Ka'b bin İyaz'dan (r.a.) rivayetle:
Her ümmet için bir imtihan vesilesi vardır. Bu ümmetin imtihanı mal iledir.


Tirmizi, Zühd: 26; Müsned, 4:160.