Ebu Hureyre (r.a.)’dan:Resulullah (s.a.s.)’den şöyle buyurduğunu duydum:“İlk cennete girecekler üç kişidir:1.Şehid,2.Namuslu, iffete düşkün, çoluk çocuk sahibi olankişi,3.Rabbine karşı ibadetlerini hakkıyla yerine getiren,efendilerinin hakkını tastamam eda eden köle.”“İlk cehenneme girecek üç kişi:1.Zalim Emir (Vali),2.Zekatını vermeyen zengin,3.Kendini beğenmiş kibirli fakir.”Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:“Kıyamet gününde ilk defa davası görülecek olan kişi,şehit düşen kişidir. O kimse getirilecek ve kendineverilen nimetler tarif edilecek, o da onları bir birbilecek ve cevabı verecek. Derken: “Söyle bakalım buhususta ne yaptın?” denecek.“Şehit oluncaya kadar senin yolunda düşmanlaçarpıştım” diye cevap verecek. “Yalan söyledin, sen necesur adammışsın diye çarpıştın. Nitekim öyle dedenildi.” denilecek ve emredilip yüzüstü sürüklenecekve cehenneme atılacaktır.İlim öğrenen ve Kur’an okuyan kişi getirilecek,kendisine verilen nimetler terif edilecek, o da onlarıbilecek ve sonra sorulacak:“Ne yaptın?” Cevap verecek: “İlim öğrendim veöğrettim. Senin rızan için Kur'an okudum.” “Yalansöyledin, ilmi, alim desinler diye öğrendin, Kur’an’ıne güzel okuyucu desinler diye okudun! Nitekim öyle dedenildi” diye azarlanacak, sonra emredilecek, yüzüstüsüründürülüp doğru cehenneme getirilip atılacaktır.Kendisine çok mal verilip zengin kılınan kişi degetirilecek ve verilen nimetler kendisine tarifedilecek, o da onları bilecek. Ve ona: “Bu malları neyaptın?”diye sorulacak. “Senin sevdiğin yollara veyerlere harcadım, infak ettim”diyecek. Ona da: “Yalansöyledin! Sen bunu ne kadar cömert bir insanmışdesinler diye yaptın. Nitekim de öyle denilmiştir.”Denilecek ve emredilip yüzüstü süründürülüp cehennemegötürülüp atılacak.."”Sonra Resulullah (s.a.s.) şöylebuyurdu: “Kıyamet gününde ateşin ilk önce kendilerinisaracağı kişiler işte bu üç kişidir.”