İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor:
Ey Ademoğlu! Sana kafi gelecek nimetler varken, seni azdıracak şeyleri istiyorsun.
Ey Ademoğlu, ne aza kanaat ediyorsun; ne de çoğa doyuyorsun.


Beyhaki'nin Şi'bü'l-İman'ı ve İbni Adiyy'in El-Kamil'in den.