7 sonuçtan 1 ile 7 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Mesajlar Mesajlar
  19
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 59 + 80


  Risale-i Nur da Sünnet - Sünnetten ne anlıyoruz?

  Sünnetinin ne olduğunu açık manasıyla herkes bilir, ben yine alt tarafa örfü nasta bilinen şeklini yazacam. Ancak risale-i nurda sünnet nasıldır, farklılık varmıdır, bu konuda isterseniz beyin fırtınası yapalım.. hadii..

  SÜNNET
  Lugatte adet, tarikat demektir. Fıkıhta: "Resulü Ekrem (s.a.v) efendimiz tarafından farz ve vacip olmaksızın bazan terk edilmek üzere iltizam buyurulmuş olan herhangi bir fiil ve harekettir. Bu fiil ve hareket, ibadet kabilinden ise "Sünneti Hüda", Resulu ekreme mahsus adeti seniye kabilinden ise "Sünneti zevait" adını alır.
  Usul ıstılahınca sünnet ise Nebiyyi Zişan hazretlerinden sudur eden sözler ile kasdi fiillerden ve takrirlerden harhangi biridir.
  Resulü Ekrem'in mübarek sözlerine "Sünneti kavliye", fiillerine "Sünneti fiiliye" yapıldığını gördüğü bir şeye karşı sükut edip red ve inkar buyurmaması da bir "Sünneti takririye" dir ki, o şeyin cevazına delalet eder, sünnetin Cem'i; sünen'dir.
  Evet aslında sünnetin zahir manası bu; birde bizim risalelerde gördüğümüz aslında yukardakilerin içinde olan, ama bilinmeyen, yada yabani kaldığımız sünneti merak ediyor ve soruyorum.. buyrun..dinliyoruz..
  hidayet ve istikametten ayırma Allahım..

  Benzer Konular
  Jarrar: Kur?an ve Sünnet'in nurlarını Risale-i Nur'da buluyoruz
  Jarrar: Kur?an ve Sünnet'in nurlarını Risale-i Nur'da buluyoruz Jarrar: Kur?an ve Sünnet'in nurlarını Risale-i Nur'da buluyoruz Ürdünlü Jarrar: bizler buraya dünyanın farklı bölgelerinden gelerek farklı olan dillerimiz ile... Devami
  Risale-i Nur'da Sünnet-i Seniyye ve Mehmet Feyzi
  Risale-i Nur'da Sünnet-i Seniyye ve Mehmet Feyzi Risale-i Nur'da Sünnet-i Seniyye ve Mehmet Feyzi Nur'da Sünnet-i Seniyye ve Sultan Feyzi Hazretleri" konulu bir program düzenliyor Devamı İçin Tık
  Sünnet-i Seniyye POSTER Çalışmam (Risale-i Nur)
  Sünnet-i Seniyye POSTER Çalışmam (Risale-i Nur) 15.07.2013 SÜNNET-İ SENİYYE POSTER ÇALIŞMAM
  Ehl-i sünnet İtikadı Risale-i nur Nasıl Tanımlamıştır?
  Ehl-i sünnet İtikadı Risale-i nur Nasıl Tanımlamıştır? Ehlisünnet, bugünkü insanların anladığı şekilde; itikatta Eşari ve Maturudi, amelde ise; Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde olanların genel ve ortak bir adıdır. İslam dünyasının da ana gövdesini ve temel esasını
  Risale-i Nurda Sünnet-i Seniyenin önemi
  Risale-i Nurda Sünnet-i Seniyenin önemi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, YEDİNCİ NÜKTE Sünnet-i Seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur, bir edep bulunmasın. Res
  Yazar : Risale Forum
  Biz Nur’un hizmetinde çalıştıkça hem maişetçe, hem istirahat-ı kalbçe bir genişlik, bir ferah zahir bir surette hissediyoruz. Ben kendimce o kadar hissediyorum ki, nefis ve şeytanım dahi o bedahete karşı hayret ederek sustular.

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Mesajlar Mesajlar
  19
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 59 + 80


  Ynt: Risale-i Nur da Sünnet - Sünnetten ne anlıyoruz?

  hımm acip arkadaşların ilgisi yok.. neden ki.!
  Neyse; Sünnettin doğrusu ne olduğunu yukarda okuduk, ancak risale-i nur bize sünnete farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Nasıl mı? Şöyle :
  Kanita bir manayı ismi ile birde manayı harfi ile bakmak var.. birisiyle bakıldığında dalalet oluyor, diğerşekilde bakıldığında ibadet oluyor. Peygamber (a.s.v) kainata işte ibadet vechi ile bakıyordu.. yani manayı harfiyle...
  Tabi bunlarla ilgilide konuşmak lazım... aktarmak isteyen buyursun.. yoksa ben aktaracam.. >

  Allah şevk ve gayretimizi ziyadeştirsin..
  Yazar : Risale Forum
  Biz Nur’un hizmetinde çalıştıkça hem maişetçe, hem istirahat-ı kalbçe bir genişlik, bir ferah zahir bir surette hissediyoruz. Ben kendimce o kadar hissediyorum ki, nefis ve şeytanım dahi o bedahete karşı hayret ederek sustular.

 3. #3
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Ynt: Risale-i Nur da Sünnet - Sünnetten ne anlıyoruz?

  hımm acip arkadaşların ilgisi yok.. neden ki.!
  sabır abi sabır su an bizler forumla uğrasmaktayız forum henüz tamamlanmadı acdığın konular muhteşem en kısa zamanda acar hepsinede birbir cevap veririz inşallah
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....) 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2006
  Mesajlar Mesajlar
  49
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 61 + 122


  Ynt: Risale-i Nur da Sünnet - Sünnetten ne anlıyoruz?

  Senin ikinci sualin olan, mânâ-yı ismî ile mânâ-yı harfînin bahsi ise, ilm-i nahvin umum kitapları başlarında o mesele izah edildiği gibi, ilm-i hakikatin Sözler ve Mektubat’lar namındaki risalelerinde temsilâtla kâfi beyanat vardır. Senin gibi zeki ve müdakkik bir zata karşı, fazla izahat fazla oluyor.
  Sen aynaya baksan, eğer aynayı şişe için bakarsan, şişeyi kasten görürsün. İçinde Refet’e tebeî, dolayısıyla nazar ilişir. Eğer maksat, mübarek simanıza bakmak için aynaya baktın;sevimli Refet’i kasten görürsün, "Yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan Allah’ın şânı ne yücedir." Mü’minûn Sûresi: 23:14. dersin. Ayna şişesi tebeî, dolayısıyla nazarın ilişir. İşte birinci surette ayna şişesi mânâ-yı ismîdir; Refet mânâ-yı harfî oluyor. İkinci surette ayna şişesi mânâ-yı harfîdir, yani kendi için ona bakılmıyor, başka mânâ için bakılır ki, akistir. Akis mânâ-yı ismîdir. Yani - Mânâsı kendisine delâlet eder- olan târif-i isme bir cihette dahildir. Ve ayna ise -Mânâsı başkasına delâlet eder- olan harfin târifine mâsadak olur.
  Kâinat, nazar-ı Kur’âniyle, bütün mevcudatı huruftur, mânâ-yı harfiyle başkasının mânâsını ifade ediyorlar. Yani, esmâsını, sıfâtını bildiriyorlar. Ruhsuz felsefe, ekseriya mânâ-yı ismiyle bakıyor, tabiat bataklığına saplanıyor. Her neyse...
  Yazar : Risale Forum
  ***"Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celb et. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et.!!!!!!!!

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Mesajlar Mesajlar
  19
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 59 + 80


  Risale-i Nur da Sünnet - Sünnetten ne anlıyoruz?

  Sünneti seniyeye zımnı işaret eder.. yada bana öyle geliyor.. la teşbih vela temsil... neyse.. kafam aslında şuan durgun ama yinede aktarayım..
  Emirdağ Lahikası l -91
  Hattâ İlm-i Mantık’ta “kaziye-i makbule” tabir ettikleri; yani büyük zâtların delilsiz sözlerini kabul etmektir. Mantıkça yakîn ve kat’iyyeti ifade etmiyor; belki zann-ı galible kanaat verir. İlm-i Mantık’ta bürhan-ı yakînî, hüsn-ü zanna ve makbul şahıslara bakmıyor, cerhedilmez delile bakar ki; bütün Risale-i Nur hüccetleri, bu bürhan-ı yakînî kısmındandır. Çünki ehl-i velayetin amel ve ibadet ve sülûk ve riyazetle gördüğü hakikatlar ve perdeler arkasında müşahede ettikleri hakaik-i imaniye, aynen onlar gibi Risale-i Nur ibadet yerinde, ilim içinde hakikata bir yol açmış; sülûk ve evrad yerinde, mantıkî bürhanlarla ilmî hüccetler içinde hakikat-ül hakaika yol açmış; ve ilm-i tasavvuf ve tarîkat yerinde, doğrudan doğruya İlm-i Kelâm içinde ve İlm-i Akide ve Usûl-üd Din içinde bir velayet-i kübra yolunu açmış ki; bu asrın hakikat ve tarîkat cereyanlarına galebe çalan felsefî dalaletlere galebe ediyor, meydandadır.
  Teşbihte hatâ olmasın, nasılki Kur’anın gayet kuvvetli ve mantıkî hakikatı, sair dinleri felsefe-i tabiiyenin savletinden ve galebesinden kurtarıp onlara bir nokta-i istinad oldu; taklidî ve aklın haricindeki usûllerini de bir derece muhafaza etti. Aynen öyle de: Bu zamanda onun bir mu’cizesi ve nuru olan Risale-i Nur dahi, felsefe-i maddiyeden gelen dehşetli dalalet-i ilmiyeye karşı avam-ı ehl-i imanın taklidî olan imanlarını, o dalalet-i ilmiyenin savletinden kurtarıp, umum ehl-i imana bir nokta-i istinad ve yakın ve uzaklarda olanlara dahi, zabtedilmez bir kal’a hükmüne geçmiştir ki; bu emsalsiz dehşetli dalaletler içinde, yine avam-ı mü’minînin imanını şübhelerden ve İslâmiyetini hakikatsızlık vesveselerinden muhafaza ediyor.
  Evet her tarafta, hattâ Hind ve Çin’de ehl-i iman, bu zamanın çok dehşetli dalaletinin galebesinden; acaba İslâmiyet’te bir hakikatsızlık mı var ki, sarsılmış diye şübheye ve vesveseye düştüğü vakit birden işitir ki; bir risale çıkmış, imanın bütün hakikatlarını kat’î isbat eder, felsefeyi mağlub edip zındıkayı susturuyor, diye anlar. Birden o şübhe ve vesvese zâil olup imanı kurtulur ve kuvvet bulur.
  Yani Farklı bir bakış açısı.. mesela o hassa nurlarda var..
  Yazar : Risale Forum
  Biz Nur’un hizmetinde çalıştıkça hem maişetçe, hem istirahat-ı kalbçe bir genişlik, bir ferah zahir bir surette hissediyoruz. Ben kendimce o kadar hissediyorum ki, nefis ve şeytanım dahi o bedahete karşı hayret ederek sustular.

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Mesajlar Mesajlar
  19
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 59 + 80


  Risale-i Nur da Sünnet - Sünnetten ne anlıyoruz?

  Lemalar 327
  Burda da yine sünnetin farkları bahsedilir, yani diğer mesleklerden ayıran hassa, sünnet bilinir, bilindiği zannedilir... Doğrusu; O meretebeye çıkılmaz, ama onurdan istifadenin yolu ona benzemektir.. İşte sahabelirin durumu; en büyük veli en küçük sahabiye yetişemiyor... sünnetin seniyeyi bununla anla..
  İkincisi: Âlem-i İslâmın şecere-i kübrasının menşei, çekirdeği, hayatı, medarı olan mahiyet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm’ın fevkalâde istidad ve cihazatıyla, âlem-i İslâmiyetin maneviyatını teşkil eden kudsî kelimatı, tesbihatı, ibadatı en evvel bütün manalarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyat-ı ruhiyesini düşün; habibiyet derecesine çıkan ubudiyet-i Muhammediyenin (A.S.M.) velayeti, sair velayetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla!
  Bir zaman bir tek tesbihin, bir tek namazda, Sahabelerin tarz-ı telakkisine yakın bir surette bana inkişafı, bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü. Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Demek bidayet-i İslâmiyede kelimat-ı kudsiyenin verdiği feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. Tazeliği haysiyetiyle başka bir letafeti, bir taraveti, bir lezzeti var ki; gaflet perdesi altında mürur-u zamanla gizlenir, azalır, perdelenir. Zât-ı Muhammediye (A.S.M.) ise, onları menba-ı hakikîsinden (Zât-ı Akdes’ten) turfanda, taze olarak, fevkalâde istidadıyla almış, emmiş, massetmiş. Bu sırra binaen o zât; bir tek tesbihten, başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir.

  Neam; doğrusu nurları okuyarak zahirden hakikete geçmek mümkün, acz, fakr,tefekkür...(ihtiyacını hissetmek).. çalışmak lazım..

  Yazar : Risale Forum
  Biz Nur’un hizmetinde çalıştıkça hem maişetçe, hem istirahat-ı kalbçe bir genişlik, bir ferah zahir bir surette hissediyoruz. Ben kendimce o kadar hissediyorum ki, nefis ve şeytanım dahi o bedahete karşı hayret ederek sustular.

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Mesajlar Mesajlar
  19
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 59 + 80


  Risale-i Nur da Sünnet - Sünnetten ne anlıyoruz?

  Mektubat 83


  Doğrusu en büyük velayet belli,gel görki insanlar boş durmuyor, bize istikametten ayırmasın düşer.. esasatı sünneti seniye demiştik.. bakın kimler buna uymuş ve ne mertebedeymiş..

  İKİNCİ MES’ELE-İ MÜHİMME: Sual: Vahdet-ül Vücud mes’elesi, çoklar tarafından en yüksek makam telakki ediliyor. Halbuki velayet-i kübrada bulunan başta Hulefa-yı Erbaa olmak üzere Sahabeler ve hem başta Hamse-i Âl-i Abâ olarak Eimme-i Ehl-i Beyt ve hem başta Eimme-i Erbaa olarak müçtehidîn ve tâbiînden bu çeşit vahdet-ül vücud meşrebi sarihan görülmemiş. Acaba onlardan sonra çıkanlar daha ileri mi gitmişler, daha mükemmel bir cadde-i kübra mı bulmuşlar?

  ) ne güzel bir sual, doğru bundan daha güzel bir meslek mi var yoksa o meslekler nakıs bir mertebe midir?____________________________________________ _____[quote=KaSıRgA ]

  Kâinat, nazar-ı Kur’âniyle, bütün mevcudatı huruftur, mânâ-yı harfiyle başkasının mânâsını ifade ediyorlar. Yani, esmâsını, sıfâtını bildiriyorlar. Ruhsuz felsefe, ekseriya mânâ-yı ismiyle bakıyor, tabiat bataklığına saplanıyor.  Cevap vermek için geç kaldık ama kusura bakılmasın.
  Evet esasat-ı sünneti seniyeden anlaşılması gereken kainata bakarken mevcudatı bir harf gibi bilmek, başkasının manasını ifade ettiğini anlamaktı.
  Bu güzel bir çiçek, ağaç ta olduğu gibi, hadiselerde de onun izini eserini görmekti. İşte Velayet-i Kübra sahiplerini diğerlerinden mertebe olarak yüksekte tutan bu hakikat olması lazım. İnşaallah bu zamanda da nurlar velayet-i kübra feyizlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor..
  Evet devam..
  Yazar : Risale Forum
  Biz Nur’un hizmetinde çalıştıkça hem maişetçe, hem istirahat-ı kalbçe bir genişlik, bir ferah zahir bir surette hissediyoruz. Ben kendimce o kadar hissediyorum ki, nefis ve şeytanım dahi o bedahete karşı hayret ederek sustular.

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222