Hadisi Şerif :

Sabit İbnu Dahhak radıyallahu anh anlatmıştı: "Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim, bile bile, yalan yere İslam'dan başka bir din ile yemin ederse, bu kimse dediği gibidir. Kim kendisini bir şeyle öldürüp (intihar ederse) kıyamet günü. o şeyle azab verilir. Kişinin gücü dışında olan bir şey üzerine yaptığı nezir muteber değildir. Mü'mine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Bir mü'mine küfür nisbet etmek onu öldürmek gibidir. Kim kendisini bir şeyle keserse kıyamet günü onunla kesilir. Kim malını çok göstermek için yalan bir iddiada bulunursa, Allah onun azlığını artırır."

Ravi : Hz. Ebu Kılabe

Kaynak :Buhari, Eyman 7, Cenaiz 84, Edeb 44, 73, Müslim, İman 176, (110), Tirmizi, İman 16, (2638), Ebu Davud, İman 9, (3257), Nesai, Eyman 7, (7, 5, 6)


ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻗﺒﺔ ﺃﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎﻙ ﺭَﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ]ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠّﻪِ: ﻣَﻦْ ﺣَﻠَﻒَ ﻋَﻠﻰ ﻳَﻤِﻴﻦٍ ﺑِﻤِﻠَّﺔٍ ﻏَﻴْﺮِ ا“ﺳَْﻢِ ﻛَﺎﺫِﺑﺎً ﻣُﺘَﻌَﻤِّﺪاً ﻓَﻬُﻮَ ﻛَﻤَﺎ ﻗَﺎﻝَ، ﻭَﻣَﻦْ ﻗَﺘَﻞَ ﻧَﻔْﺴَﻪُ ﺑِﺸَﻰْءٍ ﻋُﺬِّﺏَ ﺑِﻪِ ﻳَﻮْﻡَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ، ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﻋَﻠﻰ ﺭَﺟُﻞٍ ﻧَﺬْﺭٌ ﻓِﻴﻤَﺎ َ ﻳَﻤْﻠِﻚُ، ﻭَﻟَﻌْﻦُ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻦِ ﻛَﻘَﺘْﻠِﻪِ، ﻭَﻣَﻦْ ﺭَﻣَﻰ ﻣُﻮْﻣِﻨﺎً ﺑِﻜُﻔْﺮٍ ﻓَﻬُﻮَ ﻛَﻘْﺘِﻠِﻪِ، ﻭَﻣَﻦْ ﺫَﺑَﺢَ ﻧَﻔْﺴَﻪُ ﺑِﺸَﻰْءٍ ﺫُﺑِﺢَ ﺑِﻪِ ﻳَﻮْﻡَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ، ﻭَﻣَﻦِ اﺩَّﻋﻰ ﺩَﻋْﻮَﺓً ﻛَﺎﺫِﺑَﺔً ﻟِﻴَﺴْﺘَﻜْﺜِﺮَ ﺑِﻬَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﺰِﺩْﻩُ اﻟﻠّﻪُ ﺇَّ ﻗِﻠَّﺔً[. ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺑﻰ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ اﺧﺘﺼﺎﺭ .


Açıklama :
1- İslâm'dan başka bir din ile yemin: "Bu işi yaparsam Hıristiyan olayım" veya "Hıristiyanlık hakkı için bu işi ben yapmadım" şeklindeki yeminlerdir. Yemin, yemin edilen şeyin şanını yücelttiği için, İslâm'dan başka bir din ile yemin yasaklanmıştır. Resûlullah bir başka hadiste: "Ben İslâmiyet'ten berîyim" derse, bakılır, eğer bunu yalan olarak söyledi ise, o kimse dediği gibidir. Ama doğru söyledi ise, yine de İslâm'a salim olarak dönemez." buyurur. Şu halde sadece yalan yemin değil, doğru da olsa kendisini başka dine nisbet ederek yemin etmek yasaklanmıştır. Bu bahis daha teferruatlı olarak daha önce geçtiği için teferruata girmeyeceğiz (5819-5835 numaralı hadisler).

2- Nezirle ilgili bahiste daha önce geçtiği üzere (5746. hadis), kişinin mülkünde olmayan bir şeyi zikrederek yaptığı nezir muteber değildir. Söz gelimi "Şu işi yapmazsam Boğaz Köprüsü senin olsun" gibi.

3- Lanet Allah'ın rahmetinden uzak kılmaktır. Mü'mine lanet dileğiyle bedduada bulunmak olsun, mü'mine küfür nisbet etmek olsun her ikisi de mü'mini öldürmek gibi ciddi bir varta ilan edilmektedir. Bu davranış, o mü'minle olan her çeşit "sıla"yı kökten kesecek, derin bir yara açacaktır. Resûlullah, tekfirin boşta kalmayacağını, tekfir edilen kimse kâfir değilse, hükmün tekfirde bulunanın üzerine rücu edeceğini söylemiştir. Mü'minler, Resûllerinin sözüne kulak verip, birbirlerine karşı bu tabirleri kullanmamalıdırlar.

4- İntihar da yasaklanmakta, müntehir ne suretle canına kıymışsa, âhiret hayatında ilânihaye aynı sûret çerçevesinde azab göreceği belirtilmektedir. Müntehirin imanı ve cenaze namazının cevazı münakaşa konusu olmuştur. Daha önce açıklama geçti