4 sonuçtan 1 ile 4 arası

 1. #1
  Yeltegiyan çevrimdışı Elfidam
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Nereden Yer
  ş.urfa
  Mesajlar Mesajlar
  1.690
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 239 + 13322


  Efendimize en güzel salavatlar

  1-Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

  "Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti."

  2-Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

  "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

  "Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti."

  3-Ebu Hureyre (ra)' den rivayetle, Kadi Iyaz' in (rahimehullah) Sifâ-i Serif Kitabindan alinmistir.

  "Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ Ibrâhîme inneke hamîdün mecîd."

  4-"Kim *****a günleri bu sekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksen yillik günahini affeder."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi."

  Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

  5-"Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabi kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât."

  6-"Su geçen kimsenin hergün kazandigi kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa su salavâti verir."

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbegî en yusalle aleyh,

  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,

  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh."

  7-Peygamber Efendimiz (sas) sag tarafina oturmuslardi, bu esnada kapidan birisi girdi ve Efendimiz bu zâti benimle kendi arasina oturttu.
  Adam gittikten sonra buyurdu ki;

  "Bu kisi bana su sekilde salavat verir, onun için ona ikrâm et."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû, Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû."


  8-Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

  "Bir kimse malinin çok olmasini istiyorsa, bu suretle salavat okusun."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât."

  9-Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

  "Her kim yatagina yatmadan önce Tebâreke Sûresini okuyup, daha sonra dört defa bu salavati söylerse, Hak Teâlâ (cc) iki melek gönderip bana ismi ile birlikte arz ederler. Ben de ona selam ve rahmet dilerim."


  "Allâhümme Rabbel hilli velharâm,
  Ve Rabbel beledil harâm,
  Ve Rabbel mes'aril harâm,
  Bikülli âyetin enzeltehâ fî sehr-i Ramazan,
  Bellig rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen.


  10-Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

  "Cennette bir agaç vardir ve ismi Mahbube' dir.
  Ak meyvesi olur, nardan küçük elmadan büyük, sütten ak, baldan tatli ve kaymaktan yumusaktir.
  O meyveden ancak bu salavata devam edenler yer."

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim"


  11-Bir gün Efendimizin huzurunda, bir devenin hirsizligi sebebiyle iki kisi birbirinden davaci iken deve lisâna gelmis ve gerçek sahibini söylemisti.

  Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (sas) deve sahibine;

  "Sen ne okudun ki Medine' nin mahalleleri melekler ile doldu ve deve konustu?", diye sordu.

  Bunun üzerine adam asagidaki salavat-i serifeyi okudugunu söyledi.

  Peygamber Efendimiz (sas) de buyurdular ki;

  "Senin yarin, sirati geçerken yüzün ayin ondördü gibi nurlu ola!."

  Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike seyün,
  Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike sey'ün,
  Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike sey'ün.


  12-Hz. Ali (krv) Efendimiz her ne zaman salavat-i serife okuyacak olsa önce su ayet-i kerimeyi okur ve arkasindan da asagidaki salavati söylerdi.

  Bismillâhirrahmânirrahîm,
  "Innallâhe vemelâ iketehû yüsallûne alennebiyyi;
  Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme."

  Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessiddîkin vessühedâi vessâlihîn.
  Vemâ sebbaha leke sey'ün Yâ Rabbel âlemîn.
  Alâ seyyidinâ Muhammed Ibn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve Imâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn
  Essâhidil besîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî ridvânullâhi aleyhim ecmaîn.


  13-Hz. Ali (krv) Efendimiz buyurdular ki;

  "Her kimse günde on kere ve *****a gününde yüz kere bu sekilde salavat verirse insallah kiyamet gününde Efendimiz (sas) elinden tutar."

  100 x

  "Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkihî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû."


  14-"Bir kimse su sekilde salavat verse, yetmis melek onun sevabini yazar."

  "Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû."


  15-Bir kimse hergün üç kere bu salavati söylerse Peygamber Efendimiz (sas)' in nübüvvet hakkini ödemis olur ve Hak Teâlâ insallah onun ahirette derecesini yükseltir.

  3 x

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi."


  16-"Her kim bu sekilde salavat-i serife verirlerse, Efendimiz kendisine, ana, baba ve yakinlarina insallah sefaatte bulunur."

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel sefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte Ibrâhîme ve Mûsâ.


  17-"Siz salavat vermek istediginiz zaman güzelce edin.
  Zirâ getirdiginiz salavati Efendimiz (sas) Hazretlerine arzederler.
  Su sekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir ve Hak Teâlâ' dan o kimsenin bagislanmasini ister."

  "Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil gurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti.
  Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yagbituhû bihil evvelûne vel âhirûne.
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ Ibrâhîme ve alâ âli Ibrâhîme inneke hamîdün mecîd.


  18-"Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzindan (Kevser Havuzu) içmek isterse, su sekilde salavat versin."

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve esyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn."

  Benzer Konular
  Güzel bakan güzel görür, güzel gören hayatından lezzet alır :))
  Güzel bakan güzel görür, güzel gören hayatından lezzet alır :))
  Namaz tesbihatında salavatlar neden okunuyor? Duanın kabul olunması için mi? İslam al
  Namaz tesbihatında salavatlar neden okunuyor? Duanın kabul olunması için mi? İslam al Namaz tesbihatında salavatlar neden okunuyor? Duanın kabul olunması için mi? İslam alimleri ve Üstad ne diyor bu konuda? Devami...
  Çeşitli salavâtlar ve özellikleri...
  Çeşitli salavâtlar ve özellikleri... Çeşitli salavâtlar ve özellikleri... Resûlullah'ın tavsiye ettiği ve sahih kaynaklarda yer alan bazı salavâtlar yanında, İslâm âleminde Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellemden sonra birçok ilim adamı, imam ve
  "Güzel gören güzel düşünür.Güzel düşünen hayatından lezzet alır."
  "Güzel gören güzel düşünür.Güzel düşünen hayatından lezzet alır." "Güzel gören güzel düşünür.Güzel düşünen hayatından lezzet alır." Genç bir çift, yeni evlerine taşınmışlar. Sabah kahvaltı yaparlarken, komşusu da çamaşırları asıyormuş. Kadın kocasına " Bak, çama
  Aslında hepsi en güzel bir güzel ile güzel oldu
  Aslında hepsi en güzel bir güzel ile güzel oldu Neden Hz Yakup yanında onca evladı varken illa Yusuf diye ağlayıp gözlerini kör eyledi Sevgi sadece evlat sevgisi ise bu sevgiyi kendine yaşatacak hiç mi evla
  Yazar : Risale Forum
  iLmİN MeKAnI mEdReSELeR;
  a$KıN mEkaNı MeKAnSıZLıkTıR....

 2. #2
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.922
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 854 + 66388


  Cevap: Efendimize en güzel salavatlar

  1- Her dua semaya çıkmadan memnudur. Buna salat vasıl olursa o dua yükselir.

  2- Yanında ben anıldığım halde üzerime salat etmeyen kişinin burnu yere sürtülsün. (Müslim)

  3- Kim bana bir kere salat ederse Allah ona on salat eder, onun on günahını siler, onun on kat derecesini artırır. (Beyhaki)

  4- Cebraile mülaki oldum da bana şöyle dedi: Sana müjde ederim Allah diyor ki: ‘Kim sana selam verirse Ben ona selam veririm. Kim sana salat getirirse Ben ona salat ederim.’ (Hakim, Beyhaki)

  5- İnsanlardan bana en yakın olanı, bana en çok salavat getirendir.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 3. #3
  memluk çevrimdışı Hatim Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nereden Yer
  biryerde sabit kalmıyorumki her yerden
  Mesajlar Mesajlar
  6.192
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1439 + 115872


  Cevap: Efendimize en güzel salavatlar

  Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:

  Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.

  Yazar : Risale Forum
  İnsanın Cenab-ı Haktan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur.
  Bilâkis dâima şükretmeye medyundur. Çünkü, mülk Onundur, insan Onun memluküdür.
  Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen, Onun mülkü senindir, gör.

  Bizi düşmanın attığı taş değil
  Dostun attığı gül yaralar


 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar Mesajlar
  859
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 242 + 17860


  Cevap: Efendimize en güzel salavatlar

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti."

  ALLAH(C.C.) Razı Olsun hepinizden.
  Yazar : Risale Forum
  ''Dünya ve âhirette ebedî ve dâimî sürûru isteyen, İmân dairesindeki Terbiye-i MUHAMMEDİYEYİ (A.S.M.) kendine rehber etmek gerektir.''

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 2 kullanıcı var. (0 üye ve 2 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222