Allah’ım 'SANA MÜLAKİ OLMAYA İMAN EDEN, KADERİNE RAZI OLAN, VERDİĞİNE KANAAT EDEN NEFSİ MUMAİNNE İSTERİM' Hadisi kutsi-nasihul ibad

Peygamber (S.A.V) Efendimiz teheccüd namazındaki duasında 'Yarabbi sana Mülaki Olmak HAKTIR' buyuruyor. Sahihi –Buhari 4.Cilt 575. hadiste:---S.BUHARİ 1.CİLD, 58.SAHIFE, 47.HADIS (CIBRIL HADIS): Iki Cihan Günesi Hazreti Muhammed s.a.v. bir gün ashabiyla otururken Cebrail a.s. insan sifatiyla gelir ve Peygamber Efendimize s.a.v. yaklasir ve söyle sorar:

"Kale imane ya Rasulallah......iman nedir ya Resulallah?"

Peygamber Efendimiz s.a.v. cevap verir:

"Kalel imanü en tu'mine billahi ve melaiketihi ve likaihi ve Resulihi:

Allah'a, meleklerine ve Allah'a ulasmaya ve Resullerine inanmak

ve tu'mine bil ba'si:

ve öldükten sonra dirilecegimize inanmak"---S.MÜSLİM 1.CİLD, SAHİFE-63: "İMAN; Allaha, meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman, öldükten sonra dirilmeye inanman ve kaderin hepsine iman etmendir."---S.MÜSLİM 1.CİLD, SAHİFE-60-61: "İMAN; meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve keza sonra dirilmeye iman etmendir.": ---"Men habbebe likaallahi habbevallahi likai. Men kerihe likaâllahi kerihallahi likâi."

"Kim Allah’a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah’a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz."

(buhari.12/2043)Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım sizin de birbirinize zulmetmenizi haram kıldım hepiniz dalalettesiniz hidayete erdirdiklerim müstesna siz de o halde siz de hidayeti dileyinki sizi de hidayete erdireyim.MÜSLİM,RİYAZÜSSALİHİN-137,MÜSNEDİ AHMET

Allah tan başka ilah olmadığına ve benim de onun resulü olduğuma şehadet ediniz.Bu iki cümleyi canı gönülden inanarak Allah’a mülaki olmayı dileyen bir kulun cennetten mahrum olması düşünülemez.RİYAZUSSALİHİN-389,MÜSNEDİ AHMET

Peygamber efendmiz namaz kılmak için ayağa kalkıyor ve “melik bin duğsüm nerede”diye sordu.Oradakilerden birisi “o Allah ve resulünü sevmeyen bir münafıktır”dedi.(sav) öyle deme dedi. ALLAH’IN ZATINI (ona ulaşmayı) dileyerek LA İLAHE İLLALLAH diyen kimseyi Allah cehennem ateşine haram kılmıştır. BUHARİ,MÜSLİM,RİYAZUSSALİHİN-1170

---"İBADET, DUA EDEN MÜ'MİNİN RUHUNUN YÜKSELEREK ALLAH'A ULAŞMASIDIR." (TIRMIZİ,DA'VAT,112 )---"Mutu en kalbe temutu"

"Ey insanlar! ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün ki, Allah size ondan yedi yüze kadar artan yardimlarda bulunsun." (Acluni keşfü'l hafa c2. shf:291

(2669)