Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  afyon
  Mesajlar Mesajlar
  750
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 114 + 4350


  Siyeri nebi testi

  1. Aşağıdakilerden hangisi bir Hanif değildir?
  A) Varaka b. Nevfel
  B) Ubeydullah b. Cahş
  C) Ümeyye b. Ebu Salt
  D) Kuss b. Saide
  E) Amr b. Zeyd

  2. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti İsmail’in soyundan gelen Arapları ifade eder?
  A) Arab-ı Aribe
  B) Arab-ı Müsta’ribe
  C) Arab-ı Bakiye
  D) Kahtaniler
  E) Keldaniler

  3. Ficar Savaşları’na aşağıda verilen Rasullullah’ın amcalarından hangisi komuta etmiştir?
  A) Abbas
  B) Hamza
  C) Zübeyr
  D) Ebu Talib
  E) Ebu Leheb

  4. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlara işkence yapan Kureyş müşriklerinden değildir?
  A) Ebu Cehil
  B) Ubeyde b. Haris
  C) Ukbe b. Ebi Muayd
  D) Ebu Leheb
  E) Ümeyye b. Halef

  5. Açıktan davet aşağıdaki hangi ayet ile başlamıştır?
  A) Hicr Sûresi, 94. ayet
  B) Bakara Sûresi, 88. ayet
  C
  ) Nisa Sûresi, 32. ayet
  D) Fetih Sûresi, 36. ayet
  E) Kalem Sûresi, 5. ayet

  6. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin daveti önleme çabalarından değildir?
  A) Alay safhası
  B) Hakaret safhası
  C) İşkence safhası
  D) Uzlaşma safhası
  E) Şiddet kullanma safhası

  7. Amcalarının hepsi Rasullullah’ı korumaya karar vermişlerdi. Aşağıdaki amcalarından hangisi diğerleri gibi onu korumaya karar
  vermemiştir?
  A) Abbas
  B) Zübeyr
  C) Ebu Talib
  D) Ebu Leheb
  E) Hamza

  8. Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicret eden ilk kafileden değildir?
  A) Abdurrahman b. Avf
  B) Zübeyr b. Avvam
  C) Cafer b. Ebu Talib
  D) Hz.Osman
  E
  ) Mus’ab b. Umeyr

  9. Ömer bin Hattab Efendimiz’i öldürmeye giderken karşılaştığı ve yolunu değiştirmesine sebep olan sahabe hangisidir
  ?
  A) Utbe b. Rebia
  B) Nuaym b. Abdullah
  C) Selam-ı Farisi
  D) Es’ad b. Zürare
  E) Zeyd b. Harise

  10. Efendimiz Taif ahalisini İslam’a davete kiminle beraber gitmiştir?
  A) Hz.Hamza
  B) Hz.Ömer
  C) Zeyd b. Harise
  D) Abdurrahman b. Avf
  E) Bilal-i Habeşi

  11. Efendimiz’e ve Hz.Ebubekir’e hicret esnasında yetişen ancak atının ayakları kuma gömülen kişi kimdir
  ?
  A
  ) Utbe b. Rebia
  B) Amr ibnül As
  C) Meysere
  D) Süraka
  E
  ) Mecdiyy b. Amr

  12. Rüyasında ezanı Muhammedi’yi bugünkü şekliyle işiten ve rüya yoluyla ezan kendisine öğretilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ubeyde b. Cerrah
  B) Sad b. Ubade
  C) Abdullah b. Zeyd
  D) Bera b. Marur
  E) Tufeyl b. Amr

  13. Oruç, zekat ve kurbanın meşru kılınması kaçıncı hicri asırda gerçekleşmiştir
  ?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  14. Peygamberimiz (sas)’in, Uhud Savaşı’ndan hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık 5000 ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana göz dağı verdiği gazvenin adı nedir?
  A) el-Vadi Gazvesi
  B) Ayneyn Gazvesi
  C) Batn-ı Nahle Gazvesi
  D) Benî Mustalîk Gazvesi
  E) Hamrâü’l-esed Gazvesi

  15. Peygamber Efendimiz (sas)’in, hicri IV. yılın Şevval ayında evlendiği 44 yaşındaki dul bayan kimdir?
  A) Hz. Zeynep binti Huzeyme
  B) Hz. Zeyneb binti Cahş
  C) Hz. Ümmü Seleme
  D
  ) Hz. Ümmü Habîbe
  E) Hz. Cüveyriye binti Hâris

  16. Hendek Savaşı’nda düşman ordusundan İslam saflarına katılan, savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip, Peygamberimiz (sas)’in izniyle, bu durumunu, İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi kimdir?
  A) Hz. Nuaym b. Mesud
  B) Hz. Huzâî
  C) Hz. Sa’d b. Ebî Vakkas
  D) Selman-ı Farisî
  E) Hz. Sad b. Muaz

  17. Benî Mustalik Gazvesi esnasında yaşanan İfk Hadisesi hakkında inen ayetler hangileridir?
  A) Enfal Sûresi, 58. ayet
  B) Al-i İmran Sûresi, 81. ayet
  C) Sâf Sûresi, 3-7. ayetler
  D) Nûr Sûresi, 11-14. ayetler
  E) Fil Sûresi, 1-5. ayetler

  18. Çevre ülkelerin hükümdarlarına, Peygamberimiz (sas), elçileriyle İslam’a davet mektupları göndermiştir. Aşağıdaki elçi ve gönderildiği hükümdar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır
  ?
  A) Dıhye b. Halife – Herakliyus
  B) Amr b. Ümeyye – Mukavkıs
  C) Abdullah b. Huzafe – Hüsrev Perviz
  D) Amr b. Ümeyye – Necaşi
  E) Hatip b. Ebu Beltea- Mukavkıs

  19. Hicretin VIII. yılı gerçekleşen Mekke’nin Fethi, Mekke’ye hangi gün girilmesiyle başlamıştır?
  A) 12 Rebiülevvel Pazartesi
  B) 9 Şevval Salı
  C) 23 Cemaziyelevvel Cuma
  D) 20 Ramazan Cuma
  E) 23 Şaban Salı

  20. Peygamberimiz (sas) 30 bin kişilik İslam ordusuyla Tebük Gazvesi’ne çıktığında, Medine’de geriye kalan münafıkların toplanmak için inşa ettikleri fitne yuvası mescit Kur’an-ı Kerîm’de hangi isimle anılmaktadır?
  A
  ) Mescid-i Kuba
  B) Mescid-i Aksa
  C) Cuma Mescidi
  D) Mescid-i Yesrib
  E) Mescid-i Dırâr

  21. Hicretin X. yılı Veda Haccı sonunda “Veda Hutbesi”ni okuyan Peygamberimiz (sas) kendisini dinleyen 124 bin Müslümana nerede seslenmiştir?
  A) Müzdelife
  B) Arafat
  C) Kuba
  D) Bedir
  E)
  Zülhuleyfe

  22. Hicretin XI. yılında vefat eden Hz. Peygamber(sas)’in vefatı hakkındaki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa Safer ayının son günlerinde yakalanmıştır.
  B
  ) Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa eşlerinden Hz. Meymune’nin evinde tutulmuştur.
  C
  ) Peygamberimiz (sas) hastalığı sebebiyle camiye çıkamadığında yerine vekil olarak Hz. Osman’ı imam tayin etmiştir.
  D) Peygamberimiz (sas)’in cenazesini Hz. Ali yıkamıştır.
  E) Peygamberimiz (sas), vefat ettiği yere, Hz. Aişe’nin odasında kazılan kabre defnedilmiştir.

  23. Aşağıdakilerden hangisi Ashab-ı Kiram’dan Amr b. Hâris’in ifadelerine göre Hz. Peygamber (sas)’in vefatından sonra bıraktıkları arasında yer almaz?
  A) 50 dirhem altın
  B) Birkaç silah
  C) Beyaz bir katır
  D) Vakfettiği Fedek hurmalıkları
  E) Vakfettiği Hayber arazisindeki hissesi

  24. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (sas)’in “Veda Hutbesi”nde geçen cümlelerinden biri değildir?
  A) “Sakın benden sonra eski sapıklıklarınıza dönüp de birbirinizin boynunu vurmayın.”
  B) “Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin.”
  C) “Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”
  D) “Başınıza, kafası siyah üzüm tanesi gibi Habeşli bir köle dahi yönetici olarak tayin edilse yine de itaat edin.”
  E) “Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler.”

  25. Aşağıdaki olay ve gerçekleştiği hicri yıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Hayber’in Fethi – Hicri IV. yıl
  B) Benî Kureyzâ Gazvesi – Hicri V. yıl
  C) Uhud Gazvesi – Hicri III. yıl
  D) Kıblenin Değişmesi – Hicri II. yıl
  E)
  Hudeybiye Antlaşması – Hicri VI. yıl

  Benzer Konular
  Siyer- i nebi testi (50 soru)
  Siyer- i  nebi testi    (50 soru) SİYER-İ NEBİ DENEME TESTİ 1- Hz Muhammedin(s.a.v) doğum yıldönümü İslam aleminde hangi kandil gecesi ile kutlanır ? a-) Kadir b-) Regaip c-) Mevlüd
  4.5G hız testi nasıl yapılır? İşte hızlı testi için yapılacaklar
  4.5G hız testi nasıl yapılır? İşte hızlı testi için yapılacaklar 4.5G hız testi nasıl yapılır? İşte hızlı testi için yapılacaklar Bugünün en çok konuşulan konusu hız testi oldu. Peki 4.5 G ile bağlantılı olan hız testi nedir? 4.5G hız testi n
  Öğrenciler en çok Kur'an ve Siyeri öğrenmek istiyor
  Öğrenciler en çok Kur'an ve Siyeri öğrenmek istiyor Öğrenciler en çok Kur'an ve Siyeri öğrenmek istiyor Kültür Eğitim Derneği tarafından hazırlanan Seçmeli Din Dersleri Devami...
  Video - Siyeri Neden Ve Nasıl Öğrenmeliyiz (1)
  Video - Siyeri Neden Ve Nasıl Öğrenmeliyiz (1) Siyeri Neden Ve Nasıl Öğrenmeliyiz (1) (izlemek ve yorum yazmak icin tiklayiniz) Siyeri Neden Ve Nasıl Öğrenmeliyiz (1) (22 dakika 00 Saniye) Uploaded on 21-08
  Video - Siyeri Neden Ve Nasıl Öğrenmeliyiz (2)
  Video - Siyeri Neden Ve Nasıl Öğrenmeliyiz (2) Siyeri Neden Ve Nasıl Öğrenmeliyiz (2) (izlemek ve yorum yazmak icin tiklayiniz) Siyeri Neden Ve Nasıl Öğrenmeliyiz (2) (40 dakika 52 Saniye) Uploaded on 21-08
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.961
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 509 + 34720


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Siyeri nebi testi

  Allah razı olsun, emeğinize sağlık .. cevap anahtarı nerde..
  Yazar : Risale Forum
  ***
  Risale-i Nur eczaları mürşiddir.

  İnsanı haksızlıktan hakka döndürür
  ve hayvanlıktan insaniyete
  ve esfel-i safilinden, a'la-i illiyyine yükseltir.

  Barla - 295

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222