Zeyd bin Harise (r.a.) rivayet ediyorki:
İlk vahyin indiği sıralarda Cebrail bana geldi, abdest ve namazı öğretti.

Buhari, Vuzu:7; Müsned, 1:268; 4:161