Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 1/3 123 SonSon
29 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.605
  Blog Blog Girişleri
  44
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 266 + 16732


  5 üyeden 5 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Post Peygamber Efendimize (asm) salât ve selâm getirmek

  Ümmetinin mutluluğunu düşünen,

  onların üzüntülerine üzülen ve

  sevinçlerine sevinen bir

  Peygambere ümmet olmak

  en güzel bir makam iken;

  bu makama vesile olan zata

  salâvat getirmek, duâ etmek de

  her halde her Müslüman için

  terk edilmeyecek bir görevdir.  Sevapların kat kat fazla yazıldığı, ahiret ticaretinin arttığı, üç ayların birincisini bitirdik, ikincisine girdik. Allah nasip ederse kısa bir süre sonra da on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşacağız. Bu ayları hakkımızda hayırlı yapmak elimizde. Bol bol namaz kılarak, Kur’ân ve tefsirlerini okuyarak, salâvat getirerek manevî ticaretimizi arttırmak mümkün.

  Cenâb-ı Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de “Gerçekten, Allah ve melekleri, Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât ediniz, selâm veriniz.” buyurmuştur. (Ahzab Sûresi, 56)

  Peki, Resûl-i Ekrem (asm) Efendimize salât ve selâm getirmek nasıl olur?

  Bunun nasıl olduğunu sahabelerden öğreniyoruz. Ashabdan Ka’b. b. Ucre, Resûlullah (asm) yanlarına çıkınca, kendisine “Yâ Resûlallah! Sana salât ü selâm getirmek gerektiğini öğrendik, ama sana salât ü selâmı nasıl getireceğiz?” dedi. Resûlullah (asm):
  “Allah’ım! İbrahim’in âline salât buyurduğun gibi, Muhammed’e ve âline de salât buyur. Muhakkak ki, Sen hamd edilmeye lâyıksın, yücesin.
  Allah’ım! İbrahim’in âline bereket verdiğin gibi, Muhammed’e ve âline de bereket ver. Muhakkak ki, sen hamd edilmeye lâyıksın, yücesin’ deyiniz”
  buyurdu. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 4, s. 241, Buharî, Sahih, c. 7, s. 156, Müslim, Sahih, c. 1, s. 305)

  Bu salâvatı namaz kıldığımız zaman her “tahiyyat”a oturduğumuzda “Allahümme salli” ve “Allahümme barik”leri okuyarak yerine getirmiş oluyoruz.

  Bir gün Abdurrahman b. Avf, Resûlullah’ı (asm) vakıf hurmalıklarına doğru giderken takip etti. Resûlullah (asm), hurmalığa girer girmez, kıbleye yöneldi ve secdeye kapandı. Secdeyi o kadar uzattı ki, Allah secdede onun ruhunu sanki almıştı. Resûlullah (asm) secdeden başını kaldırınca, Abdurrahman’ı gördü. Burada ne yaptığını sordu. O da, “Yâ Resûlallah! Sen secdeye kapandın, bir kere secde ettin. Cenâb-ı Allah’ın secdede ruhunu kabzetmiş olmasından korktum” dedi.

  Bunun üzerine Resûlullah (asm) “Cebrail (as) bana gelip ‘Azîz ve Celîl olan Allah! ‘Sana salât getirene, Ben de salât getiririm. Sana selâm verene, ben de selâm veririm.’ buyuruyor” dedi. (Ahmed ibn. Hanbel, Müsned, c. 1, s. 191)

  Ne güzel bir müjde değil mi?


  Resûl-i Ekrem’in (asm) bu kadar salâvata ihtiyacı var mıdır?
  Madem o Habîbullah’tır, Allah’ın en sevgilisidir. Akla şöyle bir soru gelebilir: Öyleyse bu kadar salâvat ve duâya ne ihtiyacı vardır?

  Bediüzzaman bu soruya şöyle cevap verir: “O zat (asm) umum ümmetinin saadetiyle alâkadar ve bütün efrad-ı ümmetinin her nevî saadetleriyle hissedardır ve her nevî musîbetleriyle endişedardır. İşte, kendi hakkında merâtib-i saadet ve kemâlât hadsiz olmakla beraber, hadsiz efrad-ı ümmetinin, hadsiz bir zamanda, hadsiz envâ-ı saadetlerini hararetle arzu eden ve hadsiz envâ-ı şekavetlerinden müteessir olan bir zat, elbette hadsiz salâvat ve duâ ve rahmete lâyıktır ve muhtaçtır.” (Mektûbât, s. 506)

  Ümmetinin mutluluğunu düşünen, onların üzüntülerine üzülen ve sevinçlerine sevinen bir Peygambere ümmet olmak en güzel bir makam iken; bu makama vesile olan zata salâvat getirmek, duâ etmek de her halde her Müslüman için terk edilmeyecek bir görevdir.

  Salâvatın manasını Said Nursî şöyle açıklar:

  “Salâvâtın mânâsı rahmettir. Ve o zîhayat mücessem rahmete rahmet duâsı olan salâvât ise, o Rahmeten li’l-âlemînin vüsûlüne vesîledir. Öyle ise, sen, salâvâtı kendine o Rahmeten li’l-âlemîne ulaşmak için vesîle yap ve o zâtı da rahmet-i Rahmân’a vesîle ittihaz et. Umum ümmetin, Rahmeten li’l-âlemîn olan (asm) hakkında, hadsiz bir kesretle rahmet mânâsıyla salâvât getirmeleri, rahmet ne kadar kıymettar bir hediye-i İlâhiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir sûrette ispat eder.

  “Elhâsıl: Hazîne-i rahmetin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı zât-ı Ahmediye (asm) olduğu gibi, en birinci anahtarı dahi ‘Bismillahirrahmanirrahim’dir. Ve en kolay bir anahtarı da salâvâttır.” (Lem’alar, s. 265)

  Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize (asm) ulaşmanın yolu salâvattır. Çünkü o zat rahmet hazinesinin kapıcısıdır.

  “O zât-ı Ahmediye (asm), ubudiyeti cihetiyle, halktan Hakk’a teveccühü hasebiyle, rahmet mânâsındaki salâtı ister. Risaleti cihetiyle, Hak’tan halka elçiliği haysiyetiyle selâm eder. Nasıl ki cin ve ins adedince selâma lâyık ve cin ve ins adedince umumî tecdid-i bîatı takdim ediyoruz. Öyle de, semâvat ehli adedince, hazine-i rahmetten, her birinin namına bir salâta lâyıktır. Çünkü getirdiği nurla her bir şeyin kemâli görünür ve her bir mevcudun kıymeti tezahür eder ve her bir mahlûkun vazife-i Rabbâniyesi müşahede olunur ve her bir masnudaki makasıd-ı İlâhiye tecellî eder.” (Lem’alar, s. 627)

  Onun için, her bir şeyin, lisan-ı hâl ile olduğu gibi, sözle de olsa “Sana salât ve selâm olsun yâ Resulallah!” diyecekleri kesindir.

  Biz de onlar adına “Cinler, insanlar, melekler ve yıldızlar adedince milyonlar salât ve milyonlar selâm olsun, sana yâ Resulallah!” demeliyiz.

  Yanında Resulullah’ın (asm) adı anılıp da ona salât getirmeyen kimseyle ilgili olarak da Peygamber Efendimiz (asm), “Cimri, yanında adım anılıp bana salât getirmeyen kimsedir” buyurdu.

  Bir gün Rasulullah (asm) minbere çıktı ve “Âmin, âmin, âmin” dedi. İnince şöyle denildi:

  “Ya Resulallah! Minbere çıktığında: Âmin, âmin, âmin dedin.”

  Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

  “Bana Cebrail geldi ve şunu söyledi: ‘Kim Ramazan ayına erişir de bağışlanmadan ölürse Cehenneme girer. Allah onu rahmetinden uzak etsin. ‘Âmin!’ de. Ben de, ‘Âmin’ dedim. Kim, anne ve babasına veya bunlardan birisine yetişir de onlara iyi davranmadan ölürse cehenneme girer. Allah onu hayırdan, rahmetinden uzak kılsın. ‘Âmin!’ de. Ben de ‘Âmin!’ dedim. Kimin yanında adın zikredilir de sana salât getirmeden ölürse, cehenneme girer. Allah onu hayırdan uzak kılsın. ‘Âmin!’ de. Ben de ‘Âmin’ dedim.” (İbn Sa’d, Tabakat, 8:58)

  Resulullah’ın (asm) duâlarına ulaşmak için yukarıda sayılan üç konuya çok dikkat etmek gerekir, diye düşünüyorum.

  Siz ne dersiniz?  Ahmet ÖZDEMİR

  Benzer Konular
  Salât ü Selâm
  Salât ü Selâm Salât ü Selâm Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin.” (Ahzâb, 56) Rasûlullah
  Salat u Selam ın Manası
  Salat u Selam ın Manası Salat:Ya Rabb! Hz. Muhammed'in (s.a.v) şerefini, azametini, mertebesini, keremini arttır demektir. Selam: Ya Rabb! Hz. Muhammed'i, ümmeti hakkında korktuğu şeylerden emin(kalbinde korku ve endişesi olmayan, mutmain) kıl
  Video - ŞİFA-İ ŞERİF: Efendimize Salat-u Selam Getirmek 1. Bölüm
  Video - ŞİFA-İ ŞERİF: Efendimize Salat-u Selam Getirmek 1. Bölüm ŞİFA-İ ŞERİF: Efendimize Salat-u Selam Getirmek 1. Bölüm (izlemek ve yorum yazmak icin tiklayiniz) ŞİFA-İ ŞERİF: Efendimize Salat-u Selam Getirmek 1. Bölüm (31
  Hz. Peygamber (S.A.S)'e Salât ü Selâm
  Hz. Peygamber (S.A.S)'e Salât ü Selâm Yüce Yaratıcımız, insanlığın başlangıcıyla birlikte değişik dönemlerde yeryüzüne kendi mesajlarını ulaştıracak peygamberler göndermiş, rahmeti ve hikmeti gereği bu peygamberleri insanlar içinden seçmiştir. Ancak bu seçim
  Efendime salat ve selam
  Efendime salat ve selam Hasret Sana bu gözler, gönlüm yolunu gözler, Huzûra ersem bir kez, bahara döner güzler... Erse pâyine başım, hep çağlasa gözyaşım, "Sen Sen" deyip ağlasam, kalkar bütün pürüzler... Köyünün pembe rengi,
  Yazar : Risale Forum
  İnsanlar içinde kurtulması en ümitli olan, kendisinin akıbeti hakkında en çok korkandır.

  Süfyan-ı Sevrî

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 254 + 16439


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Peygamber Efendimize (asm) salât ve selâm getirmek

  Cenab-ı Mevlâ yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:
  “Allah ve melekleri Peygamber’e salât ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât u selâm getiriniz.” (Ahzâb, 56)
  Ayet-i kerimedeki bu emir, Allah Rasulü s.a.v.’in birçok hadisi ile desteklenmiştir. Efendimiz birçok kere kendisine salât ü selam getirilmesini tavsiye etmiş, istemiştir.

  Salât kelimesi sözlükte “dua, tebrik, yüceltme” manasındadır. Dinî manada, dua ve namaz demektir. Peygamber Efendimiz s.a.v. için kullandığımız salât ise “dünyada ve ahirette Allah’tan yüceltme talebinde bulunmaktır.” “Selâm” kelimesi ise “dünyada da ahirette de kişinin sıkıntılardan kurtulmasıdır.” (Ta’rîfât)
  Yani Fahr-i Kâinat Efendimiz s.a.v. için salât ü selam edince Allah’tan O’nu yüceltmesini ve her iki cihanda da selamet vermesini talep etmiş oluyoruz.  Yukarıdaki ayet-i kerimede, Allah’ın ve meleklerin de salât ettiği buyruluyor. Demek ki salât eden sadece biz insanlar değiliz. Fakat salâtlar, eden makama göre değişiklik arz eder. İslâm alimleri bu farklılığı şöyle açıklamışlardır:
  • Allah Tealâ’nın salât etmesi, tezkiye ve ilahî rahmete mazhar kılmadır.
  • Meleklerin salât etmesi, Allah Rasulü s.a.v. lehinde istiğfar talep etmedir.
  • Kulların salât ü selam getirmesi ise dua ve tazimdir.


  Kısaca salât,
  • Allah’tan rahmet,
  • Meleklerden istiğfar,
  • İnsanlardan hayır duadır.


  Ashâb-ı Kiram, Tabiîn, İslâm alimleri ve tasavvuf büyükleri salâvat getirmeye büyük önem vermişlerdir. Nitekim bazı imamlar salâvat getirmeyi vacip görürler. Bazıları da bu vecibeyi ömürde en az bir kere yapmak gerektiğini ifade ederler.
  Salâvât okumak ibadetlerimizden bir parçadır. Kıldığımız her namazda, son oturuşta Efendimiz’e, âl ve ashâbına salât ederiz. Salât ü selam duaların kabul edilmesi için bir vesiledir. Süleyman Çelebi Vesîletü’n-Necât: Kurtuluş Vesilesi adlı mevlidinde her bölümün arasında insanları salâvat getirmeye davet eder:
  “Ger dilersiz bulasız oddan necât / Aşk ile şevk ile edin essalât…”
  Yani, “eğer ateşten kurtulmak dilerseniz, aşkla şevkle salâvat getirin.” diyor.


  Bütün bu gayretler, Allah’ın emrine, Allah Rasulü s.a.v.’in tavsiyesine uymak ve müjdesine erişmek içindir. Nitekim bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Bana bir salât ü selam getirene, Allah on defa rahmet eder.” (Müslim)
  Bir diğer rivayette bu hadisin devamı şöyledir: “On hatası silinir ve derecesi on kat yükseltilir.” (Nesâî)  Allah Rasulü s.a.v. bir başka hadiste de hangi gün salâvat getirmenin daha faziletli olacağını bildirmiştir: “En faziletli gününüz cuma günüdür. O gün bana çok salât ü selam getiriniz. Çünkü salât ü selamlarınız bana arz edilir.


  Salât ü selam getirmek, gönlü Allah Rasulü s.a.v.’e bağlamak, Allah’ın emrine uyarak onu yüceltmek, hayır duada bulunmaktır. Bunlar daha önce söylediğimiz sebepler… Bir diğer sebep ise Efendimiz s.a.v. tarafından açıklanmıştır:

  “Benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin, bana salât edin. Siz her nerede olursanız olun, salâtınız bana ulaştırılır.” (Ebu Davud)
  Meşhur hadis açıklayıcılarımızdan İmam Tîbî rh.a. bu hadisi izah ederken şöyle demiştir: “Allah Rasulü s.a.v. burada şöyle demek istiyor:
  ‘Kabrimi ziyareti bayrama çevirmeyin, orada toplanırken bayram yapar gibi toplanmayın. Bunu eğlence, sevinç ve süslenme gününe çevirmeyin.’
  Ziyaret edebi böyle değildir. Çünkü ziyareti bayrama çevirmek yahudi ve hıristiyanların adetidir. Bu onlara gaflet, kaplerine de kasvet getirmiştir.
  Putlara tapanlar da ölülerini tazim ederler, hatta onları putlaştırırlar. İşte bu yüzden Efendimiz işaret ediyor ki,
  “Allahım kabrimi tapılan bir yer kılma. Çünkü peygamberlerinin kabirlerini tapınak haline getirenlere Allah’ın gazabı şiddetlidir.” (Şerhu’t-Tîbî alâ Mişkâti’l-Misbâh)
  Sözü, salavât hakkında bir uyarı niteliği taşıyan Hz. Ali r.a.’ın şu rivayeti ile bitirelim:
  “Allah Rasulü s.a.v. buyurdu:
  – Cimri, yanında ismim anıldığı halde bana salât ü selam getirmeyen kimsedir.”
  (Tirmizî)
  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 254 + 16439


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Peygamber Efendimize (asm) salât ve selâm getirmek

  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 4. #4
  kırımlı çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Mesajlar Mesajlar
  330
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 73 + 1234


  3 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Peygamber Efendimize (asm) salât ve selâm getirmek

  هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
  Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu li yuhricekum minez zulumâti ilen nûr, ve kâne bil mu’minîne rahîmâ(rahîmen).

  O ki O salat eder sizin üzerinize ve Onun melekleri,sizi çıkarması için karanlıklardan nura ve oldu müminlere rahim olan (müminlere merhametli olan) Ahzab 43.

  Yukarıdaki ayette Rabbimiz,kendisinin ve meleklerinde bizlere yukarıdaki açıklamalarında yer alan Ahzab 56 ta olduğu gibi salat ettiğini bildirmektedir.Buna göre Ahzab 43. ayeti nasıl anlamalıyız.
  Yazar : Risale Forum
  levent istanbul 1970

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 254 + 16439


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Peygamber Efendimize (asm) salât ve selâm getirmek

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed
  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 254 + 16439


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Peygamber Efendimize (asm) salât ve selâm getirmek

  Alıntı kırımlı Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
  Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu li yuhricekum minez zulumâti ilen nûr, ve kâne bil mu’minîne rahîmâ(rahîmen).

  O ki O salat eder sizin üzerinize ve Onun melekleri,sizi çıkarması için karanlıklardan nura ve oldu müminlere rahim olan (müminlere merhametli olan) Ahzab

  Yukarıdaki ayette Rabbimiz,kendisinin ve meleklerinde bizlere yukarıdaki açıklamalarında yer alan Ahzab 56 ta olduğu gibi salat ettiğini bildirmektedir.Buna göre Ahzab 43. ayeti nasıl anlamalıyız.
  Kardeşim,ben okuduğum kaynaklardan anladığımı siz de anladıklarınızla kalın olur mu.Neye inanıyorsak öyle kalalım. Bir sonuca varamıyoruz nasılsa.Selamet ile.
  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.605
  Blog Blog Girişleri
  44
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 266 + 16732


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Peygamber Efendimize (asm) salât ve selâm getirmek

  Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz pendüender hocam Allah (c.c.) razı olsun...

  Yazar : Risale Forum
  İnsanlar içinde kurtulması en ümitli olan, kendisinin akıbeti hakkında en çok korkandır.

  Süfyan-ı Sevrî

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 254 + 16439


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Peygamber Efendimize (asm) salât ve selâm getirmek

  Alıntı Denis Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz pendüender hocam Allah (c.c.) razı olsun...

  Estağfirullah kardeş,
  Biz kuluz,aciziz,eksikliklerimizle kusurumuzla hatamızla Allah u Teala ya varmak için iki Cihan Serveri Muhammed Mustafa yı ne kadar övsek azdır ,bunun için de Gökteki yıldızlar gibi olan Ashabı nın ve onların devamı olan Ehl-i Sünnet alimlerin yolunda olma gayreti içindeyiz. Rabbim tamam eylesin,Amin Amin Amin.


  Sizden de HAK razı olsun.
  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 9. #9
  kırımlı çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Mesajlar Mesajlar
  330
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 73 + 1234


  2 üyeden 0 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Peygamber Efendimize (asm) salât ve selâm getirmek

  Alıntı pendüender Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Kardeşim,ben okuduğum kaynaklardan anladığımı siz de anladıklarınızla kalın olur mu.Neye inanıyorsak öyle kalalım. Bir sonuca varamıyoruz nasılsa.Selamet ile.
  İyi de bizim neye inandığımız değil,Rabbimizin neye ve nasıl inanmamızı istediği önemlidir.Rabbimizin istediği inanç sahihtir.Ahirette Rabbimizin razı olacağı inanç ne ise bizlerde ona onun istediği şekilde inanmalıyız.

  "Neye inanıyorsak öyle kalalım" sözü kusura bakmayın ama hoş bir söz olmamış.Rabbimizin ayetlerini anlamamızı istediği metodu bu değildir.

  Bir sonuca varmak istemezsek sonuca varamayız.Ancak Rabbimizin sözlerine uyarsak elbetteki en güzel sonuca ulaşırız.

  O zaman ben yine tekrar edeyim.Ahzab 56 ve 43 teki salat kelimesinin manası yardım ve destektir.Bu ayetleri böyle okuduğumuzda gerçek manasını anlıyabiliriz zira Ahzab 57 ve 58. ayetleri de okuduğunuzda salat'ın manasının yardım ve destek olduğu daha da pekişmektedir.
  Yazar : Risale Forum
  levent istanbul 1970

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 254 + 16439


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Peygamber Efendimize (asm) salât ve selâm getirmek

  Alıntı kırımlı Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  İyi de bizim neye inandığımız değil,Rabbimizin neye ve nasıl inanmamızı istediği önemlidir.Rabbimizin istediği inanç sahihtir.Ahirette Rabbimizin razı olacağı inanç ne ise bizlerde ona onun istediği şekilde inanmalıyız.

  "Neye inanıyorsak öyle kalalım" sözü kusura bakmayın ama hoş bir söz olmamış.Rabbimizin ayetlerini anlamamızı istediği metodu bu değildir.

  Bir sonuca varmak istemezsek sonuca varamayız.Ancak Rabbimizin sözlerine uyarsak elbetteki en güzel sonuca ulaşırız.

  O zaman ben yine tekrar edeyim.Ahzab 56 ve 43 teki salat kelimesinin manası yardım ve destektir.Bu ayetleri böyle okuduğumuzda gerçek manasını anlıyabiliriz zira Ahzab 57 ve 58. ayetleri de okuduğunuzda salat'ın manasının yardım ve destek olduğu daha da pekişmektedir.
  Neye inanıyorsak öyle kalalımdan kastım 'kimlerin yorum ve ilhamı yönünde düşünüyor isek' manasını taşımaktadır.Yoksa bir ayet-i Kerime yi yorumlamak bana düşmez haşa.en azından ben böyle düşünüyorum aksi halde herkes yorumlamaya kalksa Evliya olur! Alim olur.
  ve şunu da eklemek istiyorum diğer katıldığım Forum konularını da düşünürsek buradaki ortam Ali KIRCA nın siyaset meydanı değil ya da ALTAY'nın.Siz keyfiyetinize göre yorum yapmaktasınız yazılana samimi bir şekilde dikkat kesiliyorum oysaki ben.Daha fazla birşey demek istemiyorum zaten hassas bir mevzu idi bu.Rabbim yanlış kelamdan sakındırsın bizi.Amin.Sizden son kez rica ediyorum bu konuda mutabık değiliz uzatmayalım.
  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

Sayfa 1/3 123 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222