3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Uhud Harbi

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  5.775
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1239 + 95804


  Uhud Harbi

  Uhud'a gelirken Ebva'ya uğrayan Kureyş ordusunda Hind bint-i Utbe'nin, Rasul-u Ekrem (Aleyhissalatu vesselam)'ın annesi Amine'nin kabrini açma teklifinde bulunduğunu... Ama bunu kötü bir çığır açacağını düşünen reislerce bu teklifin hoş görülmediğini…1


  Uhud savaşı öncesi, o sırada Mekke’de bulunan ve İslam olduğunu gizleyen Hz. Abbas’ın (r.a.) Kureyşlilerin bütün askeri hareketlerini gizli bir mektupla Rasulullah’a (Sallallahu aleyhi ve sellem) ulaştırdığını...2


  Uhud harbi öncesi Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’de kalıp şehir savunması yapılmasını istemesine karşın meydan muharebesi fikrini ileri süren heyecanlı grubun başını Hz. Hamza (r.a.)’nın çektiğini... Hatta Efendimize (Sallallahu aleyhi ve sellem) “Sana kitap indirene yemin ederim ki, Medine dışında kılıcımla onlara karşı çıkmadıkça hiçbir şeyi ağzıma koymayacağım” dediğini...3


  Uhud harbinde Habib-i Ekrem’in (Aleyhissalatu vesselam) orduyu üç kısma ayırdığını, bunların:


  1-Muhacirler birliği (Sancaktarı; Musab bin Ümeyr)


  2- Evs kabilesi birliği (Sancaktarı; Üseyd bin Hudayr)


  3- Hazrec kabilesi birliği (Sancaktarı; Habbab bin Münzir) olduğunu...4


  Uhud savaşında Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) bindiği atın isminin Sekb (akan su) olduğunu…5


  Uhud harbinin başlangıcında ortaya fırlayıp er dileyen Kureyş sancaktarı Talha bin Ebi Talha adlı meşhur savaşçının karşısına Hz. Zübeyir bin Avvam’ın (r.a.) çıkarak bir hamlede onu devesinden düşürerek canını cehenneme gönderdiğini. Onun bu kahramanlığı karşısında Zat-ı Risaletpenah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem): “Her Peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim Zübeyir’dir” buyurduğunu...6


  Amr bin Sabit'in (r.a.) Uhud günü Müslüman olup akabinde hemen şehid düştüğünü. Bunun için kendisine "Hiç namaz kılmaksızın cennete giren adam" dendiğini. Aynı durumun Hayber savaşında Yahudilerin çobanı iken gelip İslam'a giren Yesar adlı Habeşli köle gibi bazı müminlere de müyesser olduğunu... 7


  Uhud savaşında bir ara Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) etrafında sadece Talha bin Ubeydullah (r.a.) ile Sad bin Ebu Vakkas (r.a.) kaldığını... Bu çok tehlikeli anlarda Utbe bin Ebu Vakkas adlı kâfirin taş atarak Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) dişini kırdığını... Abdullah bin Şihab adlı bir diğerinin Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) alnını yaraladığını... Abdullah bin Kamie adlı bir azgının da vurduğu iki darbe ile Allah Rasulünün (Sallallahu aleyhi ve sellem) miğferini parçaladığını. Miğferin iki halkasının Habibullah’ın (s.a.v.) mübarek yüzüne saplandığını...8


  Uhud’da bir kılıç darbesiyle mübarek yüzü kanla kaplanan Allah Rasulünün (Sallallahu aleyhi ve sellem) “Peygamberinin yüzünü kana bulayan bir topluluk nasıl kurtulur ve mutlu olur?” dediğini...9


  Malik bin Sinan (r.a.) hazretlerinin yüzünden yaralanan Habib-i Ekrem (Aleyhissalatu vesselam)'ın yarasını emerek kanını yuttuğunu. Peygamberimizin onun hakkında "Kim kanımın kanına karıştığı bir kimseye bakmak isterse Malik bin Sinan'a baksın" buyurduğunu...10


  Uhud günü Rasul-i Zişan'ın (Aleyhissalatu vesselam) parmağından yaralandığında, yaranın sızlaması üzerine parmağına bakıp; "Parmağım! Sen yalnız kanayan bir parmak değil misin? (Yoksa ne kırıldın, ne düştün). Bu kazaya da boş yere değil, Allah yolunda uğradın" buyurduğunu… 11


  Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) Uhud'da tehlikeli bir anı daha sonraları anlatırken "Sağıma ve soluma döndüğümde Ümmü Umare (Hz. Nesibe)'nin savaştığını görüyordum " buyurduğunu...12


  Hz. Nesibe binti Kab'ın Rasulullah'ı korumak için Uhud'da erkeklere parmak ısırtacak kadar cansiperane çarpıştığını. Rasul-u Ekrem'in (Aleyhissalatu vesselam) onun bu durumunu görünce; "Ey Ümmü Umare! Senin katlandığın, dayanabildiğin şeye herkes dayanamaz ve katlanamaz" buyurduğunu. Bu şanlı sahabiyenin omzundan derin bir yara alması üzerine de oğlu Abdullah'a hitaben de; "Annenin yarasını sar, annenin" diye ferman ettiğini...13


  Uhud'un parmak ısırtan kahramanlarından biri olan Enes bin Nadr'ın vücudunda şehid olduğunda irili ufaklı seksen kadar kılıç, ok, mızrak yarası bulunduğu, tanınmayacak hale gelmiş bu er oğlu erin ancak vücudundaki bir ben yahut parmaklarından kız kardeşi tarafından tanınabildiğini…14


  Fahr-ı Kâinatın (Aleyhissalatu vesselam) Uhud günü önünde düşmana ok yağdıran Sa'd bin Ebu Vakkas'ı teşvik sadedinde; "At, ey Sa'd. Anam babam sana feda olsun. At, ey kısa boylu, kuvvetli delikanlı" buyurduğunu...15


  Uhud’da Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) sebep olan Utbe bin Ebu Vakkas’ın aynı gün Hatib bin Ebi Beltaa tarafından öldürüldüğünü...16


  Azılı müşriklerden Abdullah b. Şihab-ı Zühri, Utbe bin Ebi Vakkas, Abdullah bin Kamie ve Übeyy bin Halef'in Uhud günü ne pahasına olursa olsun Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) hayatına son vermek üzerine and içtiklerini… Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) de buna karşılık "Allahım! Onların hiçbiri seneye ulaşmasın" dediğini… Ubeyy ile Utbe'nin Uhud da cehenneme gittiklerini. İbn-i Şihab'ı Mekke yolunda ak benekli dişi bir yılan'ın sokup öldürdüğünü… Allah Rasulunun (Sallallahu aleyhi ve sellem) yüzünü yaralayan İbn-i Kamie melunun da o günlerde Mekke'de bir dağda, bir koyun veya yaban keçisinin süsmesiyle didik didik olup parçalanarak can verdiğini...17


  Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) Uhud günü Ebu Amir bin Rahib adlı kâfirin daha önceden hazırladığı çukur tuzaklardan birine düştüğünü. Çukurdan çıkmaya gücü yetmeyince kendilerini Hz Talha'nın sırtına alarak çıkardığını…18


  Hz. Talha’nın (r.a.) Uhud günü Cihanın efendisini (Sallallahu aleyhi ve sellem) koruma uğruna gösterdiği kahramanlıkları anlatma babında, Hz. Ebubekir’in (r.a.) o günü anlatırken devamlı; “O gün tamamen Talha’nın günüdür” dediğini...19


  Beyhaki’nin rivayetine göre Server-i Ekrem’in (Aleyhissalatu vesselam) Uhud’da önünde cansiperane çarpışan Talha bin Ubeydullah (r.a.) için: “Bugün Talha’nın günü oldu” buyurduğunu…20


  Uhud harbinde Hz. Talha’nın (r.a.) Habibullah’ı (Sallallahu aleyhi ve sellem) korumaya çalışırken bir ara kan kaybından dolayı bayıldığını…21


  Talha'nın bayıldığını gören Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) "Bakın kardeşinize... Canını teslim etti herhalde" buyurduğunu... 22


  Hz. Talha'nın bu savaşta 35 veya 39 yara aldığını... Şehadet ve orta parmaklarının koptuğunu... O gün Rasul-u Ekrem (Aleyhissalatu vesselam); "Yeryüzünde yürüyen bir şehid görmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın" buyurduğunu...


  Hz. Ebubekir'in ise; "Ya Talha bin Ubeydullah, vacip oldu sana cennetler. Senin için hazırlandı Huriler" dediğini...23


  Peygamberimizin (Aleyhissalatu vesselam) Hz. Talha'ya o günkü kahramanlıklarından sonra "Talhatü'l-Hayr" (Hayırlı Talha) demeye başladığını.24


  Uhud günü bayılan Hz. Talha'nın (r.a.) yüzüne su serperek kendisini ayıltan Hz. Ebubekir'e ilk sorusunun; "Rasulullah'a ne yapıyor?" olduğunu. "İyidir, beni sana O gönderdi" cevabı karşısında da "Allah'a şükürler olsun! Rasulullah sağ olduktan sonra her musibet bizim için hiçtir" dediğini...25


  Hz. Peygamber’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) Uhud’da yaraları ve yorgunluğu sebebiyle, tepeyi tırmanamayınca, ağır yaralarına rağmen Hz. Talha’nın Efendimizi (s.a.v.) sırtına alarak gerekli yüksekliğe çıkardığını...26


  Uhud'da en çok kahramanlık gösterenlerin şu dört zat olduğunu: Hz. Hamza, Hz. Ali, Ebu Ducane, Hz. Talha.27


  Bir rivayete göre Uhud harbinde Hz. Talha'nın 75 yara aldığını, Başının dört köşeli yarıldığını, uyluk damarının baştan sola kesildiğini, elinin birinin de çolak kaldığını...28


  Allah Rasulunun (Sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Talha'yı çok sevdiğini. Onu bir iki gün göremeyince;" Ne oldu ki ben o şirin, açık ve güzel konuşan dostumu göremiyorum" demeye başladığını... Ve ona Feyyaz (Feyizli), Hayırlı Talha ve Cömert Talha diye hitaplarda bulunduğunu...29


  Abdurrahman bin Afv (r.a.) hazretlerinin de Uhud'da 21 yerinden yara aldığını ve sendeleyerek yürüyebildiğini…30


  Uhud gününün kahramanlarından birinin de Hz. Enes bin Malik'in üvey babası Ebu Talha (Zeyd İbn-i Sehl) olduğunu... Bu cengâver bahadır zat hakkında Rasul-i Ekrem'in (Sallallahu aleyhi ve sellem); "Ebu Talha'nın gaza meydanında bir haykırması yüz dilâverin harbinden hayırlıdır" buyurduğunu...31


  Server-i Ekrem (Aleyhissalatu vesselam)ve ashabı Uhud harbi sonrası çekildikleri tepede öğle namazını yorgunluk ve bitkinlikten ancak oturarak kıldıklarını ve sonra bir gözcü dikerek derin ve sakin bir uykuya daldıklarını…32


  Uhud’dan dönüşte Rasul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem)’in akşam namazını kıldıktan sonra istirahat buyurduğunu ve daldığı derin uykudan uyanamadığından Yatsı namazını evinde eda ettiğini…33


  Ebu Süfyan’ın Uhud harbi sonrası Hz. Hamza’nın mübarek ağzına mızrağını batırarak “Bunu tat ey hain” dediğini…”34


  Abdullah bin Mesud’un (r.a.) “Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) Hamza için ağladığı kadar başka bir şey için ağladığını görmedik. Onu kıble tarafına koydu. Sonra cenazesinin başında durdu. Yüksek sesle, katılırcasına ağladı” dediğini...35


  Uhud günü Hz. Hamza’nın kız kardeşinin oğlu ve sütkardeşi Abdullah bin Cahş ile aynı mezara gömüldüğünü...36


  Uhud dönüşünde Hamne binti Cahş’a kardeşi Abdullah bin Cahş ile dayısı Hz. Hamza’nın şehadeti haber verildiğinde tevekkülle karşıladığını ama kocası Musab bin Ümeyr’in şehid olduğu haberi üzerine kadının bir çığlık kopardığını… Bunun üzerine Fahr-ı Kâinatın (Sallallahu aleyhi ve sellem) “Elbette kadının hayatında kocasının ayrı bir yeri vardır” buyurduğunu…37


  Rivayetlerin ittifakına göre Uhud harbinde İslam ordusunun kaybının Evs kabilesinden 24, Hazrec’den 41, Muhacirlerden 4 ve de anlaşmalı Yahudilerden bir (Muhayrık) olmak üzere 70 kişi olduğunu… Kureyş ordusunun toplam kaybının ise 37 kişi olduğunu38


  Uhud'da kâfir kayıplarının İbn-i İshak'ın 22 demesine karşın ince bir hesapla hesaplandığında 37 çıktığını.39


  Âl-i İmran suresindeki 60 ayetin Uhud savaşı ile alakalı nazil olduğunu…40


  Hamrau'l-Esed Gazvesi


  Hamrau'l-Esed gazvesine sadece Uhud'a katılanların gelmesine izin verildiğini. Efendimizin sadece mazereti dolayısıyla Uhud'a katılamayan Cabir bin Abdullah'a (r.a.) izin verdiğini…41


  Hamrau'l-Esed gazvesinin Uhud savaşının ikinci günü yapıldığını...42


  Bedir’de esir düşüp, bir daha İslam aleyhine çalışmaması şartıyla fidyesiz serbest bırakılan cahiliyye şairi Ebu Azze bin Amr’ın, Hamra'ül Esed vakıasında tekrar Müslümanlara esir düştüğünü. Tekrar af edilmesi isteğine Habibullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) “Yanaklarını silip, “Muhammed’i iki defa aldattım” dedirtmemek için seni serbest bırakmam. Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz" buyurduğunu…43


  Ben-i Nadir Yahudileri ile Savaş


  Ben-i Nadir Yahudileriyle olan savaş hakkında Kur’an’da Haşr suresinin nazil olduğunu… Hatta İbn-i Abbas’ın ; “Bu sureye Nadir suresi de diyebilirsin” dediğini…44


  Reci ve Bi’r-i Mâune Faciaları


  Uhud sarsıntısının civar bedevi kabilelerini ve Yahudileri azdırdığını. Hüzeyl kabilesinden Süfyan bin Halid'in Medine'yi basmak için adam topladığını. Hatta Abdullah bin Üneys (r.a.)'in bu hadiseyi planlayan Süfyan Bin Halid'in hakkından gelmek için Efendimizden (Sallallahu aleyhi ve sellem) izin alıp, bu adamın karargâhı olan Batn-ı Arne vadisine girdiğini. Bir hile ile onu karargâhından uzaklaştırıp öldürdüğünü. Medine'ye vardığında Rasulullah'tan (Sallallahu aleyhi ve sellem) "Yüzün ak olsun" duası ile bir âsâ hediye aldığını. Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem): "Cennette bu âsâya dayanırsın" iltifatına nail olduğunu...45


  Enes bin Malik (r.a.)’in ; “Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) Bi’r-i Mâune katillerine kızdığı kadar başka hiç kimseye kızdığını bilmiyoruz” dediğini…46


  Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) ashabını haince öldüren Useyye, Zekvan, Rail kabilelerine bir ay boyunca her sabah beddua edildiğini. Çok geçmeden bu kabilelerde çıkan veba ve kıtlık yüzünden 700 kişinin öldüğünü…47
  Salih Okur
  cevaplar.org


  Benzer Konular
  Uhud Harbi ve Cevşen...
  Uhud Harbi ve Cevşen... İslam tarihinin unutulmaz savaşlarının ikincisidir uhud harbi. Öyle dehşetli bir savaştır ki; Resul-ü Ekrem asm Allah’ın emri ile zırhının üstüne bir zırh daha giymiştir. Efendimiz asm’ın amcası Hz. Hamza ra, İslamiyetin
  Osmanlı–rus harbi (93 harbi)
  Osmanlı–rus harbi (93 harbi) Birinci Meşrutiyetin ilân edildiği sıralarda, Rusya, Slav ırkından olan uluslar arasında Panislavizm hareketlerini yaymaya çalışıyordu. Bu yüzden Bosna–Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan'da ayaklanmalar çıkt
  Uhud savaşı (gazve-i uhud)
  Uhud savaşı (gazve-i uhud) Kureyşli müşrikler Bedir Savaşında ağır bir yenilgiye uğramıştı. Bu yüzden intikam hisleriyle doluydular. Müslümanlardan öçlerini almak için Mekke dışındaki Arap kabilelerinin de katılımıyla üç bin kişilik bir ordu hazır
  UHUD DAĞI (Cebel-i Uhud)
  UHUD DAĞI (Cebel-i Uhud) Medine-i Münevvere’nin kuzeyinde yer alan kayalık bir dağdır. Doğudan batıya uzaklığı yaklaşık 6 km, yüksekliği ise 200 m’dir. Hicretin 3. yılında Müslümanlarla Kureyşli müşrikler arasında bu dağın eteğinde b
  Balkan harbi
  Balkan harbi Osmanlı Devleti ile Balkan Devletleri arasında iki safhada gerçekleşen savaştır (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913). Savaşın çıkmasında, Rusya'nın takip ettiği panislavizm siyasetinin ve Balkanları paylaşma konusunda Rusya il
  Yazar : Risale Forum
  Vazifelerini ücrete bağlayanlar asla ıslahçi olamazlar.
  M.fethullah GÜLEN

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  607
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 250 + 17944


  Cevap: Uhud Harbi

  maşallah çok güzel..

  allah razı olsun kardeşim..

  gerçekten faydalı yazılarlar sunmuşsunuz.
  Yazar : Risale Forum 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nereden Yer
  Hüzünlü gurbet.
  Mesajlar Mesajlar
  1.734
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 549 + 43352


  Cevap: Uhud Harbi

  allah razi olsun emeginize saglik dua ile.
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222