Amellerin Allaha arzedilmesi..

Hadisi Şerif :

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ameller Allah Teala hazretlerine pazartesi ve perşembe günleri arzedilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum halde arzedilmesini severim."

Ravi : Hz. Ebu Hüreyre

Kaynak :Tirmizi, Savm 44, (747)

ﻭ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭَﺿِﻰَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻪ ﻗﺎﻝ: ]ﺗُﻌْﺮَﺽُ ا‘َﻋْﻤَﺎﻝُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻳَﻮﻡَ اْﺛﻨَﻴْﻦِ ﻭَاﻟﺨَﻤِﻴﺲِ، ﻓَﺄُﺣِﺐُّ ﺃَﻥْ ﻳُﻌْﺮِﺽَ ﻋَﻤَﻠِﻰ، ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺻَﺎﺋِﻢٌ[. ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ.


Açıklama :

İbnu'l-Melek der ki: "Bu hadis, şu hadise muhalif değildir. "Gece ameli, gündüz amelinden önce, gündüz ameli de gece amelinden önce yükseltilir." Çünkü arzetme ile yükseltme arasında fark mevcuttur. Zira ameller haftalık olarak toplanıp bu iki günde arzedilmektedir. Bir Müslim hadisinde denir ki: İnsanların amelleri, haftada iki sefer, pazartesi ve perşembe günleri arzedilir. Kardeşi ile arasında husumet bulunan kul hâriç her mü'min mağfiret görür. Bunlar sulh yapıncaya kadar, "şu iki (zavallıya) bakın!" denilir."

İbnu Hacer bu rivayetin, amellerin Şâban ayında yükseltileceğini haber veren hadisle de (3156. hadis) ihtilafa düşmediğini belirtir ve ilaveten der ki: "Çünkü haftalık amellerin ayrıca yükseltilmesi ve yıllık amellerin de toptan yükseltilmesi câizdir."