Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan,
"Kutlu Sözlerin" derin anlamlarını bugünün dünyasına yeniden aktarıyor.
Hadislerin kriterleri,dönemin şartlarına ve çağımıza bakan yönleri titiz bir akademik çalışmanın ürünü olarak yorumlanıyor.[KURETV]32884/[/KURETV]