“İyiliğin seni sevindirdiği ve kötülüğün de üzdüğü zaman,

sen (kâmil bir) müminsin.”Hadîs-i Şerîf

(Müsned-i Ahmed bin Hanbel)