet-i ulyâda saadet-i ebediye için dua ediyor ki;
  güya bu cezire, belki bütün arz onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder.
  Çünkü, ubûdiyeti ise, ona ittiba eden ümmetin ubûdiyetini tazammun ettiği gibi,
  muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın sırr-ı ubûdiyetini tazammun eder.


  |Sözler - s.110|
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 7. #7
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Risale-i Nur'da Hz. Muhammed (s.a.v.) Bahisleri

  Hem o salât-ı kübrâyı öyle bir cemaat-i uzmâda kılar, niyaz ediyor ki, güya benî Âdemin Hazret-i Âdem’den asrımıza, belki kıyamete kadar bütün nuranî ve kâmil insanlar ona tebaiyetle iktida edip duasına âmin derler. HAŞİYE


  HAŞİYE :

  Evet, münacat-ı Ahmediye (a.s.m.) zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salâtları ve salâvatları onun duasına bir âmin-i daimî ve bir iştirak-i umumîdir. Hattâ ona getirilen herbir salâvat dahi, onun duasına birer âmindir. Ve ümmetinin herbir ferdi, herbir namazın içinde ona salât ve selâm getirmek ve kametten sonra Şafiîlerin ona dua etmesi, onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumî bir âmindir. İşte, bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisan-ı hâliyle, bütün kuvvetiyle istediği bekà ve saadet-i ebediyeyi, o nev-i beşer namına zât-ı Ahmediye (a.s.m.) istiyorve beşerin nuranî kısmı, onun arkasında âmin diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki, şu dua kabule karîn olmasın?


  |Sözler - s.111|

  Yazar : Risale Forum
  Konu Huseyni tarafından (13-01-2014 Saat 06:59 ) değiştirilmiştir.

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 8. #8
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Risale-i Nur'da Hz. Muhammed (s.a.v.) Bahisleri

  Bak:

  Hem öyle bekà gibi bir hacet-i amme için dua ediyor ki,
  değil ehl-i arz, belki ehl-i semâvât,
  belki bütün mevcudat niyazına iştirak edip lisan-ı hâl ile
  “Oh, evet, yâ Rabbenâ! Ver, duasını kabul et, biz de istiyoruz” diyorlar.

  Hem bak,

  *öyle hazinâne,
  *öyle mahbubâne,
  *öyle müştakane,
  *öyle tazarrukârâne saadet-i bakiye istiyor ki,
  *bütün kâinatı ağlattırıp duasına iştirak ettiriyor.  |Sözler - s.111|

  Yazar : Risale Forum
  Konu Huseyni tarafından (13-01-2014 Saat 19:37 ) değiştirilmiştir.

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 9. #9
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Risale-i Nur'da Hz. Muhammed (s.a.v.) Bahisleri

  Bak:

  Hem öyle bir maksat,
  öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki,
  insanı ve bütün mahlûkatı

  esfel-i sâfilîn olan

  *fena-yı mutlaka sukuttan,
  *kıymetsizlikten,
  *faidesizlikten,
  *abesiyetten,

  âlâ-yı illiyyîn olan

  *kıymete,
  *bekàya,
  *ulvî vazifeye,
  *mektubât-ı Samedâniye olması derecesine çıkarıyor.  |Sözler - s.111|

  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 10. #10
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Risale-i Nur'da Hz. Muhammed (s.a.v.) Bahisleri

  Bak:

  Hem öyle yüksek bir fizâr-ı istimdatkârâne ile istiyor
  ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârâne ile yalvarıyor ki,

  *güya bütün mevcudata,
  *semâvâta,
  *Arşa işittirip,
  *vecde getirip,
  *duasına “Âmin, Allahümme âmin” dedirtiyor. HAŞİYE


  HAŞİYE:
  Evet, şu âlemin Mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bilmüşahede

  *şuurâne,
  *alîmâne,
  *hakîmâne olduğu halde,

  *hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o Mutasarrıf,
  *kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekâtına şuuru ve ıttılaı bulunmasın.

  *Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o Mutasarrıf-ı Alîm,
  *o ferd-i mümtazın harekâtına ve daavâtına (dualarına) ıttılaı bulunduğu halde,
  *ona karşı lâkayt kalsın, ehemmiyet vermesin.

  *Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o Mutasarrıf-ı Kadîr-i Rahîm,
  *onun dualarına lâkayt kalmadığı halde, o duaları kabul etmesin.

  Evet, zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) nuruyla âlemin şekli değişti.
  İnsan ve bütün kâinatın mahiyet-i hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkişaf etti.

  Ve göründü ki, şu kâinatın mevcudatı, esmâ-i İlâhiyeyi okutan

  *birer mektubât-ı Samedâniye,
  *birer muvazzaf memur
  *ve bekàya mazhar kıymettar ve mânidar birer mevcutturlar.

  Eğer o nur olmasaydı,

  *mevcudat fena-yı mutlaka mahkûm
  *ve kıymetsiz,
  *mânâsız,
  *faydasız,
  *abes,
  *karma karışık,
  *tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı.

  İşte, şu sırdandır ki, insanlar zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) duasına âmin dedikleri gibi,
  Arş ve ferş ve serâdan Süreyyaya kadar bütün mevcudat,
  onun nuruyla iftihar edip alâkadarlık gösteriyorlar.

  *Zaten ubûdiyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) ruhu, duadır.
  *Belki kâinatın harekâtı ve hidemâtı, bir nevi duadır.
  *Meselâ, bir çekirdeğin hareketi, Hâlıkından, bir ağaç olmasına bir nevi duadır.


  |Sözler - s.111|
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

Sayfa 1/12 1234511 ... SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

112, 113, 146, 154, 157, 159, 160, 161, 600, açacak, adedince, aklı, alâküllihal, aldatmaz, aldıkları, âlemleri, âmî, andan, anlamıyorlar, araf, arkadaşı, arz, asfiya, asra, âyine, bahisleri, bahusus, bildirip, bildirir, bile, bilimin, bilmüşahede, binaen, bizleri, budur, bulamaz, burcu, çavuş, cemiyetli, cihanı, çoklar, çoktur, cömertlik, çıplak, daire, der, dünyaperest, düğü, edenleri, edepli, edilsin, ediyorlar, ellerinde, elzemdir, emsal, envârı, ettiğimiz, faideleri, fikrini, gelmiş, getirmeliyiz, gibi, gideceksiniz, gideceğini, girdim, gitmiş, gökteki, görmeye, güzelliği, hakikatine, hakkaniyeti, haktan, halka, hâlıkını, hararet, hasletlerin, havas, hayalen, hayrette, haşirde, hicr, hilkat, huşû, icadı, ihata, ile, imaniye, imaniyeyi, istedin, istediğini, itham, işaret, iştir, kafasını, kaldıracak, kalmamış, kalsı, kamer, kanunları, kaybedecek, kebiri, kebirin, kendilerini, kesretli, kitabını, konuşmak, kudretine, küfrü, kuvvetle, kırka, kısımdan, kıymetini, kıymetsiz, libası, lisanı, lütuf, lüzumu, malûmdur, masnuatı, medarı, mehasini, memlekete, meramı, meselâ, meselede, mevcudat, misafirhanesi, misli, muazzam, muhabbete, muhakkak, muhaldir, muhammed, muhammediyenin, mümkü, mürşidi, müstehak, müttefik, müş, nihayet, nura, nurda, nurlandıran, olduğuna, oradan, rabbinin, rahatla, risale-i, risale-i nur, risâlei, risaleti, rububiyeti, s.a, sana, sav, sayan, sekiz, semeresi, sen, sergiler, sirâcı, sohbete, söylemiş, sultana, suretle, susuz, tamamıyla, tasavvur, teşhir, tokat, toplansa, ücretleri, uhrevî, vahy, vesveseler, veyahut, yapması, yetimler, yüzleri, yıldızlara, yıldızları, zelzele, zeminde, zira, şevk, şeye, şeylerle, şeytanları

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222