Hz. Mehdi tüm Müslümanlar arasındaki fitne, kargaşa ve bölünmeyi kaldıracak, Müslümanları kardeşler haline getirecektir
Naim b. Hammad ve Ebu Naim, Mekhul vesilesiyle Hz. Ali’den tahric ettiler. Dedi ki: Dedim “Ya Resulullah (sav) Hz. Mehdi bizden Al-i Muhammed’den mi, yoksa bizden değil mi?” Buyurdu ki: Hayır, bilakis Bizdendir. Allah bu dini nasıl bizimle başlatmışsa O’nunla sona erdirecektir. Ve onlar Bizimle nasıl şirk’ten kurtulmuşlarsa, Onunla da fitneden kurtulacaklardır. Allah Bizimle, insanları nasıl müşrikçe düşmanlıktan kurtararak, onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa, Hz. Mehdi ile fitne adavetinden (kin, buğz, garez ve düşmanlıktan) kurtaracak ve kardeş yapacaktır.

Tabarani, Evsad’da Amr. b. Ali tariki ile Hz. Ali b. Ebi Talib’den tahric etti: Hz Ali Peygamber (sav)’e “Ya ResulullaHz. Mehdi bizden mi yoksa bizden değil mi?” diye sordu. Buyurdular ki: Bilakis Bizdendir. Cenab-ı Hak İslamı nasıl Bizimle başlatmışsa O’nunla sona erdirecektir. Nasıl, Bizimle onlar, aralarındaki şirk ve düşmanlıktan kurtulmuş ve kalplerine ülfet ve muhabbet yerleşmişse, (Hz. Mehdi’nin gelişi ile) yine öyle olacaktır. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi’nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Hz. Mehdiyyil Muntazar), s. 23, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)

vesileolduklari09

Hadislerde Hz. Mehdi'nin bütün Müslümanlar arasındaki fitne ve bölünmeyi ortadan kaldıracağı; kalplerde ülfet ve muhabbet meydana getirerek tüm Müslümanların kardeşliğine vesile olacağı bildirilmiştir.