Zeyd es – Sülemi’den rivayet ediliyor:
Sizin için ölüm kesin olarak takdir edilmişdir; ya azap getirir, yada saadet.

İbni Ebi’d – Dünya ve Beyhaki’nin Şi’bü’l-İman’ından.