Ali (r.a.) rivayet ediyorki, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyuruyor:
Cebrail gelerek bana şöyle dedi: ‘’Ey Muhammed, istediğin kadar yaşa, sonunda öleceksin; istediğin kimseyi sev, sonunda ayrılacaksın; istediğin şeyi yap, sonunda karşılığını göreceksin. Şunu muhakkak bil ki, mü’minin şerefi gece ibadete kalkmasıdır; izzeti, Allah’ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir.

Beyhaki’nin Şi’bü’l-İman’ı ve Ebu Nuaym’ın Hilye’sinden.